Skip to main content

Steen & Ström-koncernen är ISO 14001-certifierade

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 09:13 CEST

Steen & Ström, Skandinaviens ledande köpcentrumägare har idag blivit certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2004.

Steen & Ström-koncernen är en stor aktör med 39 köpcentrum i Sverige, Norge och Danmark och har ett strategiskt mål att minska miljöpåverkan genom att vara medveten om hur man driver verksamheten. Certifieringen är i linje med Steen & Ströms strategi att skapa de bästa mötesplatserna i Skandinavien, där ambitionen är att ta sitt miljömässiga och sociala ansvar.

- Inom Steen & Ström arbetar vi med ambitiösa miljöinitiativ sedan 2007 när vi startade vårt proaktiva miljöarbete på allvar, säger Country Manager Wilner Anderson. Vi anser att certifiering är en nödvändig grund för ett företag att gå i fronten. Det har varit ett samlat engagemang på våra köpcentrum för miljöinsatsen och alla har lagt en enorm insats för att uppnå detta, säger Anderson, och insisterar på att företaget har ambitionen att alltid bli ännu bättre.

ISO 14001:2004 är ett miljöledningssystem som ger företaget ett bra verktyg för att dokumentera och strukturera miljöarbetet. Systemet ser till, på ett systematiskt sätt, att verksamheten bedrivs miljövänlig och bygger på principen om ständig förbättring och systematiskt målinriktat miljöarbete.

Det är SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som har certifierat företaget och köpcentrumen genom en gemensam multisite-certifiering. Projektet omfattar 400 Steen & Ström anställda i tre länder som har genomgått utbildning i miljöledning. Vega AB har biträtt Steen & Ström med förstudien, genomförande och intern revision och extern projektledning under perioden 2012-2013.

- Vi är mycket nöjda med resultatet efter revidering, säger SP: s huvudrevisor Dag Sjöholm och anger att detta har varit en stor och omfattande multistite-certifiering, där det finns extra krav på kundens ledning och interna revisioner. SP är mycket nöjd med en tidig medverkan i projektet som startade hösten 2012. Steen & Ström ISO 14001- projektet har alltid präglats av lämpligt regelverk och solid projektledning, understryker Sjöholm.


Den viktigaste slutsatsen från den slutliga revisionen i samtliga tre länder är följande

Steen & Ström har byggt ett effektivt miljöledningssystem, vilket bidrar till ständig förbättring. De betydande miljöaspekterna är relevanta, samt miljömål med handlingsplaner. Uppföljningen av miljöarbetet är riktigt bra. Ständiga förbättringar kan ses i alla delar. Det är uppenbart att miljön är en naturlig del av den dagliga driften av köpcentrumen. Miljö är en del av hållbarhetsarbetet. BREEAM införs vid nybyggnation och medverkan av hyresgästerna i miljöarbetet är mycket positivt. Utbildning genom extranät för köpcentrum och på intranät inom företaget, uppföljning av hyresgästernas energi -och vattenförbrukning samt deras miljöpåverkan och avtalsmallar är väl utformade ur ett miljöperspektiv.

För mer information, var vänlig och kontakta

Christer Arnesson    Property Mangement Director     Tel +46 8 508 99 912
Wilner Anderson      Country Manager                         Tel +46 8 508 99 909


Steen & Ström Sverige AB är en del av Steen & Ström AS, Skandinaviens ledande köpcentrumföretag. Vi driver idag 39 köpcentrum i Norge, Danmark och Sverige med en sammanlagd årsomsättning på 38 miljarder kronor. I Sverige äger vi 11 köpcentrum och har flera pågående ut- och nybyggnadsprojekt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera