Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 19 träffar

Myndighetscheferna är ganska nöjda med regeringens styrning

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 09:00 CET

​Statskontoret publicerar en undersökning om myndigheternas syn på regeringens styrning. Myndighetscheferna tycker överlag att regeringens styrning är tydlig och att regeringen visar förtroende för myndigheten. Samtidigt menar myndighetscheferna att samordningen inom Regeringskansliet behöver förbättras.

Stärkt nationell polis, men delaktighet och lokalt polis­arbete måste prioriteras mer

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2016 11:00 CEST

​Utvärderingen visar att viktiga delar av omorganiseringen av polisen har genomförts. Polismyndigheten har bland annat lagt grunden för att skapa en nationell polisorganisation. För att på sikt nå målen för reformen återstår dock flera svåra utma­ningar och medarbetarna behöver i högre grad vara delaktiga i förändringsarbetet. En annan prioriterad fråga är att stärka det lokala polisarbetet.

Färre administrativa tidstjuvar i staten

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 09:00 CEST

​Flera administrativa tidstjuvar i staten kan tas bort för att frigöra tid till kärnverksamheten. Samtidigt skapas bättre förutsättningar att ta tillvara medarbetarnas erfarenheter och kompetens. Det konstaterar Statskontoret i två rapporter till regeringen om hur styrningen av myndigheterna kan utvecklas.

De flesta papperslösa som söker vård får vård

Pressmeddelanden   •   Apr 15, 2016 09:00 CEST

De flesta papperslösa som söker vård får den vård de har rätt till. Under 2015 gjorde papperslösa 30 000 besök i hälso- och sjukvården och tandvården. Det är en betydande ökning jämfört med 2014. Detta visar Statskontorets uppföljning av lagen om vård till papperslösa. Den största risken för att papperslösa inte får den vård de har rätt till är bristande kunskaper om lagen bland vårdpersonalen.