Skip to main content

Leken med elektronikskrot på skolor och förskolor en allvarlig hälsorisk

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 07:30 CEST

Elektronik innehåller bly, kvicksilver och andra farliga ämnen som kan ha mycket allvarliga effekter på kropp och hälsa.
– Våra demonterare arbetar med skyddsutrustning medan barn tillåts leka med elektronikskrot utan något skydd alls. Lek och experiment med elektronikskrot på skolor, förskolor eller hemma är något vi starkt avråder från, säger Phär Oscàr, VD för Stena Technoworld som är ledande i Europa inom elektronikåtervinning.

Phär Oscàr berättar att Stena Technoworld återkommande får frågor om elektronik från skolor och daghem som tänkt genomföra experiment eller lekar där elektronikskrot plockas isär och undersöks. Barn gillar att pilla sönder saker och undersöka och elektronik är säkert frestande att använda i undervisning och lek.

– Vårt standardsvar är: gör det inte! säger Phär Oscàr. Elektronik är inte gjord för att plockas isär av oskyddade människor, allra minst barn. Vi har nära 20 års erfarenhet av elektronikåtervinning. Våra demonterare hälsoundersöks regelbundet – trots en hög säkerhetsnivå med munskydd, skyddsglasögon, handskar, god ventilation med mera.

Många farliga ämnen
Elektronik kan vara full av ämnen som barn kan få i sig på olika sätt; genom hudkontakt, att de stoppar elektronikdelar i munnen eller att de fingrar som rört vid elektronik stoppas i näsan eller munnen. Det kan handla om exempelvis kadmium, bly, kvicksilver eller bromerade flamskyddsmedel.

– TV-apparater och laptops med plattskärmar är bra exempel på vanliga elektronikprodukter som ingen ska leka med. De innehåller kvicksilverlampor som lätt går sönder med stoft som kan andas in om det vill sig illa. 

– Stena har ett slutet maskinellt system för återvinning av plattskärmar. Att då låta barn leka med plattskärmar känns direkt oansvarigt om man känner till riskerna. Det finns goda skäl till varför elektronikavfall klassas som farligt avfall och där materialen inte ens får lämna Europa utan att ha miljösanerats och sorterats, säger Phär Oscàr.

Hör hemma på återvinningscentralen
Flera farliga ämnen har genom åren förbjudits i elektronik men det är inget skäl att tillåta barn demontera elektronik.

– Det har ingen praktisk betydelse då elektronik kan ha lång livslängd och ibland kasseras flera decennier efter att förbud infördes.

En annan aspekt på elektronikavfall är de många sylvassa komponenter som kan ingå i elektronik och som blottas när kasserad elektronik plockas isär.

– Det är en utmaning för hela återvinningsbranschen att demontera det som måste göras för hand. Det är lätt att skära sig även om man har skydd. Barn är däremot helt oskyddade. Jag hoppas att skolmyndigheter tar krafttag mot detta. Gammal elektronik hör hemma på återvinningscentralen – inte i klassrummet, säger Phär Oscàr. 

 

Fakta om farliga ämnen i elektronik

Kvicksilver. Välkänt ämne som har en skadlig påverkan på nervsystem, immunförsvar och kan vara reproduktionsstörande. Ökad spridning genom boomen av plattskärmar. Förekommer exempelvis i lampor bakom skärmglaset i laptops, i batterier med mera.

Kadmium. Starkt toxisk effekt med risk för njurskador, deformerat skelett eller benskörhet. Cancerframkallande.

Bly. Finns i ex tjockt TV-glas, batterier, kretskort. Exponering för bly kan ge skador på nervsystemet och medföra försämrad intellektuell utveckling och prestationsförmåga. Foster och små barn är speciellt känsliga. Andra effekter är högt blodtryck och ökad förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar hos vuxna.

Bromerade flamskyddsmedel. Ett samlingsnamn för ett flertal grupper av brominnehållande organiska ämnen som samtliga används i brandhämmande syfte. Finns i plasthöljen i en mängd elektronikprodukter. Vissa grupper av bromerade flamskyddsmedel anses kunna påverka immunsystemet, ge störningar på reproduktionen, vara bioackumulerbara.

Pressbilder:
http://stena.brandproject.se//external/index.cfm?publicId=e80b14a1-2269-417f-adfe-111576eb5cbe

Fakta Affärsområde WEEE, Stena Metallkoncernen Stena Metallkoncernen är Europas ledande elektronikåtervinnare. Elektronikåtervinningen startade 1992 och bedriver verksamhet i tio länder: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Polen, Tyskland, Österrike, Tjeckien, Rumänien och Italien. Med samma beprövade och effektiva processer återvinns Europas elektronikavfall på 29 egna anläggningar. En viktig målsättning är att ständigt utveckla nya innovativa återvinningslösningar för kunder, miljö och samhälle. www.stenatechnoworld.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy