Skip to main content

Janken Myrdal överraskar i blogg

Pressmeddelande   •   Maj 01, 2014 10:10 CEST

Under maj och juni bloggar historikern Janken Myrdal på rj.se. Det blir en intensiv berättelse som knyter an till svensk och europeisk historia, på privat likväl som nationell nivå. Han skriver om det stora intellektuella språnget likväl som avundsjukans förtärande hat.

Janken Myrdal är ekonomihistoriker som specialiserat sig på jordbruk och vardagsliv gärna med äldre-historisk inriktning (medeltid). Dock kommer blogginläggen hålla sig till 1900-tal och framåt.

– Jag kommer att presentera en text i blogg-form. Varje dag kommer ett nytt inlägg. Innehållet kommer att bli en överraskning, en serie överraskningar, säger Janken Myrdal.

Han är förtegen om innehållet i de kommande texterna.

- Vad har läsaren att förvänta sig? Det stora intellektuella språnget. Avundsjukans förtärande hat. Nödvändigheten av att skriva om de misslyckade. Kända personer sedda från sidan. Rasism som det modernas bakslag, säger han.

Sedan 1986 då han disputerade med avhandlingen Medeltidens åkerbruk: agrarteknik i Sverige ca 1000-1520 har han publicerat åtskilligt. Mer än 350 publikationer i skilda ämnen, exempelvis bondedagböcker på 1800-talet, medeltida folkreligiositet och bondeuppror, samt en rad böcker, exempelvis Kontinuitetens dynamik (tillsammans med Johan Söderberg) och Spelets regler i vetenskapens hantverk. Han har även arbetat med Nordiska Museets och LRF:s projekt Bondeminnen, där tiotusentals bönders minnesanteckningar och fotografier från 1950-talets omvandling av jordbruket samlades in.

Janken Myrdal fick 2013 Kungl Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Nils Ahnlunds pris.


Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.