Skip to main content

Stena Fastigheter och E.ON i samarbete för ett hållbart Malmö

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2019 08:15 CEST

Fjärrvärmesystemet kan liknas vid en stor termos. Genom att ta till vara på fastighetens lagrade värme undviks toppar i fjärrvärmeproduktionen.

Med den gemensamma ambitionen att minska Malmös klimatavtryck inleder E.ON och Stena Fastigheter ett långsiktigt samarbete för att koppla upp Stenas fastigheter till E.ONs system för Digital Fjärrvärme. Genom tjänsten Effektstyrning tas fastigheternas lagrade energi till vara och därmed minskar klimatavtrycket.

Vid hög belastning i fjärrvärmenätet, till exempel på morgonen då värmebehovet är stort och många tar sig en dusch, kan värmeuttaget minskas i enskilda fastigheter under ett fåtal timmar. Fjärrvärmesystemet kan liknas vid en stor termos och genom att ta till vara på fastighetens lagrade värme undviks toppar i fjärrvärmeproduktionen. Resultatet: Utsläppen sänks utan att kundernas komfort påverkas.

Detta är kärnan i E.ONs digitala fjärrvärmelösning och som Stena Fastigheter Malmö nu ansluter sig till.

– E.ON har liksom Stena Fastigheter högt ställda miljö- och klimatmål, men det är bara genom samarbete och teknisk innovation som vi kan nå hela vägen fram, säger Karin Öhrström, försäljningschef på E.ON Energilösningar.

Ett 60-tal av Stenas fastigheter kommer nu att kopplas upp mot E.ONs effektstyrningssystem. I samband med detta har Stena Fastigheter sedan den 1 juni också gått över till helt förnybar fjärrvärme.

– Stena Fastigheter Malmö har, som en av de första fastighetsägarna, undertecknat branschens initiativ ”Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030, LFM30”. Där förbinder vi oss att genomföra konkreta åtgärder som bidrar till Malmö stads klimatmål. För oss är det därför en självklarhet att införa effektstyrning samt övergå till helt förnybar fjärrvärme, säger Jonas Larsson, Energi- och miljöchef på Stena Fastigheter.

Stena Fastigheter ingår i Stena Sfären och är ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag. Utifrån ett långsiktigt perspektiv äger och förvaltar vi totalt cirka 2,4 miljoner kvadratmeter fördelat på 25 000 bostäder och 3 500 lokaler i Göteborg, Malmö och Stockholm samt Lund, Lomma, Landskrona och Uppsala. Utomlands bedriver vi verksamhet via Stena Realty. Med hyresrätten som huvudsaklig upplåtelseform utvecklar Stena Fastigheter långsiktigt attraktiva bostäder och lokaler där människor trivs. Genom vårt eget arbetssätt relationsförvaltning stärker vi tryggheten och trivseln i de kvarter vi finns i. Målsättningen är att alltid vara hyresgästens förstahandsval. Läs mer på www.stenafastigheter.se