Gwpx0y3rtunalhudwxwv

​Nordiskt ingenjörstoppmöte på Grönland

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 07:54 CEST

Idag samlas de nordiska teknikkonsultorganisationerna på RiNordkonferensen för att diskutera utmaningar och möjligheter för branschen. Klimatförändringar och miljöpåverkan står högt på agendan.

Media no image

​Svenska Teknik&Designföretagen deltar i regeringens industrisamtal

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2017 07:58 CEST

Idag hålls regeringens industrisamtal, denna gång med fokus på Investeringsfrämjande. Deltar gör bland annat Svenska Teknik&Designföretagens (STD) näringspolitiska chef Anders Persson och flera representanter från STD-företagens medlemsföretag.

Näringsminister Mikael Damberg bjuder idag in till industrisamtal med fokus på investeringsfrämjande, det vill säga hur vi lockar investeringar och företagsetableringar till Sverige. Medverkar gör även Handels- och EU minister Ann Linde. STD-företagens näringspolitiska chef Anders Persson och representanter från STD-företagens medlemsföretag Sigma, Semcon, Etteplan, Sweco och Benteler Engineering är med i samtalen för att bidra med fakta kring tjänstesektorn samt arkitekt- och ingenjörsbranscherna betydelse.

- Tjänsteföretag spelar en viktig roll för svensk tillväxt och näringslivsutveckling. Inte minst arkitekt- och ingenjörsbranscherna har en stor betydelse för att skapa ett attraktivt näringsliv och en attraktiv arbetsmarknad med tillgång på världsledande kompetens och konkurrenskraftiga produkter, säger Svenska Teknik&Designföretagens vd Magnus Höij.

- Framgångsrika svenska företag lockar ofta utländska investeringar. Det handlar om att skapa ett attraktivt näringslivsklimat även för de företag som redan finns i Sverige. Det är därför viktigt att vi är med och bidrar med vår kunskap och våra framtidsvisioner, säger Magnus Höij. 

Näringsministern för regelbundet en dialog med företrädare för industrin och tjänstesektorn om åtgärder som främjar industrins utveckling i Sverige. Varje samtal fokuserar på ett specifikt område, vilken problembild som finns och hur åtgärder kan vidtas för att stärka näringslivets konkurrenskraft.

För ytterligare frågor kontakta:

Näringspolitisk chef, Anders Persson, Tel: +46 (0)70 509 69 17

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen
- innovativ design för smarta samhällen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 720 företag med cirka 34.000 medarbetare. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se

Idag hålls regeringens industrisamtal, denna gång med fokus på Investeringsfrämjande. Deltar gör bland annat Svenska Teknik&Designföretagens (STD) näringspolitiska chef Anders Persson och flera representanter från STD-företagens medlemsföretag.

Läs vidare »
Oazbovr3uvnllbmxqvpw

​Svenska teknikkonsultbranschen starkast i Europa

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 08:06 CEST

Idag presenterar den europeiska organisationen för teknikkonsulter sin konjunkturbarometer, EFCA Barometern. Den visar att den svenska marknaden utvecklas särskilt starkt. Europamarknaden fortsätter att stabilisera sig, även om det fortfarande är stora skillnader mellan olika delar av Europa.

Media no image

​Ny statistik visar att FoU-avdraget kan förstärkas

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2017 13:01 CEST

Antalet företag som använder FoU-avdraget ökar, men de begränsade avdragsmöjligheterna ställer till problem. Det visar en ny rapport som Svenska Teknik&Designföretagen presenterar idag. Rapporten, som är den första som gjorts sedan FoU-avdraget infördes 2014, innehåller ny statistik från Skatteverket kring användandet av FoU-avdraget bland svenska företag.

Idag presenterar Svenska Teknik&Designföretagen den första utvärderingen av FoU-avdraget sedan det infördes. I rapporten En forskningsreform för framtiden presenteras ny statistik från Skatteverket kring användandet av avdraget – vilka företag som nyttjar det och hur mycket.

FoU-avdraget, som infördes 2014, innebär att företag kan göra avdrag på arbetsgivaravgifterna på upp till tio procent av lönen för personer som ägnar sig åt forskning eller utveckling. Avdrag kan göras upp till ett maxtak om 230 000 kronor per koncern och månad. Avsikten att införa FoU-avdraget var att öka företagens satsningar på forskning och utveckling och att öka innovationskraften i Sverige.

I rapporten konstateras att FoU-avdraget är en viktig reform som uppskattas av företagen. Avdraget är träffsäkert eftersom det nyttjas mest av mindre och medelstora företag i branscher som är beroende av forskning och utveckling. Andelen företag som använder FoU-avdraget ökar, men samtidigt är nedsättningen så pass liten att det inte är lönsamt för vissa företag att ansöka om avdraget.

–Tack vare avdraget för anställda som forskar kan företagen i den kunskapsintensiva tjänstesektorn anställa fler forskare, vars innovationer stärker svensk konkurrenskraft och bidrar till att bygga framtidens smarta samhälle. Men avdraget har potential att bli ett ännu kraftfullare verktyg för att stimulera forskning och utveckling i näringslivet, säger Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen.

I rapporten föreslår Svenska Teknik&Designföretagen att FoU-avdraget i ett första steg byggs ut och att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna per anställd bör öka från 10 till 20 procent av lönen. Det skulle förstärka incitamenten att anställa forskare i mindre och medelstora företag. I ett andra steg bör det maximala avdraget per koncern öka till 460 000 kronor per månad.

–Min förhoppning är att det ska finnas en bred politisk enighet i riksdagen om att stödja näringslivets investeringar i forskning och utveckling genom att förstärka incitamenten för företag att anställa forskare. Ett fördubblat FoU-avdrag skulle vara den enskilt viktigaste reformen för fler forskare i näringslivet, säger Magnus Höij.

Rapporten i korthet

FoU-avdraget är populärt – över 2 000 företag använde sig av avdraget 2016.

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna är för liten – endast 32 företag kunde använda avdraget fullt ut 2016.

Företag inom teknikutveckling och forskning nyttjar FoU-avdraget mest – bland de tio branscher som nyttjade FoU-avdraget flitigast återfinns företag verksamma inom teknisk forskning, programmering och teknisk konsultverksamhet samt industriteknik.

FoU-avdraget har enbart minskat statens intäkter från arbetsgivaravgifterna med hälften så mycket som beräknat.

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen
- innovativ design för smarta samhällen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 720 företag med cirka 34.000 medarbetare. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se

Antalet företag som använder FoU-avdraget ökar, men de begränsade avdragsmöjligheterna ställer till problem. Det visar en ny rapport som Svenska Teknik&Designföretagen presenterar idag. Rapporten, som är den första som gjorts sedan FoU-avdraget infördes 2014, innehåller ny statistik från Skatteverket kring användandet av FoU-avdraget bland svenska företag.

Läs vidare »
Pengd8qu8uzlwz0436nr

​Ramböll och Tyréns nya i Svenska Teknik&Designföretagens styrelse

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2017 12:30 CEST

Vid Svenska Teknik&Designföretagens stämma idag valdes en ny styrelse som ska fortsätta driva STD-företagens utveckling och förnyelse.

Wwbj87vwtujkosayb24k

Svenska Teknik&Designföretagen medlem i ACE

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2017 10:12 CEST

​Idag blev det klart att Svenska Teknik&Designföretagen går med i den europeiska arkitektorganisationen ACE (The Architects’ Council of Europe).

Media no image

Nya kollektivavtal för Svenska Teknik&Designföretagen har träffats med Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2017 11:20 CEST

Samtliga avtal löper över tre år och håller sig inom kostnadsnormen på 6,5 procent som etablerats i årets avtalsrörelse.

Avtalen med Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer är sifferlösa och som tidigare år sker lönerevisionen utifrån företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar. Lönemodellerna i avtalet är oförändrade, vilket innebär att de centrala parterna inte har angivit något siffersatt löneutrymme vilket gör att de ryms inom det så kallade märket som är etablerat i årets avtalsrörelse.

Avtalet med Unionen innebär kostnadshöjningar på 6,5 procent varav 0,4 procent avsätts till flexpension vilket är helt i linje med märket för årets avtalsrörelse.

Parterna har även enats om ett antal arbetsgrupper inom ämnesområdena individuella och lokala överenskommelser, arbetstid, arbetsmiljö och fackliga förtroendevalda.

Sedan tidigare har överenskommelse träffats den 22 februari om ett antal ändringar i allmänna anställningsvillkor i samband med att överenskommelse om Flexpension i Tjänsteföretag tecknats.

För mer info:
Joakim Josefsson, Förhandlare/Rådgivare, Almega
Mobiltelefon: +46 72 545 69 54
E-post: joakim.josefsson@almega.se

Linnea Kvist, Kommunikationschef, Svenska Teknik&Designföretagen
Mobiltelefon: +46 70 590 34 45
E-post: linnea.kvist@std.se

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen
- innovativ design för smarta samhällen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 720 företag med cirka 34.000 medarbetare. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se

Samtliga avtal löper över tre år och håller sig inom kostnadsnormen på 6,5 procent som etablerats i årets avtalsrörelse.

Läs vidare »
V5dviqrtvc9rq51xp68a

​Två av tre företag intresserade av att rekrytera nyanlända

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 08:05 CET

Idag presenterar Svenska Teknik&Designföretagen sin konjunkturrapport, Investeringssignalen. Den visar på god lönsamhet i branschen, starkt orderläge och fortsatt stor brist på kompetens. Det finns ett stort intresse bland företagen att anställa nyanlända med rätt yrkeskunskaper.

Etk9lk2nxsopmrigpldn

Svenska Teknik&Designföretagen deltar idag i högnivåmöte för att stärka samverkan mellan Sverige och Tyskland

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2017 07:58 CET

Svenska Teknik&Designföretagen deltar idag i högnivåmöte på temat ”Innovation and co-operation for a sustainable future”.

Ghxprmptq1ifx3rsnwjn

​STD-företagen träffar Mikael Damberg angående långa betaltider

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2017 08:02 CET

Långa betaltider är ett problem eftersom företag i dominerande ställning utnyttjar sin position, hämmar konkurrensen och sätter marknaden ur spel.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

Om Svenska Teknik&Designföretagen

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen
- innovativ design för smarta samhällen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 720 företag med cirka 34.000 medarbetare. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se

Adress

  • Svenska Teknik&Designföretagen
  • Sturegatan 11
  • 102 04 Stockholm
  • Vår hemsida

Besök Almegas pressrum