Fastighets AB Stenvalvet och Ersta diakoni samarbetar om vård- och omsorgsboendet Ersta Lydiahemmet

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 14:00 CEST

Fastighets AB Stenvalvet fortsätter att växa inom segmentet äldreomsorg, nu i Farsta Strand där ett nytt vård- och omsorgsboende skall uppföras. Fastighets AB Stenvalvet och Ersta diakoni har tecknat ett 15-årigt hyresavtal på fastigheten Gåsö 2.

Stenvalvet lanserar certifikatprogram

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 09:37 CEST

Stenvalvet har utökat sina finansieringskällor genom lansering av ett certifikatprogram på SEK 2 000 miljoner.

Fastighets AB Stenvalvet rekryterar Mario Pagliaro som ny CFO

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2018 12:38 CEST

Mario kommer att leda Stenvalvets Finans-och Ekonomienhet och kommer därmed att ingå i Stenvalvets ledningsgrupp. Mario har många års erfarenhet av ledande befattningar inom ekonomi och kommer närmast från Uppsalahem där han sedan 2008 har arbetat som CFO. Dessförinnan har Mario bland annat haft rollen som bolagsstrateg på Uppsala kommun.

Stenvalvet skapar nya moderna kontorslokaler åt Fortifikationsverket i fastigheten K43 i Eskilstuna

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 09:30 CEST

Fastighets AB Stenvalvet har tecknat ett nytt 6-års avtal med Fortifikationsverket i fastigheten Vägbrytaren 1 i Eskilstuna. Fortifikationsverket kommer att hyra ca 3 000 kvadratmeter med plats för ca 170 medarbetare. I samråd med Fortifikationsverket har Stenvalvet tagit fram en ny modern kontorslösning med möjligheter till ett flexibelt arbetssätt anpassat efter verksamhetens behov.

Fastighets AB Stenvalvet förstärker projektutvecklingsenheten

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 15:09 CEST

Fastighets AB Stenvalvet satsar ytterligare på projektutveckling i egen regi. Som ett led i detta anställs Gabrielle Linnsén som projektutvecklare. Gabrielle har en lång och bred erfarenhet från fastighetsbranschen och har arbetat med projekt i alla skeden.

Stenvalvet anställer två fastighetsförvaltare i Småland och utser en biträdande förvaltningschef

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 15:18 CET

Under år 2017 tillträddes fastigheter till ett värde av 1 miljard kronor. För att möta det ökade förvaltningsbehovet i Region Mitt till följd av tillväxten och samtidigt stärka den lokala närvaron anställs nu ytterligare två förvaltare, en i Kalmar och en i Jönköping.

Fastighets AB Stenvalvet har tecknat nytt hyresavtal med Norrtälje Kommun avseende fastigheten Älmsta 8:2 i Norrtälje 

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2018 10:44 CET

Stenvalvet har tecknat ett nytt 10-årigt hyresavtal med Norrtälje Kommun i fastigheten Älmsta 8:2 i Älmsta. Hyresavtalet omfattar ca 4 800 kvm och inrymmer Elmstagårdens äldreboende samt Granbacka demensboende med totalt 57 lägenheter. 

Fastighets AB Stenvalvet förstärker förvaltningsorganisationen

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2018 14:27 CET

Fastighets AB Stenvalvet har under flera år ökat sitt fastighetsbestånd till att idag omfatta ett portföljvärde på ca 10 miljarder. Enbart under 2017 gjordes förvärv till ett värde om ca 1 miljard. För att även framöver vara en långsiktig, omsorgsfull och lyhörd organisation har vi förstärkt förvaltningsverksamheten genom att rekrytera Erica Ullberg som Förvaltare till region Mälardalen.

Stenvalvet bygger storkontor åt Skatteverket i Falun

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2018 14:21 CET

Fastighets AB Stenvalvet har tecknat ett nytt 6-års avtal med Skatteverket i fastigheten Kardmakaren 20 i Falun. På en yta av 3 200 kvadratmeter ska ett nytt modernt storkontor skapas för ca 200 arbetsplatser. Skatteverket, som redan idag är Stenvalvets hyresgäst i fastigheten, kommer därmed att sitta på hela våningsplan 3. 

Fastighets AB Stenvalvet förvärvar samhällsfastigheter i Ystad

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 07:56 CET

Stenvalvet växer och förvärvar fastigheter i Skåne. Förvärvet av fastigheterna är helt i linje med Stenvalvets affärsidé att äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter i Sverige. Fastigheterna i Ystad har förvärvats från Enrax Fastighet AB.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • askna@stayhbenvalvet.se
  • 070-3468161
  • 08 - 508 942 50

Om Fastighets AB Stenvalvet

Fastighets AB Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter.

Stenvalvet äger totalt 117 fastigheter med en area av 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 11 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård, skola m.m. och det är företrädesvis staten, kommuner och landsting som är hyresgäster och utförare. Staten står för cirka 37%, kommun och landsting står för cirka 38% och övriga utförare av samhällsservice för 25% av hyresintäkterna.

Adress

  • Fastighets AB Stenvalvet
  • Adolf Fredriks Kyrkogata 2
  • 111 37 Stockholm
  • Sverige