Tags

forskning 99 samhällsvetenskap 65 humaniora 61 spetsforskning 18 utlysning 16 pro futura 14 almedalen 9 seminarium 6 flexit 6 historia 4 läsning 4 rj 3 riksbankens jubileumsfond 3 arkeologi 3 rapport 3 riksdagen 2 psykologi 2 kommunikation 2 statsvetenskap 2 språkforskning 2 folkrätt 2 new public management 2 kunskapsförsörjning 2 sökes 2 sabbatical 2 journalistik 2 bokmässan 2013 2 forskningsanslag 2 konflikter 2 juridik 2 årsbok 2 filosofi 2 vågmästare 2 forskartorget 1 janken myrdal 1 iogt-nto 1 konstgjort samtal 1 sydsamiska 1 sametinget 1 läs- och skrivsvårigheter 1 globala utmaningar 1 vårdanalys 1 ungdomar 1 barndomsminnen 1 idrottsrörelsen 1 läsundervisning 1 myndighetskamp 1 samtalskonst 1 fonetik 1 hyresgästföreningen 1 klimatförändringar 1 inbördeskrig 1 eu 1 läs-och skrivsvårighet 1 pisa-rapporten 1 jämställdhet 1 anders olof larsson 1 idella organisationer 1 kvinnliga politiker 1 litteraturpris 1 välfärdspolitik 1 välfärd 1 välfärdsforskning 1 martin berg 1 kyrkohistoria 1 social kontroll 1 jazz 1 management 1 förmodernitet 1 nya marknader 1 sexualitet 1 samer 1 andraspråk 1 förenta nationerna 1 vuxenutbildning 1 tredje uppgiften 1 sjukförsäkringen 1 skatter 1 föräldraledighet 1 aids 1 slavhandel 1 per becker 1 invigos 1 workfare 1 boken 1 stiftelsen svensk industridesign (svid) 1 utbildningsväsende 1 språk 1 marknadsanpassning 1 odalman 1 forsking 1 äganderätt 1 civilbefolkning 1 lukt 1 forskningsfinansiering 1 nobeleffekt 1 religionsfilosofi religionshistoria kristna&muslimer 1 internationell politik 1 våld 1 framtidens arbetsplats 1 Visa alla taggar
Media-no-image
Media-no-image

Försäkringsbranschen dåligt förberedd för klimatförändringar

Pressmeddelanden   •   2015-04-17 10:46 CEST

Det går långsamt för försäkringssektorn att anpassa sig till klimatförändringarna. Statsvetaren Carina Keskitalo har undersökt hur försäkringsbolag i olika länder förbereder sig för varmare klimat och fler översvämningar i ett forskningsprojekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Ändå är det försäkringsbolagen som kommer att ta första smällen.

Normer viktigare än ekonomi när pappor väljer att stanna hemma

Normer viktigare än ekonomi när pappor väljer att stanna hemma

Pressmeddelanden   •   2015-04-10 13:14 CEST

Att svenska pappor tar ut mer pappaledighet än norska är möjligen inte förvånande. Men det är inte högre ersättning utan framför allt normer om hur man bör göra som påverkar. När Christina Bergqvist i ett RJ-finansierat projekt undersökte hur besluten om vem som ska vara hemma med barnen fattas, upptäckte hon att kulturella normer och moraliska incitament spelade stor roll.

Media-no-image

Andelen kvinnliga politiker påverkar medborgarnas vardag

Pressmeddelanden   •   2015-03-09 16:54 CET

Minskat lönegap, ökat uttag i föräldraförsäkringen och fler kvinnor i heltidsarbete utmärker kommuner där andel kvinnliga politiker var hög. Statsvetaren Lena Wängnerud har tillsammans med ett antal kollegor undersökt olika aspekter av jämställdhet och kön i politiken i det nyligen slutredovisade projektet Testing the politics of prescence, som finansierats av Riksbankens Jubileumsfond.

Media-no-image

Pro Futura-nomineringar klara

Pressmeddelanden   •   2015-01-20 10:08 CET

11 universitet i tre olika länder har inkommit med nomineringar till 2015 års Pro Futura. Pro Futura är en spetsforskningssatsning inom humsamområdet. Flera av de forskare som varit med programmet, exempelvis Sara Danius, är i dag välkänd både inom och utom akademien. Nu har sammanlagt 20 nomineringar till Pro Futura X inkommit från 11 universitet.

Media-no-image

Social ojämlikhet dödar

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 10:27 CET

När docenten i folkhälsovetenskap Monica Åberg Yngwe analyserar följderna av de senaste decenniernas ökade klyftor i Sverige är resultatet skrämmande. Också relativa skillnader i inkomst dödar, och sambandet är särskilt tydligt för kvinnor. Hon har slutrapporterat "Könsskillnader i ekonomiska resurser, hälsa och dödlighet – betydelsen av sociala jämförelser, preferenser och relativ deprivation".

Media-no-image

Filosofer förklarar mänsklig handling

Pressmeddelanden   •   2014-12-08 14:04 CET

Det tredje av Riksbankens Jubileumsfond stora programsatsningar är nu slutrapporterade. Filosofiprogrammet Att förstå mänsklig handling har lett till en rad nya insikter bland annat vad det gäller kopplingen mellan de politiska villkoren och den mänskliga handlingen. Programmet presenteras på torsdag den 11 december i Uppsala, då även skriften finns tillgänglig.

Media-no-image

Välfärden legitimerar de höga skatterna

Pressmeddelanden   •   2014-12-05 10:16 CET

Svenskar betalar gärna skatt, trots att de hög. En förklaring har sagts vara hur medier beskriver skatterna och det har nu medievetaren Dino Viscovi undersökt. I sin slutrapport till Riksbankens Jubileumsfond om projektet Skatter, medier, medborgare: hur skatter blir nyheter och allmän opinion kan han visa att skatter debatteras ofta, men att skatterna i sig sällan ifrågasätts.

Media-no-image

80 miljoner till forskning om samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning

Pressmeddelanden   •   2014-12-01 15:34 CET

Trots enigheten kring vikten av kunskap i dagens samhälle saknas tillräckliga, oberoende och systematiska insikter i hur kunskap och inte minst världsledande forskning kommer till stånd. Därför skapar Riksbankens Jubileumsfond, Forte, Formas och Vetenskapsrådet ett forskningsprogram om den långsiktiga kunskapsförsörjningen. 80 miljoner kronor utlyses.

Media-no-image

Komplext att lära sig språk

Pressmeddelanden   •   2014-11-27 11:44 CET

Bara ett fåtal av dem som lär sig ett nytt språk i tonåren eller senare når de mest avancerade nivåerna. Också de som kan ett andra språk riktigt bra, får koncentrera sig mer och blir tröttare än de som talar språket som infödda. Det är några av flera viktiga lärdomar från ett stort forskningsprogram om avancerad andraspråksinlärning, vars resultat presenteras 5 december i Stockholm.

Media-no-image

Ny Flexit-utlysning för samman forskare med företag och organisationer

Pressmeddelanden   •   2014-11-24 13:56 CET

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) tar ytterligare ett steg för att föra samman hum/sam-forskare med näringsliv och civilsamhälle. Den nya Flexit-utlysningen erbjuder fem anställningar som in-houseforskare vid ABB Corporate Research, Hyresgästföreningen, Invigos, IOGT-NTO samt Svenska golfförbundet.

Media-no-image

Riksbankens Jubileumsfond utlyser ny omgång av RJ Sabbatical

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 10:10 CET

Riksbankens Jubileumsfonds (RJ) första utlysning av RJ Sabbatical fick ett starkt gensvar i forskarsamhället och totalt åtta forskare fick anslag. Nu öppnas andra omgången för de forskare som vill få tid att färdigställa sin forskning, slutföra arbeten och skriva synteser.

Media-no-image

Ny utlysning för ABM-sektorn

Pressmeddelanden   •   2014-11-18 11:16 CET

Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser ett anslag för att utveckla forskning och forskningsmöjligheter på samlingar inom svenska arkiv, bibliotek och museer (ABM-sektorn).

Media-no-image

Gemensam satsning på globala utmaningar

Pressmeddelanden   •   2014-11-07 12:23 CET

Riksbankens Jubileumsfond utlyser för tredje gångensatsningen Europe and Global Challenges. I år sker satsningen i samarbete med tyska Volkswagenstiftung och brittiska Wellcom Trust, några av de verkligt stora finansiärerna i Europa. Utlysningen adresserar våra globala utmaningar - klimat, migration, ekonomi, demografi - och liksom tidigare hoppas man samla forskargrupper från hela världen.

Media-no-image

Sametinget utan makt

Pressmeddelanden   •   2014-10-21 10:01 CEST

Statsvetaren Ulf Mörkenstam konstaterar i sin nyligen avslutade studie om Sametinget att deras inflytande och makt är begränsad. Det samiska folkets rätt till självbestämmande tas helt enkelt inte tillvara. Anledningen är att tinget i första hand är organiserat som en myndighet, och därmed har begränsad autonomi. I Norge har Sametinget mer makt och representerar i första hand det samiska folket.

Media-no-image

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) ger forskning om styrning och granskning 51 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 16:53 CEST

Som ett resultat av en av RJ:s områdesgrupper, Mål och resultat i offentlig verksamhet, ger RJ nu 51 miljoner kronor i anslag för att förstärka och förnya forskningen kring "styrning och granskning av det offentliga".

Media-no-image

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) satsar 12 miljoner kronor på att ge forskare tid att forska

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 16:52 CEST

RJ har under 2014 påbörjat en treårig satsning, RJ sabbatical, för att fler forskare ska få tid att färdigställa sin forskning, att slutföra arbeten och att skriva större verk och synteser.

Media-no-image

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) satsar 300 miljoner kronor på humaniora och samhällsvetenskap

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 16:50 CEST

I dag, den 16 oktober, tog Riksbankens Jubileumsfonds styrelse beslut om att bevilja nästan 300 miljoner kronor till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Pengarna fördelas mellan mindre infrastrukturstöd och stora, långsiktiga forskningsprojekt.

Media-no-image

Planera för forskning om forskning

Pressmeddelanden   •   2014-10-01 09:21 CEST

Trots att forskning i dag omhuldas av alla, råder en påtaglig brist på systematisk kunskap om forskning. Det vill Riksbankens Jubileumsfond ändra på. RJ har därför tillsammans med andra finansiärer tagit initiativ till en satsning på forskning om samhällets kunskapsförsörjning. För att underlätta planeringen utlyser RJ i ett första steg planeringsanslag med deadline 21 oktober.

Forskning für alle i RJ:s nya skriftserie

Forskning für alle i RJ:s nya skriftserie

Pressmeddelanden   •   2014-09-11 10:43 CEST

De tidigaste av Riksbankens Jubileumsfonds forskningsprogram börjar slutföras. Först ut är Staden, Guden och Havet, om utgrävningen av Poseidonhelgedomen . 2005 införde RJ en ny stödform: forskningsprogram. Här fick större forskargrupper under längre tid möjlighet att tränga på djupet i frågor som krävde mer resurser än vanliga 3-års projekt. Nu presenteras resultaten i en ny skriftserie.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.