Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 27 träffar

Skolinspektionen – en välfungerande myndighet vid ett vägval

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2017 09:00 CET

​​Statskontorets analys visar att Skolinspektionen är en välfungerande och överlag effektiv myndighet. Samtidigt finns det motstridiga förväntningar om vad Skolinspektionen ska göra. Det finns en kritik mot att Skolinspektionens fokus på regelefterlevnad är snäv, att dokumentationskraven är betungande och att skolorna och huvudmännen i stället borde få mer stöd till utveckling.

Utvecklad styrning – om sammanhållning och tillit i förvaltningen

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2016 09:00 CET

​Statskontoret överlämnar i dag en rapport om hur regeringens styrning av myndigheterna kan utvecklas. En sammanhållen styrning med ett helhetsperspektiv på regeringens politik ställer stora krav på Regeringskansliet. Statskontoret lämnar därför flera förslag om hur Regeringskansliets arbete kan utvecklas.

Myndighetscheferna är ganska nöjda med regeringens styrning

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 09:00 CET

​Statskontoret publicerar en undersökning om myndigheternas syn på regeringens styrning. Myndighetscheferna tycker överlag att regeringens styrning är tydlig och att regeringen visar förtroende för myndigheten. Samtidigt menar myndighetscheferna att samordningen inom Regeringskansliet behöver förbättras.

Ekonomisk utmaning för Jordbruksverket

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2016 09:00 CET

​Jordbruksverket har hamnat i ett besvärligt ekonomiskt läge. Arbetet med att utveckla ett system för handläggning av EU-stöd har försenats och beräknas kosta 300 miljoner kronor mer än planerat. Förseningarna innebär att framförallt lantbrukare fått vänta på utbetalningar av stödet.