Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 14 träffar

Sjukfrånvaro och långtidsfrånvaro minskar i staten

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2019 09:00 CEST

Sjukfrånvaron i staten minskar för andra året i rad, visar Statskontorets sammanställning av sjukfrånvarostatistik. Även långtidsfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.

Skolinspektionen – en välfungerande myndighet vid ett vägval

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2017 09:00 CET

​​Statskontorets analys visar att Skolinspektionen är en välfungerande och överlag effektiv myndighet. Samtidigt finns det motstridiga förväntningar om vad Skolinspektionen ska göra. Det finns en kritik mot att Skolinspektionens fokus på regelefterlevnad är snäv, att dokumentationskraven är betungande och att skolorna och huvudmännen i stället borde få mer stöd till utveckling.

Utvecklad styrning – om sammanhållning och tillit i förvaltningen

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2016 09:00 CET

​Statskontoret överlämnar i dag en rapport om hur regeringens styrning av myndigheterna kan utvecklas. En sammanhållen styrning med ett helhetsperspektiv på regeringens politik ställer stora krav på Regeringskansliet. Statskontoret lämnar därför flera förslag om hur Regeringskansliets arbete kan utvecklas.

Statlig styrning av kommuner – en kartläggning

Pressmeddelanden   •   Okt 28, 2016 10:00 CEST

Statskontoret överlämnar i dag en rapport till regeringen med en kartläggning av statens styrning av kommuner och en analys av styrningens konsekvenser. Kartläggningen visar att den statliga styrningen av kommunerna har ökat i omfång, komplexitet och detaljeringsgrad under de senaste decennierna. Det har till exempel tillkommit nya styrformer i form av överenskommelser och kunskapsstyrning.