Tags

forskning 92 samhällsvetenskap 59 humaniora 58 spetsforskning 17 utlysning 14 pro futura 13 almedalen 9 seminarium 5 flexit 5 historia 4 läsning 4 arkeologi 3 riksbankens jubileumsfond 3 rj 3 journalistik 2 juridik 2 sabbatical 2 årsbok 2 folkrätt 2 forskningsanslag 2 konflikter 2 vågmästare 2 bokmässan 2013 2 riksdagen 2 sökes 2 psykologi 2 kommunikation 2 new public management 2 elitsatsning 1 forskningskommunikation 1 sociala media 1 konstgjort samtal 1 statsvetenskap 1 sametinget 1 invandring 1 samspråk 1 ungdomar 1 läs- och skrivsvårigheter 1 wto 1 järnåldern 1 eu 1 föräldrautbildning 1 pisa-rapporten 1 myndighetskamp 1 martin berg 1 samtalskonst 1 internationell rätt 1 kina 1 barndomsminnen 1 fredsbevarande insatser 1 rättshistoria 1 vårdanalys 1 selma lagerföf 1 krig 1 jazz 1 sydsamiska 1 bistånd 1 sverigedemokraterna 1 management 1 forskartorget 1 psykisk hälsa/ohälsa 1 arbetsliv 1 sexualitet 1 språkforskning 1 psalmboken 1 spelmarknaden 1 abm 1 näringsliv 1 utgrävning 1 välfärdssystemet 1 förenta nationerna 1 social kontroll 1 förmodernitet 1 konfliktforskning 1 genusfrågor 1 yttrandefrihet 1 krigsrätt 1 fetma 1 norden 1 samer 1 lingvistik 1 kyrkohistoria 1 välfärdsforskning 1 internationell 1 vetenskapshistoria 1 läsundervisning 1 linn axelsson 1 handelshinder 1 uppfostran 1 moralpsykologi 1 idrottsrörelsen 1 fonetik 1 förmodernintet 1 läsande 1 inbördeskrig 1 freds- och konfliktforskning 1 rättssäkerhet 1 globala utmaningar 1 våld 1 fredsarbete 1 Visa alla taggar
Media-no-image

Riksbankens Jubileumsfond utlyser ny omgång av RJ Sabbatical

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 10:10 CET

Riksbankens Jubileumsfonds (RJ) första utlysning av RJ Sabbatical fick ett starkt gensvar i forskarsamhället och totalt åtta forskare fick anslag. Nu öppnas andra omgången för de forskare som vill få tid att färdigställa sin forskning, slutföra arbeten och skriva synteser.

Media-no-image

Ny utlysning för ABM-sektorn

Pressmeddelanden   •   2014-11-18 11:16 CET

Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser ett anslag för att utveckla forskning och forskningsmöjligheter på samlingar inom svenska arkiv, bibliotek och museer (ABM-sektorn).

Media-no-image

Gemensam satsning på globala utmaningar

Pressmeddelanden   •   2014-11-07 12:23 CET

Riksbankens Jubileumsfond utlyser för tredje gångensatsningen Europe and Global Challenges. I år sker satsningen i samarbete med tyska Volkswagenstiftung och brittiska Wellcom Trust, några av de verkligt stora finansiärerna i Europa. Utlysningen adresserar våra globala utmaningar - klimat, migration, ekonomi, demografi - och liksom tidigare hoppas man samla forskargrupper från hela världen.

Media-no-image

Sametinget utan makt

Pressmeddelanden   •   2014-10-21 10:01 CEST

Statsvetaren Ulf Mörkenstam konstaterar i sin nyligen avslutade studie om Sametinget att deras inflytande och makt är begränsad. Det samiska folkets rätt till självbestämmande tas helt enkelt inte tillvara. Anledningen är att tinget i första hand är organiserat som en myndighet, och därmed har begränsad autonomi. I Norge har Sametinget mer makt och representerar i första hand det samiska folket.

Media-no-image

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) ger forskning om styrning och granskning 51 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 16:53 CEST

Som ett resultat av en av RJ:s områdesgrupper, Mål och resultat i offentlig verksamhet, ger RJ nu 51 miljoner kronor i anslag för att förstärka och förnya forskningen kring "styrning och granskning av det offentliga".

Media-no-image

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) satsar 12 miljoner kronor på att ge forskare tid att forska

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 16:52 CEST

RJ har under 2014 påbörjat en treårig satsning, RJ sabbatical, för att fler forskare ska få tid att färdigställa sin forskning, att slutföra arbeten och att skriva större verk och synteser.

Media-no-image

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) satsar 300 miljoner kronor på humaniora och samhällsvetenskap

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 16:50 CEST

I dag, den 16 oktober, tog Riksbankens Jubileumsfonds styrelse beslut om att bevilja nästan 300 miljoner kronor till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Pengarna fördelas mellan mindre infrastrukturstöd och stora, långsiktiga forskningsprojekt.

Media-no-image

Planera för forskning om forskning

Pressmeddelanden   •   2014-10-01 09:21 CEST

Trots att forskning i dag omhuldas av alla, råder en påtaglig brist på systematisk kunskap om forskning. Det vill Riksbankens Jubileumsfond ändra på. RJ har därför tillsammans med andra finansiärer tagit initiativ till en satsning på forskning om samhällets kunskapsförsörjning. För att underlätta planeringen utlyser RJ i ett första steg planeringsanslag med deadline 21 oktober.

Forskning für alle i RJ:s nya skriftserie

Forskning für alle i RJ:s nya skriftserie

Pressmeddelanden   •   2014-09-11 10:43 CEST

De tidigaste av Riksbankens Jubileumsfonds forskningsprogram börjar slutföras. Först ut är Staden, Guden och Havet, om utgrävningen av Poseidonhelgedomen . 2005 införde RJ en ny stödform: forskningsprogram. Här fick större forskargrupper under längre tid möjlighet att tränga på djupet i frågor som krävde mer resurser än vanliga 3-års projekt. Nu presenteras resultaten i en ny skriftserie.

Media-no-image

Konkurrensutsättningar, marknadsanpassningar och vinster i vården

Pressmeddelanden   •   2014-06-26 13:49 CEST

Varje dag berättar medierna om konkurrensutsättningar och marknadsanpassningar. Men hur styrs, regleras och organiseras en marknad? Vilka problem har följt av privatiseringarna och avregleringarna? Om detta skriver ett antal forskare i ett försök att göra marknaderna omkring oss lite lättare att förstå. Alla dessa marknader är den sjunde årsboken från Riksbankens Jubileumsfond.

Bakom varje politiker står en förvånad forskare?

Bakom varje politiker står en förvånad forskare?

Pressmeddelanden   •   2014-06-25 15:23 CEST

För åttonde året i rad arrangeras SAMspråk under Almedalsveckan i Visby. Årets upplaga bjuder på allt från gruvfrågan till spelmarknaden med framstående forskare, politiker och beslutsfattare.

Media-no-image

Flexit ger forskare plats på företag och organisationer

Pressmeddelanden   •   2014-06-13 09:37 CEST

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser för femte gången Flexit-anställningar i företag och organisationer. I år utlyser RJ platser som in-houseforskare på FOU Välfärd Region Västerbotten, Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID), och Vårdanalys.

Media-no-image

Elitsatsningar på filosofi, historia och arkeologi i Pro Futura

Pressmeddelanden   •   2014-06-04 10:00 CEST

Elitsatsningarna i Pro Futura fortsätter. Fyra forskare har utsetts till 2014 års Pro Futura-forskare i den nionde omgången av satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap. De fyra är filosofen Angela Breitenbach, arkeologen Stephanie Wynne-Jones, den historiska teologen Meelis Friedenthal och historikern Elise Dermineur till 2014 års Pro Futura-forskare.

Media-no-image

Utlysningsbonanza på Riksbankens Jubileumsfond

Pressmeddelanden   •   2014-06-03 13:34 CEST

Riksbankens Jubileumsfond närmar sig sin 50:e födelsedag och firar med att lansera en rad satsningar på humaniora och samhällsvetenskap. Totalt rör sig i år totalt om cirka 165 miljoner kronor i nya satsningar.Främst i raden är själva Jubileumssatsningen: Nya utsikter för humaniora och samhällsvetenskap.

Janken Myrdal överraskar i blogg

Janken Myrdal överraskar i blogg

Pressmeddelanden   •   2014-05-01 10:10 CEST

Under maj och juni bloggar historikern Janken Myrdal på rj.se. Det blir en intensiv berättelse som knyter an till svensk och europeisk historia, på privat likväl som nationell nivå. Han skriver om det stora intellektuella språnget likväl som avundsjukans förtärande hat och kända personer sedda från sidan.

Mmm, precis – viktigare än du tror

Mmm, precis – viktigare än du tror

Pressmeddelanden   •   2014-04-10 10:16 CEST

Hummandet och andra småljud är viktiga komponenter för att ett samtal ska fungera och för att man ska förstå att den man pratar med har förstått, visar Mattias Heldner. Han är professor i fonetik och har nyligen slutrapporterat sitt projekt Samtalets prosodi till Riksbankens Jubileumsfond. Målet har varit att förstå mer om hur prosodi, det vill säga talets rytm och melodi, används i samtal.

Media-no-image

Lukt och smak banade väg för vetenskapliga genombrott

Pressmeddelanden   •   2014-03-19 10:44 CET

Idéhistorikern Anders Lundgren tittade närmare på den vetenskapliga revolutionen under 1700-talet och upptäckte att näsan och smaken, liksom andra kvalitativa undersökningar spelade en större roll än man tidigare trott för vetenskapens revolution. Långt in på 1900-talet har de kvalitativa delarna av det vetenskapliga arbetet varit en essentiell del av kemins utveckling.

Media-no-image

RJ sabbatical ger forskare tid att forska

Pressmeddelanden   •   2014-03-04 08:38 CET

Synteser, gedigna fördjupningar och längre, fördjupande resonemang tar tid att skriva. Därför introducerar RJ nu en ny stödform som ska ge forskare tid att forska: RJ Sabbatical. Stödet ges till tillvidareanställda lektorer och forskare i 6 till 24 månader. Det hela är en försöksverksamhet som kommer att pågå i tre år.

Media-no-image

Riksbankens Jubileumsfond storsatsar på humaniora och samhällsvetenskap

Pressmeddelanden   •   2014-02-21 11:20 CET

Riksbankens Jubileumsfond har beslutat att öka satsningarna på svensk humaniora och samhällsvetenskap under 2014. De goda finanserna ska avspegla sig i satsningarna på framstående svensk forskning.Totalt omfattar budgeten 556 miljoner kronor, vilket är en avsevärd ökning. En av många insatser är en särskild jubileumssatsning om 100 miljoner kronor.

Politiken räddade språket

Politiken räddade språket

Pressmeddelanden   •   2014-02-05 13:52 CET

Sydsamiskan lever vidare mot alla odds, tack vare den nya minoritetspolitiken. Det går att få språk som nästan slutat talas att vitaliseras. Det är sydsamiskan ett exempel på: allt fler unga använder i dag språket. 2000-talets nya minoritetspolitik är förklaringen till vitaliseringen, visar språkvetarenLeena Huss i en nyligen avslutad studie finansierad av Riksbankens Jubileumsfond.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.