Fuhpjv6kvj5cjlqlrkvw

Ingenjörsbranschen fortsätter att växa – både i Sverige och utomlands

Pressmeddelanden   •   Dec 27, 2017 08:00 CET

Svenska Teknik&Designföretagen (STD) tar årligen fram en Branschöversikt som redogör för omsättning, orderläge och sysselsättning för arkitekt-, industrikonsult-, och teknikkonsultbranscherna. Branschöversikten 2017 visar på en stark tillväxt för teknik-, industrikonsult- och arkitektbranschen i Sverige, och på en allt tydligare internationalisering.

T5zahbutkzkiloqqeerc

​Fullbelagda företag hinner inte forska och utveckla

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2017 07:50 CET

Idag presenterar Svenska Teknik&Designföretagen sin konjunkturrapport, Investeringssignalen. Den visar på ett starkt orderläge, bra lönsamhet och ett fortsatt stort rekryteringsbehov. Det goda orderläget med den höga beläggningsgraden medför att investeringarna i forskning och utveckling (FoU) haltar. Företagen hinner inte och har inte resurser nog för att investera tillräckligt i FoU.

Khuqkwuwvphkyekvtgog

​En tyst minut för säkerheten

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2017 11:30 CEST

Idag kl 13:00 står arbetet stilla i 15 minuter på flera av Trafikverkets arbetsplatser i hela landet.

Iqvcfcvdmazabn5wmatz

Bra men otillräcklig satsning på ingenjörerna och samhällsbyggnadssektorn

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 09:58 CEST

Sverige behöver utbilda många fler ingenjörer och arkitekter. Regeringens besked om fler utbildningsplatser för ingenjörer är positivt men otillräckligt. Satsningen som ska resultera i 1 600 nya högskoleplatser på ingenjörsutbildningarna fram till 2023 är välkommen, men dessvärre inte tillräcklig för att möta det stora behovet.

Jb3mtv7svv5jkqyfweru

​Arkitekt- och ingenjörsbranschen behöver anställa 7500 medarbetare fram till årsskiftet

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 08:05 CEST

Idag presenterar Svenska Teknik&Designföretagen sin konjunkturrapport, Investeringssignalen. Den visar på ett fortsatt starkt orderläge och ett stort rekryteringsbehov. Rekryteringsbehovet är utbrett och rapporten visar att tre av fyra företag behöver nyanställa. Det närmaste halvåret behöver 7500 personer anställas i branschen. Det är en ökning med 30 procent jämfört med samma period förra året.

Sl8t2nfwcj3yl02stbpt

Great potential among Nordic engineers to address climate change

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 07:56 CEST

The Nordic consulting engineering industries contribute to more sustainable societies with a minimal impact on climate change. What are the challenges for contributing even more? This was one of the issues addressed at the Nordic Consulting Engineering summit held in Greenland.

Gwpx0y3rtunalhudwxwv

​Nordiskt ingenjörstoppmöte på Grönland

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 07:54 CEST

Idag samlas de nordiska teknikkonsultorganisationerna på RiNordkonferensen för att diskutera utmaningar och möjligheter för branschen. Klimatförändringar och miljöpåverkan står högt på agendan.

Media no image

​Svenska Teknik&Designföretagen deltar i regeringens industrisamtal

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2017 07:58 CEST

Idag hålls regeringens industrisamtal, denna gång med fokus på Investeringsfrämjande. Deltar gör bland annat Svenska Teknik&Designföretagens (STD) näringspolitiska chef Anders Persson och flera representanter från STD-företagens medlemsföretag.

Näringsminister Mikael Damberg bjuder idag in till industrisamtal med fokus på investeringsfrämjande, det vill säga hur vi lockar investeringar och företagsetableringar till Sverige. Medverkar gör även Handels- och EU minister Ann Linde. STD-företagens näringspolitiska chef Anders Persson och representanter från STD-företagens medlemsföretag Sigma, Semcon, Etteplan, Sweco och Benteler Engineering är med i samtalen för att bidra med fakta kring tjänstesektorn samt arkitekt- och ingenjörsbranscherna betydelse.

- Tjänsteföretag spelar en viktig roll för svensk tillväxt och näringslivsutveckling. Inte minst arkitekt- och ingenjörsbranscherna har en stor betydelse för att skapa ett attraktivt näringsliv och en attraktiv arbetsmarknad med tillgång på världsledande kompetens och konkurrenskraftiga produkter, säger Svenska Teknik&Designföretagens vd Magnus Höij.

- Framgångsrika svenska företag lockar ofta utländska investeringar. Det handlar om att skapa ett attraktivt näringslivsklimat även för de företag som redan finns i Sverige. Det är därför viktigt att vi är med och bidrar med vår kunskap och våra framtidsvisioner, säger Magnus Höij. 

Näringsministern för regelbundet en dialog med företrädare för industrin och tjänstesektorn om åtgärder som främjar industrins utveckling i Sverige. Varje samtal fokuserar på ett specifikt område, vilken problembild som finns och hur åtgärder kan vidtas för att stärka näringslivets konkurrenskraft.

För ytterligare frågor kontakta:

Näringspolitisk chef, Anders Persson, Tel: +46 (0)70 509 69 17

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen
- innovativ design för smarta samhällen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 720 företag med cirka 34.000 medarbetare. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se

Idag hålls regeringens industrisamtal, denna gång med fokus på Investeringsfrämjande. Deltar gör bland annat Svenska Teknik&Designföretagens (STD) näringspolitiska chef Anders Persson och flera representanter från STD-företagens medlemsföretag.

Läs vidare »
Oazbovr3uvnllbmxqvpw

​Svenska teknikkonsultbranschen starkast i Europa

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 08:06 CEST

Idag presenterar den europeiska organisationen för teknikkonsulter sin konjunkturbarometer, EFCA Barometern. Den visar att den svenska marknaden utvecklas särskilt starkt. Europamarknaden fortsätter att stabilisera sig, även om det fortfarande är stora skillnader mellan olika delar av Europa.

Media no image

​Ny statistik visar att FoU-avdraget kan förstärkas

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2017 13:01 CEST

Antalet företag som använder FoU-avdraget ökar, men de begränsade avdragsmöjligheterna ställer till problem. Det visar en ny rapport som Svenska Teknik&Designföretagen presenterar idag. Rapporten, som är den första som gjorts sedan FoU-avdraget infördes 2014, innehåller ny statistik från Skatteverket kring användandet av FoU-avdraget bland svenska företag.

Idag presenterar Svenska Teknik&Designföretagen den första utvärderingen av FoU-avdraget sedan det infördes. I rapporten En forskningsreform för framtiden presenteras ny statistik från Skatteverket kring användandet av avdraget – vilka företag som nyttjar det och hur mycket.

FoU-avdraget, som infördes 2014, innebär att företag kan göra avdrag på arbetsgivaravgifterna på upp till tio procent av lönen för personer som ägnar sig åt forskning eller utveckling. Avdrag kan göras upp till ett maxtak om 230 000 kronor per koncern och månad. Avsikten att införa FoU-avdraget var att öka företagens satsningar på forskning och utveckling och att öka innovationskraften i Sverige.

I rapporten konstateras att FoU-avdraget är en viktig reform som uppskattas av företagen. Avdraget är träffsäkert eftersom det nyttjas mest av mindre och medelstora företag i branscher som är beroende av forskning och utveckling. Andelen företag som använder FoU-avdraget ökar, men samtidigt är nedsättningen så pass liten att det inte är lönsamt för vissa företag att ansöka om avdraget.

–Tack vare avdraget för anställda som forskar kan företagen i den kunskapsintensiva tjänstesektorn anställa fler forskare, vars innovationer stärker svensk konkurrenskraft och bidrar till att bygga framtidens smarta samhälle. Men avdraget har potential att bli ett ännu kraftfullare verktyg för att stimulera forskning och utveckling i näringslivet, säger Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen.

I rapporten föreslår Svenska Teknik&Designföretagen att FoU-avdraget i ett första steg byggs ut och att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna per anställd bör öka från 10 till 20 procent av lönen. Det skulle förstärka incitamenten att anställa forskare i mindre och medelstora företag. I ett andra steg bör det maximala avdraget per koncern öka till 460 000 kronor per månad.

–Min förhoppning är att det ska finnas en bred politisk enighet i riksdagen om att stödja näringslivets investeringar i forskning och utveckling genom att förstärka incitamenten för företag att anställa forskare. Ett fördubblat FoU-avdrag skulle vara den enskilt viktigaste reformen för fler forskare i näringslivet, säger Magnus Höij.

Rapporten i korthet

FoU-avdraget är populärt – över 2 000 företag använde sig av avdraget 2016.

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna är för liten – endast 32 företag kunde använda avdraget fullt ut 2016.

Företag inom teknikutveckling och forskning nyttjar FoU-avdraget mest – bland de tio branscher som nyttjade FoU-avdraget flitigast återfinns företag verksamma inom teknisk forskning, programmering och teknisk konsultverksamhet samt industriteknik.

FoU-avdraget har enbart minskat statens intäkter från arbetsgivaravgifterna med hälften så mycket som beräknat.

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen
- innovativ design för smarta samhällen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 720 företag med cirka 34.000 medarbetare. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se

Antalet företag som använder FoU-avdraget ökar, men de begränsade avdragsmöjligheterna ställer till problem. Det visar en ny rapport som Svenska Teknik&Designföretagen presenterar idag. Rapporten, som är den första som gjorts sedan FoU-avdraget infördes 2014, innehåller ny statistik från Skatteverket kring användandet av FoU-avdraget bland svenska företag.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

Om Svenska Teknik&Designföretagen

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen
- innovativ design för smarta samhällen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 720 företag med cirka 34.000 medarbetare. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se

Adress

  • Svenska Teknik&Designföretagen
  • Sturegatan 11
  • 102 04 Stockholm
  • Vår hemsida

Besök Almegas pressrum