Skip to main content

Stenas tåglösning ersätter 16 100 lastbilar per år

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2012 12:21 CEST

Stena Recycling fortsätter att ersätta lastbilstransporter med tåg. Genom ett utökat samarbete med Green Cargo ska mer avfall gå på räls istället för på väg. Totalt ersätter tågtrafiken nu 16 165 lastbilstransporter per år.
– Nu minskar koldioxidutsläppen från våra transporter ytterligare. Samtidigt får vi en flexibel och effektiv transportlösning, säger Leif Gustafsson, VD på Stena Recycling.

Stena Recycling är det ledande återvinningsbolaget i Sverige med över 100 återvinningsanläggningar över hela landet. Miljönyttan i återvinningsverksamheten är stor trots att branschen är transportintensiv. Stora mängder avfall transporteras varje dag till egna anläggningar där det förädlas till nya råvaror för slutkunder eller till hamnar för export.

Genom att målmedvetet satsa på tågtransporter, nu med Green Cargo som huvudleverantör, har Stena Recycling de senaste åren kunnat minska sin miljöpåverkan. Sedan 2008 har tusentals lastbilstransporter per år ersatts med tåg. I och med det utökade samarbetet med Green Cargo tar bolaget ytterligare ett steg i den riktningen. Totalt kommer tågtrafiken nu ersätta 16 165 lastbilstransporter varje år.

– Hela vår verksamhet är inriktad på hållbarhet och återvinning av avfall från industrin och andra branscher i samhället. Säkra, pålitliga och miljöanpassade transporter är en viktig del i vår verksamhet och det har Green Cargo hjälpt oss att utveckla i deras nätverk. Nu kommer vi nå betydligt fler av våra egna anläggningar och andra viktiga mottagningsorter med tåg. Det är väldigt positivt, säger Leif Gustafsson, VD på Stena Recycling.

– Ytterligare ett plus är att Green Cargo enbart kör med ellok de långa sträckorna. Diesel används bara vid växling. Det är ett viktigt framsteg som innebär en kraftig minskning av koldioxidutsläppen jämfört med lastbilstrafik.

Enligt Green Cargo genererar tåglösningen bara fem procent av de koldioxidutsläpp som hade uppstått om man istället hade kört på lastbil.

– Jag är glad att vi på kort varsel har kunnat säkra resurser för den här lösningen. Vi kommer ha 45 vagnar i omlopp varje vecka och Stena Recyclings anläggningar kommer få tågförbindelse två till fem gånger i veckan, beroende på volymer, säger Green Cargos VD Mikael Stöhr.

Det utökade avtalet börjar gälla den 11 juni då den nya trafiken rullar igång.

Presskontakt: Jörgen Andersson, 010-445 22 17

Pressbilder:
http://stena.brandproject.se//external/index.cfm?publicId=65e4d51b-836f-4bbd-b714-87482e8a73c1

FAKTA STENA RECYCLING
Stena Recycling är Sveriges ledande återvinningsföretag med ett rikstäckande nät av filialer och produktionsanläggningar. Företaget återvinner avfall från industri, handel och kommuner. En ständig utmaning är att utveckla nya innovativa sätt att återvinna samhällets avfall som är bra för både kunder, miljö och samhälle.
www.stenarecycling.se

FAKTA GREEN CARGO
Green Cargo är ett transport- och logistikföretag med järnvägen som bas, som kör ca 60 procent av Sveriges godståg och med partners nås hela Europa. Kunderna erbjuds transporter märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har ca 2 800 anställda och en årsomsättning på ca 6,4 miljarder SEK (2011).
www.greencargo.com


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera