Skip to main content

Projekt Hasselhöjden ger Stenungsund nya bostäder

Nyhet   •   Feb 09, 2016 09:24 CET

Arbetet med att skapa en detaljplan för det nya området "Hasselhöjden" börjar nu ta form ordentligt. Området ligger på och runtomkring den plats där Norumsborgs ishall har stått. Ishallen rivs i dagarna och kommer så småningom att ge plats åt ett äldreboende. Ovanför äldreboendet är tanken att det blir bostäder i form av både hyres- och bostadsrätter. Områdena intill, Hällebäck och Alfredsberg, förtätas med fler hyreslägenheter i form av gårdshus och taklägenheter. Totalt kan det skapas 300 nya bostäder på platsen, många av dem hyresrätter.

Bostäderna ligger både på mark som ägs av Stenungsunds kommun (äldreboendet, solfjädershusen och punkthusen) och på mark som ägs av Stenungsundshem (alla gårdshus, takbyggnationer). Därför är både kommunen och Stenungsundshem aktiva i detaljplaneprocessen.

Tänka grönt

Planen är att ta vara på och förstärka de gröna ytorna - bevara höjdpartiet, berghällarna och det skyddade söderläget vid bergsfoten. många av husen byggs därför i suterrängform för att väl passa in i omgivningen

Nuvarande parkeringsytor planeras om så att man får in fler parkeringsplatser på samma yta som idag. vissa hus får p-däck i källare och p-däck i området byggs ut. Tanken är generellt att man bygger parkeringsytor nära trafikleder för att få så många bilfria ytor som möjligt inne i själva området.

När byggs det?

Arbetet med detaljplanen pågår nu och det ska sedan i vanlig ordning ut på utställning och samråd så att berörda får tycka till om planerna. Den demokratiska processen kan ta lång tid, om synpunkter och överklagande blir många. I hela området kan man bygga drygt 300 bostäder. Om det byggs ungefär 40-60 lägenheter per år kan området stå helt klart 6-8 år efter byggstart.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy