Skip to main content

Funktionsnedsatta personers utsatthet och sårbarhet - inbjudan till debattkväll

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 09:55 CEST

Funktionsnedsatta personer drabbas precis som andra grupper i samhället av olika typer av brott – fysiska, psykiska, sexuella och ekonomiska. Brotten kan begås av en okänd gärningsperson eller någon den drabbade har en nära relation till. Funktionsnedsatta är givetvis inte en homogen grupp – det finns en rad olika typer av funktionsnedsättningar – en del påverkar förmågan att röra sig (fysisk förmåga), andra möjligheter till förståelse och inlärning (kognitiv förmåga). Utöver det finns en rad andra typer av funktionsnedsättningar.

Vissa typer av funktionsnedsättningar medför en särskild sårbarhet, vilket bland annat beror på den omfattande beroendeställning man ofta står i, till närstående eller vårdpersonal. Vidare består sårbarheten i att personer med kommunikativa funktionsnedsättningar kan ha svårt att förmedla till omgivningen att de blivit utsatta för brott, att personer med vissa psykiska funktionsnedsättningar inte alltid blir trodda när de berättar om sin utsatthet samt att fysiska funktionsnedsättningar kan innebära svårigheter att värja sig från brott.

Det saknas kunskap om omfattning och konsekvenser av brott mot personer med funktionsnedsättningar. Vidare krävs rutiner för att upptäcka och identifiera när någon utsatts samt kunskap om hur man ger utsatta personer möjlighet att förmedla vad de utsatts för.

Vad vet vi om funktionsnedsattas utsatthet och otrygghet? Hur ser omfattningen ut? Vad krävs det för åtgärder för att förebygga utsatthet och stödja de som utsätts?

För att söka svar på dessa frågor anordnar vi nu en debattkväll i ämnet där bland andra Ewa Samuelsson (socialborgarråd med ansvar för tillgänglighets- och funktionshinderfrågor, Stockholms stad, kd) och Denise Malmberg (universitetslektor, Uppsala universitet) medverkar. 


Tid: måndag 19 maj, klockan 17.00 - 19.00

Plats: Pressklubben, Vasagatan 50, Stockholm

Anmälan: För anmälan eller mer information kontakta Chatrine Watting via e-post chatrine.watting@tryggaresverige.org eller ring 08-29 20 00

Anmälan senast: Snarast


Välkommen!


Chatrine Watting

Sammankallande

Stiftelsen Tryggare Sverige

Crafoords väg 14

Box 45407

104 31 Stockholm

Telefon: 08-29 20 00

Hemsida: www.tryggaresverige.org

Trygghetsportalen: http://nyheter.tryggaresverige.org

Följ oss på Twitter: @TryggareSverigeKommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera