Skip to main content

Pressmeddelanden 3 träffar

​Statligt ägda asylbostäder inte kostnadseffektivt

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2015 12:00 CEST

Statlig förvaltning och ägande av asylbostäder är inte ett kostnadseffektivt alternativ för staten i jämförelse med nuvarande lösning där Migrationsverket upphandlar bostäder, visar Statskontorets analys.

Fler apotek men risk för sämre patientsäkerhet

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2013 10:00 CEST

Avvecklingen av apoteksmonopolet i juli 2009 har lett till ökad tillgänglighet till läkemedel för de flesta konsumenter men mindre tid för apotekspersonalen att ägna sig åt kompetensutveckling. På sikt kan det riskera säkerheten för patienter. Det visar en rapport från Statskontoret, som utvärderat apoteksomregleringen utifrån regeringens mål med reformen.

Effektivisera yrkeshögskolans verksamhet

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2012 08:00 CEST

Trenden är tydlig, fler går yrkeshögskoleutbildningar. Myndigheten för yrkeshögskolan, som har ett ansvar för utbildningarnas kvalitet och resultat, behöver utveckla sina analyser av arbetsmarknadens behov och få arbetsgivarna delaktiga i utbildningarna. Det konstaterar Statskontoret i en analys av myndigheten som genomförts på uppdrag av regeringen.