Skip to main content

Miljöriktig och säkrare avfallshantering på tusentals bilverkstäder

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 07:30 CET

Svenska Shell och Stena Recycling inleder ett rikstäckande samarbete om återvinningen av farligt avfall på närmare 3000 verkstäder.
– Samarbetet skapar både miljövinster och en ökad säkerhet. Bland annat införs totalt stopp för mobilsamtal under alla transporter, säger Martin Holmen, kundansvarig på Stena Recycling.

På verkstäder uppstår varje år stora mängder förbrukad olja och annat farligt avfall när svenska folket lämnar bilen på reparation eller service. Avfallet måste hanteras på ett både miljöriktigt och säkert sätt. I samarbetet mellan Svenska Shell och Stena Recycling finns flera innovationer som gynnar både verkstäder och miljö.
– När olja och annat farligt avfall hämtas kommer det att gälla totalt förbud mot att prata i mobiltelefon under transporterna av avfallet till våra återvinningsanläggningar landet runt. Det bidrar till en ökad säkerhet, säger Martin Holmen.

Stoppet av all mobiltelefoni dockar också in i Shells världsomspännande policy att ingen får prata i telefon under transporter av deras produkter­– allt för att öka säkerheten.
– Den nya treåriga lösningen med Stena Recycling skapar möjligheter för oss inom Shell Lubricants att bli ett ännu bättre alternativ som helhetsleverantör till fordonsverkstäder över hela landet säger Jesper Sörensen, Senior Key Account Manager på Svenska Shell.

Avtalet omfattar cirka 3.000 kubikmeter spillolja per år hos verkstäder i hela landet. Stena satsar också på att förse fler verkstadskunder med sändare som meddelar fyllnadsnivåer i tankar med spillolja.  Detta effektiviserar transporterna och minskar miljöpåverkan.

– Via GPS kan vi på Stena ha kontroll på var tankfordonen finns och sändarna på verkstäder ger besked om när det är dags att hämta farligt avfall – oavsett om verkstaden anmält behov av tömning eller inte. Lösningen ökar servicen till verkstäderna, säger Martin Holmen.
Återvinningsbudskapet är starkt. Gamla smörjmedel mm i svenskarnas fordon tas omhand av Stena Recycling, förädlas och blir baser till nya oljeprodukter.
– I detta samarbete handlar det varje år om en två kilometer lång karavan av tankbilar fyllda med spillolja som används i nya oljeprodukter.

För mer information:
Martin Holmen
Stena Recycling
Tel: 010 -445 72 60

Jesper Sörensen
Svenska Shell
Tel: 08-5554 8191

Fakta Stena Recycling
Stena Recycling är Sveriges ledande återvinningsföretag med ett rikstäckande nät av filialer och produktionsanläggningar. Företaget omhändertar avfall från industri, handel och kommuner. En ständig utmaning är att utveckla nya innovativa sätt att återvinna samhällets avfall och som är bra för både kunder, miljö och samhälle. Stena Recycling ingår i Stena Metallkoncernen som också återvinner elektronikskrot och aluminium samt bedriver internationell handel med stål, metaller och olja. www.stenarecycling.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy