Skip to main content

Livfulla diskussioner och listade framgångar

Nyhet   •   Apr 03, 2019 11:42 CEST

Nätverkande. Bild: Malin Clausson

Drygt 30 ledare och pedagoger och 60 elever samlades i Umeå de sista dagarna i mars för samtal, workshop, konsert och trevlig samvaro. Livgivande diskussioner och en lång lista med framgångsfaktorer blev resultatet. Ta del av den nedan och boka redan in nästa träff i kalendern: Malmö 19-20/9.

Obligatorisk eller frivillig verksamhet, framgångsfaktorer, klavertramp att undvika och inte minst ämnet Vänstay, familjeträffar, gav upphov till livliga och livgivande diskussioner under nätverksträffen i Umeå 28-29 mars. Det är nu många verksamheter som har flera års erfarenhet och en nätverksträff ger ovärderliga tips för nykomlingar.

Hur man håller liv i och ännu hellre utvecklar sina familjeträffar, Vänstays, var en diskussion som vi gärna fortsätter i Malmö. Många tips kom från Göteborg som har rik erfarenhet av stora Vänstays. Hur man kan genomföra gemensamma träffar med andra El Sistema-verksamheter, digitalt eller fysiskt, finns det också goda erfarenheter kring, inte minst i norr. Vi kom också fram till att vi ska dela med oss av inspiratörer. Bra föreläsare som kan berätta hur man byggt El Sistema på andra orter. En engagerad kommunal byggherre? En rektor eller fritidsledare som förstått värdet av El Sistema och att samarbeta för bästa möjliga resultat. Har du tips på en sådan person? Skicka ett mail till malin.c@elsistema.se som upprättar en lista – och kan lämna ett tips tillbaka om så önskas.

Brainstormingen kring framgångsfaktorer skapande glädjande nog den längsta listan och den kommer här:

 • 1. Börja i det lilla och väx sakta.
 • 2. Börja i förskolan – i 5-årsgruppen.
 • 3. Gör inte så mycket väsen eller publictet kring El Sistema i början – det kan skapa motsättningar i kollegiet gentemot övriga Kulturskolan. Det är viktigt att pedagerna får utforma verksamheten i lugn och ro.
 • 4. Förankra ordentligt på lokalpolitisk nivå så att det finns en bred enighet kring att införa El Sistema – och varför.
 • 5. Utgå ifrån de förutsättningar som finns där ni är, hämta inspiration från andra men formulera ert El Sistema. Definiera vad El Sistema är för den enskilda orten, utifrån lokal kontext.
 • 6. Träffas ofta i elevgrupperna – gärna 3 gånger per vecka. Kontinuitet och frekvens är viktigt för att lära känna gruppen och familjerna.
 • 7. Samordnare/processledare är nödvändigt. Denna person ska sköta all kontakt med skolan, kulturskolan, politiker, nämnder, konserthus.
 • 8. Utse en El Sistema-pedagog som är kontaktperson/ansvarig på varje plats.
 • 9. Hitta en gemensam mötesstruktur för El Sistema-pedagogerna – för information, skapa delaktighet (t.ex. varje vecka vecka för varje skola, och en gång i månaden för hela teamet).
 • 10. Rekrytering är A och O. ”Rätt person på rätt plats.” El Sistemas arbetssätt passar inte alla och pedagogerna måste ha rätt förhållningssätt och vara lämpade. Stirra dig inte blind på formella kvalifikationer. Ödmjuk och flexibel är viktiga egenskaper.
 • 11. Förankra El Sistema i skolan. Vid obligatorisk undervisning så måste det vara väl förankrat i skolans ledningsgrupp så att de vet vad det handlar om. El Sistema ska vara som en del av verksamheten. Skapa goda relationer. ”Vi gör det här tillsammans”!
 • 12. Se till att planeringsdagar och Vänstays finns med i skolans kalendarium.
 • 13. Var insatt i hur grundskolan och fritids fungerar – ha kontinuerlig kontakt, involvera dom, hitta en kontaktperson, informera berörd personal kontinuerligt. (Särskilt viktigt då det ofta är stort byte av personal i skolan!)
 • 14. Tänk på logistik gällande mellis och transporter för barnen.
 • 15. Tänk fritt när det gäller repertoar. Öppna för en showigare repertoar – involvera komp – elbas, trummor, sång, från kulturskolan. Tips: Burnstein, från Angereds kulturskola.
 • 16. Ha konserter ofta på ställen utanför kulturskolan.
 • 17. Sätt upp tydliga mål: konserter, kurser, läger, orkester/ensembler på högre nivå. Resor är otroligt värdefullt – inte minst socialt. Side by Side i Göteborg är viktigt!
 • 18. Samarbeta med professionella musiker om möjligt – musiker som tycker det är roligt! Ge barnen förebilder, visa andra vuxna och visa yrkesarbetande konstnärer. Bonus: barnen känner sig hemma i konserthusen. Engagerade gästdirigenter också viktigt.
 • 19. Konserthusen och orkestrarna måste vilja vara med. Ödmjukhet och flexibilitet.
 • 20. Interagera med andra El Sistema-verksamheter och musiker.

Printa ut och ta med på nästa personalmöte!

Ny nationell orkester

Stiftelsens team presenterade under nätverksdagarna också ett antal nyheter. Styrelseordförande Eric Sjöström och konstnärlige ledaren Ron Davis Alvarez informerade om planerna på att starta en nationell ungdomssymfoniorkester: El Sistema Sveriges Nationella Ungdomssymfoniker, kanske förkortat NU! – det är än så länge ett arbetsnamn. Men arbetet pågår och det i nära samarbete med Konserthuset i Stockholm och Berwaldhallen. Tanken är att några gånger om året sammanföra de mest motiverade eleverna i landet för intensiva repetitionsdagar och konserter.

Academy 2020 bokat

Annat matnyttigt som kom upp var El Sistema Play där vi nyss lanserat det tredje steget, om El Sistema i förskolan. Nästa Academy är bokat, så gör gärna en notering om det i almanackan också: 31/1 – 2/2 2020 – på Kungliga Musikhögskolan, KMH, som tididgare. Programmet är under utformning. Under Jubileumsåret 2020 kommer stiftelsen också att ge ut en Jubileumsbok som vi tidigare aviserat, och material till den är under insamling. Se tidigare nyhetsbrev om detta.

Vägledande verksamhetsplan

Eric Sjöström informerade också om den av styrelsen antagna verksamhetsplanen för 2019-2021. Den finns att läsa i sin helhet här på El Sistemas hemsida. Ta gärna del av den och våra planer för kommande år.

Slutligen, till nästa nätverksträff, tar vi bland annat med oss deltagarnas tankar om att ordna regionala mötesstunder under de nationella nätverksträffarna så att man kan föra såväl riksgemensamma som regionala samtal under de värdefulla dagar vi har tillsammans.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.