Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 5 träffar

Bättre styr- och stödmaterial med kommunal medverkan

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2018 14:30 CEST

Statliga myndigheters föreskrifter, kunskapsstöd, vägledningar och annat styr- och stödmaterial blir bättre när kommunala medarbetare medverkar i att ta fram materialet, konstaterar Statskontoret i en rapport som överlämnas till regeringen i dag.

Myndigheterna blir färre men större

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2014 09:05 CEST

Antalet årsarbetskrafter i staten 2014 är den högsta nivån för 2000-talet, visar Statskontorets rapport om utvecklingen i den offentliga sektorn. Samtidigt fortsätter antalet myndigheter att minska, men i avtagande takt.

Stora vinster av digitalisering riskerar utebli

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2014 08:00 CET

Varken kommuner, exploatörer eller medborgare driver på utvecklingen mot en digital planprocess, visar en utredning från Statskontoret. Fördelar i form av ökad insyn och effektivare processer uteblir. För att förverkliga en digital planprocess krävs enhetlighet och samordning bland ett stort antal aktörer. Här kan staten göra en insats för att driva på utvecklingen.

Kommunal utjämning betydande för glesbygdskommuner

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2013 13:03 CET

Det kommunala utjämningssystemet i Sverige, där staten i år skjuter till 85,6 miljarder kronor, har stor betydelse för finansiering av kommunala tjänster. Störst betydelse har systemet för glesbygdskommuner och landstingen i Norrland. Det visar Statskontorets rapport om det kommunala utjämningssystemet som är en analys av utvecklingen sedan mitten av 1990-talet till i dag.