Oezclyi75dmhem9uii7x

INDUSTRIFÖRETAG FÅR HJÄLP ATT HITTA DOLDA HÅLLBARHETSVÄRDEN

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2017 09:00 CEST

Hållbar produktion blir alltmer prioriterat i industrin och allt viktigare för företagens utveckling och attraktionskraft. Begreppet ger numera 485.000 träffar på Google och ökar varje dag. Trenden är tydlig – industriföretagen vill bli ännu mer hållbara.

Zgkiwolkvy0ata0ykoul

DÄR ANDRA SER AVFALL SER VI MÖJLIGHETER

Nyheter   •   Maj 08, 2017 09:33 CEST

För tredje året i rad redovisar Stena Recycling AB sitt hållbarhetsarbete när nu 2016 års Hållbarhetsredovisning är klar.

Hdujm6kmz3omatv25r9z

STENA RECYCLING AB VÄXER I SVERIGE

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2017 08:30 CET

Stena förvärvade IL Recycling AB under 2016 och genom en verksamhetsövergång till Stena Recycling AB den 1 mars stärker nu återvinningsbolaget sin position som helhetsleverantör av återvinningstjänster i Sverige.

Wvltl0prrep87fise08r

FLER BILAR BORDE ÅTERVINNAS PÅ ETT MILJÖRIKTIGT SÄTT

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2016 08:00 CEST

I dagsläget är det alltför få personbilar som återvinns. Istället blir de stående och utgör en lokal miljöfara. Problemet finns i hela landet, men tenderar att vara värre i de län där det finns gott om utrymme. Nu inleder Bilprovningen, BilRetur, Stena Recycling och BIL Sweden ett samarbete som syftar till att öka den miljöriktiga återvinningen genom att informera bilägare om hur man går tillväga.

Vsilplf5w6tmso0uadrw

NU INVIGS STENA NORDIC RECYCLING CENTER

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2016 09:41 CEST

Den 26 oktober invigs Stena Nordic Recycling Center i Halmstad. En 80 fotbollsplaner stor återvinningsanläggning som med moderna och effektiva processer gör det möjligt att på ett hållbart sätt återvinna mer material, framför allt metaller, från industrin, hushåll och samhället i stort.

Media no image

NY VD FÖR STENA RECYCLING AB

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2016 15:44 CEST

Kristofer Sundsgård tar över som VD för Stena Recycling den 1 september och Staffan Persson, nuvarande VD, går vidare i rollen som Affärsområdeschef Recycling inom Stena Metallkoncernen.

Kristofer Sundsgård kommer närmast från rollen som ansvarig för den operativa verksamheten inom Stena Recycling och har verkat inom bolaget i närmare 15 år.

- Att Kristofer Sundsgård tar över som VD för Stena Recycling AB ser jag som en naturlig utveckling då han efter att ha haft många olika positioner inom bolaget känner verksamheten väl. Han har också mycket god kunskap om affären och har starkt bidragit till bolagets utveckling inom många områden under flera år, säger Staffan Persson.

- Att fortsätta utveckla Sveriges ledande återvinningsföretag och tillsammans med våra kunder hitta lönsamma, hållbara lösningar varje dag är en utmaning som jag ser fram emot att ta mig an tillsammans med alla duktiga medarbetare på Stena Recycling, säger Kristofer Sundsgård.

I Affärsområde Recycling inom Stena Metallkoncernen ingår recyclingbolagen i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen.

- Det är stimulerande att få fortsätta det långsiktiga arbetet med affärsområdets gemensamma utveckling tillsammans med våra landschefer och medarbetare, säger Staffan Persson, som också har ett förflutet inom ett annat bolag inom Stena Metallkoncernen, Stena Aluminium, där han var VD i sex år.

För mer information kontakta:
Kristofer Sundsgård, VD Stena Recycling AB, tel 010-445 7161
Staffan Persson, Affärsområdeschef Recycling, tel 010-445 8013

Stena Recycling AB

Stena Recycling AB gör återvinning till en hållbar affär. Med mer än 1 000 engagerade medarbetare i Sveriges ledande återvinningsbolag skapar vi varje dag långsiktiga lösningar för såväl våra kunder som för samhället i stort. Stena Recycling är en del av Stena Metallkoncernen.

Läs mer på www.stenarecycling.se

Kristofer Sundsgård tar över som VD för Stena Recycling den 1 september och Staffan Persson, nuvarande VD, går vidare i rollen som Affärsområdeschef Recycling inom Stena Metallkoncernen.

Läs vidare »
Yql1hy1ffshhnfsteetl

IL Recycling - nu ett bolag inom Stena

Nyheter   •   Jul 01, 2016 08:30 CEST

Stena stärker sin roll som ledande inom återvinning i Sverige genom förvärvet av IL Recycling. Konkurrensverket har godkänt affären och den 30 juni undertecknades avtalet.

Fmem4inqdgut67dq6cep

Stena Recycling i Almedalen

Nyheter   •   Jun 30, 2016 08:58 CEST

Under årets Almedalsvecka deltar Stena Recycling i flera seminarier på temat Cirkulär ekonomi.

Bnzb0hzslgqdirembubr

STENA RECYCLING TAR KLIMATANSVAR - MINSKAR UTSLÄPPEN MED 37 PROCENT

Nyheter   •   Maj 19, 2016 13:24 CEST

​Stena Recycling har minskat sin klimatpåverkan med 37 procent sedan 2008 och det som möjliggjort den stora minskningen handlar framförallt om tre saker; kontinuerlig transportoptimering, valet av ursprungsmärkt el samt bränslebesparingar.

Ithdppjzqg1iow7js4aa

Tillsammans för en hållbar framtid

Nyheter   •   Maj 03, 2016 13:45 CEST

Det som många ser som slutet på en livscykel är för Stena Recycling början på något nytt. I bolagets Hållbarhetsredovisning för 2015 finns många fina exempel på hållbara lösningar som medfört att 2,7 miljoner ton uttjänt material på nytt är tillbaka i återvinningskedjan och merparten har förädlats till kvalitetsråvaror.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • zcgdajaswra.bejthfkgvvfnvngjivibrndtson@stafenrsarecycling.skrxjyae
  • 010 445 2036

Om Stena Recycling AB

Om Stena Recycling

Stena Recycling AB gör återvinning till en hållbar affär. Med mer än 1 500 engagerade medarbetare i Sveriges ledande återvinningsbolag skapar vi varje dag långsiktiga lösningar för såväl våra kunder som för samhället i stort. Stena Recycling är en del av Stena Metallkoncernen.

Läs mer på www.stenarecycling.se

Adress

  • Stena Recycling AB
  • Fiskhamnsgatan 8
  • 400 40 Göteborg
  • info@stenarecycling.se