Skip to main content

Inbjudan till nätverksträff: "Offentliga toaletter – stadens skamfläck eller varumärke?"

Nyhet   •   Apr 10, 2019 15:58 CEST

Stiftelsen Tryggare Sverige anordnar inom ramen för Nätverket för Feministisk Stadsplanering en nätverksträff med fokus på hur offentliga toaletter kan bidra till en mer inkluderande offentlig miljö. Medverkar gör bland annat Senior Vice President Ethan Kent (PPS) och finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M). 

Den offentliga toaletten kan för många vara en förutsättning för möjligheten att kunna ta del av det offentliga rummet. Samtidigt skiljer sig de krav som ställs mellan olika grupper i samhället, och framförallt mellan könen. Kvinnor har generellt sett ett större behov av sanitära förhållanden för att hygienartiklar, som exempelvis tamponger, ska kunna bytas på ett säkert sätt.

One of the most pervasive yet common forms of gender discrimination experienced daily by girls and women around the world is the inadequate access to a private, comfortable, and convenient toilet (Schmitt, Clatworthy, Ogello & Sommer, 2018, i Making the case for a Female-Friendly Toilet)

I början av 2000-talet hävdade journalisten Stephen Mendel-Enk i boken Med uppenbar känsla för stil att de offentliga toaletterna i Stockholm diskriminerar kvinnor i det offentliga rummet. Han beskriver hur toaletter kostar pengar medan pissoarer är gratis, samtidigt som det finns en hel del “singelpissoarer” utplacerade i staden där toaletter saknas helt. Det är däremot oklart hur detta ser ut idag. Bortsett från kön kan problematiken kring de offentliga toaletterna även breddas och problematiseras utifrån andra samhällsgrupper som behöver nyttja toaletter med en större frekvens.

Om vi vänder blicken bort från Sverige finns exempel då privata aktörer tagit ansvar för en offentlig toalett, i syfte att öka människors användning av en plats och därigenom öka intäkter eller fastighetsvärden. Under våren genomför Stiftelsen Tryggare Sverige en kartläggning för att granska hur offentliga toaletter i Stockholm kan ge en mer inkluderande offentlig miljö.

Under nätverksträffen lyfts resultatet från denna kartläggning samtidigt som ett antal frågeställningar besvaras. Vilken nivå håller de offentliga toaletterna i Sverige och riskerar de att bli exkluderande? Hur kan en toaletts förutsättningar för att öka jämställdheten bedömas? Vem har egentligen ansvaret över den offentliga toaletten?

Gå med i Nätverket för Feministisk Stadsplanering och delta i diskussionerna!

Datum: 6 maj 2019
Tid: 13.00-16.00

För fullständigt program och anmälan, tryck på: https://tryggaresverige.org/offentliga-toaletter-stadens-skamflack-eller-varumarke

Nätverksträffen är gratis och vissa delar kommer genomföras på engelska. Om du inte har möjlighet att delta på plats i Stockholm kan du kontakta marika.johansson@tryggaresverige.org för att följa nätverksträffen live via webben.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.