Skip to main content

Pressmeddelanden 3 träffar

Ovilja och osäkerhet hinder för uthyrning av privatbostäder

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 09:00 CEST

​Ovilja och osäkerhet är de främsta hindren för uthyrning av privatbostäder. Det visar Statskontorets analys av hur privatbostadsuthyrningen fungerar som överlämnas till regeringen i dag. Statskontoret lämnar en rad förslag på åtgärder som regeringen kan vidta för att öka uthyrningen.

​Statligt ägda asylbostäder inte kostnadseffektivt

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2015 12:00 CEST

Statlig förvaltning och ägande av asylbostäder är inte ett kostnadseffektivt alternativ för staten i jämförelse med nuvarande lösning där Migrationsverket upphandlar bostäder, visar Statskontorets analys.

Stora vinster av digitalisering riskerar utebli

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2014 08:00 CET

Varken kommuner, exploatörer eller medborgare driver på utvecklingen mot en digital planprocess, visar en utredning från Statskontoret. Fördelar i form av ökad insyn och effektivare processer uteblir. För att förverkliga en digital planprocess krävs enhetlighet och samordning bland ett stort antal aktörer. Här kan staten göra en insats för att driva på utvecklingen.