Skip to main content

Förtryck istället för välfärd? Politikens roll i segregationsprocesser i Sverige

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2013 14:14 CET

700 personer besökte invigningen av utställningen Tensta museum den 26 oktober och nu inleds det sju månader långa programmet som belyser många aspekter av Tensta och miljonprogrammet. Först ut bland föreläsarna är kulturgeografen Irene Molina. Rasifiering, militarisering och rumslig stigmatisering är begrepp som hon använder för att beskriva segregationens processer.

Tid: onsdag 6 november kl 18.30

Plats: Tensta konsthall, Taxingegränd 10 (vid tunnelbanan)

Ingen föranmälan krävs

Om föredraget:

Under mer än tjugo år har bostadsområdena från miljonprogrammet i Sverige bestraffats med en stigmatiserande och diskriminerande politik. Trots all officiell retorik om att satsa statliga och kommunala medel för att motverka segregation har den etniska och den socioekonomiska segregationen ständigt ökat i Sverige. De svenska städerna räknas bland de mest segregerade idag i internationella jämförelser. Det finns en rad faktorer som förklarar varför segregation uppstår och accentueras. I de stigmatiserade områdena har arbetstillfällen, samhällsservice och samlingsplatser försvunnit. Istället har man sett närvaro av poliser och vakter öka i volym och hårdhänthet. Irene Molina går igenom aktörer och mekanismer som har skapat segregationen i Sverige och vad dessa processer har med den senaste tidens upplopp att göra.

Presentation:

Irene Molina är professor i kulturgeografi, verksam vid IBF, Uppsala universitet. Hennes forskning har berört olika aspekter relaterade till segregation i svenska städer och andra länder. Centralt i hennes forskning är frågan om makt över rummet. Hur skapas olika rumsliga hierarkier – områden med bra och dåligt rykte? Hur hänger rasism, sexism och klassförtryck ihop i stadens utformning? Vilken roll spelar politiken och vilken roll spelar marknaden i skapandet av segregation? För att tala om de aktuella processerna av stadssegregering i Sverige har Molina använt sig av begreppen rasifiering, militarisering och rumslig stigmatisering. Dessa begrepp är närvarande i olika pågående forsknings- och skrivarprojekt. Hon är aktuell med boken ”Våldets topografier – betraktelser över makt och motstånd” (ATLAS 2011) som hon redigerat tillsammans med Carina Listerborn och Diana Mulinari. Hennes pågående forskningsprojekt är ”Att planera för segregation” – ett projekt som utforskar de privilegierades val av boende och bostadsområden i Malmöregionen. Ett annat aktuellt projekt är ”Domestic workers – global racist-sexism” som handlar om kvinnliga migranter i Latinamerika.För mer information kontakta: 
Asrin Haidari
Kommunikatör
asrin@tenstakonsthall.se 
Tensta konsthall, Taxingegränd 10, Box 4001, Spånga 
Tel: 08 - 36 07 63 0 0 0 0 Skicka som e-post Share this

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy