Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 11 träffar

Skolinspektionen – en välfungerande myndighet vid ett vägval

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2017 09:00 CET

​​Statskontorets analys visar att Skolinspektionen är en välfungerande och överlag effektiv myndighet. Samtidigt finns det motstridiga förväntningar om vad Skolinspektionen ska göra. Det finns en kritik mot att Skolinspektionens fokus på regelefterlevnad är snäv, att dokumentationskraven är betungande och att skolorna och huvudmännen i stället borde få mer stöd till utveckling.

Utvecklad styrning – om sammanhållning och tillit i förvaltningen

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2016 09:00 CET

​Statskontoret överlämnar i dag en rapport om hur regeringens styrning av myndigheterna kan utvecklas. En sammanhållen styrning med ett helhetsperspektiv på regeringens politik ställer stora krav på Regeringskansliet. Statskontoret lämnar därför flera förslag om hur Regeringskansliets arbete kan utvecklas.

Färre administrativa tidstjuvar i staten

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 09:00 CEST

​Flera administrativa tidstjuvar i staten kan tas bort för att frigöra tid till kärnverksamheten. Samtidigt skapas bättre förutsättningar att ta tillvara medarbetarnas erfarenheter och kompetens. Det konstaterar Statskontoret i två rapporter till regeringen om hur styrningen av myndigheterna kan utvecklas.

Flera utmaningar för världskulturmuseer

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2015 09:00 CET

Statens museer för världskultur står inför ett försämrat ekonomiskt läge som riskerar att påverka verksamhetens resultat, visar Statskontorets analys av myndigheten. Analysen visar också att myndigheten har uppnått flera goda resultat men behöver arbeta mer effektivt för att nå en större publik.