Skip to main content

Taggar

forskning 153 samhällsvetenskap 116 humaniora 111 riksbankens jubileumsfond 41 spetsforskning 27 utlysning 23 Pro Futura 20 seminarium 15 almedalen 14 flexit 13 historia 9 RJ Sabbatical 6 statsvetenskap 4 läsning 4 årsbok 4 forskningskommunikation 4 rapport 3 bokmässan 3 rj 3 arkeologi 3 forskartorget 3 religion 2 medelhavsinstituten 2 kommunikation 2 freds- och konfliktforskning 2 forskningsanslag 2 sökes 2 Region Skåne 2 Kina 2 krig 2 filosofi 2 vågmästare 2 fredsforskning 2 bokmässan 2013 2 kunskapsförsörjning 2 bistånd 2 samspråk 2 sabbatical 2 globala utmaningar 2 folkrätt 2 samverkan 2 new public management 2 företagsekonomi 2 abm 2 psykologi 2 konflikter 2 riksdagen 2 språkforskning 2 journalistik 2 korruption 2 open access 2 juridik 2 lingvistik 2 demokratisering 2 flyktingar 1 genusfrågor 1 näringsliv 1 universitet 1 kemi 1 medier 1 Vietnam 1 aids 1 invandring 1 Malmö stad 1 grekland 1 kulturpolitik 1 konstvetenskap 1 judendom 1 föräldraledighet 1 databas 1 autism 1 demens 1 samer 1 klimatförändringar 1 bibliotek 1 Spotify 1 skattepolitik 1 marknadsanpassning 1 vuxenutbildning 1 ohälsa 1 miljöpolitik 1 äganderätt 1 kvinnors äganderätt 1 lokalpolitik 1 nordafrika 1 nya medier 1 urfolk 1 läsande 1 hyresgästföreningen 1 internationell politik 1 museer 1 förenta nationerna 1 styrning 1 Göteborgs stad 1 medling 1 tekniköverföring 1 kalla kriget 1 spelmarknaden 1 judar 1 arkiv 1 smak 1 inbördeskrig 1 sexualitet 1 civilbefolkning 1 litteraturvetenskap 1 internationalisering 1 skatter 1 marknader 1 klimatkris 1 sjukförsäkringen 1 litteraturpris 1 kognition 1 linné 1 översvämningar 1 utvecklingspsykologi 1 linköpings kommun 1 innovationer 1 skolforskning 1 föräldrautbildning 1 forskningsnätverk 1 medicinsk etik 1 Riksteatern 1 Korea 1 demografi 1 elitsatsning 1 ungdomsarbetslöshet 1 nordiska museet 1 vårdanalys 1 uppfostran 1 vitterhetsakademien 1 Lunds universitet 1 välfärdssystemet 1 statskupp 1 pappaledighet 1 elevinflytande 1 ewk 1 svenska golfförbundet 1 lukt 1 iogt-nto 1 utbildningsvetenskap 1 straff 1 adh 1 barnpsykologi 1 klassrum 1 barndomsminnen 1 populärvetenskap 1 wto 1 pedagogiska metoder 1 antiken 1 idrottsrörelsen 1 gruvnäring 1 erc 1 rättsväsendet 1 litteratur 1 komiker 1 svenska som andraspråk 1 skolresultat 1 sametinget 1 sydsamiska 1 försäkringsbranschen 1 Helsingborg stad 1 Östasien 1 utbildningsväsende 1 välfärdsforskning 1 dödlighet 1 utgrävning 1 Piteå kommun 1 forskningsfinansiering 1 Bräcke diakoni 1 social kontroll 1 fred 1 forskningsresultat 1 nya marknader 1 poseidon 1 qog 1 språkhistoria 1 fredsarbete 1 återvändande 1 vetenskapshistoria 1 Humboldt 1 humboldtuniversitetet 1 sexuell hälsa 1 Campus Helsingborg 1 fonetik 1 pisa-rapporten 1 framtidens forskningsledare 1 världsfred 1 boken 1 Göran Blomqvist 1 evidens 1 förmodernitet 1 kontorslandskap 1 kyrkohistoria 1 apoteksbranschen 1 transnationell 1 janken myrdal 1 välfärdsstat 1 kvinnliga politiker 1 resestipendium 1 föräldraförsäkringen 1 1700-talet 1 skatteutskottet 1 kulturpolitk 1 järnåldern 1 forsking 1 psalmboken 1 framtidens arbetsplats 1 kvalitativ forskning 1 sekularisering 1 osmanska riket 1 workfare 1 andraspråk 1 fredsbevarande insatser 1 civila samhällets organisationer 1 mänsklig utveckling 1 välfärdspolitik 1 autonomi 1 konflikhantering 1 religionsfilosofi religionshistoria kristna&muslimer 1 psykisk hälsa/ohälsa 1 tolkar 1 skatteforskning 1 bokkonst 1 magdalena andersson 1 uppväxtskildring 1 handelshinder 1 flyktingkris 1 idella organisationer 1 stå-upp 1 vågmästarparti 1 social ojämlikhet 1 tredje uppgiften 1 martin berg 1 revitalisering 1 forskarnätverk 1 nobeleffekt 1 förmodernintet 1 rättshistoria 1 larmsamtal 1 life scinece 1 språkandvändningen 1 nes-stipendium 1 linn axelsson 1 per becker 1 johanna ringarp 1 anders olof larsson 1 begravningsskick 1 odalman 1 konfliktforskning 1 kommunikationsprojekt 1 stias 1 val 2018 1 språkanvändning 1 krigsrätt 1 språkanalyser 1 moralpsykologi 1 barn- och babylabbet 1 timms 1 timss-r 1 leanlink 1 europa domstolen 1 myndighetskamp 1 selma lagerföf 1 jihad 1 npm 1 digital humaniora 1 slavhandel 1 kunskapssamhället 1 vetenskapliga genombrott 1 konstgjort samtal 1 prosodi 1 samtalskonst 1 fou välfärd region västerbotten 1 stiftelsen svensk industridesign (svid) 1 och vårdanalys 1 styrning och granskning 1 ekonomisk osäkerhet 1 abb corporate research 1 invigos 1 framtidens forskning 1 erc starting grant 1 turistrådet västsverige 1 riksdagspolitk 1 thunberg 1 rothstein 1 diskriminiering 1 gatukriminalitet 1 berömmelse 1 personhistoria 1 tid för forskning 1 synteser 1 globala styrformer 1 kunskapsintegration 1 folkskolan 1 språkfilosofi 1 filologi 1 erc consolidator grant 1 skatteakademien 1 geo kulturella utmaningar 1 pråkforskning 1 tillit i samhället 1 forskning och utveckling i sörmland 1 råd & stöd 1 stadsdelsförvaltningen angered 1 semiotik 1 open library of humanities 1 hållbar fred 1 Europe and global challenges 1 klosterväsendet 1 bildningstraditioner 1 utgivningskonst 1 samlingarna och forskningen 1 valprocesser 1 Norrbottens Kommuner 1 forskarsamverkan 1 Oslipat! 1 Universitetet i Oxford 1 järvaveckan 1 Katja Lindqvist 1 Institutionen för service management och tjänstevetenskap 1 stadsplanering 1 Kulturnämnden i Region Skåne 1 sverigedemokraterna 1 jämställdhet 1 manlighet 1 klimat 1 dyslexi 1 läs-och skrivsvårighet 1 läs- och skrivsvårigheter 1 fetma 1 våld 1 internationell 1 eu 1 val 1 norden 1 utsatta barn 1 arbetsliv 1 internet 1 övervakning 1 företagande 1 jazz 1 folkhälsa 1 internationell rätt 1 ungdomar 1 kändisar 1 yttrandefrihet 1 språk 1 ekonomi 1 rättssäkerhet 1 stipendium 1 arbetsmiljö 1 arbetslivet 1 Japan 1 upphovsrätt 1 marknad 1 politik 1 offentlig upphandling 1 Burma 1 genus 1 pedagogik 1 läsundervisning 1 migration 1 kommersialisering 1 satir 1 antisemitism 1 sociala media 1 islam 1 ekonomisk forskning 1 socialpolitik 1 evolution 1 välfärd 1 kvinnors rättigheter 1 management 1 integration 1 nobelpriset 1 Visa alla taggar

Riksbankens Jubileumsfonds utser nya Humboldtstipendiater

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 10:40 CET

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och Humboldt-Stiftung i Bonn erbjuder stipendier för gästforskare i respektive land. Årets stipendiater är Tanja Thomas, Universität Tübingen som har bjudits in av institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola och Jeffrey Wimmer, Universität Augsburg, som har bjudits in av institutionen för informatik och medier, Uppsala universitet.

Riksbankens Jubileumsfond delar ut drygt 350 miljoner kronor till forskning

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 18:36 CEST

Ansökningarna till RJ:s årliga utlysning skickades in i januari. Nu har styrelsen tagit beslut om vilka av dessa forskningsansökningar som beviljas. Det blir totalt 50 treåriga projekt, tre längre program och åtta infrastrukturprojekt som delar på drygt 350 miljoner kronor.

Utlysning av Kommunikationsprojekt

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2018 10:47 CEST

Riksbankens Jubileumsfond utlyser 4 miljoner kronor till Kommunikationsprojekt. Deadline är den 19 september.

Fem Pro Futura-forskare utsedda

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 12:06 CEST

Fem forskare har utsetts till 2018 års Pro Futura-forskare. Det är den trettonde omgången av satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Av de 33 forskare som nominerades har Riksbankens Jubielumsfond dessutom valt att dela ut RJ 1 year research grant till ytterligare tre forskare.

Helsingborg stad, Riksteatern och Region Skåne anställer Flexit-forskare

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 11:10 CEST

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har utsett tre nya Flexit-forskare. Deras forskning kommer att bli till direkt nytta för de blivande arbetsgivarna. De nya Flexit-forskarna anställs som in-houseforskare i Helsingborg stad, Region Skåne och Riksteatern. Förutom att bedriva forskning tillför de även kompetens till verksamheterna genom att vara delaktiga i det löpande arbetet.

Varför inte rösta?

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 14:22 CEST

Järvaveckan - Varför inte rösta? Välkommen till en diskussion kring hur man kan öka valdeltagandet och intresset för partipolitik. Ungdomar är intresserade av samhällsfrågor men inte i form av partipolitik eller ungdomar i hela landet. Förtroendet för demokratin och det politiska systemet riskerar att urholkas. Vad beror detta på och vad kan göras? Vad säger forskningen och vad gör partierna?

Riksbankens Jubileumsfond utlyser medel till forskning om global ojämlikhet

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 11:41 CEST

Flera av de utmaningar mänskligheten står inför kan bara lösas genom globala insatser. Riksbankens Jubileumsfond har därför tillsammans med en rad internationella stiftelser inlett ett samarbete om forskning på temat Global Issues. RJ bidrar med 20 miljoner skr till satsningen som delvis är en fortsättning på tidigare samarbeten med bland annat Volkswagenstiftung och Wellcome trust.

Riksbankens Jubileumsfond och Region Skåne satsar på forskare på kulturförvaltningen

Riksbankens Jubileumsfond och Region Skåne satsar på forskare på kulturförvaltningen

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2018 16:27 CEST

Riksbankens Jubileumsfond har utsett Katja Lindqvist vid Lunds universitet, Campus Helsingborg, till en av tre nya Flexit-forskare. Katja Lindqvist ska undersöka hur regioner i Europa arbetar med att utveckla kulturella och kreativa näringar, samt effekterna av detta, utifrån hennes nya arbetsplats på kulturförvaltning i Region Skåne.

Tolv forskare tilldelas RJ Sabbatical

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2018 17:09 CEST

RJ Sabbatical delas ut för femte gången. 12 forskare ges därmed chansen att fördjupa sig och ägna sig åt sina projekt på heltid. Med RJ Sabbatical vill Riksbankens Jubileumsfond ge lektorer och professorer möjlighet att skriva synteser och slutföra långt kommen forskning. Gensvaret från forskare har varit stort och 12 nya forskare får nu chansen.

Sommarskola i digital humaniora, Oxford

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2018 14:02 CET

Förra årets sommarskola i digital humaniora blev en succé och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) satsar nu i år på ytterligare en utlysning i samarbete med universitetet i Oxford. RJ bekostar boende, resa och kursavgift. Sommarskolan erbjuder föreläsningar av experter inom området varvat med möjligheten att välja mellan flera olika workshops som löper under en veckas tid. Kursen äger rum 2-6 juli.

Ny utlysning av RJ Sabbatical – gör det möjligt för forskare att avsluta sin forskning

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 17:07 CET

Nu utlyser Riksbankens Jubileumsfond (RJ) ännu en omgång av RJ Sabbatical, medel för lektorer och professorer att avsluta forskning och skriva vetenskapliga verk. Med RJ Sabbatical får tillsvidareanställda lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap möjlighet att avsluta sin forskning.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond söker vd

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 11:37 CET

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till uppgift att främja och stödja forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Vi söker en vd med doktorsexamen inom RJ:s forskningsområden, som är väl förtrogen med humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningen och har dokumenterad erfarenhet av forskningsstrategiskt och forskningspolitiskt arbete och forskningsadministration.

Nya forskartjänster till organisationer och företag

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 15:11 CET

​Välkommen att söka 2018 års Flexit-tjänster. Med Flexit vill RJ förbättra samverkan och förståelsen mellan forskarsamhället och företag och organisationer. De nya tjänsterna finns hos Stadsledningsförvaltningen i Helsingborg stad, Myndigheten för tillgängliga medier, Kulturförvaltningen i Region Skåne och Riksteatern.

Serier, filmer och utställningar - 4 miljoner till 11 Kommunikationsprojekt

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2017 10:25 CET

Riksbankens Jubileumsfond har beviljat 4 miljoner kronor till 11 kommunikationsprojekt. Det handlar om alltifrån filmprojekt till satsningar på att öka ungas förståelse av demokratiska och politiska processer.

Riksbankens Jubileumsfond delar ut drygt 300 miljoner kronor till forskning

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 17:06 CEST

RJ:s styrelse har tagit beslut om vilka forskare som får medel i årets utlysning för treåriga projekt, längre programsatsningar och infrastrukturprojekt. Det totala antalet beviljade ansökningar var 43 projekt, 3 program och 8 projektstöd till infrastruktur.

Sex internationella forskargrupper tilldelas medel för att studera globala utmaningar

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2017 07:37 CEST

I ett gemensamt initiativ från Riksbankens Jubileumsfond, Wellcome Trust och Volkswagen Stiftung har det beslutats att sex forskargrupper ska dela på drygt 5 miljoner euro. Sedan ett antal år tillbaka har dessa stiftelser samarbetat kring satsningen Europe and Global Challenges. Tanken är att stora globala utmaningar bara kan lösas med gemensamma krafter. Utlysningen har varit mycket lyckad.

Nytt samarbete mellan stå-uppare och forskare

Nytt samarbete mellan stå-uppare och forskare

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2017 14:18 CEST

Under hösten introducerar Riksbankens Jubileumsfond ett nytt samarbete med humorklubben Oslipat! Syftet är att sprida forskning till nya grupper och hitta nya, innovativa sätt att presentera forskning och dess resultat. Under fyra kvällar kommer publiken att få möta forskare och stå-uppare på Bonden bar, Stockholm, som kommer att prata och skämta om fred, fördomar, brott och berusning.

Hur sekulärt är Sverige?

Hur sekulärt är Sverige?

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 10:07 CEST

I Religionen tur och retur diskuterar en rad forskare från skilda fält alltifrån heliga krig till religionens eventuella kopplingar till evolutionen. Därtill diskuteras reformationen, sekulariseringen i Indien, Iran och Sverige, hur det är att växa upp i så kallade sekter samt mycket mer. Boken kommer bland annat att diskuteras under Almedalen den 4 juli 15-15, Kilgränd 1.

Fyra Pro Futura-forskare utsedda

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 07:21 CEST

Fyra forskare har utsetts till 2017 års Pro Futura-forskare i den tolfte omgången av satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Därtill har Riksbankens Jubileumsfonds styrelse utsett ytterligare två forskare som får RJ 1 year research grant. De fyra forskarna som blivit utsedda till Pro Futura-forskare är: Patrick Jern, Sofia Lodén, Ola Wikander och Nicholas Zair.