Skip to main content

Sex forksare till Medelhavsinstituten

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2016 13:53 CET

Riksbankens Jubileumsfond har utsett sex forskare som får var sin vistelse vid de svenska forskningsinstituten kring Medelhavet.

Satsningen var ursprungligen en gåva till den avgående Daniel Tarschys och detta är andra gången utlysningen skett. De sex forskarna är:

Professor Fereshteh Ahmadi, Akademin för hälsa och arbetsliv, Gävle
A Study on Existential Meaning- Making Coping with Cancer among Cancer Patients in Turkey
Sociologi, Istanbul 4 månader

Docent Peter Carelli, Historiska museet, Stockholm
Medeltidens nya urbanitet: Stadskultur och urban identitet i Danmark, England och Italien (ca 1000-1300)
Arkeologi, Rom 6 månader

Professor David Dunér, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
Swedenborgs italienska resa
Idéhistoria, Rom 4 månader

Professor Gunnel Ekroth, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet
The Geometric-Archaic cult-platce by the Mycenaean tholos tomb at Berbati
Arkeologi, Aten 4 månader

Professor Apostolis Papakostas, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola
Att bygga statskapaciteter. En jämförelse mellan Sverige och Grekland
Sociologi, Aten 4 månader

Björn Magnusson Staaf, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
Stadshistoria och fiktion – Oskuldens Museum
Museologi, Istanbul 4,5 månader 

Kontakta Fredrik Lundmark, fredrik.lundmark@rj.se för mer information

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.