Skip to main content

Framgångsrikt arbete mot bostadsinbrott i Skaraborg

Blogginlägg   •   Jul 11, 2012 08:00 CEST

Ekot rapporterar 10/7 2012 om att ”Polisen struntar i grundläggande åtgärder” gällande bostadsinbrott, läs mer här. Som Stiftelsen Tryggare Sverige kunde visa för några månader sedan fortsätter bostadsinbrotten öka samtidigt som det bara är cirka fyra procent av inbrotten som klaras upp. I artikeln hänvisas till polisen i Skaraborg, vilka har tagit krafttag för att klara upp fler bostadsinbrott. Eva Karlsson, utredningsbefäl på polisen i västra Skaraborg betonar vikten av att klara upp brottet, ”inte bara för vår del, utan framförallt för målsägandens del eftersom det är ett väldigt integritetskränkande brott”. Stiftelsen Tryggare Sverige instämmer helt och hoppas att fler Polismyndigheter runt om i landet har samma inställning.

Polisen i Skaraborg, har, enligt artikeln, snart klarat upp 150 bostadsinbrott. Detta har bland annat åstadkommits genom att vid samtliga bostadsinbrott genomföra en brottsplatsundersökning och att punktmarkera kända inbrottstjuvar. Vidare rapporterar Ekot att källor inom polisen menar att brottsplatsundersökningar inte alltid genomförs trots att det borde vara en självklarhet. Per Lindström från Polismyndigheten i Stockholms län menar att genom att genomföra brottsplatsundersökningar kan polisen spara resurser. Med andra ord, med rätt styrning och ledning kan fler bostadsinbrott klaras upp.

Seminarium om bostadsinbrott
På samma tema anordnades Stiftelsen Tryggare Sverige ett seminarium den 14 maj 2012. Syftet var att diskutera ökningen av antalet bostadsinbrott i Sverige och jämföra med situationen i Danmark, Norge och Finland. Jämförelsen visade på stora skillnader både vad gäller antalet anmälda och andelen uppklarade brott. 

Att jämföra statistik mellan olika länder är inte helt problemfritt. Man har olika definitioner på bostad, olika statistiksystem, olika lagtexter och olika anmälningsbenägenhet. I Norden har vi ett statistiksamarbete och vi har ofta liknande lagar och definitioner då våra kulturer är relativt lika, men inte heller här kan man säga att det är jämförbart rent statistiskt.

I Norge, Sverige och Finland står bostadsinbrotten för mellan 1-2 % av all anmäld brottslighet i landet. Danmark avviker kraftigt, där står bostadsinbrotten för 8-9 % av den totala brottsligheten. Danmark, Norge och Finland har alla en befolkning på ca 5 miljoner invånare vilket gör att Danmarks höga nivå av bostadsinbrott ytterligare avviker. Det kan nämnas att det anmäls fyra gånger så många bostadsinbrott i Danmark som i Sverige per capita. Dessutom anmäls endast två tredjedelar av bostadsinbrotten. 

Tittar man på trenderna kring anmälda bostadsinbrott ser vi en ökning i Danmark och Sverige. I Norge har bostadsinbrotten nästan halverats de senaste åren, medan läget är relativt stabilt i Finland.

Enligt polisöverintendenten Morten Stene vid den norska polisen beror den positiva utvecklingen på att polisen fokuserat sitt arbete mot de så kallade ”mobile vinningskrimminelle”, det vill säga utländska ligor som reser till Norge för att begå brott.

År 2011 såg antalet anmälda brott i de nordiska länderna ut som följer: 

Danmark       45 200
Sverige          22 200
Finland          4 800
Norge            3 800

Stora skillnader när det gäller uppklarade brott
En jämförelse vad gäller antalet uppklarade brott visar på stora skillnader mellan de nordiska länderna. I Sverige ligger den så kallade uppklarningsprocenten på cirka 3-4 procent vid bostadsinbrott. Motsvarande siffror för Danmark och Norge är cirka 7 respektive 15 procent.

I Finland klaras cirka 22-26 procent av bostadsinbrotten upp, vilket är en hög siffra i jämförelse med övriga nordiska länger. Nyckeln till en relativt hög uppklarningsprocent är enligt polisöverintendenten Jyrki Pelkonen vid Polisstyrelsen i Finland, snabba och effektiva förundersökningar. Budskapet till de kriminella blir att det inte lönar sig att begå brott i Finland, menar Pelkonen.

Läs mer om Tryggare Sveriges seminariedag om bostadsinbrott här.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.