Taggar

forskning 106 samhällsvetenskap 71 humaniora 66 spetsforskning 19 utlysning 16 pro futura 14 almedalen 11 seminarium 8 flexit 6 historia 6 riksbankens jubileumsfond 5 läsning 4 årsbok 3 statsvetenskap 3 rapport 3 arkeologi 3 rj 3 sabbatical 2 journalistik 2 kommunikation 2 samspråk 2 new public management 2 sökes 2 juridik 2 kunskapsförsörjning 2 konflikter 2 korruption 2 psykologi 2 folkrätt 2 riksdagen 2 filosofi 2 forskningsanslag 2 vågmästare 2 språkforskning 2 bokmässan 2013 2 sydsamiska 1 läs-och skrivsvårighet 1 sametinget 1 vårdanalys 1 nordiska museet 1 ungdomar 1 läs- och skrivsvårigheter 1 barndomsminnen 1 myndighetskamp 1 samtalskonst 1 kyrkohistoria 1 martin berg 1 social kontroll 1 förmodernitet 1 välfärdsforskning 1 kvinnliga politiker 1 läsundervisning 1 idrottsrörelsen 1 fonetik 1 hyresgästföreningen 1 klimatförändringar 1 inbördeskrig 1 globala utmaningar 1 jazz 1 management 1 jämställdhet 1 anders olof larsson 1 eu 1 pisa-rapporten 1 nya marknader 1 samer 1 sexualitet 1 andraspråk 1 personhistoria 1 förenta nationerna 1 tid för forskning 1 våld 1 sjukförsäkringen 1 apoteksbranschen 1 riksdagspolitk 1 demens 1 pappaledighet 1 fredsarbete 1 vuxenutbildning 1 tredje uppgiften 1 framtidens arbetsplats 1 skatter 1 gruvnäring 1 föräldraledighet 1 aids 1 slavhandel 1 per becker 1 invigos 1 workfare 1 boken 1 stiftelsen svensk industridesign (svid) 1 utbildningsväsende 1 språk 1 marknadsanpassning 1 odalman 1 forsking 1 diskriminiering 1 äganderätt 1 medier 1 rj sabbatical 1 Visa alla taggar
Media-no-image

Ändrade krav på evidens i medicinsk forskning

Pressmeddelanden   •   2015-07-02 10:03 CEST

Medicinsk vetenskap styrs också ekonomi, värderingar och praktiska överväganden. I ett pågående forskningsprojekt studeras hur utformningen av medicinska försök håller på att förändras. Professor Claes-Fredrik Helgesson menar att forskningen är formad av förhandlingar där forskare, industri med flera försöker ta reda på vad som är värt att veta.

Samspråk om tredje uppgiften, var fjärde svensk, osynliga makthavare och oheliga allianser

Samspråk om tredje uppgiften, var fjärde svensk, osynliga makthavare och oheliga allianser

Pressmeddelanden   •   2015-06-23 14:44 CEST

För nionde året i rad arrangeras SAMspråk under Almedalsveckan i Visby. Årets upplaga bjuder på allt från oheliga allianser till klimathotets semester. Deltar gör framstående forskare, politiker och beslutsfattare.

Riksbankens Jubileumsfonds årsbok TÄNKA VIDARE

Riksbankens Jubileumsfonds årsbok TÄNKA VIDARE

Pressmeddelanden   •   2015-06-17 16:54 CEST

Tänka vidare (Thinking Ahead) är den åttonde årsboken från Riksbankens Jubileumsfond (RJ). Ambitionen med årsböckerna är att ge en bild av kvaliteten och bredden i dagens forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. I 2015/2016 års bok uppmärksammar vi vetenskapens villkor: finansiering, organisering, meritering och det fria tänkandets ovissa framtid.

Media-no-image

Tre forskare i årets Pro Futura-satsning

Pressmeddelanden   •   2015-06-08 11:27 CEST

Tre forskare har utsetts till 2015 års Pro Futura-forskare i den tionde omgången av satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Riksbankens Jubileumsfonds styrelse utsåg under torsdagen den 4 juni filologen Renaud Gagné, historikern Joel Isaac och filosofen Andreas Stokke till 2015 års Pro Futura-forskare. De tre forskarna har valts ut på rekommendation av SCAS i Uppsala.

Media-no-image

Sju forskare tilldelas RJ Sabbatical

Pressmeddelanden   •   2015-06-08 10:47 CEST

RJ Sabbatical är ren försöksverksamhet från Riksbankens Jubileumsfond som syftar till att ge lektorer och professorer tid att forska. Gensvaret har varit stort. Liksom i den första omgången har ansökningstrycket varit högt - beviljandegraden var i år endast 5,6 procent. Av många sökande fick endast sju forskare fick anslag. Ytterligare medel har beviljats till en tredje omgång.

Media-no-image

När kändisarna demokratiserades blev vi besatta minnen

Pressmeddelanden   •   2015-06-01 15:47 CEST

Genom att gräva ner sig i såväl Esaias Tegnérs glasögon som Karl XV:s kalsonger har Andreas Nyblom i sitt nyligen avslutade projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond analyserat det sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets kändiskult, en i dag välkänd del av våra medier, men samtidigt en företeelse med historiska rötter.

Media-no-image

Diskrimineras invandrare i rättsväsendet? - ny forskning undersöker domstolens språkbruk och ritualer

Pressmeddelanden   •   2015-05-20 11:38 CEST

Ritualer och språkförbistring gör att personer med invandrarbakgrund tystnar i rättssalen. Deras utsagor blir knapphändigare vilket kan minska trovärdigheten. En pågående studie (finansierad av Riksbankens Jubielumsfond) under ledning av Philip Lalander undersöker bland annat eventuell förekomst av dold diskriminering i domstolarna. Forskarna kan se en rad problem.

Media-no-image

EWK:s teckningar räddas åt eftervärlden

Pressmeddelanden   •   2015-05-11 10:09 CEST

Tusentals teckningar av Evert Karlsson, EWK, görs nu tillgängliga för allmänhet och forskare med hjälp av ett omfattande arkivarbete. Arkivet öppnar för ny forskning om tecknaren Ewert Karlsson, EWK, som var sin tids störste. Han publicerade sig i Aftonbladet, Le Monde, New York Times med flera publikationer och vann i stort sett alla internationella priser en satirtecknare kunde vinna.

Media-no-image

Riksbankens Jubileumsfond 50 år!

Pressmeddelanden   •   2015-05-05 09:42 CEST

Den 6 maj fyller Riksbankens Jubileumsfond 50 år. 2014 delade stiftelsen ut 524 miljoner kronor till humaniora och samhällsvetenskap. Jubileet firas med ett symposium. Bland annat pratar Harvardprofessorn Robert Darnton om boken i digitaliseringarnas tidevarv, Yale-statsvetaren Ellen Lust om demokratisträvanden i Mellanöstern och Jena-sociologen Hartmut Rosa om vår tids acceleration.

Media-no-image

Korruptionen kartlagd

Pressmeddelanden   •   2015-05-04 13:43 CEST

Bo Rothsteins forskningsgrupp ”The Quality of Government Institute at University of Gothenburg” kan visa att korrupta, inkompetenta och på annat sätt dysfunktionella samhällsinstitutioner är en viktig orsak till både fattigdom och mänskligt lidande. QoG-institutets unika databaser kommer dessutom att möjliggöra fortsatt forskning inom fältet. Programmet presenterar sina slutresultat den 7 maj.

Media-no-image

Nätverkande centralt för Linnélärljunge

Pressmeddelanden   •   2015-04-28 16:33 CEST

I forskningsprojektet Carl Peter Thunberg, Europa och Japan har litteraturvetaren Marie-Christine studerat Carl Peter Thunberg och hans resor till Kapkolonin, Java och framför allt Japan under 1700-talet. Projektet har emanerat i monografin Carl Peter Thunberg, Botanist and Physician: Career-Building across the Oceans in the Eighteenth Century. Nätverkande var en viktig del av hans framgång

Media-no-image
Media-no-image

Försäkringsbranschen dåligt förberedd för klimatförändringar

Pressmeddelanden   •   2015-04-17 10:46 CEST

Det går långsamt för försäkringssektorn att anpassa sig till klimatförändringarna. Statsvetaren Carina Keskitalo har undersökt hur försäkringsbolag i olika länder förbereder sig för varmare klimat och fler översvämningar i ett forskningsprojekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Ändå är det försäkringsbolagen som kommer att ta första smällen.

Normer viktigare än ekonomi när pappor väljer att stanna hemma

Normer viktigare än ekonomi när pappor väljer att stanna hemma

Pressmeddelanden   •   2015-04-10 13:14 CEST

Att svenska pappor tar ut mer pappaledighet än norska är möjligen inte förvånande. Men det är inte högre ersättning utan framför allt normer om hur man bör göra som påverkar. När Christina Bergqvist i ett RJ-finansierat projekt undersökte hur besluten om vem som ska vara hemma med barnen fattas, upptäckte hon att kulturella normer och moraliska incitament spelade stor roll.

Media-no-image

Andelen kvinnliga politiker påverkar medborgarnas vardag

Pressmeddelanden   •   2015-03-09 16:54 CET

Minskat lönegap, ökat uttag i föräldraförsäkringen och fler kvinnor i heltidsarbete utmärker kommuner där andel kvinnliga politiker var hög. Statsvetaren Lena Wängnerud har tillsammans med ett antal kollegor undersökt olika aspekter av jämställdhet och kön i politiken i det nyligen slutredovisade projektet Testing the politics of prescence, som finansierats av Riksbankens Jubileumsfond.

Media-no-image

Pro Futura-nomineringar klara

Pressmeddelanden   •   2015-01-20 10:08 CET

11 universitet i tre olika länder har inkommit med nomineringar till 2015 års Pro Futura. Pro Futura är en spetsforskningssatsning inom humsamområdet. Flera av de forskare som varit med programmet, exempelvis Sara Danius, är i dag välkänd både inom och utom akademien. Nu har sammanlagt 20 nomineringar till Pro Futura X inkommit från 11 universitet.

Media-no-image

Social ojämlikhet dödar

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 10:27 CET

När docenten i folkhälsovetenskap Monica Åberg Yngwe analyserar följderna av de senaste decenniernas ökade klyftor i Sverige är resultatet skrämmande. Också relativa skillnader i inkomst dödar, och sambandet är särskilt tydligt för kvinnor. Hon har slutrapporterat "Könsskillnader i ekonomiska resurser, hälsa och dödlighet – betydelsen av sociala jämförelser, preferenser och relativ deprivation".

Media-no-image

Filosofer förklarar mänsklig handling

Pressmeddelanden   •   2014-12-08 14:04 CET

Det tredje av Riksbankens Jubileumsfond stora programsatsningar är nu slutrapporterade. Filosofiprogrammet Att förstå mänsklig handling har lett till en rad nya insikter bland annat vad det gäller kopplingen mellan de politiska villkoren och den mänskliga handlingen. Programmet presenteras på torsdag den 11 december i Uppsala, då även skriften finns tillgänglig.

Media-no-image

Välfärden legitimerar de höga skatterna

Pressmeddelanden   •   2014-12-05 10:16 CET

Svenskar betalar gärna skatt, trots att de hög. En förklaring har sagts vara hur medier beskriver skatterna och det har nu medievetaren Dino Viscovi undersökt. I sin slutrapport till Riksbankens Jubileumsfond om projektet Skatter, medier, medborgare: hur skatter blir nyheter och allmän opinion kan han visa att skatter debatteras ofta, men att skatterna i sig sällan ifrågasätts.

Media-no-image

80 miljoner till forskning om samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning

Pressmeddelanden   •   2014-12-01 15:34 CET

Trots enigheten kring vikten av kunskap i dagens samhälle saknas tillräckliga, oberoende och systematiska insikter i hur kunskap och inte minst världsledande forskning kommer till stånd. Därför skapar Riksbankens Jubileumsfond, Forte, Formas och Vetenskapsrådet ett forskningsprogram om den långsiktiga kunskapsförsörjningen. 80 miljoner kronor utlyses.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.