Skip to main content

Milstolpe för återvinning av plast ur elektronikavfall

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 13:38 CEST

Plaster i datorer, TV-apparater och annat elavfall har länge varit svåra att återvinna. Med en ny anläggning i Halmstad kan Stena Technoworld separera plaster med och utan bromerade flamskyddsmedel från varandra.
- Kunderna och miljön är vinnarna. Stora mängder plast kan nu tas tillvara och återföras till kretsloppet, säger Phär Oscár, chef Affärsområde WEEE, Stena Metallkoncernen.

I elektronik används en mängd olika plaster och det har tidigare saknats effektiva metoder att separera dessa i återvinningsprocessen. Ungefär 30 procent av all plast i elektronikavfall innehåller bromerade flamskyddsmedel, som tillsätts för att TV-apparater och annan elektronik ska bli brandsäkrare. Med en innovativ teknik finns nu en lösning på hanteringen av en stor del av de plaster som finns i elektronikavfallet.
- Med hög effektivitet kan vi inte bara utvinna ännu mer metaller och ädelmetaller utan också stora mängder ren plast. Allt detta kan återvinnas och återföras till kretsloppet och användas som råvara för nya produkter i samhället. Detta är möjligt genom de nya möjligheterna att separera plast med och utan bromerade flamskyddsmedel ur avfallet, säger Phär Oscár.
- Sedan över ett år är anläggningen i full drift i Halmstad och tekniken är möjlig att installera på i fler anläggningar i Europa..

Den nya tekniken används på avfallsfraktionen från elektronikavfall som malts sönder efter en noggrann miljösanering av kvicksilver, PCB-kondensatorer, batterier, bildrör och andra miljöskadliga ämnen och komponenter.
- Tekniken är en milstolpe och en del i Stenas långsiktiga vision att återvinna allt material i elektronikavfall. Det går åt hela två kilo råolja för att framställa ett kilo plast av ny råvara. Olja är en begränsad naturtillgång så varje kilo mer plast som kan återvinnas innebär god hushållning med en ändlig resurs, säger Phär Oscàr.
Volymerna som i nuvarande takt återvinns i Halmstad motsvarar varje år en två kilometer lång karavan med tankbilar och släp, fullastade med råolja. Så mycket olja hade krävts för att producera lika stora volymer ny plast.

Stena Metallkoncernens elektronikåtervinning har sedan starten för 15 år sedan blivit Europas ledande elektronikåtervinnare. I en europeisk WEEE-lösning används samma koncept för insamling, transporter och återvinning i egen regi i 10 europeiska länder. Stena samarbetar med ledande producentorganisationer i Europa för att ta hand om stora mängder WEEE-avfall på ett både effektivt och miljöriktigt sätt och i enlighet med europeisk lagstiftning.

För bildmaterial, använd länken nedan:
http://v2.brandstudio.net//external/index.cfm?publicId=5d965a1d-9410-4f12-afcd-8e65cd3adfa9

För mer information

Stena Metall Group, Business area WEEE
Phär Oscár, chef Affärsområde WEEE
Tel. 010-445 91 01

Presskontakt:
Bjarne Darwall
Tel 010-4452026

Fakta Affärsområde WEEE, Stena Metallkoncernen
Stena Metallkoncernen är Europas ledande elektronikåtervinnare och verksamheten grundades under tidigt 1990-tal. Affärsområde WEEE bedriver verksamhet i tio länder: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Polen, Tyskland, Österrike, Tjeckien, Rumänien och Italien. Med samma beprövade och effektiva processer återvinns Europas elektronikavfall på egna anläggningar. En viktig målsättning är att utveckla marknadens ledande tjänster för kunder, miljö och samhälle.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.