Taggar

forskning 117 samhällsvetenskap 79 humaniora 74 spetsforskning 20 utlysning 16 pro futura 15 almedalen 11 seminarium 9 riksbankens jubileumsfond 7 historia 7 flexit 6 årsbok 4 läsning 4 statsvetenskap 4 bokmässan 3 arkeologi 3 rj 3 forskartorget 3 rapport 3 abm 2 new public management 2 sökes 2 samspråk 2 konflikter 2 vågmästare 2 juridik 2 kunskapsförsörjning 2 företagsekonomi 2 korruption 2 forskningsanslag 2 bistånd 2 kommunikation 2 filosofi 2 språkforskning 2 riksdagen 2 folkrätt 2 psykologi 2 journalistik 2 sabbatical 2 bokmässan 2013 2 nordiska museet 1 barndomsminnen 1 samtalskonst 1 myndighetskamp 1 martin berg 1 management 1 eu 1 jazz 1 kyrkohistoria 1 social kontroll 1 sexualitet 1 pedagogiska metoder 1 välfärdsforskning 1 kvinnliga politiker 1 läsundervisning 1 idrottsrörelsen 1 fonetik 1 hyresgästföreningen 1 förmodernitet 1 klimatförändringar 1 inbördeskrig 1 globala utmaningar 1 nya marknader 1 förenta nationerna 1 samer 1 slavhandel 1 andraspråk 1 tid för forskning 1 tredje uppgiften 1 pisa-rapporten 1 personhistoria 1 våld 1 fredsarbete 1 apoteksbranschen 1 riksdagspolitk 1 transnationell 1 vuxenutbildning 1 gruvnäring 1 medier 1 rj sabbatical 1 evidens 1 barn- och babylabbet 1 föräldraförsäkringen 1 globala styrformer 1 ungdomsarbetslöshet 1 pappaledighet 1 marknader 1 demens 1 framtidens arbetsplats 1 skatter 1 sjukförsäkringen 1 föräldraledighet 1 kalla kriget 1 aids 1 kontorslandskap 1 kunskapsintegration 1 per becker 1 invigos 1 konflikhantering 1 osmanska riket 1 Visa alla taggar
Media-no-image

Stiftelser vill se fler ERC-ansökningar

Pressmeddelanden   •   2015-10-23 15:55 CEST

RJ, diskuterar nu att, i samarbete med flera andra finansiärer, bevilja medel till de hum-/samforskare som har sökt ERC:s Starting eller Consolidator grant. Det gäller de forskare vars ansökningar uppfyller alla kriterier för hög vetenskaplig kvalitet men som det inte finns medel för.

Media-no-image

80 miljoner för forskning om samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning

Pressmeddelanden   •   2015-10-15 18:00 CEST

Åtta forskargrupper delar på 80 miljoner kronor för att forska om samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning. Detta är en gemensam satsning mellan Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond. Initiativet togs till följd av de stora kunskapsbrister som fanns. Åtta projekt tilldelas anslag.

Media-no-image

Riksbankens Jubileumsfond finansierar 57 forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap

Pressmeddelanden   •   2015-10-15 16:40 CEST

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) beviljar drygt 300 miljoner kronor till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Totalt finansieras 57 projekt av varierande storlek, från långsiktiga, internationella projekt till investeringar för att bygga upp infrastruktur för forskning.

Media-no-image

Så organiseras marknader

Pressmeddelanden   •   2015-10-15 10:11 CEST

Nu inbjuder forskningsprogrammet Score till sin slutkonferens om sin forskning. Professor Nils Brunsson har lett en grupp forskare som försökt att förstå vad det egentligen är för skillnader mellan marknader och organisationer som hur de förra faktiskt organiseras. Välkommen den 9 november mellan 13 och 17, på en konferens på Handelshögskolan.

Varför faller alltid smörgåsen med smöret nedåt?

Varför faller alltid smörgåsen med smöret nedåt?

Pressmeddelanden   •   2015-09-23 10:37 CEST

Den frågan besvaras på Forskartorget på Bokmässan i Göteborg av Patrik Norqvist, universitetslektor i rymdfysik vid Umeå universitet. I år bjuder vi på 74 kvartslånga föredrag. Några av rubrikerna: "Fucking svenska", "Humaniora i en algoritmisk framtid", "Munkavle eller megafon", "Ett hav av plast", "Molekylär gastronomi", "Vem äger stulen konst?", "Det gudlösa folket". Kort sagt, vi blandar.

Farväl till fri forskning?

Farväl till fri forskning?

Pressmeddelanden   •   2015-09-22 14:59 CEST

På seminariet Farväl till fri forskning? på Bokmässan i Göteborg, diskuteras vetenskapens villkor: finansiering, organisering, meritering och det fria tänkandets ovissa framtid.

Kunskapskvart på Forskartorget

Kunskapskvart på Forskartorget

Pressmeddelanden   •   2015-09-22 11:09 CEST

Välkommen till Forskartorget på Bokmässan, Riksbankens Jubileumsfond (RJ) erbjuder en mängd intressanta föredrag baserade på aktuell forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. På en kvart ger forskarna dig en inblick i allt från yttrandefrihet och jämställd karriärutveckling för forskare, till flerspråkiga storstadsmiljöerna och författaren som kändis.

Media-no-image

Elitforskare presenteras i Uppsala

Pressmeddelanden   •   2015-09-11 09:32 CEST

Tre forskare har utsetts till 2015 års Pro Futura-forskare i den tionde omgången av elitsatsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Riksbankens Jubileumsfonds styrelse har utsett filologen Renaud Gagné, historikern Joel Isaac och filosofen Andreas Stokke till 2015 års Pro Futura-forskare. Forskarna presenterar sina projekt 17 september i Uppsala.

Media-no-image

​ Ny pedagogik skulle uppfostra fattiga och dana eliten – växelundervisning i 1800-talets Sverige

Pressmeddelanden   •   2015-08-26 09:00 CEST

Växelundervisningen spreds under 1800-talets början eftersom den ansågs ny och spännande. Genom så kallade monitörer – ofta äldre elever – som hjälpte läraren skulle stora grupper av fattiga lära sig lyda. Esbjörn Larsson har nyligen slutrapporterat sitt projektet om växelundervisningens användning vid skolor för olika samhällsklasser, ca 1820-1870.

Media-no-image

Kunskapsintegrationens utmaningar

Pressmeddelanden   •   2015-08-19 16:32 CEST

Avancerade kunskaper är avgörande för allt fler verksamheter. Parallellt växer behovet att integrera kunskaperna till fungerande lösningar. Särskilt viktig är detta för teknikbaserade företag i internationell konkurrens. I forskningsprogrammet KITE har forskare vid Linköpings och Gävle universitet undersökt hur företagen möter kraven att tillägna sig och integrera kunskaper .

Media-no-image

Demokrati bortom nationalstaten

Pressmeddelanden   •   2015-08-13 13:30 CEST

Kan FN-systemet demokratiseras genom icke-statliga aktörers medverkan? Är global demokrati möjlig - eller ens önskvärd? Dessa frågor svarar statsvetare i forskningsprogrammet TRANSDEMOS på den 8 september. De bjuder då in till en halvdagsseminarium där de presenterar sina slutresultat. Seminariet går av stapeln på Medelhavsmuseet mellan kl 13 och 16.

Media-no-image

Mer forskning på museer, bibliotek och arkiv

Pressmeddelanden   •   2015-08-12 15:40 CEST

Fem projekt får medel för att beforska befintliga samlingar vid arkiv, bibliotek och museer. ​Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyste i våras anslag till projekt som syftar till att utveckla forskningsmöjligheterna och beforskningen av samlingarna vid svenska minnesinstitutioner. Nu har fem projekt fått medel.

Media-no-image

Ändrade krav på evidens i medicinsk forskning

Pressmeddelanden   •   2015-07-02 10:03 CEST

Medicinsk vetenskap styrs också ekonomi, värderingar och praktiska överväganden. I ett pågående forskningsprojekt studeras hur utformningen av medicinska försök håller på att förändras. Professor Claes-Fredrik Helgesson menar att forskningen är formad av förhandlingar där forskare, industri med flera försöker ta reda på vad som är värt att veta.

Samspråk om tredje uppgiften, var fjärde svensk, osynliga makthavare och oheliga allianser

Samspråk om tredje uppgiften, var fjärde svensk, osynliga makthavare och oheliga allianser

Pressmeddelanden   •   2015-06-23 14:44 CEST

För nionde året i rad arrangeras SAMspråk under Almedalsveckan i Visby. Årets upplaga bjuder på allt från oheliga allianser till klimathotets semester. Deltar gör framstående forskare, politiker och beslutsfattare.

Riksbankens Jubileumsfonds årsbok TÄNKA VIDARE

Riksbankens Jubileumsfonds årsbok TÄNKA VIDARE

Pressmeddelanden   •   2015-06-17 16:54 CEST

Tänka vidare (Thinking Ahead) är den åttonde årsboken från Riksbankens Jubileumsfond (RJ). Ambitionen med årsböckerna är att ge en bild av kvaliteten och bredden i dagens forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. I 2015/2016 års bok uppmärksammar vi vetenskapens villkor: finansiering, organisering, meritering och det fria tänkandets ovissa framtid.

Media-no-image

Tre forskare i årets Pro Futura-satsning

Pressmeddelanden   •   2015-06-08 11:27 CEST

Tre forskare har utsetts till 2015 års Pro Futura-forskare i den tionde omgången av satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Riksbankens Jubileumsfonds styrelse utsåg under torsdagen den 4 juni filologen Renaud Gagné, historikern Joel Isaac och filosofen Andreas Stokke till 2015 års Pro Futura-forskare. De tre forskarna har valts ut på rekommendation av SCAS i Uppsala.

Media-no-image

Sju forskare tilldelas RJ Sabbatical

Pressmeddelanden   •   2015-06-08 10:47 CEST

RJ Sabbatical är ren försöksverksamhet från Riksbankens Jubileumsfond som syftar till att ge lektorer och professorer tid att forska. Gensvaret har varit stort. Liksom i den första omgången har ansökningstrycket varit högt - beviljandegraden var i år endast 5,6 procent. Av många sökande fick endast sju forskare fick anslag. Ytterligare medel har beviljats till en tredje omgång.

Media-no-image

När kändisarna demokratiserades blev vi besatta minnen

Pressmeddelanden   •   2015-06-01 15:47 CEST

Genom att gräva ner sig i såväl Esaias Tegnérs glasögon som Karl XV:s kalsonger har Andreas Nyblom i sitt nyligen avslutade projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond analyserat det sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets kändiskult, en i dag välkänd del av våra medier, men samtidigt en företeelse med historiska rötter.

Media-no-image

Diskrimineras invandrare i rättsväsendet? - ny forskning undersöker domstolens språkbruk och ritualer

Pressmeddelanden   •   2015-05-20 11:38 CEST

Ritualer och språkförbistring gör att personer med invandrarbakgrund tystnar i rättssalen. Deras utsagor blir knapphändigare vilket kan minska trovärdigheten. En pågående studie (finansierad av Riksbankens Jubielumsfond) under ledning av Philip Lalander undersöker bland annat eventuell förekomst av dold diskriminering i domstolarna. Forskarna kan se en rad problem.

Media-no-image

EWK:s teckningar räddas åt eftervärlden

Pressmeddelanden   •   2015-05-11 10:09 CEST

Tusentals teckningar av Evert Karlsson, EWK, görs nu tillgängliga för allmänhet och forskare med hjälp av ett omfattande arkivarbete. Arkivet öppnar för ny forskning om tecknaren Ewert Karlsson, EWK, som var sin tids störste. Han publicerade sig i Aftonbladet, Le Monde, New York Times med flera publikationer och vann i stort sett alla internationella priser en satirtecknare kunde vinna.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.