Skip to main content

Påminnelse om inbjudan till debattkväll no 100 (jubileum!)

Nyhet   •   Apr 24, 2019 16:22 CEST

Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till debattkväll no 100 på Pressklubben i Stockholm den 6 maj. Under debattkvällen vill vi tillsammans försöka sammanfatta erfarenheterna från de gångna tio åren och blicka framåt; vad har hänt och hur ser situationen ut för brottsdrabbade i Sverige? Vad kan vi förvänta oss av framtiden när det gäller samhällets stöd till denna utsatta grupp? 

Brottsdrabbades situation har uppmärk­sam­mats i allt större ut­sträck­ning under de senaste decen­nier­na. Det gäller såväl inom kriminal­poli­tik och forsk­ning som i sam­hället i övrigt. Detta har bidragit till att det runt om i Sverige på­går en mängd verk­sam­heter och forsk­ning med brottsdrabbade i fokus. Stora insatser görs av kvinno- och brottsofferjourer och andra ideella organi­sa­tioner och vissa kommuner har så smått börjat ta sitt an­svar för brotts­drabbade i all­män­het, och ut­satta kvinnor i syn­ner­het. På natio­nell nivå finns Brottsoffermyndigheten och Nationellt centrum för kvinnofrid som båda är betyd­else­fulla för den viktimo­logiska forsk­ning­en.

Dessa aktörer ut­för stora och viktiga in­satser inom ram­en för sina upp­drag, men efter­hand har det blivit tyd­ligt att det också be­hövs ett nation­ellt forum där forskare, studen­ter, yrkes­verk­samma och andra som är enga­ger­ade när det gäller brotts­drabb­ade kan mötas för att ut­byta idéer, tankar och erfar­en­heter.

Genom Viktimologiskt Nätverk har Stiftelsen Tryggare Sverige, utan en krona i bidrag från stat eller kommun, under drygt tio år försökt att skapa ett forum där olika aktörer kan mötas och utbyta erfarenheter med brotts­drabb­ade i fokus. Nu bjuder vi in till debattkväll no 100 för att sammanfatta och blicka framåt.

Under debattkvällen medverkar bland annat journalisten Ulrika By (DN) och socionomen Ann Hellströmer, som också medverkade den allra första debattkvällen för tio år sedan. 

Tid: Måndag 6 maj, klockan 17.00-19.00
Plats: Pressklubben, Vasagatan 50, Stockholm
Anmälan: jacob.amtvall@tryggaresverige.org

Jubileet är gratis och vi bjuder på tilltugg med trevlig gemenskap. Det finns ett begränsat antal platser så först till kvarn gäller!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.