Skip to main content

Inbjudan till seminariedag om forskning inom och med näringslivet

Nyhet   •   Nov 16, 2010 09:46 CET

Kom och lyssna på humanistiska och samhällsvetenskapliga forskare som arbetar inom och med näringslivet. Föredragen handlar om sociala och emotionella aspekter på informations- och kommunikationsteknologi, sociala medier och framtidens arbetsplatser. Seminariedagen erbjuder förutom föredrag möjlighet att träffa forskare och företag med gemensamma intressen. Bakgrunden till seminariedagen är en satsning som Riksbankens Jubileumsfond initierat för att bygga broar mellan universitet och näringsliv, kallad Flexit.

Plats: Stockholms universitet (Frescati) den 30/11, kl.13.00-16.00 (+efterföljande buffémingel)

Medverkande: Marcus Persson (fil. dr i sociolog och forskare på ConsumerLab på Ericsson, Stockholm), Martin Berg (fil. dr i sociolog och forskare på Good Old, Malmö), Susanna Toivanen (fil. dr i sociolog och forskare på Property Development på NCC, Malmö) samt Maria Wikse, ansvarig för satsningen på Riksbankens Jubileumsfond, Cecilia Atterwall (head of ConsumerLab på Ericsson, Stockholm), Michael Björn (forskningsansvarig ConsumerLab på Ericsson, Malmö) Joakim Formo, (MA, forskare på Usability & ExperienceLab på Ericsson, Stockholm), Tobias Linné (fil. dr medievetare och forskare på Lunds universitet).

För anmälan eller vid frågor, vänligen kontakta marcus.persson@ericsson.com<mailto:marcus.persson@ericsson.com>

Läs mer om Flexit: http://www.rj.se/svenska/forskningsstod/forskartjanster/flexit_univ_naringslivet

Läs mer om seminariet: http://www.score.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=5499&a=85506