Skip to main content

Nationell konferens om framtidens städer

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2015 07:46 CEST

Tillsammans med bland annat Stockholms Stad, Skanska, Svenska Bostäder och City i Samverkan arrangerar Stiftelsen Tryggare Sverige i dag en nationell konferens om förutsättningarna för att skapa levande, attraktiva och trygga städer. Bland de medverkande finns Stadsutvecklaren Jerome Barth (med bakgrund från Bryant Park Corporation och the High Line i New York), Statssekreteraren Catharina Espmark (s) och Stadsbyggnadsdirektör Anette Scheibe Lorentzi (Stockholms Stad) m.fl. Se inbjudan.

I över 5 000 år var trygghets- och säkerhetsfrågor en naturlig del av stadsbyggandet runt om i världen. Städerna bestod av en mix av bostäder, arbetsplatser och näringsverksamheter med naturliga mötesplatser, vilket medförde att människor genom sin närvaro skapade trygghet.

- Under 1900-talet, men framför allt från 1960-talet och framåt, förändrades sättet att planera och bygga stadsdelar, bostadsområden och bostäder. Istället för småskaligt byggdes storskaligt, och istället för integrerat byggdes ABC-städer med arbetsplatser på ett ställe, bostäder på ett annat och centrumanläggningar på ett tredje, med konsekvenser att brott och otrygghet har blivit ett stort problem på vissa platser, säger urbanvetaren Thomas Ahlskog (Tryggare Sverige).

Nu när vi står för en kraftig befolkningsökning är det viktigt att inte begå samma eller nya misstag och åter bygga in otryggheten och brottsligheten i våra städer.

- För att sprida inspiration, utbyta idéer och öka kunskapen om hur vi kan bygga levande, attraktiva och trygga städer arrangerar Stiftelsen Tryggare Sverige - tillsammans med Stockholms Stad, Skanska, Svenska Bostäder, City i Samverkan och Cubsec - i dag en nationell konferens med fokus på bland annat situationell prevention, säger generalsekreteraren Magnus Lindgren (Tryggare Sverige).

Vid konferensen medverkar bland annat Jerome Barth från Bryant Park Corporation och the High Line i New York. Barth redovisar hur man utvecklat dessa områden från otrygga platser med omfattande brottslighet till några av de mest levande, attraktiva och trygga platserna i staden. Vid konferensen ges även konkreta exempel på hur kommuner, fastighets- och bostadsföretag och andra aktörer kan arbeta för att minska brottsligheten och öka tryggheten och utveckla staden utifrån tankar om placemaking, power of ten och programmering.

När: Fredagen den 23 oktober 2015, klockan 09.00–16.30. Mingel mellan klockan 16.30-18.00.

Var: Norra Latin, Stockholm

Övriga frågor: Vid eventuella övriga frågor, kontakta Jonas Lindberg, tel. 08-29 20 00

Se vår kortfilm om nya lösningar på gamla problem: https://www.youtube.com/watch?v=VTdymd0f3rA

Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy