Skip to main content

Hur blev människan ett så annorlunda djur?

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2015 10:43 CET

Välkommen till ett seminarium om varför vi är som vi är. Detta är slutresultaten från ett forskningsprogram som Riksbankens Jubileumsfond finansierat, och som handlar om vad som gör människan unik. Centrum för kognitiv semiotik har letts av Göran Sonesson och den 17 december presenterar forskargruppen under en heldag i Lund sin forskning och förklarar just hur människan kom att bli ett så annorlunda djur.

För att förstå det mänskliga måste man undersöka både biologiska och historiska processer. Bara då går det att förstå hur människan skildes från andra djurarter. Det är detta som forskargruppen gjort. Under Göran Sonessons ledning har forskargruppen inte bara nått resultat i världsklass, utan också byggt upp en miljö för kognitiv semiotik i Lund. Här bedrivs forskning i sant tvärvetenskaplig anda där såväl historiker, kognitionsvetare, semiotiker och evolutionsforskare – med mera – är involverade. Bland annat har de studerat skillnader mellan barns och apors gester, hur djur förstår – eller inte – förstår bilder och symboler och mycket, mycket mer.

Med Göran Sonesson i spetsen har gruppen nått stor internationell berömmelse, både för sina resultat och sina innovativa metoder att integrera teori och empiri. I dag har forskningen många efterföljare och Centrum för kognitiv semiotik har blivit en av de ledande miljöerna i världen för den som vill studera vad som gör människan unik ur en kognitiv och semiotisk synvinkel.

Var: Pufendorf institutet, Classicum, Biskopsgatan 3, Lund
När: 17 december

Platsantalet är begränsat. Alla gäster kommer också få ta del av den skrift där slutresultaten sammanfattas. Den kommer sedan att finnas för nedladdning på www.rj.se/publikationer

Inbjudan med ett fullständigt program finns bilagd. Läs mer om detta och andra program på www.rj.se

Kontakta Göran Sonesson: goran.sonesson@semiotik.lu.se

Nedan ligger inbjudan från Centrum för kognitiv semiotik och hela programmet.

Välkomna till ett seminarium om varför människan blev ett så annorlunda djur

Centrum för kognitiv semiotik (CCS) bjuder in till ett symposium den 17 december på Pufendorfinstitutet), som handlar om hur människan liknar och skiljer sig från andra djur. Vi redovisar en del av resultatet av ett sex år långt forskningsprogram i kognitiv semiotik, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Med hjälp av bland annat experimentella studier av människoapor och barn har vi analyserat på vilka sätt människans kognitiv-semiotiska förmågor är lika och olika dem hos andra djur – liksom hur dessa utvecklas hos barnet och människosläktet – också i historisk tid. Vi har dessutom studerat den vardagliga användningen av ett antal semiotiska resurser, från gester och bilder till språk och film.

Under symposiet kommer forskare som medverkat i programmet att presentera resultat från programmets olika områden. På eftermiddagen kommer några inbjudna nordiska forskare att ge ett internationellt perspektiv vår forskning.

Välkommen att följa avslutningen på sex års forskning i den fråga som väl intresserar oss alla mest: hur människan blev ett så annorlunda djur.

När: 17 december kl 10

Var: Pufendorfinstitutet, Classicum, Biskopsgatan 3, Lund

Fritt deltagande men begränsat antal platser.

Program:

10.00 Inledning Anders Ohlsson, prefekt,

10.05–13.15 Presentation av programmets tematik

10.05 Vad är kognitiv semiotik, Göran Sonesson, programledare

10.25 Hur barnet genom arv och samhälle iklär sig rollen som människa. Mats Andrén talar om gester och Sara Lenninger om bilder.

10.55 Hur en apa blir allt mänskligare genom historien. David Dunér om den kulturella evolutionen

11.10 Livet i det mytiska skedet. Jordan Zlatev om språktypologi

11.25 När tid och rum kommer samman. Anna Cabak Redei om den vuxnes kognitiv-semiotiska förmågor

12.00–13.00 Lunch

13.00 Hur människan blev ett annorlunda djur. Tomas Persson om den kognitiva-semiotiska evolutionen

Diskussionspanel med inbjudna kommentatorer:

13.15 Frederik Stjernfelt, Köpenhamn, en peirceansk synvinkel

13.30 Marlene Johansson-Falck, Umeå, ur kognitiv semantisk synvinkel

13.45 Søren Brier, Köpenhamn, cybersemiotik

14.00 Christina Ljungberg, Zürich, intermedia studier

14.15–14.30 Kaffepaus

14.30 Morten Tønnessen, Oslo, biosemiotik

14.45 Alf Nilsson, Lund, psykologisk synvinkel

15.00 Allmän diskussion

16.00 Tack!

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.