Skip to main content

Tryggare Sverige föreläser i Litauen och möter polischefen i Vilnius

Blogginlägg   •   Dec 12, 2013 14:04 CET

Under förra veckan var Stiftelsen Tryggare Sverige inbjuden till Litauen för att föreläsa om ”Safer Municipalities”.

Upprinnelsen var att Tryggare Sverige haft Polishögskolans uppdrag att ansvara för flera s.k. CEPOL-kurser på temat ”brottsprevention och brottsoffer”. Dessa kurser samlar poliser från hela EU där man under en vecka får möjlighet att tillsammans med sina utländska kolleger får möjlighet att studera viktiga ämnen för att utveckla polisen ur ett EU-perspektiv.

Dessa kurser skapar ofta viktiga kontakter mellan länder och mellan poliser. I detta fall har olika poliser i Litauen som deltagit i CEPOL-kurserna bett att Tryggare Sverige ska fördjupa samverkan med dem, särskilt beträffande ”trygghetsfrågorna”.

Detta resulterade att Tryggare Sverige inbjöds att vara key note-speaker på en konferens som organisationen ”Association of Safety Neighbourhoods” anordnade förra veckan på Vilnius universitet (den tidigare polisskolan/police college).

Karl-Åke Pettersson föreläste under rubriken ”Safer municipalities –the Swedish way from 1965 until today”. I sitt anförande beskrev Karl-Åke tiden från förstatligandet tills idag, egentligen också fram till om ett drygt år då den nya polisorganisationen träder i kraft. Man hade också bett ”international speakers to share their best practise models and working mechnisms”, vilket Karl-Åke också gjorde under rubriken ”Are there solutions?”:

  • Rule of law is key (also top EU priority)
  • International Human Rights documents re. policing are basic (UN, OSCE, etc.)
  • Listen to the researchers  (as practitioners we can learn a lot from them today) and their message to “use an integrated multi agency approach to cut crime”  

Karl-Åke citerade också länspolismästaren Mats Löfving när han i en BRÅ-artikel från den 4 november 2013 utvecklade sin syn på hur polisen måste ”samarbeta” bättre med de kommuner som man verkar i (OBS, vår sammanfattning och översättning):

  • We need higher ambition when it comes to co-operation with the municipalities in Stockholm County
  • Police and the municipalities shall “use the same language”
  • We need to meet also on the strategic level; to get the same picture of our common problems on how to prevent and fight crime
  • How to fight the organized crime and how to take care of victims of crime, that must be focused
Avslutningsvis redovisade Karl-Åke sina "bästa erfarenheter och rekommendationer" enligt följande:
  • Develop a community policing model 24/7
  • Study the NYPD Compstat model –a lot of lessons learned for all of us when it comes to the importance of accountability at middle-management level
  • Support the work of municipalities/towns when they try to develop situational crime prevention at local level

Karl-Åke blev också inbjuden att träffa polischefen i Vilnius County, Kestutis Lancinskas, för ett två timmars möte. Vi fick vid detta möte beskriva vår syn på hur viktigt och avgörande bra polisarbete är för att vi ska kunna bygga stabila demokratier, och polischefen beskrev utvecklingen i sitt land. Vi kunde förstå varandra och varandras problem – precis som det brukar vara, polisverksamhet fungerar mycket lika över hela världen, i princip.

Att väl fungerande polisverksamheten är en av utgångspunkterna för att kunna bygga demokrati var också något som redovisades vid EU.s Vilniusmöte som just hade avslutats några dagar innan. I slutdeklarationen (Joint declaration of the Eastern Partnership Summit, Vilnius, 28-29 November 2013) hade man i målbeskrivningen för 2015 uttryckt detta på följande sätt: ”Making further steps in strengthening democracy, guaranteeing respect of human rights and rule of law including through the pursuit of reform of the judiciary and strengthening law enforcement”.

Avslutningsvis diskuterade vi också lokalt brottsförebyggande arbete, inte minst vikten av bra samarbete mellan polisen och allmänheten; polischefen var tydlig här och menade att andra aktörer också måste hjälpa till så att polisen inte står ensam. Som ett resultat av mötet återkom Vilniuspolisen någon dag senare med en inbjudan till Tryggare Sverige om samarbete i projektform beträffande någon av de frågeställningar som vi berört under mötet.  I skrivande stund känns det som om  situationell brottsprevention och polisens roll för att hjälpa, stödja och skydda brottsdrabbade kunde vara viktiga frågor att föreslå. Här har Stiftelsen också erfarenheter att redovisa från vårt arbete med den Serbiska polisen.

Karl-Åke Pettersson

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera