Skip to main content

Nils Erik Svenssons resestipendier utlyses

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 13:55 CEST

Nils-Eric Svenssons Fond ger möjlighet för yngre disputerade svenska forskare inom Riksbanksfondens verksamhetsområden att resa till och under kortare tid vistas i en framstående europeisk forskningsmiljö.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond utlyser härmed två resestipendier om vardera 100 000 kr för detta ändamål.

Ansökan med merithandlingar sändes per e-post senast den 1 november 2010 till helena.berg@rj.se.

Av ansökan skall framgå på vilket sätt resestipendiet kan vara till gagn för utvecklingen av den egna forskningen.

Följande krävs av den sökande:

att ha doktorerat för högst 5 år sedan

att ej vara över 40 år

att vara anknuten till en forskningsenhet inom ett universitet

att ha en inbjudan till den forskningsenhet man ämnar besöka. Kopia av inbjudan ska bifogas ansökan.

 

Observera att alla ansökningshandlingarna ska inges elektroniskt via e-post.

För närmare upplysningar kontakta Helena Berg 08-50 62 64 01, e-post: helena.berg@rj.se.