Skip to main content

Gästbloggen: Malin Clausson

Blogginlägg   •   Sep 24, 2019 15:06 CEST

Vad en musiklärare gör – och inte gör – i klassrummet spelar roll. Det kan synas vara en enkel sanning, men att det på djupet verkligen betyder något styrktes av vetenskap då Eva Saether från Lunds universitet gästade El Sistemas nätverksträff i Malmö förra veckan. 

Än en gång har ett värdefullt dygn ägnats åt samtal om gemensamma utvecklingsfrågor, utmaningar och glädjeämnen inom kulturskolornas El Sistemas-verksamheter.

Malmö kulturskola tillsammans med Stiftelsen El Sistema bjöd in och hälsade välkomna tillsammans med Malmö kulturskolas chef och kulturskolerådets nya ordförande, Jalle Lorensson. Kärnfullt berättade han, som en introduktion till dagarna, vad El Sistema betyder för Malmö.

Eva Saether beskrev sedan hur hon som forskare har följt El Sistemas framväxt i söder och kunde visa hur verksamheten i del efter del uppfyller de kriterier som samlas i begreppet ”agens” – det vill säga det ett barn behöver för att nå sin fulla potential: competence, confidence, connection, character, caring.

Avgörande politiska beslut

Eva Saether förklarade också grunden till El Sistemas målmedvetna etablering i Malmö. En skrämmande OECD-rapport om de växande socioekonomiska klyftorna i Sverige som fick politikerna i Malmö att ta ett avgörande beslut år 2013: Släpp in kulturen i en hållbar satsning på staden. 1 200 skolbarn på fem skolor i Malmö möter nu El Sistema varje vecka i en inkluderande undervisning, obligatorisk eller frivillig.

– Och där kryddas de med livsavgörande upplevelser, konstaterade Eva Saether med stöd av sin egna efterforskningar bland barn och föräldrar och lärare.

Att få vardagsupplevelserna i klassrummet bekräftade genom forskningsresultat är stärkande för såväl den enskilde läraren som för hela El Sistema-rörelsen. Det lägger också grunden för nya avgörande politiska beslut. Eva Saether, liksom andra forskare som genom åren intresserat sig för El Sistema, bidrar på ett betydande sätt till arbetsmodellens utveckling och trovärdighet.

Att Eva Saether är en av föreläsarna vid El Sistema Academy 2020 är därför glädjande. Hoppas hon tar med sig mentometerverktyget även till dessa seminarier – det var både inkluderande och engagerande!

Malmömodellen väl knådad

Om ”Malmömodellen” och vad den innebär, om den nu existerar mer än som begrepp, berättade Stina Abrahamsson och Anette Wikenmo från Malmö Kulturskola. Det blev en inspirerande föreläsning om lagarbete och samarbete. Men också i Malmö finns utmaningar, i form av skillnader mellan skolor som ser El Sistema som en ”present” och skolor som inte gör det. Utmaningar märks också i form av ett växande kollegium med många starka viljor och bra idéer. Det gäller att komma fram till vilka som ska genomföras.

För att laget alltjämt ska vara större än jaget satsar Malmö kulturskola också på fortbildning, vilket i dag är en del av Anette Wikenmos uppdrag som pedagogisk utvecklare på 40 procent.

Hon berättade om sitt arbete med kulturskolans vision som grund.

– Vi började jobba med bemötandet. Arbetslaget ska vara en plats där du kan lägga fram dina bekymmer och problem, konstaterade Anette Wikenmo. Vad som krävs av en tydlig och bra ledare är sedan en grundfråga att hitta svar på.

Utmaningar till trots är El Sistema något som efterfrågas av Malmös skolor som ännu inte har kunnat erbjudas modellen. El Sistema-profilen har blivit ett argument vid skolornas rekryteringar. Feedbacken från föräldrar och skolpersonal i den enkät som kulturskolan i Malmö gjorde tidigare i år stärker också bilden av att det stadigt expanderande El Sistema i Malmö fungerar.

Vardagsproblem och Vänstays

I nätverksträffens gruppdiskussioner avhandlades i ena fallet vardagsfrågor som hur vi kan dela repertoar, hur vi utvecklar våra Vänstays, hur vi når ut till föräldrarna och får dem engagerade, och i det andra fallet organisatoriska frågor på ledarnivå. Processledarrollen och projektledarrollen, vad skiljer dem åt? Hur motverkar vi att El Sistema blir en specialgren i kulturskolan istället för en del av kulturskolan?Även avgifter och sponsring diskuterades. Intressant och matnyttigt. En lång lista med tips och kreativa lösningar finns nu publicerad på Mynewsdesk för den som vill ta del av detta.

Ny orkester, ny musik

Stiftelsen El Sistemas representanter tog också tillfället i akt att informera om aktualiteter. Det internationella lägret Side by Side by El Sistema som i år samlade 2 500 deltagare laddar redan för nästa sommar. År 2020 hålls lägret 13-17 juni och 5 november är det Camp Release. Då släpps årets färg, årets repertoar och årets dirigenter. 

I höst bildas också El Sistemas Nationalorkester. Ett initiativ från stiftelsen, med fokus på de mest drivna eleverna, i ett samarbete med Berwaldhallen och Sveriges Radiosymfoniker. Orkestern kommer att spela i huvudsak ny musik av moderna, kvinnliga kompositörer och även lyfta musik komponerad av pedagoger inom El Sistema i Sverige.

Nästa höst firar El Sistema 10 år med en stor konsert i Hammarkullsskolans idrottshall, där allt en gång tog sin början. Där ska El Sistemas Nationalorkester framträda tillsammans med Sveriges Nationalorkester – Göteborgs Symfoniker.

27 augusti 2020, lägg datumet på minnet. Och kom till Göteborg!

Jubileum hela året

Närmare i tiden planeras det för fullt för nästa Academy, som liksom tidigare år genomförs på Kungliga Musikhögskolan, KMH, i Stockholm i månadsskiftet januari-februari. Denna fjärde upplaga av de uppskattade fortbildningsdagarna kommer att samla en stor mängd namnkunniga orkester och körledare från Europa som arbetar med barn. Jubileumsåret 2020 kommer El Sistema Academy att innehålla ”extra allt”. Efter årsskiftet kommer också den jubileumsbok som alla ska få möjlighet att ta del av och glädjas åt. 10 verksamma år har skapat en imponerande bra historia.

Under 2020 planeras också för en studieresa till El Sistema i Portugal. Och förstås nya nätverksträffar. Men en nätverksträff på 24 timmar innehåller långt mer än ett summariskt blogginlägg kan redovisa. Så håll utkik efter nyhetsbrev och löpande information. Och kom ihåg att El Sistema inte är en envägskommunikation. Ta fasta på uppmaningen som fick avsluta denna nätverksträff i Malmö: Berätta vad ni har på gång!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.