Taggar

forskning 124 samhällsvetenskap 87 humaniora 81 spetsforskning 21 utlysning 17 pro futura 16 riksbankens jubileumsfond 12 seminarium 11 almedalen 11 historia 8 flexit 7 årsbok 4 statsvetenskap 4 läsning 4 rapport 3 forskartorget 3 rj 3 bokmässan 3 arkeologi 3 juridik 2 abm 2 new public management 2 språkforskning 2 journalistik 2 rj sabbatical 2 medelhavsinstituten 2 konflikter 2 sökes 2 lingvistik 2 psykologi 2 kommunikation 2 sabbatical 2 bistånd 2 samspråk 2 folkrätt 2 korruption 2 filosofi 2 företagsekonomi 2 vågmästare 2 bokmässan 2013 2 riksdagen 2 forskningsanslag 2 kunskapsförsörjning 2 myndighetskamp 1 martin berg 1 management 1 jazz 1 sexualitet 1 pedagogiska metoder 1 eu 1 nya marknader 1 samer 1 förenta nationerna 1 andraspråk 1 förmodernitet 1 social kontroll 1 kyrkohistoria 1 personhistoria 1 välfärdsforskning 1 kvinnliga politiker 1 läsundervisning 1 idrottsrörelsen 1 råd & stöd 1 våld 1 apoteksbranschen 1 fredsarbete 1 religion 1 riksdagspolitk 1 transnationell 1 tid för forskning 1 tredje uppgiften 1 pisa-rapporten 1 gruvnäring 1 medier 1 evidens 1 ungdomsarbetslöshet 1 osmanska riket 1 skatteutskottet 1 vuxenutbildning 1 tolkar 1 dyslexi 1 psykisk hälsa/ohälsa 1 stipendium 1 ekonomi 1 grekland 1 konflikhantering 1 kontorslandskap 1 adh 1 föräldraförsäkringen 1 barn- och babylabbet 1 skattepolitik 1 globala styrformer 1 välfärd 1 pappaledighet 1 marknader 1 demens 1 framtidens arbetsplats 1 skatter 1 iogt-nto 1 elitsatsning 1 Visa alla taggar
Media-no-image

27 forskare nominerade till elitsatsningen Pro Futura

Pressmeddelanden   •   2016-01-19 08:35 CET

Pro Futura är en spetsforskningssatsning som nu börjar bli internationellt känd och som lanserats av Riksbankens Jubileumsfond.11 universitet i fyra olika länder har inkommit med 27 nomineringar till 2016 års Pro Futura. Förutom svenska lärosäten inkom nomineringar också från universiteten i Cambridge, Köpenhamn och Tartu.

Media-no-image

Riksbankens Jubileumsfond stödjer Open Library of Humanities

Pressmeddelanden   •   2016-01-13 09:33 CET

Som en av de främsta svenska finansiärerna av forskning inom humaniora och samhällsvetenskap har Riksbankens Jubileumsfond (RJ) ingått ett treårigt avtal för att stödja Open Library of Humanities (OLH). RJ har sedan flera år varit drivande för att utveckla open access i Sverige, för att främja öppen tillgång till forskningsresultat från svenska lärosäten och forskningsinstitut.

Media-no-image

Sex forksare till Medelhavsinstituten

Pressmeddelanden   •   2016-01-04 13:53 CET

Riksbankens Jubileumsfond har utsett sex forskare som får var sin vistelse vid de svenska forskningsinstituten kring Medelhavet. Satsningen var ursprungligen en gåva till den avgående Daniel Tarschys och detta är andra gången utlysningen skett. Forskarna kommer från arkeologi till sociologi och kommer att tillbringa cirka 4 månader vid något av instituten.

Media-no-image

Sex forksare till Medelhavsinstituten

Pressmeddelanden   •   2016-01-04 13:53 CET

Riksbankens Jubileumsfond har utsett sex forskare som får var sin vistelse vid de svenska forskningsinstituten kring Medelhavet. Satsningen var ursprungligen en gåva till den avgående Daniel Tarschys och detta är andra gången utlysningen skett. Forskarna kommer från arkeologi till sociologi och kommer att tillbringa cirka 4 månader vid något av instituten.

Media-no-image

SPIN hjälper till i analysen av välfärden

Pressmeddelanden   •   2015-12-17 09:03 CET

SPIN är en databas som möjliggör analyser av välfärdsstatens institutionella ramverk. ​I databasen samlas fakta från transferingsprogram sedan 1930 fram till 2010, vilket möjliggör nya analyser, inte minst komparativa sådana. ​SPIN är följden av ett av Riksbankens Jubileumsfonds infrastrukturella projektstöd. Syftet var att skapa en grund för komparativ och longitudinell analys av välfärdsstaten.

Media-no-image

Dåliga skolresultat påverkar hälsan

Pressmeddelanden   •   2015-12-14 07:06 CET

Bo Vinnerljung, Stockholms universitet, har lett en grupp forskare som i ett av de största projekten kring utsatta barn sedan 1980-talet, kan visa bland annat att dåliga resultat i skolan påverkar både hälsan och ens livssituation långt fram i livet. Riksbankens Jubileumsfond finansierade satsningen.

Media-no-image

Hur blev människan ett så annorlunda djur?

Pressmeddelanden   •   2015-12-04 10:43 CET

För att förstå det mänskliga måste man undersöka både biologiska och historiska processer. Bara då går det att förstå hur människan skildes från andra djurarter. Det är detta som Göran Sonesson och hans forskargrupp gjort. Den 17 december presenterar de sina resultat i Lund.

Media-no-image

Utlysning: Samlingarna och forskningen

Pressmeddelanden   •   2015-12-03 16:50 CET

Riksbankens Jubileumsfond och Vitterhetsakademien utlyser för andra gången anslag som syftar till att utveckla forskningen och forskningsmöjligheter på samlingar inom det svenska samhällets minnesinstitutioner, exempelvis arkiv, bibliotek och museer. Samlingarna och forskningen är en utveckling av de båda finansiärernas tidigare samarbeten inom postdok-programmet för arkiv, bibliotek och museer.

Forskare stöder utvecklingen i organisationer

Forskare stöder utvecklingen i organisationer

Pressmeddelanden   •   2015-12-03 11:20 CET

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) satsar nu ytterligare en gång för att föra samman hum/sam-forskare med näringsliv och civilsamhälle. Den nya Flexit-utlysningen erbjuder fyra anställningar som in-houseforskare vid Forskning och Utveckling i Sörmland, Leanlink, Råd & Stöd, Linköpings kommun, Stadsdelsförvaltningen Angered och Turistrådet Västsverige.

Media-no-image

Nya utsikter för humaniora och samhällsvetenskap!

Pressmeddelanden   •   2015-12-02 14:05 CET

Välkomna till ett samtal om framtida utsikter för humaniora och samhällsvetenskap! I samband med Riksbankens Jubileumsfonds 50-års jubileum utlystes 100 miljoner kronor för att tänka fritt och stort om samhällets och vetenskapens utmaningar. Nu har åtta forskargrupper fått medel. Möt dem i samtal lett av Johanna Koljonen om alltifrån jihad till globala framtidsbilder!

Media-no-image

Tid till forskning

Pressmeddelanden   •   2015-12-02 12:11 CET

Riksbankens Jubileumsfonds satsning RJ Sabbatical utlyses nu för tredje och sista gången innan den utvärderas. De nya instruktionerna finns på RJ:s webbplats och utlysningen öppnar den 11 januari för att stänga en månad senare den 10 februari.

Media-no-image

Nya utmaningar för skatteforskningen: Kapitalbeskattning kontra skatten på arbete? Lösningar på bostadskrisen?

Pressmeddelanden   •   2015-12-02 11:47 CET

Skatteutskottet, Skatteakademien och RJ bjuder in till seminariet Nya utmaningar för skatteforskningen - Kapitalbeskattning kontra skatten på arbete? Lösningar på bostadskrisen? Talare är bland andra: f.d. finansministern Erik Åsbrink, Skatteverkets GD Ingemar Hansson, Sacos Robert Boije samt finansminister Magdalena Andersson, professorerna Sören Blomquist, Åsa Gunnarsson och Sven-Olof Lodin.

Media-no-image

Stiftelser vill se fler ERC-ansökningar

Pressmeddelanden   •   2015-10-23 15:55 CEST

RJ, diskuterar nu att, i samarbete med flera andra finansiärer, bevilja medel till de hum-/samforskare som har sökt ERC:s Starting eller Consolidator grant. Det gäller de forskare vars ansökningar uppfyller alla kriterier för hög vetenskaplig kvalitet men som det inte finns medel för.

Media-no-image

80 miljoner för forskning om samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning

Pressmeddelanden   •   2015-10-15 18:00 CEST

Åtta forskargrupper delar på 80 miljoner kronor för att forska om samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning. Detta är en gemensam satsning mellan Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond. Initiativet togs till följd av de stora kunskapsbrister som fanns. Åtta projekt tilldelas anslag.

Media-no-image

Riksbankens Jubileumsfond finansierar 57 forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap

Pressmeddelanden   •   2015-10-15 16:40 CEST

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) beviljar drygt 300 miljoner kronor till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Totalt finansieras 57 projekt av varierande storlek, från långsiktiga, internationella projekt till investeringar för att bygga upp infrastruktur för forskning.

Media-no-image

Så organiseras marknader

Pressmeddelanden   •   2015-10-15 10:11 CEST

Nu inbjuder forskningsprogrammet Score till sin slutkonferens om sin forskning. Professor Nils Brunsson har lett en grupp forskare som försökt att förstå vad det egentligen är för skillnader mellan marknader och organisationer som hur de förra faktiskt organiseras. Välkommen den 9 november mellan 13 och 17, på en konferens på Handelshögskolan.

Varför faller alltid smörgåsen med smöret nedåt?

Varför faller alltid smörgåsen med smöret nedåt?

Pressmeddelanden   •   2015-09-23 10:37 CEST

Den frågan besvaras på Forskartorget på Bokmässan i Göteborg av Patrik Norqvist, universitetslektor i rymdfysik vid Umeå universitet. I år bjuder vi på 74 kvartslånga föredrag. Några av rubrikerna: "Fucking svenska", "Humaniora i en algoritmisk framtid", "Munkavle eller megafon", "Ett hav av plast", "Molekylär gastronomi", "Vem äger stulen konst?", "Det gudlösa folket". Kort sagt, vi blandar.

Farväl till fri forskning?

Farväl till fri forskning?

Pressmeddelanden   •   2015-09-22 14:59 CEST

På seminariet Farväl till fri forskning? på Bokmässan i Göteborg, diskuteras vetenskapens villkor: finansiering, organisering, meritering och det fria tänkandets ovissa framtid.

Kunskapskvart på Forskartorget

Kunskapskvart på Forskartorget

Pressmeddelanden   •   2015-09-22 11:09 CEST

Välkommen till Forskartorget på Bokmässan, Riksbankens Jubileumsfond (RJ) erbjuder en mängd intressanta föredrag baserade på aktuell forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. På en kvart ger forskarna dig en inblick i allt från yttrandefrihet och jämställd karriärutveckling för forskare, till flerspråkiga storstadsmiljöerna och författaren som kändis.

Media-no-image

Elitforskare presenteras i Uppsala

Pressmeddelanden   •   2015-09-11 09:32 CEST

Tre forskare har utsetts till 2015 års Pro Futura-forskare i den tionde omgången av elitsatsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Riksbankens Jubileumsfonds styrelse har utsett filologen Renaud Gagné, historikern Joel Isaac och filosofen Andreas Stokke till 2015 års Pro Futura-forskare. Forskarna presenterar sina projekt 17 september i Uppsala.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.