Staden – ny samtalsserie på UR och ny årsbox

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2020 13:59 CEST

2020 är staden temat för Riksbankens Jubileumsfonds årsbox. Forskare har skrivit om staden som fenomen. Det handlar om alltifrån urbanitetens kärna till framtidens städer och varför våld dras till städer, om hur städer en gång i världen uppkom, vilka behov städerna svarar mot och varför de ibland faller. Nu finns de tre första häftena tillgängliga samt en serie samtal om staden.

Ny satsning på forskning om forskningsetik

Pressmeddelanden   •   Apr 14, 2020 08:46 CEST

Tillsammans med Kungl. Vitterhetsakademien och Vetenskapsrådet satsar Riksbankens Jubileumsfond (RJ) 25 miljoner kronor för att stödja svensk forskning om forskningsetik.

Kungl. Vitterhetsakademien, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet finner det angeläget att stimulera svensk forskning om forskningsetik och genomför därför gemensamt en utlysning om totalt 25 miljoner kronor. Syftet är att stärka kunskapen och medvetenheten om forskningsetiska frågor genom både empiriska resultat och den begreppsutveckling som satsningen ger upphov till.

- God forskningsetik är helt avgörande för forskningens legitimitet. Från RJ:s sida är vi särskilt måna om att uppmuntra och uppmärksamma forskningsetiska diskussioner inom humaniora och samhällsvetenskap, men dessa frågor angår alla vetenskapsområden. Därför är det glädjande att denna satsning genomförs gemensamt av tre centrala aktörer inom det svenska forskningslandskapet, säger Marika Hedin, vd för Riksbankens Jubileumsfond.

Läs mer om utlysningen

För frågor kontakta: Fredrik Persson-Lahusen 0704-170299             

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Tillsammans med Kungl. Vitterhetsakademien och Vetenskapsrådet satsar Riksbankens Jubileumsfond (RJ) 25 miljoner kronor för att stödja svensk forskning om forskningsetik.

Läs vidare »

Ny bok om staden i ständig förändring

Pressmeddelanden   •   Mar 25, 2020 15:21 CET

Det byggs och byggs på, rivs och byggs nytt. Kanske är stadens mest utmärkande drag förändring, vilket inte minst blir synligt i pandemi-tider. I RJ:s årsbox 2020 står staden i centrum och först ut är stadshistorikern Håkan Forsell med sitt häfte.

Ny utlysning för samverkan mellan forskare och kulturarvsinstitutioner

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2020 14:22 CET

Tillsammans med Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien lyser Riksbankens Jubileumsfond (RJ) för andra gången ut medel för att stödja datadriven forskning inom området digitalisering och för att göra kulturarvssamlingar tillgängliga för forskning.

Med satsningen vill man främja forskning där man med hjälp av tillgängliggjorda kulturarvssamlingar, samlingar inom arkiv, bibliotek och museer, belyser en forskningsfråga. Främst syftar utlysningen till att främja forskning på material från samlingar inom området humaniora och samhällsvetenskap, men även andra vetenskapliga områden med högt värde för forskning kan komma ifråga.

Hösten 2019 bjöds forskare och företrädare för kulturarvsinstitutioner in till ett seminarium om den kommande utlysningen för att diskutera hur samverkan mellan forskning och kulturarvssektorn bäst sker, vilka fallgropar det finns och vad man bör tänka på.

– På seminariet presenterades åtskilliga exempel på hur forskare, museer och andra kulturarvsinstitutioner samarbetar. För den som tänker söka nu kan materialet från den dagen vara till nytta, säger Eva Stensköld, ansvarig forskningssekreterare på RJ.

Det filmade seminariet och presentationerna finns på RJ:s webbplats: https://www.rj.se/Forskning_finansiering/digarv/.

Utlysningen grundar sig på ett regeringsuppdrag och programmet är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. Vitterhetsakademien. Det så kallade Digarv-programmet lystes ut första gången 2018 och detta är den andra utlysningen. 

Mer om utlysningen och Digarv

Utlysningen Projektbidrag för digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Tillsammans med Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien lyser Riksbankens Jubileumsfond (RJ) för andra gången ut medel för att stödja datadriven forskning inom området digitalisering och för att göra kulturarvssamlingar tillgängliga för forskning.

Läs vidare »

Utbilda dig i digital humaniora i Oxford

Pressmeddelanden   •   Jan 14, 2020 13:33 CET

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) erbjuder i samarbete med universitetet i Oxford 20 platser på en sommarskola i digital humaniora.

Årets sommarskola i digital humaniora blir den sista av RJ:s samarbete med universitetet i Oxford. Under en vecka erbjuds forskarna föreläsningar av experter inom digital humaniora samt flera olika workshoppar. I år äger kursen rum på Keble College, den 13 - 17 juli. RJ bekostar resa, boende, måltider och kursavgift.

Utlysningen riktar sig inte bara till disputerade forskare utan även doktorander. I ansökan ska forskaren definiera sitt behov av utbildningen och kopplingen till sin forskning.

– Detta är sista gången som vi genomför den här satsningen. Många forskare har visat stort intresse – från de som har varit väl insatta i digital humaniora och vill fördjupa sig i exempelvis kodning, till rena noviser på området, säger Robert Hamrén, ansvarig för satsningen på RJ.

Efter den här fjärde omgången av sommarskolan kommer Jubileumsfonden att utvärdera satsningen och samarbetet med universitetet i Oxford.

Ansökan till kursen ska vara inskickad senast den 20 februari klockan 16.00.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) erbjuder i samarbete med universitetet i Oxford 20 platser på en sommarskola i digital humaniora. Under en vecka erbjuds forskarna föreläsningar av experter inom digital humaniora samt flera olika workshops. I år äger kursen rum på Keble College, den 13 - 17 juli. RJ bekostar resa, boende, måltider och kursavgift.

Läs vidare »

Riksbankens Jubileumsfond erbjuder forskare tid vid Medelhavsinstituten

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2019 09:55 CET

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har beslutat erbjuda tolv forskare gästforskartid vid de svenska Medelhavsinstituten i Aten, Istanbul och Rom.

Stödet har gått till forskare inom områdena humaniora och samhällsvetenskap, som är anställda vid ett svenskt lärosäte, museum, arkiv, bibliotek eller liknande. Deras arbete vid instituten kommer pågå mellan fyra och tolv månader, under den tiden deltar de även i institutens egen verksamhet.

Utlysningen är en gåva från RJ:s styrelse till stiftelsens förre vd, Göran Blomqvist, som gick i pension våren 2019.

Medelhavsinstituten utgör idag en viktig plattform för samarbete och samverkan mellan svenska forskare och kollegor från andra länder, och de bidrar därmed till internationaliseringen av svensk forskning. Genom satsningen vill RJ stödja de tre institutens verksamheter och bidra till att fler forskare kan vistas där. Dessutom vill RJ lyfta fram den viktiga resurs som Medelhavsinstituten utgör för svensk forskning.

Lista på beviljade forskare

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har beslutat erbjuda tolv forskare gästforskartid vid de svenska Medelhavsinstituten i Aten, Istanbul och Rom. Stödet har gått till forskare inom områdena humaniora och samhällsvetenskap, som är anställda vid ett svenskt lärosäte, museum, arkiv, bibliotek eller liknande.

Läs vidare »

Kronans skepp Samson från 1500-talet funnet vid Kungsträdgården

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2019 11:15 CET

På en innergård mitt i centrala Stockholm har ett skeppsvrak från slutet av 1500-talet undersökts. Under sommaren har arkeologer undersökt ett skeppsvrak som har kunnat dateras till 1590-tal. Det var ett stort skepp, över 30 meter långt. Undersökningen gjordes på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm då Riksbankens Jubileumsfonds fastighet vid Kungsträdgården skulle grundförstärkas.

Nytt poddavsnitt: radikaliseras väljarna eller normaliseras partierna?

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2019 10:18 CET

Högerradikala framgångar och etablerade partiers nedgång är temat för femte och sista avsnittet av Det nya Sverige. Patrik Hadenius möter forskarna Jens Rydgren och Jenny Andersson för att få reda på om det är väljarna eller partierna som ändrat åsikt.

Ny samarbetsmodell mellan forskare och organisationer

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2019 14:09 CET

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) lanserar en ny version av Flexit-tjänster. Forskare och företag inom privat och offentlig sektor samt idéburna organisationer kan i den här utlysningen skicka in en gemensam ansökan.

Till skillnad från tidigare utlysningar, som har utgått från organisationers behov och frågeställningar, satsar RJ nu på en modell där forskare och organisationer gemensamt skickar in förslag på Flexit-tjänster. Projektförslagen ska utgå från ett behov av kunskapsutveckling hos organisationerna som forskaren kompletterar med en forskningsplan.

Genom Flexit-tjänsterna vill RJ förbättra samverkan och förståelsen för vad forskare kan tillföra verksamheter utanför lärosäten, men även upplysa forskarsamhället om kunskap och erfarenhet som företag och organisationer besitter.

Anställningarna är på maximalt tre år och utgörs av 75 procent forskning och 25 procent tjänstgöring inom företag/organisation. De två första åren är anställningen knuten till företaget/organisationen och det tredje året till ett lärosäte eller annan institution. Under det sista året har forskarna fortsatt kontakt med företaget/organisationen.

Flexit är öppet för yngre likväl som mer seniora forskare inom humaniora och samhällsvetenskap och ger finansiering för upp till tre års forskning.

Ansvarig forskningssekreterare: Torbjörn Eng

Flexit 2020 (svensk)

Flexit 2020 (English)

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Riksbankens Jubileumsfond lanserar en ny version av Flexit. Forskare och företag inom privat och offentlig sektor samt idéburna organisationer kan nu skicka in en gemensam ansökan. Med Flexit vill RJ förbättra förståelsen för vad forskare kan tillföra verksamheter utanför lärosätena, men även upplysa forskarsamhället om kunskap och erfarenhet som företag och organisationer besitter.

Läs vidare »

Nytt poddavsnitt: Globalt och lokalt stärker splittrat medielandskap

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2019 15:36 CET

I fjärde avsnittet av Det nya Sverige talar medieforskaren Gunnar Nygren om ett nytt splittrat medielandskap, där hoten mot yttrandefriheten kommer från lite olika – och oväntade – håll. Samtalet leds av Jenny Björkman och Patrik Hadenius.

Bilder & Videor 5 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • hagqnncca.drkoezllbverpqstjwrovsm@urrjbf.seyeyb
  • 08 506 26 435
  • 0709 651608

Om Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Adress

  • Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
  • Regeringsgatan 67
  • 114 86 Stockholm
  • Vår hemsida