This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Stena Aluminiums miljöarbete får grön stämpel

Pressmeddelande -

Stena Aluminiums miljöarbete får grön stämpel

Stena Aluminium tilldelas idag Framstegsstämpeln för sitt starka fokus på energieffektivisering och stora miljöinvesteringar. I år kommer man till exempel att börja leverera spillvärme till Älmhults fjärrvärmenät – motsvarande uppvärmning av 1200 småhus.
Framstegsstämpeln delas ut av Klimatkommission Kronoberg.

– Vi bedriver sedan många år ett framgångsrikt miljöarbete inom Stena Aluminium. Det är en viktig del av vår affär som också har betydelse för vår omgivning. Därför är det såklart glädjande att vi får Framstegsstämpeln som ett kvitto på att vi gör rätt, säger Staffan Persson, VD Stena Aluminium.

Företaget tecknade i höstas ett Klimatavtal med Länsstyrelsen Kronoberg där man bland annat åtar sig att leverera spillvärme från processen i aluminiumsmältverket till fjärrvärmenätet i Älmhult. Samtidigt installeras en anläggning för rökgasrening som hör till de modernaste i världen. Filteranläggningen gör så att miljöpåverkan blir lägre även vid ökad produktion. En efterbrännkammare eliminerar det luktobehag som kan uppstå vid ogynnsam väderlek.

Sammantaget uppgår miljöinvesteringarna till ca 100 miljoner kronor och möjliggör att produktionen av återvunnen aluminium kan öka från 50.000 ton till 90.000 ton i framtiden. Om dagens volym av aluminium skulle producerats av ny råvara skulle koldioxidutsläppen öka med 450.000 ton varje år

– Våra miljöinvesteringar gör det möjligt att minska vår miljöpåverkan lokalt. Och med vår produktion kan vi erbjuda klimatsmarta aluminiumprodukter vilket gynnar både kunder och samhället i stort, säger Staffan Persson.

Juryns motivering lyder:
”Stena Aluminium har på flera sätt visat sitt engagemang för klimatfrågan. Satsningar har gjorts på energieffektivisering i byggnader och processer, smält aluminium transporteras i flytande form för att undvika omsmältning och spillvärme kommer att tas tillvara i Älmhults fjärrvärmenät.”

Pressbilder:
http://stena.brandproject.se//external/index.cfm?publicId=923f6a3c-6653-49ab-863f-cb1baaba1c7b

För mer information:
Staffan Persson, VD Stena Aluminium AB, Tel 010-445 95 00

FAKTA Stena Aluminium
Stena Aluminium är Nordens ledande leverantör av återvunnet aluminium. Produktionen sker i Älmhult i Sverige. Förutom kundanpassade legeringar erbjuds kunderna innovativa lösningar och service.  Bolaget ingår i Stena Metallkoncernen som är Nordens ledande återvinningsföretag med verksamhet på mer än 250 platser i 13 länder i Europa. www.stenaaluminium.com

Related links

Ämnen

Taggar


Stena Metallkoncernen samlar in, förädlar och återvinner alla typer av avfall. En ständig målsättning är att utveckla nya innovativa sätt att hantera samhällets avfall med hållbara metoder för kunder, miljö och samhälle. I koncernen ingår också produktion av aluminium från återvunnen råvara, leveranser av stålprodukter, finansverksamhet samt internationell handel med stål, metaller och olja. Stena Metallkoncernen bedriver verksamhet på mer än 200 platser i 10 länder. Läs mer på www.stenametall.se

Presskontakt

Relaterade nyheter