Skip to main content

Taggar

forskning 138 samhällsvetenskap 100 humaniora 95 riksbankens jubileumsfond 26 spetsforskning 24 utlysning 19 pro futura 18 seminarium 15 almedalen 13 historia 9 flexit 9 RJ Sabbatical 4 statsvetenskap 4 läsning 4 årsbok 4 rj 3 forskartorget 3 arkeologi 3 rapport 3 bokmässan 3 samspråk 2 freds- och konfliktforskning 2 företagsekonomi 2 krig 2 forskningskommunikation 2 forskningsanslag 2 korruption 2 juridik 2 bokmässan 2013 2 folkrätt 2 new public management 2 riksdagen 2 sökes 2 psykologi 2 sabbatical 2 lingvistik 2 vågmästare 2 kunskapsförsörjning 2 abm 2 open access 2 demokratisering 2 medelhavsinstituten 2 konflikter 2 språkforskning 2 bistånd 2 Kina 2 filosofi 2 kommunikation 2 journalistik 2 personhistoria 1 andraspråk 1 samer 1 nya marknader 1 förmodernitet 1 social kontroll 1 kyrkohistoria 1 välfärdsforskning 1 kvinnliga politiker 1 läsundervisning 1 idrottsrörelsen 1 fonetik 1 hyresgästföreningen 1 klimatförändringar 1 inbördeskrig 1 globala utmaningar 1 folkskolan 1 läs-och skrivsvårighet 1 jämställdhet 1 mänsklig utveckling 1 anders olof larsson 1 idella organisationer 1 janken myrdal 1 klosterväsendet 1 litteraturpris 1 välfärdspolitik 1 välfärd 1 skattepolitik 1 grekland 1 ekonomi 1 världsfred 1 dyslexi 1 tolkar 1 konflikhantering 1 kontorslandskap 1 Japan 1 adh 1 föräldraförsäkringen 1 barn- och babylabbet 1 Malmö stad 1 medier 1 globala styrformer 1 gruvnäring 1 pappaledighet 1 forskningsresultat 1 marknader 1 demens 1 framtidens arbetsplats 1 skatter 1 skolresultat 1 sjukförsäkringen 1 föräldraledighet 1 kalla kriget 1 val 1 aids 1 slavhandel 1 Östasien 1 kunskapsintegration 1 per becker 1 invigos 1 workfare 1 boken 1 stiftelsen svensk industridesign (svid) 1 utbildningsväsende 1 språk 1 marknadsanpassning 1 open library of humanities 1 odalman 1 forsking 1 diskriminiering 1 äganderätt 1 civilbefolkning 1 lukt 1 forskningsfinansiering 1 nobeleffekt 1 kognition 1 religionsfilosofi religionshistoria kristna&muslimer 1 internationell politik 1 Bräcke diakoni 1 utvecklingspsykologi 1 flyktingar 1 statskupp 1 resestipendium 1 framtidens forskningsledare 1 språkfilosofi 1 poseidon 1 svenska golfförbundet 1 försäkringsbranschen 1 judendom 1 litteraturvetenskap 1 marknad 1 satir 1 civila samhällets organisationer 1 lokalpolitik 1 samverkan 1 migration 1 demografi 1 revitalisering 1 Göran Blomqvist 1 styrning och granskning 1 urfolk 1 kemi 1 erc starting grant 1 litteratur 1 databas 1 pråkforskning 1 ekonomisk osäkerhet 1 integration 1 judar 1 välfärdssystemet 1 föräldrautbildning 1 kommersialisering 1 utgrävning 1 arbetsliv 1 magdalena andersson 1 politik 1 genusfrågor 1 näringsliv 1 evolution 1 samlingarna och forskningen 1 psalmboken 1 järnåldern 1 wto 1 sociala media 1 ohälsa 1 socialpolitik 1 svenska som andraspråk 1 utgivningskonst 1 genus 1 bildningstraditioner 1 Piteå kommun 1 utsatta barn 1 uppväxtskildring 1 miljöpolitik 1 internationalisering 1 npm 1 konfliktforskning 1 spelmarknaden 1 forskning och utveckling i sörmland 1 internationell rätt 1 synteser 1 rättshistoria 1 fredsbevarande insatser 1 rothstein 1 selma lagerföf 1 sverigedemokraterna 1 timss-r 1 rättsväsendet 1 framtidens forskning 1 internet 1 humboldtuniversitetet 1 yttrandefrihet 1 tekniköverföring 1 krigsrätt 1 1700-talet 1 fetma 1 ewk 1 norden 1 arkiv 1 internationell 1 vetenskapshistoria 1 vitterhetsakademien 1 linn axelsson 1 handelshinder 1 tillit i samhället 1 offentlig upphandling 1 uppfostran 1 moralpsykologi 1 kunskapssamhället 1 förmodernintet 1 läsande 1 rättssäkerhet 1 autonomi 1 nes-stipendium 1 kulturpolitik 1 fred 1 övervakning 1 välfärdsstat 1 språkandvändningen 1 nobelpriset 1 dödlighet 1 berömmelse 1 översvämningar 1 stadsdelsförvaltningen angered 1 leanlink 1 gatukriminalitet 1 kvalitativ forskning 1 thunberg 1 filologi 1 skatteforskning 1 abb corporate research 1 universitet 1 barnpsykologi 1 medicinsk etik 1 folkhälsa 1 klimat 1 europa domstolen 1 språkhistoria 1 erc 1 kvinnors äganderätt 1 straff 1 qog 1 begravningsskick 1 klassrum 1 Burma 1 johanna ringarp 1 autism 1 Spotify 1 erc consolidator grant 1 linné 1 populärvetenskap 1 språkanvändning 1 konstvetenskap 1 linköpings kommun 1 vågmästarparti 1 styrning 1 arbetsmiljö 1 kvinnors rättigheter 1 medling 1 social ojämlikhet 1 återvändande 1 elevinflytande 1 life scinece 1 larmsamtal 1 innovationer 1 nordafrika 1 skatteakademien 1 stias 1 forskarsamverkan 1 islam 1 fredsforskning 1 pedagogik 1 kulturpolitk 1 språkanalyser 1 upphovsrätt 1 vetenskapliga genombrott 1 bibliotek 1 smak 1 forskningsnätverk 1 kändisar 1 valprocesser 1 arbetslivet 1 timms 1 antisemitism 1 företagande 1 geo kulturella utmaningar 1 och vårdanalys 1 museer 1 jihad 1 fou välfärd region västerbotten 1 Korea 1 Vietnam 1 skolforskning 1 ekonomisk forskning 1 forskarnätverk 1 nya medier 1 manlighet 1 stadsplanering 1 pisa-rapporten 1 utbildningsvetenskap 1 tredje uppgiften 1 eu 1 läs- och skrivsvårigheter 1 invandring 1 prosodi 1 vuxenutbildning 1 tid för forskning 1 råd & stöd 1 pedagogiska metoder 1 management 1 samtalskonst 1 Norrbottens Kommuner 1 ungdomar 1 sametinget 1 bokkonst 1 hållbar fred 1 elitsatsning 1 stipendium 1 skatteutskottet 1 evidens 1 transnationell 1 fredsarbete 1 Göteborgs stad 1 förenta nationerna 1 sexualitet 1 jazz 1 martin berg 1 myndighetskamp 1 Europe and global challenges 1 barndomsminnen 1 nordiska museet 1 antiken 1 vårdanalys 1 turistrådet västsverige 1 semiotik 1 sydsamiska 1 konstgjort samtal 1 iogt-nto 1 psykisk hälsa/ohälsa 1 osmanska riket 1 ungdomsarbetslöshet 1 riksdagspolitk 1 religion 1 apoteksbranschen 1 våld 1 Visa alla taggar
Media no image

Pro Futura-nomineringar klara

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2017 13:50 CET

13 universitet i fem olika länder har inkommit med nomineringar till 2017 års Pro Futura. Förutom svenska lärosäten inkom nomineringar också från universiteten i Cambridge, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors och Åbo Akademi. Sammanlagt har 27 forskare nominerats. Pro Futura är en spetsforskningssatsning inom humsamområdet som nu börjar bli internationellt känd.

Media no image

11 forskare får medel i ny kommunikationssatsning

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2016 10:32 CET

Gensvaret på Riksbankens Jubileumsfonds kommunikationsprojekt var stort. 102 projekt skickades in. Nu har 11 forskargrupper tilldelats medel. Alltifrån appar till utställningar och andra former av visualiseringar får pengar. Ansökningarna kom från stora som små lärosäten, från muséer, journalister samt andra organisationer som arbetar nära högskolesektorn.

Media no image

Utlysning för att få tid att forska färdigt

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2016 14:44 CET

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser medel för lektorer och professorer för att avsluta forskning och för att skriva vetenskapliga verk. Med RJ Sabbatical får lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap möjlighet att avsluta sin forskning. En nyhet är att om ansökan gäller längre tid än sex månader ska det alltid ingå en forskningsvistelse utomlands på minst en månad.

Media no image

Forskare sökes till organisationer och företag

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2016 09:13 CET

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser medel för forskare inom samhällsvetenskap och humaniora som vill forska inom organisationer och företag. Den nya Flexit-utlysningen erbjuder sex anställningar som in-houseforskare, vid Bräcke diakoni, Kulturförvaltningen i Göteborgs stad, Stadskontoret i Malmö stad, FoUI i Norrbottens Kommuner, Utbildningsförvaltningen i Piteå kommun och Spotify.

Media no image

Oväntade hot mot freden

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2016 14:55 CET

Val, demokratiseringsprocesser och att flyktingar kan återvända hem ses ofta som delar av en hållbar fredsprocess. Men ibland leder precis samma saker till nya oroligheter. Detta diskuteras i RJ:s årsbok Krig/Fred, och även på ett seminarium på Institutet för framtidsstudier, Stockholm, den 28 november.

Fyra nya Flexit-forskare

Fyra nya Flexit-forskare

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 15:23 CEST

Riksbankens Jubileumsfond har utsett fyra nya Flexit-forskare: Stina Hansson, Kristina Lindström och Pia Nykänen vid Göteborgs universitet samt Katarina Wetter-Edman vid Örebro universitet.Under tre år forskar de inom organisationerna Forskning och utveckling i Sörmland, Leanlink, råd & stöd i Linköpings kommun, Stadsdelsförvaltningen Angered samt Turistrådet Västsverige.

Krig/fred i Almedalen

Krig/fred i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2016 15:37 CEST

Krig/fred är den nionde årsboken från Riksbankens Jubileumsfond (RJ). Boken uppmärksammar den betydande freds- och konfliktforskning som utförs i Sverige, mot bakgrund av dagsdebatten om konflikter, terrorhot och flyktingproblematik. I boken finns även ett kapitel om ett rundabordssamtal med Hans Blix, Katarina Engberg och Pierre Schori.

Media no image

Skrota marginalskatten och gå med i Nato?

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2016 13:46 CEST

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) arrangerar och deltar i flera evenemang under Almedalsveckan. Tillsammans med Formas, Forte och Vetenskapsrådet arrangerar vi SAMspråk. Temat i RJ:s nya årsbok Krig/fred diskuteras i seminariet ”Så kan Sverige bidra till hållbar fred” med forskarna Isak Svensson och Inger Österdahl samt Sofia Arkelsten (M) och departementsrådet Katarina Engberg.

Media no image

Fem Pro Futura-forskare utsedda

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2016 10:00 CEST

Fem forskare har utsetts till 2016 års Pro Futura-forskare i den elfte omgången av satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Riksbankens Jubileumsfonds styrelse utsåg sociologen Hazem Kandil, språkvetaren Julia Uddén, historikerna Helen Anne Curry och Aryo Makko samt psykologen Terje Falck-Ytter till 2016 års Pro Futura-forskare.

Media no image

Forskning på samlingar i arkiv, bibliotek och museer får 38 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2016 15:26 CEST

I andra omgången av satsningen Samlingarna och forskningen får fem forskare anslag från Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond. Samlingarna och forskningen fokuserar på samarbeten mellan minnesinstitutioner och forskning vid lärosäten. Avsikten är att stödja insatser som syftar till att göra innehållet i samlingarna känt, tillgängligt och användbart för forskningen.

Media no image

Rekordmånga forskare i RJ Sabbatical

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2016 09:37 CEST

Riksbankens Jubileumsfond ger i RJ Sabbatical femton forskare upp till ett års ren forskningstid. Med RJ Sabbatical erbjuds lektorer och professorer tid att avsluta forskning och att skriva större verk. Satsningen ska bidra till ett flexibelt system för forskningsfinansiering, svensk forsknings internationella kontakter och synlighet samt förstärka kopplingen mellan undervisning och forskning.

Media no image

Riksbankens Jubileumsfond satsar på internationella samarbeten och samverkan

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2016 04:19 CEST

Sent i torsdags eftermiddag fattade Riksbankens Jubileumsfonds styrelse beslut om en rad nya satsningar samt delade ut medel till ett flertal nya projekt.

Media no image

Arvet från antiken frodades i klostren

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 14:58 CEST

Det antika bildningsidealet påverkade i hög grad det tidiga klosterväsendet. Den 3 juni presenterar Samuel Rubenson och hans forskargrupp sina resultat. Slutkonferensen går av stapeln i Lund, mellan 9 och 17. Forskningsprogrammet ”Det tidiga klosterväsendet och den antika bildningen”, (http://mopai.lu.se/), har studerat det framväxande klosterväsendets relation till det antika bildningsarvet.

Media no image

Freden i Östasien kan bana väg för världsfreden

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 14:50 CEST

Stein Tønnessons forskningsprogram om den östasiatiska freden bjuder in till en slutkonferens den 15-16 juni, på bland annat Utrikespolitiska institutet, Stockholm. Programmet har analyserat hur och varför freden har brett ut sig Östasien. Tønnesson själv menar att om det går att skapa fred i denna en av världens oroliga områden är det möjligt att skapa världsfred.

Media no image

Ny utlysning av Europe and Global Challenges

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2016 10:01 CEST

Riksbankens Jubileumsfond, Wellcome Trust och Volkswagen Stiftung utlyser en ny omgång av Europe and Global Challenges. Utlysningen adresserar de stora utmaningarna som världen står inför. Det handlar om klimat, migration och demografiska förändringar samt den ekonomiska osäkerheten. I utlysningen ska europeiska forskare stimuleras att samarbeta med kolleger i andra delar av världen.

Media no image

Riksbankens Jubileumsfond skriver under uppropet Open access 2020

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2016 10:23 CEST

Som första svenska forskningsfinansiär har Riksbankens Jubileumsfond skrivit under uppropet Open access 2020 för fri tillgång till vetenskapliga publikationer. OA2020 är ett internationellt initiativ för en övergång från det traditionella prenumerationssystemet till open access-publicering. Målet är att skapa global samverkan för ett öppet publiceringssystem för vetenskapliga publikationer.

Media no image

Riksbankens Jubileumsfonds årsbok prisad för sin form - igen

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2016 07:11 CEST

Föreningen Svensk Bokkonst väljer varje år 25 föredömligt producerade böcker ur den svenska bokutgivningen. I urvalet för 2015, som presenterades på Kungl. biblioteket den 7 april, ingår RJ:s jublieumsårsbok Tänka vidare. Forskning, finansiering, framtid, som är redigerad av Jenny Björkman och Björn Fjæstad, illustrerad av Ulf Lundkvist, formgiven av Johan Laserna och utgiven av Makadam förlag.

Media no image

27 forskare nominerade till elitsatsningen Pro Futura

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2016 08:35 CET

Pro Futura är en spetsforskningssatsning som nu börjar bli internationellt känd och som lanserats av Riksbankens Jubileumsfond.11 universitet i fyra olika länder har inkommit med 27 nomineringar till 2016 års Pro Futura. Förutom svenska lärosäten inkom nomineringar också från universiteten i Cambridge, Köpenhamn och Tartu.

Media no image

Riksbankens Jubileumsfond stödjer Open Library of Humanities

Pressmeddelanden   •   Jan 13, 2016 09:33 CET

Som en av de främsta svenska finansiärerna av forskning inom humaniora och samhällsvetenskap har Riksbankens Jubileumsfond (RJ) ingått ett treårigt avtal för att stödja Open Library of Humanities (OLH). RJ har sedan flera år varit drivande för att utveckla open access i Sverige, för att främja öppen tillgång till forskningsresultat från svenska lärosäten och forskningsinstitut.

Media no image

Sex forksare till Medelhavsinstituten

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2016 13:53 CET

Riksbankens Jubileumsfond har utsett sex forskare som får var sin vistelse vid de svenska forskningsinstituten kring Medelhavet. Satsningen var ursprungligen en gåva till den avgående Daniel Tarschys och detta är andra gången utlysningen skett. Forskarna kommer från arkeologi till sociologi och kommer att tillbringa cirka 4 månader vid något av instituten.