Skip to main content

En fungerande närpolis - en förutsättning för framgång

Blogginlägg   •   Jun 05, 2013 16:11 CEST

En fungerande närpolis är en förutsättning för framgång i det lokala brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet. Därför är det med stor förvåning vi konstaterar att dessa frågor inte förefaller prioriteras av Stockholmspolisen. Att Stockholms stad, som är den som drabbas av allt detta spel, inte slår näven i bordet är minst sagt förvånande. Lika förvånande är det att inte frågan om kommunala närpoliser kommit upp i landets huvudstad när nu staten inte kan leva upp till sina åtaganden.

Häromdagen skrev vi om vikten av att ha en fungerande lokal polisverksamhet, bl.a. för att försöka förebygga de senaste veckornas problem med mordbränder och angrepp på brandmän och poliser.

Dagens Nyheter redovisar idag (5/7 -13) det politiska spelet beträffande att få till stånd en sådan "satsning" i Stockholms ytterområden. Där beskrivs att "politikerna i polisstyrelsen fick ta del av verksamhetsplanen" och såg då att varken lokala poliskontor eller närpolisen var omnämnda. Då kräver man att sådana skrivningar "skulle in".

Om DN:s beskrivning är riktig så är det skrämmande; tar inte polisstyrelsen mer allvarligt på dessa frågeställningar än så? Att det finns en lokalt närvarande polis är av avgörande betydelse för att kunna upprätthålla rättsstaten i våra kanske mest utsatta områden.

Rimligtvis borde det vara de ansvariga politikerna som drar upp riktlinjerna för hur man vill att polisen ska fungera i dessa områden. Då räcker det inte med att bara "ta del av" en verksamhetsplan eller kräva att bättre skrivningar "skall in". Man måste vara med och ta riktigt ansvar vilket kräver ett helt annat engagemang än vad som framkommer av artikeln.

När verksamhetsplanen presenteras är det försent vad gäller möjligheten att påverka och att bara tror at några skrivningar ska "tas in" för att få polisen att gå i viss riktning måste anses vara naivt.

Efter snart 50 års försttligande är det uppenbart att en polisverksamhet inte styrs med några meningar i en verksamhetsberättelse. Det måste till mycket mer handfast agerande från det politiska systemet för att någon förändring ska komma tillstånd. Annars blir allt vid det gamla, vilket i värsta fall är det som gäller även beträffande dessa viktiga frågor.

Någon fungerande närpolisverksamhet verkar vara omöjligt att få till och många av de så kallade lokala poliskontoren är inte heller bemannade för att de ska ha någon som helst uthållighet. Att bara ha öppet några timmar i veckan är också förödande och i värsta fall kontraproduktivt för att upprätthålla förtroendet för polisverksamheten, eftersom det indikerar att staten dragit sig tillbaka.

Att Stockholms stad, som är den som drabbas av allt detta spel, inte slår näven i bordet är minst sagt förvånande. Lika förvånande är det att inte frågan om kommunala närpoliser kommit upp i landets huvudstad när nu staten inte kan leva upp till sina åtaganden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy