Skip to main content

Inbjudan till debatt om bostadsinbrott

Pressmeddelande   •   Maj 01, 2012 08:54 CEST

Att utsättas för brott är ofta en strakt känslomässig upplevelse som innebär att tilliten till omgivningen går förlorad samtidigt som kontrollen över den egna situationen försvinner. Många som utsatts för inbrott upplever det som jobbigt att veta att någon rotat runt bland ens personliga tillhörigheter och känner olust att bo kvar i bostaden.

År 2011 anmäldes cirka 22 200 bostadsinbrott i Sverige. Sett till den senaste tioårsperioden har antalet anmälda bostadsinbrott ökat med 34 procent. En granskning av utvecklingen i Stockholms län visar en ökning på hela 96 procent. Ökningen i både Sverige som helhet och i Stockholm gäller framför allt beträffande inbrott i lägenhet, men även inbrott i villa/radhus ökar. Motsvarande utveckling kan till viss del ses i övriga nordiska länder. Men finns det några skillnader i sättet att förebygga denna typ av brott mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland? Och vad fungerar, vad fungerar inte?

Med anledning av ovanstående inbjuder Stiftelsen Tryggare Sverige till en debattkväll med fokus på bostadsinbrott med ett nordiskt perspektiv. Vid debattkvällen medverkar bland annat arkitekten och lektorn Bo Grönlund (Köpenhamns Kungliga Arkitekthögskola), kommissarien Fredrik Gårdare (Polismyndigheten i Stockholms län), polisöverintendent Morten Stene (Politi, Norge) och polisöverintendent Jyrki Pelkonen (Polisstyrelsen, Finland).

Vad har gjorts och vad kan göras för att minska bostadsinbrotten i Sverige? Flera exempel lyfts fram, däribland Svenska Bostäders prisbelönta arbete mot bostadsinbrott (i första hand lägenhetsinbrott) och Brottsförebyggande rådets arbete med att utveckla grannsamverkan i flerfamiljsbostäder.

Tid: Måndag 14 maj klockan 17.00-19.00
Plats: Pressklubben, Vasagatan 50, Stockholm
Anmälan: För anmälan eller mer information kontakta Johanna Nivala via e-post johanna.nivala@tryggaresverige.org eller på telefon 08 29 20 00
Sista anmälningsdag: Onsdag 9 maj

Varmt välkommen!
Johanna Nivala, Sammankallande

Stiftelsen Tryggare Sverige
Crafoords väg 14 Box 45407
104 31 Stockholm
Telefon: 08-29 20 00
Hemsida: www.tryggaresverige.org
Trygghetsportalen: http://nyheter.tryggaresverige.org
Twitter: @TryggareSverige

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera