Fastighets AB Stenvalvet rekryterar en ny regionchef

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2019 11:10 CET

Fastighets AB Stenvalvet (publ) har under flera år ökat sitt fastighetsbestånd till att idag omfatta ett portföljvärde om ca 12 miljarder. Enbart under 2018 gjordes transaktioner för ca 3 miljarder. För att även framöver vara en långsiktig, omsorgsfull och lyhörd organisation förstärker vi organisationen genom att rekrytera Christer Saletti som ny Regionchef Nord.

Fastighets AB Stenvalvet (publ) hyr ut i Västerås

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2019 14:19 CET

Fastighets AB Stenvalvet (publ) tecknar nytt hyresavtal med Kvinnoläkarna AB i fastigheten Livia 15 i centrala Västerås. Sedan Stenvalvet förvärvade fastigheten Livia 15 i Västerås år 2014 har ett antal nyuthyrningar genomförts. Den senaste uthyrningen innebär att ett nytt 8-årigt hyresavtal på 440 kvm har tecknats med Kvinnoläkarna AB.

Fastighets AB Stenvalvet förstärker inom Affärsutveckling och Förvaltning

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2018 15:01 CET

Fastighets AB Stenvalvet (publ) utvecklar och förstärker sin organisation genom att rekrytera Ulrika Lindh som analytiker till huvudkontoret i Stockholm och Steve Kou som biträdande förvaltare till Jönköpingskontoret.

Fastighets AB Stenvalvet rekryterar Hållbarhetschef

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 14:49 CET

Fastighets AB Stenvalvet (publ) förstärker sin organisation genom att rekrytera Pia Orthén som Hållbarhetschef.

Fastighets AB Stenvalvet hyr ut till Skatteverket

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2018 14:32 CET

Stenvalvet har tecknat ett 6-årigt hyresavtal med Skatteverket i fastigheten Vägbrytaren 1 – K43 i Eskilstuna. Skatteverket är sedan tidigare Stenvalvets hyresgäst i en annan fastighet på orten och när deras förändrade lokalbehov uppstod kunde Stenvalvet erbjuda dem 2700kvm nyrenoverade och anpassade lokaler i K43.

Fastighets AB Stenvalvet tecknar nytt hyresavtal med Domstolsverket

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 14:36 CET

Fastighets AB Stenvalvet (publ) har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Domstolsverket om förhyrning av drygt 3 600 m2 i fastigheten Valören 1 i Eskilstuna. Stenvalvet har förvärvat fastigheten från Eskilstuna kommun och kommer att anpassa den till en ny Tingsrätt åt Domstolsverket.

Stenvalvet växer och rekryterar chefsjurist

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 14:53 CEST

För att kunna möta bolagets fortsatta utveckling och expansion har Fastighets AB Stenvalvet rekryterat Thomas Åsberg som chefsjurist.

Stenvalvet skapar nya moderna kontorslokaler åt Work for you i fastigheten Vörten 1 & 2 i Eskilstuna

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2018 15:00 CEST

Work for you har tecknat ett nytt 3-årigt avtal med Fastighets AB Stenvalvet (publ.) om att hyra 1 200 kvadratmeter i fastigheten Vörten 1 & 2 i Eskilstuna. Work for you har sedan 2013 varit hyresgäst hos Stenvalvet i fastigheten Vägbrytaren 1.

Stenvalvet förvärvar för knappt en miljard kronor i Örebro

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 13:30 CEST

Fastighets AB Stenvalvet (publ) förvärvar fastigheterna Athena 5 och Athena 19 i Örebro från kommunalägda Örebroporten Fastigheter AB och etablerar nytt förvaltningskontor.

Fastighets AB Stenvalvet ökar ytterligare i Jönköping genom förvärv

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2018 16:01 CEST

Fastighets AB Stenvalvet (publ) utökar sitt fastighetsbestånd i Jönköping via förvärv av fastigheten Elektronen 3 för ca 250 mkr. Affären sker genom förvärv av Huskvarnen Holding AB (publ), ett bolag bildat och förvaltat av Pareto. Fastigheten tillträddes under juli månad.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • asvva@brsteienycvaeylvdletmd.sazeaa
  • 070-3468161
  • 08 - 508 942 50

Om Fastighets AB Stenvalvet

Fastighets AB Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter.

Stenvalvet äger totalt 110 fastigheter med en area av 650 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 12 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård, skola m.m. och det är företrädesvis staten, kommuner och landsting som är hyresgäster och utförare. Staten står för cirka 37%, kommun och landsting står för cirka 38% och övriga utförare av samhällsservice för 25% av hyresintäkterna.

Adress

  • Fastighets AB Stenvalvet
  • Adolf Fredriks Kyrkogata 2
  • 111 37 Stockholm
  • Sverige