Skip to main content

Malmö stad köper in webbaserad säkerhetsutbildning till förtroendevalda

Nyhet   •   Jun 25, 2014 08:00 CEST

Malmö stad köper in Stiftelsen Tryggare Sveriges webbaserade säkerhetsutbildning till förtroendevalda i kommunen. Bakgrunden är en kartläggning som Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört på uppdrag av Justitiedepartementet och SKL som visar att många kommuner och landsting saknar beredskap för att såväl förebygga som hantera våld och hot mot förtroendevalda.

För att hjälpa kommuner, landsting och politiska partier att utveckla sitt arbete med dessa viktiga demokratifrågor har Stiftelsen Tryggare Sverige tagit fram en webbaserad säkerhetsutbildning med fokus på förtroendevalda.

Utbildningens innehåll utgörs av en definition av vad som avses med olaga hot, ofredande, olaga förföljelse etc. samt vad man som förtroendevald själv kan göra för att försöka förebygga och förhindra våld och hot. Vidare ingår information om hur man ska agera i hotfulla situationer samt exempel på vanliga reaktioner i samband med brott. I utbildningen ingår även information om möjligheter till hjälp och stöd i form av t.ex. målsägandebiträde och kontaktförbud samt skydd, t.ex. skyddade personuppgifter.

Malmö stad har nu beslutat att köpa in utbildningen till förtroendevalda i kommunen.

För mer information om webbutbildningen och Stiftelsen Tryggare Sveriges modell för att förebygga respektive hantera våld och hot mot förtroendevalda kontakta personsäkerhetsexperten Peter Strandell eller kriminologen Johanna Nivala på telefon 08-29 20 00.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.