Tags

forskning 78 samhällsvetenskap 49 humaniora 47 spetsforskning 14 pro futura 12 utlysning 10 almedalen 7 flexit 4 läsning 4 seminarium 4 historia 3 psykologi 2 vågmästare 2 journalistik 2 riksdagen 2 kommunikation 2 årsbok 2 bokmässan 2013 2 konflikter 2 juridik 2 sökes 2 forskningsanslag 2 folkrätt 2 elitsatsning 1 svenska som andraspråk 1 stipendium 1 uppväxtskildring 1 miljöpolitik 1 fredsarbete 1 konfliktforskning 1 förenta nationerna 1 språkforskning 1 sexualitet 1 bistånd 1 jazz 1 myndighetskamp 1 martin berg 1 internationell rätt 1 fredsbevarande insatser 1 barndomsminnen 1 kina 1 rättshistoria 1 selma lagerföf 1 krig 1 konstgjort samtal 1 sydsamiska 1 forskartorget 1 sverigedemokraterna 1 forskningskommunikation 1 psykisk hälsa/ohälsa 1 osmanska riket 1 timss-r 1 internet 1 humboldtuniversitetet 1 våld 1 krigsrätt 1 förmodernitet 1 social kontroll 1 fetma 1 lingvistik 1 arkeologi 1 norden 1 kyrkohistoria 1 välfärdsforskning 1 vetenskapshistoria 1 internationell 1 handelshinder 1 linn axelsson 1 läsundervisning 1 idrottsrörelsen 1 uppfostran 1 moralpsykologi 1 fonetik 1 läsande 1 förmodernintet 1 inbördeskrig 1 freds- och konfliktforskning 1 globala utmaningar 1 rättssäkerhet 1 läs-och skrivsvårighet 1 nes-stipendium 1 korruption 1 övervakning 1 anders olof larsson 1 språkandvändningen 1 idella organisationer 1 litteraturpris 1 välfärdspolitik 1 nobelpriset 1 skattepolitik 1 dyslexi 1 kvalitativ forskning 1 tolkar 1 konflikhantering 1 kontorslandskap 1 universitet 1 barnpsykologi 1 barn- och babylabbet 1 europa domstolen 1 demens 1 framtidens arbetsplats 1 kvinnors äganderätt 1 straff 1 sjukförsäkringen 1 aids 1 slavhandel 1 begravningsskick 1 per becker 1 workfare 1 klassrum 1 boken 1 johanna ringarp 1 populärvetenskap 1 språkanvändning 1 konstvetenskap 1 vågmästarparti 1 styrning 1 utbildningsväsende 1 språk 1 arbetsmiljö 1 marknadsanpassning 1 kvinnors rättigheter 1 medling 1 elevinflytande 1 odalman 1 life scinece 1 larmsamtal 1 forsking 1 nordafrika 1 äganderätt 1 civilbefolkning 1 lukt 1 nobeleffekt 1 stias 1 internationell politik 1 religionsfilosofi religionshistoria kristna&muslimer 1 islam 1 utvecklingspsykologi 1 statskupp 1 resestipendium 1 pedagogik 1 framtidens forskningsledare 1 kulturpolitk 1 språkanalyser 1 vetenskapliga genombrott 1 upphovsrätt 1 smak 1 forskningsnätverk 1 litteraturvetenskap 1 judendom 1 arbetslivet 1 rapport 1 civila samhällets organisationer 1 antisemitism 1 timms 1 företagande 1 revitalisering 1 kemi 1 litteratur 1 skolforskning 1 ekonomisk forskning 1 forskarnätverk 1 manlighet 1 judar 1 nya medier 1 integration 1 new public management 1 pisa-rapporten 1 välfärdssystemet 1 föräldrautbildning 1 kommersialisering 1 tredje uppgiften 1 eu 1 arbetsliv 1 prosodi 1 invandring 1 läs- och skrivsvårigheter 1 vuxenutbildning 1 politik 1 genusfrågor 1 näringsliv 1 psalmboken 1 samtalskonst 1 management 1 wto 1 järnåldern 1 ungdomar 1 sociala media 1 Visa alla taggar
Mmm, precis – viktigare än du tror

Mmm, precis – viktigare än du tror

Pressmeddelanden   •   2014-04-10 10:16 CEST

Hummandet och andra småljud är viktiga komponenter för att ett samtal ska fungera och för att man ska förstå att den man pratar med har förstått, visar Mattias Heldner. Han är professor i fonetik och har nyligen slutrapporterat sitt projekt Samtalets prosodi till Riksbankens Jubileumsfond. Målet har varit att förstå mer om hur prosodi, det vill säga talets rytm och melodi, används i samtal.

Media-no-image

Lukt och smak banade väg för vetenskapliga genombrott

Pressmeddelanden   •   2014-03-19 10:44 CET

Idéhistorikern Anders Lundgren tittade närmare på den vetenskapliga revolutionen under 1700-talet och upptäckte att näsan och smaken, liksom andra kvalitativa undersökningar spelade en större roll än man tidigare trott för vetenskapens revolution. Långt in på 1900-talet har de kvalitativa delarna av det vetenskapliga arbetet varit en essentiell del av kemins utveckling.

Media-no-image

RJ sabbatical ger forskare tid att forska

Pressmeddelanden   •   2014-03-04 08:38 CET

Synteser, gedigna fördjupningar och längre, fördjupande resonemang tar tid att skriva. Därför introducerar RJ nu en ny stödform som ska ge forskare tid att forska: RJ Sabbatical. Stödet ges till tillvidareanställda lektorer och forskare i 6 till 24 månader. Det hela är en försöksverksamhet som kommer att pågå i tre år.

Media-no-image

Riksbankens Jubileumsfond storsatsar på humaniora och samhällsvetenskap

Pressmeddelanden   •   2014-02-21 11:20 CET

Riksbankens Jubileumsfond har beslutat att öka satsningarna på svensk humaniora och samhällsvetenskap under 2014. De goda finanserna ska avspegla sig i satsningarna på framstående svensk forskning.Totalt omfattar budgeten 556 miljoner kronor, vilket är en avsevärd ökning. En av många insatser är en särskild jubileumssatsning om 100 miljoner kronor.

Politiken räddade språket

Politiken räddade språket

Pressmeddelanden   •   2014-02-05 13:52 CET

Sydsamiskan lever vidare mot alla odds, tack vare den nya minoritetspolitiken. Det går att få språk som nästan slutat talas att vitaliseras. Det är sydsamiskan ett exempel på: allt fler unga använder i dag språket. 2000-talets nya minoritetspolitik är förklaringen till vitaliseringen, visar språkvetarenLeena Huss i en nyligen avslutad studie finansierad av Riksbankens Jubileumsfond.

Media-no-image

Marknadsideal styr i den ideella sektorn

Pressmeddelanden   •   2014-01-31 10:18 CET

Företagsvärldens idéer om effektivitet, rationaliseringar och konkurrens görs i dag allt oftare till både norm och praktik också för ideella organisationer. Det kan vara ett problem menar Johan Hvenmark som studerat fenomenet i forskningsprojektet I gränslandet mellan näringsliv och civilsamhälle – om användandet av managementmodeller i svenska ideella organisationer.

Upphovsrätten förändras radikalt i det tysta

Upphovsrätten förändras radikalt i det tysta

Pressmeddelanden   •   2014-01-17 10:21 CET

Ingen kan ha undgått de senaste årens heta debatt om upphovrätten. Nu visar Sanna Wolk, docent i civilrätt, i ett nyligen avslutat projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, att på EU-nivå ändras upphovsrätten – men inte genom att förändra lagen i sig, utan genom en ny tolkning av lagstiftningen.

Media-no-image

Nomineringar till Pro Futura 2014 klara

Pressmeddelanden   •   2014-01-13 10:19 CET

12 universitet har inkommit med 28 nomineringar till 2014 års Pro Futura. Förutom svenska lärosäten i år också Cambridge, Köpenhamn och Tartu universitet nominerat forskare. Pro Futura är en spetsforskningssatsning inom humsamområdet. Flera av de forskare som varit med , exempelvis Sara Danius, är i dag välkända både inom och utom universitetsvärlden.

Svensk slavhandel i Medelhavet

Svensk slavhandel i Medelhavet

Pressmeddelanden   •   2014-01-10 10:35 CET

När svenska staten under 1700-talet skulle befria svenska sjömän ur sitt slaveri, ledde det till att landet drogs in i den trans-mediterrana slavhandeln. Historikern Joachim Östlund har forskat om en bortglömd del av den svenska internationella historien. Han har undersökt det svenska friköpningsystemet, som både ledde fram till ett nytt folkrättsbegrepp, och avslöjar en svensk handel med slavar.

Media-no-image

Lagerlöfs brevsamling kartlagd

Pressmeddelanden   •   2013-11-28 13:37 CET

Selma Lagerlöf lästes av alla. I de över 40 000 brev som finns bevarade vittnar läsarna om sin läsupplevelse. Nu har breven studerats. Maria Karlsson och Jenny Bergenmar slutredovisar i dagarna projektet ”Läsarnas Lagerlöf. Allmänhetens brev till Selma Lagerlöf 1891-1940”. 9000–10 000 brev från allmänheten, har organiserats i en databas som kan bli grunden i en svensk läshistorisk databas.

Media-no-image

Riksbankens Jubileumsfond ger 290 miljoner kronor till hum/sam-forskning

Pressmeddelanden   •   2013-10-24 16:30 CEST

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) beviljar i dag cirka 290 miljoner kronor till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Genom att därtill öka stödet till internationalisering och open access vill RJ stärka forskarnas konkurrenskraft och handlingsfrihet.

Media-no-image

Flyktingar från den nazistiska raspolitiken förde tysk kulturs talan

Pressmeddelanden   •   2013-10-24 11:46 CEST

Tyskspråkiga kulturarbetare flydde Tredje Rikets raspolitik, men väl i Sverige blev de förmedlare av ett tyskt kulturarv. Det visar Henrik Rosengren i ett projekt som har bedrivits tillsammans med konstvetaren Tanja Schult och historikern Harald Runblom om judars integration i Sverige, före, under och efter andra världskriget.

Antisemitism ledde inte till diskriminering

Antisemitism ledde inte till diskriminering

Pressmeddelanden   •   2013-10-15 17:04 CEST

Under 1920-talet och framåt försvann diskrimineringen av östjudar i Sverige. Passkrav för att resa in i Sverige samt ökade ambitioner att skapa ett transparent och rättssäkert ansökningsförfarande var de främsta orsakerna, anser Carl Henrik Carlsson.

Media-no-image

Svårlösta handelskonflikter kartlagda

Pressmeddelanden   •   2013-10-11 10:50 CEST

När WTOs domstolar ska lösa konflikter som uppstår kring avtalet tar det ibland flera år. Nu har alla konflikterna kartlagts och det visar sig att det är när det rör sig om anklagelser om att inhemska lagar är dolda handelshinder som dispyterna drar ut på tiden. Det visar professor Henrik Horn i sitt projekt om hur inhemska politikinstrument påverkar handelsavtalen.

Media-no-image

Kontorslandskapet kvar trots att forskningen dömer ut det

Pressmeddelanden   •   2013-09-30 11:03 CEST

Forskningen är till stora delar enig om att att kontorslandskap vare sig är effektiva eller hälsosamma för de som arbetar där. Ändå är det ofta så nya kontor byggs. Forskare Susanna Toivanen kan nu visa att det beror på en bristande kontakt med forskningen.

Media-no-image

Lär dig mer på årets Forskartorg

Pressmeddelanden   •   2013-09-23 11:10 CEST

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) erbjuder en mängd intressanta föredrag på Forskartorgets scen på årets bokmässa i Göteborg. Vi erbjuder alla besökare en mängd intressanta presentationer baserade på aktuell forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. På en kvart ger forskarna dig inblick i olika ämnen - allt från Cicero till biologisk psykologi.

Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2013/2014 om LÄSNING

Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2013/2014 om LÄSNING

Pressmeddelanden   •   2013-09-19 16:34 CEST

Läsning är den sjätte i en ny serie årsböcker från Riksbankens Jubileumsfond. Ambitionen med årsböckerna är att ge en bild av kvaliteten och bredden i dagens forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Varje bok behandlar ett övergripande tema med utgångspunkt i den forskning stiftelsen stödjer. Med 2013/2014 års bok tränger vi in i läsningens mysterium. Boken diskuteras under bokmässan.

Boken gjorde universiteten till forskningsinstitutioner

Boken gjorde universiteten till forskningsinstitutioner

Pressmeddelanden   •   2013-09-18 10:14 CEST

Universiteten var länge läroanstalter snarare än forskningsmiljöer. Men när boktryckningen blev billigare och en massmarknad för böcker uppstod i början av 1800-talet, tvingades universiteten att förändra sig och växa in i rollen som forskningsanstalter. Idéhistorikern Peter Josephson visar i sin undersökning hur förändringar av ett medium kan påverka hela utbildningssfären.

Media-no-image

Kvinnors myndighet markerade självständighet

Pressmeddelanden   •   2013-09-04 16:12 CEST

Frågan om kvinnors myndighet började som en kamp för att få förvalta sitt eget gods, men blev under 1800-talet en viktig identitetsfråga. Det visar historikern Britt Liljewall i sitt projekt Myndiga kvinnor och omyndiga män.

Media-no-image

2013 års Pro Futura-forskare välkomnas

Pressmeddelanden   •   2013-09-02 16:34 CEST

Sent i våras fattade Riksbankens Jubileumsfond beslut om att anta Elizabeth Coppock, Rodney Edvinsson, Virginia Langum och Maarten van Zalk som Pro Futura-forskare 2013. De fyra forskarna välkomnas nu under en högtidlig ceremoni på SCAS i Uppsala då riksdagsledamot Björn von Sydow, och professorn i moralfilosofi Johan Broome vid universitetet i Oxford deltar.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.