Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 17 träffar

Unga som varken arbetar eller studerar – en strategi utan strategiskt innehåll

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2019 12:00 CEST

​År 2018 beräknades att det fanns 71 000 unga mellan 15 och 24 år som varken arbetade eller studerade. Statskontoret har haft ett uppdrag att utvärdera regeringens strategi för denna grupp. Statskontorets utvärdering visar att ungdomar som har deltagit i verksamheter har fått värdefull hjälp. Men insatserna var kortvariga och nådde en liten andel av ungdomarna.

Sjukfrånvaro och långtidsfrånvaro minskar i staten

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2019 09:00 CEST

Sjukfrånvaron i staten minskar för andra året i rad, visar Statskontorets sammanställning av sjukfrånvarostatistik. Även långtidsfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.

Arbetsförmedlingen behöver säkra att digitaliseringen ger avsedda effekter

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2019 09:00 CET

Statskontoret har följt myndighetens förändringsarbete och anser att inriktningen på arbetet är relevant och att förändringarna har genomförts effektivt i många delar. Men Arbetsförmedlingen behöver säkerställa att digitaliseringen och andra pågående förändringar förbättrar arbetet med arbetssökande och arbetsgivare.

Små effekter av nytt regelverk för nyanländas etablering

Pressmeddelanden   •   Jan 28, 2019 11:30 CET

Sedan ett år tillbaka ska ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering ge Arbetsförmedlingen möjlighet att arbeta mer effektivt med gruppen. Statskontoret bedömer att Arbetsförmedlingen i stora delar har genomfört regelverket väl, men att effekterna för arbetsförmedlarnas arbete och de nyanländas deltagande i utbildning hittills är små.