Skip to main content

Viktiga besked vid seminarium om brott och (o)trygghet

Nyhet   •   Sep 03, 2014 13:47 CEST

Vid dagens politikerseminarium mellan Morgan Johansson (s) och Christian Ottosson (c) framkom ett antal sensationella besked beträffande viktiga frågor om ordning och säkerhet i lokalsamhället. Det handlar om att den grova organiserade brottsligheten måste bekämpas på allvar, att kommunernas brottsförebyggande arbete antagligen kräver tvingande lagstiftning för att det ska bli någon verkstad samt att det finns stora kostnader att spara genom ett bättre brottsförebyggande arbete.

I arla morgonstund samlades ett 40 tal personer till ett frukostseminarium på ABF i Stockholm med fokus på brott och (o)trygghet i lokalsamhället. Medverkade gjorde Justitieutskottets ordförande Morgan Johansson (s) och kommunalrådet Christian Ottosson (c).

Morgan Johansson var mycket tydlig när det gällde den organiserade brottsligheten. Han "vänder sig emot" när man som t.ex. rikspolischefen Bengt Svenson säger att den organiserade brottsligheten "kommit för att stanna". Så får man aldrig resonera enligt Morgan. Målet måste istället vara att helt få bort denna typ av brottslighet. Han förtydligade också budskapet med att "yrkeskriminella måste fångas in" att "rättsväsendet måste klara upp fler brott än de 15 procent som gäller för dagens s.k. personuppklaring" och att kopplingen mellan den grova brottsligheten och dödligt våld "är ett stort problem".

Christian Ottosson var lika tydlig när det gäller kommunernas egen brottsförebyggande verksamhet. Med sin erfarenhet som kommunalråd i Huddingen var han helt klar på att "kommunerna måste jobba mer brottsförebyggande och på ett bättre sätt". Många kommuner har inte funderat så mycket på detta problem och "saknar fortfarande medvetenhet", att det måste finnas en "lokalt verkande polis i kommunerna" samtidigt som "kommunerna själva tar ett större ansvar för dessa viktiga frågor". Men eftersom det i dagsläget inte finns riktiga incitament i kommunerna för att ta ett sådant nytt ansvar så efterlyste han att det kan behövas lagstiftning som klart ålägger kommunerna att ta ansvar också för det brottsförebyggande arbetet.
 
Moderatorn beskrev att den reformering av kommunernas säkerhets- och trygghetsarbete som Tryggare Sverige kräver i det nya brottsförebyggande programmet "Från ord till handling" i princip är självfinansierad om man på allvar tar tag i arbetet med att förebygga våldbrotten. Nationalekonomen Ingvar Nilsson m.fl. har ju beskrivit att inom detta preventionsområde finns miljarder och åter miljarder att spara för samhället i form av kommunerna och t.ex. Försäkringskassan. Ingen av de båda debattörerna verkade ha någon invändning mot den beskrivningen men samtidigt framkom inga tankar på hur en sådan omprioritering skulle kunna gå till i praktiken. Morgan sa att "visst, pengarna för ett utvecklat brottsförebyggande arbete finns om man kunde omprioritera, men först i efterhand, det är det som är problemet" (ung. citat).

Sammanfattningsvis framkom tre mycket viktiga besked (som de båda debattörernas också föreföll ganska överens om):

  • Den grova organiserade brottsligheten måste bekämpas på allvar.
  • Kommunernas eget brottsförebyggande arbete (som borde handla mycket om att med administrativa åtgärder försöka förebygga skadorna och hoten från den organiserade brottsligheten) kräver antagligen tvingande lagstiftning för att det ska bli någon verkstad inom detta område.
  • Finansieringen för ett riktigt brottsförebyggande arbete finns där i form av kunskapen om brottslighetens kostnader, men ingen verkar orka ta tag i bollen eftersom det ställer så stora krav, spänner över så många politikområden och tar så lång tid (alltså många valperioder) innan man kan se några resultat.
I sanning viktiga och närmast sensationella besked från två mycket insatta och dedikerade politiker - varför kan man i princip inte läsa om dessa viktiga rättsstatsfrågor i de valmanifest som presenterades i går och i förrgår? Varför diskuteras inte dessa frågor i den pågående valrörelsen? Varför tas inte dessa frågor på allvar när vi ser den pågående samhällsutvecklingen?

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.