Skip to main content

Stenas återvinning i Sverige gav 4 miljoner ton i koldioxidbesparing

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 15:40 CET

Under senaste verksamhetsåret bidrog Stena Metallkoncernens återvinning i Sverige till 4 miljoner ton i koldioxidbesparing. Det motsvarar utsläppen från 3,6 miljoner flygresor tur och retur till Thailand. – Tillsammans med näringslivet och allmänheten skapar vi en miljönytta som alla kan vara stolta över. Det är en positiv nyhet i juletid, säger Leif Gustafsson, VD för Stena Recycling i Sverige.

Bilar, elektronik, förpackningar och andra konsumentprodukter produceras, konsumeras och kasseras av oss alla. Det blir aktuellt inte minst i jultid. Återvinning sparar stora mängder miljöskadliga koldioxidutsläpp. Om materialen i avfallet Stena hanterar i Sverige hade ersatts med nya råvaror från skog, olja eller gruvor skulle koldioxidutsläppen öka med 4 miljoner ton vid användning av av fossila energikällor. Återvinningen gör det på så sätt möjligt att hushålla bättre med begränsade naturresurser.

– År 2008 reste cirka 400.000 svenskar till Thailand så koldioxidbesparingen motsvarar svenskarnas Thailandsresor i nio år. Så visst har återvinning en stor betydelse! Det känns extra positivt i dessa dagar när världens ledare samlas på FN:s klimatkonferens i Köpenhamn för att  finna nya hållbara lösningar, säger Leif Gustafsson.

Alla som återvinner gör en viktig insats
Under verksamhetsåret 2008/2009 hanterade och återvann hela Stena Metallkoncernen fem miljoner ton järn, metaller, papper, plast, farligt avfall, elektronik och övrigt verksamhetsavfall i Europa. Det motsvarar en koldioxidbesparing på 8,1 miljoner ton varje år. Det är mer än alla utsläpp från alla lastbilar, bussar, motorcyklar och mopeder i Sverige under 2008*.
– Alla som återvinner kan med rätta kalla sig miljöarbetare. Materialet i gamla saker får ett nytt liv i kretsloppet – om och om igen. Det är ju också ett tänkvärt budskap inför julen, den stora konsumtionshelgen under året, säger Leif Gustafsson.

­Tufft år – men miljönyttan består
Turbulensen i världsekonomin har under senaste året varit en stor utmaning även för Stena och många kunder, bland annat med extrema prisrörelser på många råvaror.
– Men miljönyttan med återvinning rubbas inte av konjunktursvängningar. Framöver ska vi fortsätta utveckla nya kloka lösningar och innovationer som för återvinningen framåt. Här har vårt nära samarbete med kunder, myndigheter och allmänheten stor betydelse, avslutar Leif Gustafsson.

* Enligt Vägverkets årsrapport 2008 släppte dessa ut ca 7,2 miljoner ton koldioxid.

Pressbilder
http://v2.brandstudio.net//external/index.cfm?publicId=80af2f57-a152-45e5-a8b3-9aeb82535c19

För mer information:
Bjarne Darwall, pressansvarig
Tel 010-445 20 26

FAKTA ÅTERVINNING – AVFALL FÅR ETT NYTT LIV:

  • Varje år återvinns spillolja som motsvarar en 50 km lång tankbilskaravan, fullastad med råolja
  • Pappret som återvinns sparar 14 miljoner träd eller en fullvuxen skog som är lika stor som 20.000 fotbollsplaner
  • Järnskrotet som Stena återvinner räcker till en cykel till var tredje europeisk medborgare, inklusive Ryssland, eller 236 miljoner nya cyklar.

FAKTA STENA RECYCLING
Stena Recycling är Sveriges ledande återvinningsföretag. Bolaget återvinner avfall från industri, handel och kommuner. En ständig utmaning är att utveckla nya innovativa sätt att återvinna samhällets avfall och som är bra för både kunder, miljö och samhälle. Bolaget ingår i Stena Metallkoncernen med verksamhet på 250 platser i 12 länder. I koncernen ingår också produktion av aluminium från återvunnen råvara, finansverksamhet samt internationell handel med stål, metaller och olja. www.stenarecycling.se .

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy