Skip to main content

Taggar

forskning 147 samhällsvetenskap 110 humaniora 105 riksbankens jubileumsfond 36 spetsforskning 26 utlysning 22 Pro Futura 19 seminarium 15 almedalen 14 flexit 11 historia 9 RJ Sabbatical 6 årsbok 4 läsning 4 statsvetenskap 4 arkeologi 3 rapport 3 rj 3 bokmässan 3 forskningskommunikation 3 forskartorget 3 demokratisering 2 lingvistik 2 religion 2 medelhavsinstituten 2 freds- och konfliktforskning 2 kommunikation 2 forskningsanslag 2 sökes 2 bokmässan 2013 2 krig 2 filosofi 2 vågmästare 2 fredsforskning 2 Kina 2 kunskapsförsörjning 2 samspråk 2 sabbatical 2 globala utmaningar 2 bistånd 2 folkrätt 2 new public management 2 samverkan 2 företagsekonomi 2 abm 2 psykologi 2 konflikter 2 riksdagen 2 språkforskning 2 journalistik 2 korruption 2 open access 2 juridik 2 nobelpriset 1 flyktingar 1 genusfrågor 1 näringsliv 1 universitet 1 kemi 1 medier 1 Vietnam 1 aids 1 invandring 1 Malmö stad 1 grekland 1 kulturpolitik 1 konstvetenskap 1 judendom 1 föräldraledighet 1 databas 1 autism 1 demens 1 samer 1 klimatförändringar 1 bibliotek 1 Spotify 1 skattepolitik 1 marknadsanpassning 1 vuxenutbildning 1 ohälsa 1 miljöpolitik 1 äganderätt 1 kvinnors äganderätt 1 lokalpolitik 1 nordafrika 1 nya medier 1 urfolk 1 läsande 1 hyresgästföreningen 1 internationell politik 1 museer 1 förenta nationerna 1 styrning 1 Göteborgs stad 1 medling 1 tekniköverföring 1 kalla kriget 1 spelmarknaden 1 judar 1 arkiv 1 smak 1 inbördeskrig 1 sexualitet 1 civilbefolkning 1 litteraturvetenskap 1 internationalisering 1 skatter 1 marknader 1 klimatkris 1 sjukförsäkringen 1 litteraturpris 1 kognition 1 linné 1 översvämningar 1 utvecklingspsykologi 1 linköpings kommun 1 innovationer 1 skolforskning 1 föräldrautbildning 1 forskningsnätverk 1 medicinsk etik 1 Korea 1 demografi 1 elitsatsning 1 ungdomsarbetslöshet 1 nordiska museet 1 vårdanalys 1 uppfostran 1 vitterhetsakademien 1 välfärdssystemet 1 statskupp 1 pappaledighet 1 elevinflytande 1 ewk 1 svenska golfförbundet 1 lukt 1 iogt-nto 1 utbildningsvetenskap 1 straff 1 adh 1 barnpsykologi 1 klassrum 1 barndomsminnen 1 populärvetenskap 1 wto 1 pedagogiska metoder 1 antiken 1 idrottsrörelsen 1 gruvnäring 1 erc 1 rättsväsendet 1 litteratur 1 komiker 1 svenska som andraspråk 1 skolresultat 1 sametinget 1 sydsamiska 1 försäkringsbranschen 1 Östasien 1 utbildningsväsende 1 välfärdsforskning 1 dödlighet 1 utgrävning 1 Piteå kommun 1 forskningsfinansiering 1 Bräcke diakoni 1 social kontroll 1 fred 1 forskningsresultat 1 nya marknader 1 poseidon 1 qog 1 språkhistoria 1 fredsarbete 1 återvändande 1 vetenskapshistoria 1 humboldtuniversitetet 1 sexuell hälsa 1 fonetik 1 pisa-rapporten 1 framtidens forskningsledare 1 världsfred 1 boken 1 Göran Blomqvist 1 evidens 1 förmodernitet 1 kontorslandskap 1 kyrkohistoria 1 apoteksbranschen 1 transnationell 1 janken myrdal 1 välfärdsstat 1 kvinnliga politiker 1 resestipendium 1 föräldraförsäkringen 1 1700-talet 1 skatteutskottet 1 kulturpolitk 1 järnåldern 1 forsking 1 psalmboken 1 framtidens arbetsplats 1 kvalitativ forskning 1 sekularisering 1 osmanska riket 1 workfare 1 andraspråk 1 fredsbevarande insatser 1 civila samhällets organisationer 1 mänsklig utveckling 1 välfärdspolitik 1 autonomi 1 konflikhantering 1 religionsfilosofi religionshistoria kristna&muslimer 1 psykisk hälsa/ohälsa 1 tolkar 1 skatteforskning 1 bokkonst 1 magdalena andersson 1 uppväxtskildring 1 handelshinder 1 flyktingkris 1 idella organisationer 1 stå-upp 1 vågmästarparti 1 social ojämlikhet 1 tredje uppgiften 1 martin berg 1 revitalisering 1 forskarnätverk 1 nobeleffekt 1 förmodernintet 1 rättshistoria 1 larmsamtal 1 life scinece 1 språkandvändningen 1 nes-stipendium 1 linn axelsson 1 per becker 1 johanna ringarp 1 anders olof larsson 1 begravningsskick 1 odalman 1 konfliktforskning 1 kommunikationsprojekt 1 stias 1 språkanvändning 1 krigsrätt 1 språkanalyser 1 moralpsykologi 1 barn- och babylabbet 1 timms 1 timss-r 1 leanlink 1 europa domstolen 1 myndighetskamp 1 selma lagerföf 1 jihad 1 npm 1 digital humaniora 1 slavhandel 1 kunskapssamhället 1 vetenskapliga genombrott 1 konstgjort samtal 1 prosodi 1 samtalskonst 1 fou välfärd region västerbotten 1 stiftelsen svensk industridesign (svid) 1 och vårdanalys 1 styrning och granskning 1 ekonomisk osäkerhet 1 abb corporate research 1 invigos 1 framtidens forskning 1 erc starting grant 1 turistrådet västsverige 1 riksdagspolitk 1 thunberg 1 rothstein 1 diskriminiering 1 gatukriminalitet 1 berömmelse 1 personhistoria 1 tid för forskning 1 synteser 1 globala styrformer 1 kunskapsintegration 1 folkskolan 1 språkfilosofi 1 filologi 1 erc consolidator grant 1 skatteakademien 1 geo kulturella utmaningar 1 pråkforskning 1 tillit i samhället 1 forskning och utveckling i sörmland 1 råd & stöd 1 stadsdelsförvaltningen angered 1 semiotik 1 open library of humanities 1 hållbar fred 1 Europe and global challenges 1 klosterväsendet 1 bildningstraditioner 1 utgivningskonst 1 samlingarna och forskningen 1 valprocesser 1 Norrbottens Kommuner 1 forskarsamverkan 1 Oslipat! 1 stadsplanering 1 Universitetet i Oxford 1 sverigedemokraterna 1 jämställdhet 1 manlighet 1 klimat 1 dyslexi 1 läs-och skrivsvårighet 1 läs- och skrivsvårigheter 1 fetma 1 våld 1 internationell 1 eu 1 val 1 norden 1 utsatta barn 1 arbetsliv 1 internet 1 övervakning 1 företagande 1 jazz 1 folkhälsa 1 internationell rätt 1 ungdomar 1 kändisar 1 yttrandefrihet 1 språk 1 ekonomi 1 rättssäkerhet 1 stipendium 1 arbetsmiljö 1 arbetslivet 1 Japan 1 upphovsrätt 1 marknad 1 politik 1 offentlig upphandling 1 Burma 1 genus 1 pedagogik 1 läsundervisning 1 migration 1 kommersialisering 1 satir 1 antisemitism 1 sociala media 1 islam 1 ekonomisk forskning 1 socialpolitik 1 evolution 1 välfärd 1 kvinnors rättigheter 1 management 1 integration 1 Visa alla taggar
Media no image

Sommarskola i digital humaniora, Oxford

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2018 14:02 CET

Förra årets sommarskola i digital humaniora blev en succé och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) satsar nu i år på ytterligare en utlysning i samarbete med universitetet i Oxford. RJ bekostar boende, resa och kursavgift. Sommarskolan erbjuder föreläsningar av experter inom området varvat med möjligheten att välja mellan flera olika workshops som löper under en veckas tid. Kursen äger rum 2-6 juli.

Media no image

Ny utlysning av RJ Sabbatical – gör det möjligt för forskare att avsluta sin forskning

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 17:07 CET

Nu utlyser Riksbankens Jubileumsfond (RJ) ännu en omgång av RJ Sabbatical, medel för lektorer och professorer att avsluta forskning och skriva vetenskapliga verk. Med RJ Sabbatical får tillsvidareanställda lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap möjlighet att avsluta sin forskning.

Media no image

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond söker vd

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 11:37 CET

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till uppgift att främja och stödja forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Vi söker en vd med doktorsexamen inom RJ:s forskningsområden, som är väl förtrogen med humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningen och har dokumenterad erfarenhet av forskningsstrategiskt och forskningspolitiskt arbete och forskningsadministration.

Media no image

Nya forskartjänster till organisationer och företag

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 15:11 CET

​Välkommen att söka 2018 års Flexit-tjänster. Med Flexit vill RJ förbättra samverkan och förståelsen mellan forskarsamhället och företag och organisationer. De nya tjänsterna finns hos Stadsledningsförvaltningen i Helsingborg stad, Myndigheten för tillgängliga medier, Kulturförvaltningen i Region Skåne och Riksteatern.

Media no image

Serier, filmer och utställningar - 4 miljoner till 11 Kommunikationsprojekt

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2017 10:25 CET

Riksbankens Jubileumsfond har beviljat 4 miljoner kronor till 11 kommunikationsprojekt. Det handlar om alltifrån filmprojekt till satsningar på att öka ungas förståelse av demokratiska och politiska processer.

Media no image

Riksbankens Jubileumsfond delar ut drygt 300 miljoner kronor till forskning

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 17:06 CEST

RJ:s styrelse har tagit beslut om vilka forskare som får medel i årets utlysning för treåriga projekt, längre programsatsningar och infrastrukturprojekt. Det totala antalet beviljade ansökningar var 43 projekt, 3 program och 8 projektstöd till infrastruktur.

Media no image

Sex internationella forskargrupper tilldelas medel för att studera globala utmaningar

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2017 07:37 CEST

I ett gemensamt initiativ från Riksbankens Jubileumsfond, Wellcome Trust och Volkswagen Stiftung har det beslutats att sex forskargrupper ska dela på drygt 5 miljoner euro. Sedan ett antal år tillbaka har dessa stiftelser samarbetat kring satsningen Europe and Global Challenges. Tanken är att stora globala utmaningar bara kan lösas med gemensamma krafter. Utlysningen har varit mycket lyckad.

Nytt samarbete mellan stå-uppare och forskare

Nytt samarbete mellan stå-uppare och forskare

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2017 14:18 CEST

Under hösten introducerar Riksbankens Jubileumsfond ett nytt samarbete med humorklubben Oslipat! Syftet är att sprida forskning till nya grupper och hitta nya, innovativa sätt att presentera forskning och dess resultat. Under fyra kvällar kommer publiken att få möta forskare och stå-uppare på Bonden bar, Stockholm, som kommer att prata och skämta om fred, fördomar, brott och berusning.

Hur sekulärt är Sverige?

Hur sekulärt är Sverige?

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 10:07 CEST

I Religionen tur och retur diskuterar en rad forskare från skilda fält alltifrån heliga krig till religionens eventuella kopplingar till evolutionen. Därtill diskuteras reformationen, sekulariseringen i Indien, Iran och Sverige, hur det är att växa upp i så kallade sekter samt mycket mer. Boken kommer bland annat att diskuteras under Almedalen den 4 juli 15-15, Kilgränd 1.

Media no image

Fyra Pro Futura-forskare utsedda

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 07:21 CEST

Fyra forskare har utsetts till 2017 års Pro Futura-forskare i den tolfte omgången av satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Därtill har Riksbankens Jubileumsfonds styrelse utsett ytterligare två forskare som får RJ 1 year research grant. De fyra forskarna som blivit utsedda till Pro Futura-forskare är: Patrick Jern, Sofia Lodén, Ola Wikander och Nicholas Zair.

Media no image

Fler forskare ger sig ut i samhället

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 16:12 CEST

Riksbankens Jubileumsfond har utsett fem Flexit-forskare. Deras forskning kommer att bli till direkt nytta för de blivande arbetsgivarna Malmö stad, Bräcke diakoni, Göteborgs stad, Piteå kommun samt Norrbottens Kommuner. Genom att utlysa tjänster i samarbete med företag och organisationer vill RJ bidra till att förbättra samverkan mellan forskare och övriga samhället.

Media no image

Femton forskare får RJ Sabbatical

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2017 17:24 CEST

Med årets RJ Sabbatical erbjuder Riksbankens Jubileumsfond femton forskare upp till ett års forskning på heltid. Satsningen innebär att lektorer och professorer får tid att avsluta forskning och skriva större verk. Den ska öka flexibiliteten i den svenska forskningsfinansieringen, svensk forsknings internationella kontakter och synlighet samt stärka kopplingen mellan undervisning och forskning.

Media no image

Pro Futura-nomineringar klara

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2017 13:50 CET

13 universitet i fem olika länder har inkommit med nomineringar till 2017 års Pro Futura. Förutom svenska lärosäten inkom nomineringar också från universiteten i Cambridge, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors och Åbo Akademi. Sammanlagt har 27 forskare nominerats. Pro Futura är en spetsforskningssatsning inom humsamområdet som nu börjar bli internationellt känd.

Media no image

11 forskare får medel i ny kommunikationssatsning

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2016 10:32 CET

Gensvaret på Riksbankens Jubileumsfonds kommunikationsprojekt var stort. 102 projekt skickades in. Nu har 11 forskargrupper tilldelats medel. Alltifrån appar till utställningar och andra former av visualiseringar får pengar. Ansökningarna kom från stora som små lärosäten, från muséer, journalister samt andra organisationer som arbetar nära högskolesektorn.

Media no image

Utlysning för att få tid att forska färdigt

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2016 14:44 CET

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser medel för lektorer och professorer för att avsluta forskning och för att skriva vetenskapliga verk. Med RJ Sabbatical får lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap möjlighet att avsluta sin forskning. En nyhet är att om ansökan gäller längre tid än sex månader ska det alltid ingå en forskningsvistelse utomlands på minst en månad.

Media no image

Forskare sökes till organisationer och företag

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2016 09:13 CET

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser medel för forskare inom samhällsvetenskap och humaniora som vill forska inom organisationer och företag. Den nya Flexit-utlysningen erbjuder sex anställningar som in-houseforskare, vid Bräcke diakoni, Kulturförvaltningen i Göteborgs stad, Stadskontoret i Malmö stad, FoUI i Norrbottens Kommuner, Utbildningsförvaltningen i Piteå kommun och Spotify.

Media no image

Oväntade hot mot freden

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2016 14:55 CET

Val, demokratiseringsprocesser och att flyktingar kan återvända hem ses ofta som delar av en hållbar fredsprocess. Men ibland leder precis samma saker till nya oroligheter. Detta diskuteras i RJ:s årsbok Krig/Fred, och även på ett seminarium på Institutet för framtidsstudier, Stockholm, den 28 november.

Fyra nya Flexit-forskare

Fyra nya Flexit-forskare

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 15:23 CEST

Riksbankens Jubileumsfond har utsett fyra nya Flexit-forskare: Stina Hansson, Kristina Lindström och Pia Nykänen vid Göteborgs universitet samt Katarina Wetter-Edman vid Örebro universitet.Under tre år forskar de inom organisationerna Forskning och utveckling i Sörmland, Leanlink, råd & stöd i Linköpings kommun, Stadsdelsförvaltningen Angered samt Turistrådet Västsverige.

Krig/fred i Almedalen

Krig/fred i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2016 15:37 CEST

Krig/fred är den nionde årsboken från Riksbankens Jubileumsfond (RJ). Boken uppmärksammar den betydande freds- och konfliktforskning som utförs i Sverige, mot bakgrund av dagsdebatten om konflikter, terrorhot och flyktingproblematik. I boken finns även ett kapitel om ett rundabordssamtal med Hans Blix, Katarina Engberg och Pierre Schori.

Media no image

Skrota marginalskatten och gå med i Nato?

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2016 13:46 CEST

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) arrangerar och deltar i flera evenemang under Almedalsveckan. Tillsammans med Formas, Forte och Vetenskapsrådet arrangerar vi SAMspråk. Temat i RJ:s nya årsbok Krig/fred diskuteras i seminariet ”Så kan Sverige bidra till hållbar fred” med forskarna Isak Svensson och Inger Österdahl samt Sofia Arkelsten (M) och departementsrådet Katarina Engberg.