Skip to main content

Taggar

Att leva med demens

Nyheter   •   Dec 05, 2016 15:46 CET

Den 8 december presenterar forskarna i programmet "Demens: handlingsförmåga, personskap och vardagsliv" på vilka sätt demenssjuka kan utnyttja kvarvarande funktioner i det sociala samspelet.

Lär mer på konferens

Nyheter   •   Nov 18, 2016 15:51 CET

Välkommen till konferenser om hoten mot fred, hur samhällen skapar sina minen och ungdomars politiska utveckling: 28 november: Hoten mot freden - inte alltid det man förväntar sig 30 november: Minne, berättande och historikerns ansvar 6 december: Ungdomars politiska utveckling

300 miljoner kronor till svensk humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

Nyheter   •   Okt 20, 2016 17:34 CEST

Riksbankens Jubileumsfond beviljade i torsdag drygt 300 miljoner kronor till 3 forskningsprogram, 42 mindre forskningsprojekt och 7 projekt till forskningens infrastruktur - alla inom humaniora och samhällsvetenskap. Läs mer om exakt vilka som fick medel på www.rj.se

Vi litar på Skatteverket

Nyheter   •   Dec 08, 2015 11:18 CET

Med utgångspunkt i ekonomisk antropologi har Lotta Björklund Larsen undersökt skattesystemets legitimitet genom att studera praktiker hos Skatteverket.Hon har frågat sig vilken kunskap som används i bedömningen när beskattningsbar inkomst, skiljs från skattefri. Det är inte självklart. Hennes forskning, som finansierats av Riksbankens Jubileumsfond, slutredovisas nu.

Forskningsvistelser vid de svenska instituten i Aten, Istanbul och Rom

Nyheter   •   Mar 10, 2015 11:57 CET

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) ledigförklarar härmed medel till gästforskare vid de svenska forskningsinstituten i Aten, Istanbul och Rom. Den som söker ska vid ansökningstillfället ha avlagt doktorsexamen och ha en anställning antingen vid ett svenskt universitet och högskola eller vid ett svenskt museum, arkiv och bibliotek.

Utsatthet försvårar integrationen

Nyheter   •   Dec 19, 2014 15:04 CET

I sin slutredovisning av projektet Integration genom dop visar historikern Per Hammarström att judar som var framgångsrika i högre grad än mindre bemedlade konverterade till kristendomen under 1800-talet. Per Hammarström kan också visa att det var svårare för svenska missionsorganisationer av olika slag att missionera bland dem.

Kommunerna kan lära riksdagspolitikerna att forma majoriteter

Kommunerna kan lära riksdagspolitikerna att forma majoriteter

Nyheter   •   Sep 17, 2014 10:07 CEST

Sverigedemokraterna har tagit sig in som vågmästare i en rad kommuner. David Karlsson, docent i offentlig förvaltning, har tillsammans med statsvetaren Mikael Gilljam skrivit om vågmästare i Tungan på vågen. Vågmästare och balanspartier, RJ:s årsbok 2012/2013. Nu skriver han om vad man kan lära sig från den kommunala politiska verkligheten. Läs inlägget på rj.se

Fortsätt granska registreringen av romer och andra utsatta!

Nyheter   •   Sep 30, 2013 11:31 CEST

Ida Ohlsson Al Fakir forskar om den numer välkända zigenarundersökningen. Hon menar att det finns kontinuitet både i hur myndigheter har arbetat med register över misshagliga människor och i inställningen till romer. Detta måste belysas. Inte minst måste det utbyte som skett mellan olika myndigheter granskas. Historien visar att det ofta var så som föreställningar, fördomar och information spreds.

Elisabeth Özdalga bloggar om Turkiet

Elisabeth Özdalga bloggar om Turkiet

Nyheter   •   Sep 05, 2013 10:37 CEST

Elisabeth Özdalga har bott i Turkiet sedan mitten av 70-talet, och arbetar sedan två år på Bilkent University i Ankara. - Mina forskningsintressen rör politiska och religiösa rörelser i Turkiet i ett demokratiseringsperspektiv. Just nu siktar jag på en studie av fredagspredikningarnas roll för utformandet/utvecklingen av den moderna turkiska nationstillhörigheten, säger Elisabeth Özdalga.

Körsång lindrar magsmärtor

Nyheter   •   Maj 13, 2013 16:02 CEST

I Riksbankens Jubileumsfonds program Den musicerande människan studerar forskarna vad musiken betyder för människan, bland annat genom studier av det svenska unika tvillingregistret. Ett projekt handlar om musiken betydelse för hälsan och här kan forskarna visa att musik faktiskt kan påverka hälsan.

När visionen om Indien som stormakt bröt samman

När visionen om Indien som stormakt bröt samman

Nyheter   •   Apr 16, 2013 11:24 CEST

För tio år sedan kunde man konstatera att Indien var på väg att bli en global stormakt. I dag är bilden av världens största demokrati inte lika positiv vare sig i eller utanför Indien. Per Ståhlberg har undersökt vad det var som hände när visionen av ett framtida Indien bröt samman.

Tur och retur för flexibel forskare

Tur och retur för flexibel forskare

Nyheter   •   Feb 13, 2013 13:58 CET

Företaget har tjänat på att ha en forskare hos sig och forskaren har lärt sig andra sätt att tänka och kommunicera. Sociologen Martin Berg har nyligen avslutat en treårig vistelse som Flexit-forskare på en webbyrå i Malmö.

Oklart hur forskningsfinaniseringen fungerar

Nyheter   •   Jan 07, 2013 16:02 CET

Nu öppnar RJ sina system för 2013 års forskningsansökningar. I fokus står projekten, men det är egentligen inte klarlagt att detta är det bästa sättet att finansiera forskning på, skriver RJ:s vd Göran Blomqvist. Därför har RJ inte bara dragit igång en satsning på forskning om forskning, utan också tagit initiativ till en inledande utvärdering om vårt projektstöd som stödform.

Tredje uppgiften i framtiden

Nyheter   •   Nov 09, 2012 15:30 CET

När den digitala verkligheten gör det möjligt att kvantifiera forskningsinformationen kan kraven på forskare samverkansuppdrag skärpas. Det skriver Dick Kasperowski och Fredrik Bragesjö på Riksbankens Jubileumsfonds webbplats i ett inlägg om hur tredje uppgiften utmanar universitet och forskare.

På jakt efter den goda läraren

Nyheter   •   Sep 26, 2012 11:28 CEST

Professorn i pedagogik Tomas Englund har i flera års tid ägnat sig åt att studera den goda läraren. I ett brett upplagt projekt som stötts av Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har han studerat föreställningarna om den gode läraren. Kraven på lärarna är många och – visar Tomas Englund och hans forskarteam – inte sällan motstridiga.

Välkommen till SAMspråk i Almedalen

Nyheter   •   Jul 02, 2012 09:55 CEST

Även i år finns Riksbankens Jubileumsfond på plats genom SAMspråk. Åtta samtal mellan politiker och forskare står på agendan. Hur anpassar vi våra städer efter klimatets utmaningar? Finns det en politik som kan förhindra ekonomiska kriser? Är bloggar och sociala medier en maktfaktor för samhällsförändring? Dessa och en rad andra frågor kommer att avhandlas.

Seminarium: rågången mellan akademi och näringsliv

Seminarium: rågången mellan akademi och näringsliv

Nyheter   •   Apr 02, 2012 16:14 CEST

Välkommen till en eftermiddag med diskussioner om samspelet – eller frånvaron av samspel – mellan akademisk högre utbildning och näringslivets uttalade krav eller konstaterade behov. Ska vi utbilda självständiga och drivande förnyare, eller smidiga och formbara medarbetare som enkelt kan socialiseras in i näringslivets miljöer?

Har korruptionen ökat?

Nyheter   •   Okt 10, 2011 14:29 CEST

Clas Sandberg på DN-debatt hävdar på DN-debatt att inget tyder på ökat korruption i Sverige. För den som vill veta mer om korruption och dess utbredning i Sverige finns det mer forskning att ta del av.

Ny utlysning av Flexitanställningar

Nyheter   •   Aug 05, 2011 14:01 CEST

RJ utlyser sex Flexitanställningar, det vill säga sex anställningar som postdoktor vid sex olika företag. Flexit är ett projekt som söker nya flexibla lösningar för att sprida forskning och forskare utanför universitet och högskolor.

Digitaliseringarna förändrar forskningen

Nyheter   •   Apr 14, 2011 15:11 CEST

Digitaliseringar av historiska samlingar är en viktig del av Riksbankens Jubileumsfonds infrastrukturella satsningar. Projekten som pågår visar med hur en teknik medverkar till ny forskning. Undersökningar som tidigare kunde ta år är redan i dag bara ett par klick bort. Läs mer om tre sådana nyligen avslutade projekt.