Skip to main content

Stiftelsen Tryggare Sverige fyller åtta år

Nyhet   •   Feb 12, 2016 10:17 CET

År 2008 bildades den oberoende stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet var att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Verksamheten bedrivs utan bakomliggande vinstintresse i form av en tankesmedja. Vi kan nu blicka tillbaka på åtta intensiva år där vi försökt att bidra till att utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Sverige.

De gångna årens arbete
Under de gångna åren har vi genomfört en rad aktiviteter för att bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten. Det handlar om seminarier, föreläsningar, utbildningar, debattkvällar och studieresor för bland annat polis- och kommunanställda. Vi har även givit ut ett 30-tal rapporter och böcker, till exempel om trygghet i boende, om äldres utsatthet för brott och om situationen för barn och unga i skolan.

Vidare har vi tillsammans med mySafety utvecklat en gratisapp till brottsdrabbade med lokalt anpassad information om möjligheter till hjälp, stöd och skydd (brottsofferappen.org) samt i samarbete med Göteborgs universitet och Gårdstensbostäder AB, Bostads AB Poseidon, Göteborgs Stads Bostads Aktiebolag samt Förvaltnings AB GöteborgsLokaler tagit fram en trygghetsvandringsapp för att effektivisera arbetet med trygghetsvandringar samt för att stärka medborgardialogen (trygghetsvandra.org). Vi har även utvecklat en nyhetstjänst för verksamma inom trygghetsområdet (nyheter.tryggaresverige.org) samt startat ett nätverk för Sveriges brottsförebyggare i syfte att sprida nya erfarenheter och forskning inom området.

Under 2015 har vi även utvecklat en Mytbingo där vi utmanar några av de missuppfattningar, vanföreställningar och rena myter som finns i samhället när det gäller frågor som rör brott, otrygghet och brottsförebyggande arbete. Vi har även en egen podcast där vi hittills publicerat nio avsnitt med bl.a. rikspolischefen Dan Eliasson, terrorforskaren Hans Brun och 

Vid sidan av olika nationella aktiviteter har vi deltagit i ett flertal internationella sammanhang, till exempel i USA, Kina, Italien och Serbien. Flera av aktiviteterna har genomförts i nära samarbete med andra organisationer (t.ex. EU, OSSE och CEPOL) där vi har haft möjlighet att beskriva situationen i Sverige inom trygghetsområdet och dela våra erfarenheter, såväl positiva som negativa.

En annan viktig del av vår verksamhet har varit att ha löpande konsultationer med brottsdrabbade och bistå dem vid kontakten med olika myndighetsföreträdare. Ett exempel på det är våra kontakter med de anhöriga till Carla Saado, som mördades i Huskvarna 2010. Efter att ingående granskat rättsväsendets agerande i samband med Carlas död upprättade vi en JO-anmälan, där vi riktar stark kritik mot hur polis och åklagare hanterat ärendet.

Stiftelsen Tryggare Sverige har också initierat ett nätverk, Plattformen Civila Sverige mot människohandel, för organisationer som arbetar med frågor som rör människohandel samt ligger bakom Nationella Brottsofferveckan som i år genomförs för fjärde gången (se program).

Vidare har vi under åren arbetat med trygghet- och säkerhetsfrågor på uppdrag åt bl.a. Kulturdepartementet, Justitiedepartementet, Polismyndigheten, Försäkringskassan, SKL, SL, MTR, SvFF, SHL, JM AB, Skanska, Svenska Bostäder och en rad kommuner.

Avslutningsvis vill jag å stiftelsens vägnar rikta ett stort tack till medarbetare, styrelsen och till de aktörer i form av bl.a. Svenska Bostäder, Skanska, MySafety, MTR och Grannkompaniet, som gjort det möjligt för oss att arbeta för ett tryggare Sverige.

Karl-Åke Pettersson
Ordförande
Stiftelsen Tryggare Sverige

Aktiviteter 2008-2015

 • 323 föreläsningar från Malmö i söder till Boden i norr (varav 210 st utanför Stockholm)
 • 71 debattartiklar publicerade på DN-debatt, SvD-Brännpunkt, Aftonbladet, Expressen, Sydsvenskan, UNT, VLT, Newsmill etc.
 • 8 böcker – Stora Trygghetsboken (2009), Vanmakt (2010), Crime Victims (2011), Handbok för våldsdrabbade (2011), Ta din unge och spring (2012), Trygghet i fokus (2013), Från ord till handling - ett nationellt brottsförebyggande program (2014), New York – en reportageserie om kampen mot brottsligheten (2015) 
 • 20 rapporter – Årsrapporter (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), Våld mot kvinnor (2010), Trygghet i boende (2010), Kontaktförbud (2011), Trygghet i kollektivtrafik (2012), Dödligt våld mot kvinnor (2013), Våld och hot inom idrotten (2013)Våld mot kvinnor (2013)Våld mot barn (2014)När samhället havererar - om dödligt våld (2014)Trygghet för äldre (2014)Våldtäkt (2015:1)Brott i nära relationer (2015:2)Våld i nära relationer (2015:3)Socialtjänstens brottsofferstödjande arbete (2015:4)
 • 75 debattkvällar på Pressklubben i Stockholm med fokus på trygghetsfrågor
 • 92 utbildningar (Unga brottsdrabbade, Hot- och riskbedömningar, Brottsdrabbades rättigheter etc.). Av dessa har 46 genomförts utanför Stockholm
 • 41 konferenser (Bok & Bibliotek, Almedalsveckan, Råd för framtiden, Skyddsmässan, Transportforum etc.)
 • 9 studieresor – Moutiala (2011), New York (2011, 2012, 2013, 2014, 2015), Amsterdam (2013, 2014, 2015)
 • 49 internationella erfarenhetsutbyten (Norge, Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Holland, Italien, Belgien, Serbien, Albanien, USA, Kina)
 • Ca 360 artiklar samt TV- & Radioinslag (Aktuellt, Rapport, Nyheterna, Kalla Fakta, Veckans Brott, Brottscentralen, Ekot, Kaliber, SvD, DN, Sydsvenskan etc.)
 • Ett stort antal möten med strategiska viktiga personer (Rikspolischefen, Justitieministern, riksdagspolitiker, regionpolismästare, landshövdingar, näringslivsrepresentanter etc.)

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy