Skip to main content

Inbjudan till nätverksträff i Göteborg för personer med ett brottsförebyggande uppdrag

Nyhet   •   Sep 10, 2014 14:20 CEST

Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till en nätverksträff i Göteborg den 19-20 november. Syftet med nätverksträffen är att erbjuda personer med ett brottsförebyggande uppdrag inom kommun och polis tillfälle att träffa kollegor för ömsesidigt erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Medverkar gör bl.a. polismästaren Johan Dixelius (Polissamordningen), departementssekreteraren Andreas Kvarnängen (Justitiedepartementet), och fil.dr. Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige).

Stiftelsen Tryggare Sverige har under åren arrangerat ett antal nätverksträffar för brottsförebyggare där fokus har legat på att diskutera hur det brottsförebyggande arbetet ser ut i Sverige idag. Under nätverksträffarna har utmaningar, problem och möjligheter i det lokala brottsförebyggande arbetet diskuterats. Mycket positivt, men också en hel del problem, har framkommit beträffande det lokala brottsförebyggande arbetet.

Nu bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige in till en ny nätverksträff där syftet är att blicka framåt och utifrån vad som framkommit tidigare diskutera hur det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet kan utvecklas. En viktig utgångspunkt i detta sammanhang är ny forskning som visar att det är lönsamt för kommunerna att satsa på brottsförebyggande arbete.

Nätverksträffen äger rum i Göteborg (If konferenscenter, Vikingsgatan 4, cirka 5 min från Centralstationen) den 19-20 november 2014 och riktar sig till personer (Brå-representanter, brottsförebyggare, poliser, förtroendevalda etc.) som arbetar med brottsförebyggande frågor på kommunal nivå i Väst- och Sydsverige.

Kostnaden för nätverksträffen uppgår till 2 500 kronor (exkl. moms). I priset ingår konferens lunch till lunch (två luncher), fika, en middag (exkl. vin/öl) samt dokumentation. Hotell ordnas på egen hand. Sista anmälningsdag är fredagen den 10 oktober 2014.

För ytterligare information eller anmälan kontakta Thomas Ahlskog på telefon 08-29 20 00 eller via e-post info@tryggaresverige.org.

Varmt välkomna!

Magnus Lindgren
Generalsekreterare

Stiftelsen Tryggare Sverige
Crafoords väg 14
Box 45407
104 31 Stockholm
Telefon: 08-29 20 00
Mobil: 070-510 29 84
Hemsida: www.tryggaresverige.org


Program

19 november

11.00  Lunch
12.00  Inledning, Magnus Lindgren, fil.dr. Stiftelsen Tryggare Sverige
·  Brott och (o)trygghet i Sverige - en kunskapsöversikt
·  Att förebygga brott - en ekonomisk investering

13.00  Erfarenhetsutbyte
·  Vad händer i din kommun?
·  Vilka behov och möjligheter finns att lyfta det brottsförebyggande arbetet?
·  Vad kan den nya polisorganisationen komma att betyda för det lokala brottsförebyggande arbetet?

15.30  Fika
16.00  Erfarenhetsutbyte, forts.
18.00  Egen tid
19.30  Gemensam middag

20 november

08.30  Backspegel från gårdagen; vad hände, vad kände jag och vad lärde jag mig?
09.30  Justitiedepartementets syn på det lokala brottsförebyggande arbetet, Andreas Kvarnängen
11.00  Polissamordningens tankar om framtidens brottsförebyggande arbete, Johan Dixelius
12.30  Kommande aktiviteter
13.00  Lunch

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy