Skip to main content

Nya rön om antikens Grekland

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 10:28 CEST

Svenska forskare på ön Poros, Grekland, har i utgrävningar av ett tempel, blottlagt tidigare okända delar av den antika kulturen. Genom att arbeta tvärvetenskapligt och involvera bl.a. religionsvetare redan ute på fältet har de gjort nya upptäckter. Offer av hundvalpar eller ormar som åts till gudarnas ära, är kanske inte vad vi förväntar oss, men också detta var en del av den antika kulturen.

Sedan 2007 har svenska arkeologer grävt på on Poros med anledning av Riksbankens Jubileumsfonds program ”Staden, Guden och Havet”. Det man gräver ut är delar av en helgedom tillägnad guden Poseidon, men det är inte vilken plats som helst.

-Den antika tänkaren Demosthenes begravdes här, efter att han sökt skydd undan förföljelse, berättar Arto Penttinen, som i dag leder projektet.

Liksom en del andra av antikens helgedomar så fungerade den på Poros som asyl. Man kunde söka sig till templen, slå sig ner i deras närhet och i dess beskydd, och det var just det Demosthenes gjorde.

I dag är både bilden av antiken och sättet arkeologer gräver på förändrad. Vi vet till exempel att både tempel och statyer var bemålade och att många kulter inte alls var så högtravande och rena som man en gång trodde. I dag försöker arkeologerna i stället vara så fria som möjligt när de gräver för att inte lura sig själva i tolkningarna av det förflutna. Detta är en viktig del av programmet ”Staden, Guden och Havet”. Här försöker arkeologerna att gräva ut både helgedomen och byggnader utanför själva tempelområdet, utan förutfattade meningar. Det innebär att föremål och annat som de hittar ska tala för sig själv, och att arkeologerna försöker låta föremålen berätta lika mycket om dåtiden, som bevarade skriftliga källor gör. Av den anledningen så är det inte bara arkeologer som är knutna till projektet utan också antikvetare, religionsvetare och kulturantropologer.

-Det vi funnit när vi tittat närmare på fynden är att det vi trodde var ett antikt ”vi” alltmer blir ett antikt ”dom”. I det tempel som fanns har det till exempel offrats djur, ätits ormar och hundvalpar, det har förekommit stora fester till gudarnas ära. Detta är ritualer som man tidigare inte i första hand förknippade med vår civilisations vagga, utan med De Andra. Men så är det alltså, berättar Dimitra Mylona som ansvarar för att granska de allra minsta föremålen man hittar.

Mer om projektet kan man läsa på www.rj.se och eller på projektets hemsida http://www.kalaureia.org/, där det också finns möjlighet att nå forskarna.