Skip to main content

Stena satsar 300 miljoner i miljöinvesteringar i Nässjö

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2012 23:30 CET

Stena satsar närmare 300 miljoner på olika miljöinvesteringar i Nässjö kommun de närmaste åren. Stena Renewable bygger 10 nya vindkraftverk som ger energi för 11.000 hushåll. Stena Recycling och Nässjö Affärsverk finansierar tillsammans sluttäckningen av Bodadeponin. Stena Recycling bygger även en ny deponi med den mest framstående miljöteknologi som finns. Satsningarna skapar nya gröna jobb i kommunen.

– Vi har ett mycket bra samarbete med kommunen och det ska bli mycket positivt att få utveckla detta på bästa sätt, säger Staffan Persson, VD för Stena Recycling som är Sveriges ledande återvinningsbolag med över 100 anläggningar i landet. Det är viktigt för oss att vara en positiv aktör i lokalsamhället och utveckla nya affärer som samtidigt bidrar till en hållbar utveckling. Här är flera starka exempel på detta!

– I kommunen finns exemplariska platser för vindkraft och det är positivt att få vara med och bygga en grön profil för kommunen. Genom byggnationen av 10 nya vindkraftverken i Fredriksdal kan vi vara med och bygga en grön profil för kommunen, säger Peter Zachrisson, VD för Stena Renewable.

Varje år kommer de tillföra cirka 60 miljoner kWh vilket motsvarar energiåtgången för över 11.000 hushåll eller utsläppen från över 20.000 bilar. Investeringen i vindkraftparken överstiger 250 MSEK.
Vindparken är från början utvecklad av Nässjö Affärsverk med lokala konsulter vilket gör att hela projektet är närproducerat.

– Det här ett bra exempel på hur kommun och näringsliv kan samarbeta för att få till nya investeringar, nya jobb och ett miljöarbete i framkant, säger Bo Zander, kommunalråd Nässjö kommun.

Samarbetet mellan kommunen med sitt bolag Nässjö Affärsverk och Stena Recycling startade 2004. Idag omfattar samarbetet tre delar på Boda-deponin: sluttäckning av den gamla deponin, byggnation av en ny deponi samt start för en behandlingsanläggning för exempelvis osorterat rivningsavfall.
Under de närmaste åren ska den gamla deponin sluttäckas, en investering som beräknas kosta cirka 40 miljoner och där Stena är delfinansiär.

– Parallellt finansierar vi en ny deponi för användning i många decennier framåt. Detta gör vi med den mest framstående miljöteknologi som finns. Vi har stor deponierfarenhet från andra orter. Reningskraven här är strängt uttryckta i vårt tillstånd vilket är positivt, säger Staffan Persson.

Byggnation av lakvattenreningen på nya deponin startar till våren. Där kan även kommunen välja att lägga deponimaterial i framtiden utan att investera skattemedel i en ny deponi. Och slippa transportera allt deponimaterial till andra kommuner. Framöver planeras också en behandlingsanläggning som förstärker Boda Nässjös roll som återvinningscentrum. Där kommer exempelvis krossat trä och osorterat rivningsavfall att sorteras och där målet är att återvinna så mycket som möjligt.

Presskontakt
Jörgen Andersson, Presskontakt Stena Recycling: 010-445 22 17
Greger Phalén, VD Nässjö Affärsverk, 0380-51 71 01

Stena Sfären
Stena Recycling är Sveriges ledande återvinningsbolag med över 100 anläggningar som varje år återvinner flera miljoner ton avfall till nya råvaror i samhället. Stena Renewables uppdrag är att uppföra och långsiktigt äga och förvalta produktiva vindkraftparker. Båda bolagen ingår i Stenasfären som är en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper med verksamhet över hela världen. www.stena.com

NAV - en del av Nässjö kommun
Nässjö Affärsverk AB drivs som aktiebolag sedan 1993 och är ett helägt bolag till Nässjö kommun. Nässjö
Affärsverk tillhandahåller bland annat tjänster inom fjärrvärme, elnät, VA och avfallshantering, kraftproduktion samt ansvarar även för kommunens gator och parker. www.nav.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera