Skip to main content

Anti-Trafficking Day - Sverige lever inte upp till kraven

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 10:49 CEST

I dag den 18 oktober infaller ”Anti-Trafficking Day”, dvs. den europeiska dagen mot människohandel. Enligt Europarådets konvention mot människohandel från år 2005 ska alla som misstänks vara utsatta för människohandel villkorslöst erbjudas 30 dagars återhämtning med ordnat boende, vila, samtalsstöd och sysselsättning.

En granskning från Stiftelsen Tryggare Sverige visar emellertid att Sverige inte lever upp till dessa krav i praktiken

- I Sverige kan en person få stanna i landet under rättsprocessen, om förundersökningsledaren anser att den utsatte behövs i rättegången, annars sänds oftast den utsatte hem, säger Ninna Mörner från Stiftelsen Tryggare Sverige.

Granskningen visar också att den som stannar i Sverige inte kan räkna med få ett boende eller stöd eller sysselsättning enligt en enhetlig praxis eller nivå.

- Delvis beror det på att det saknas nationella rutiner och regler, vilket hänger samman med att det även saknas en sammanhållande enhet som ansvarar för detta. Insatserna sker på ad hoc basis, ibland fungerar det bra, ibland mindre bra, menar Ninna Mörner från Stiftelsen Tryggare Sverige.

Sverige erbjuder alltså utsatta för människohandel möjlighet att stanna i landet - om deras medverkan behövs i rättegången. Sådana villkor ställs inte i andra länder, där man istället utgår från den utsattas behov att vila och återhämta sig vid dessa bedömningar.

- Det är i första hand den drabbades behov och inte rättsväsendets som ska vara styrande för om personen ska få stanna i Sverige, säger Magnus Lindgren, generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige.

För att utveckla arbetet med utsatta för människohandel föreslår vi följande åtgärder:

  • utarbeta en handlingsplan som även omfattar andra former av människohandel än sexuella,
  • säkerställ att de drabbade erbjuds hjälp och stöd utifrån individens bästa,
  • följ upp vad som händer personer utsatta för människohandel efter att de sänts hem,
  • genomför strukturerade hot- och riskbedömningar i syfte att förebygga upprepad utsatthet.

Kontakt: Ninna Mörner, rapportens författare (08-29 20 00/076-597 41 99) eller Magnus Lindgren, stiftelsens generalsekreterare (08-29 20 00/070-510 29 84).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy