Skip to main content

Pressmeddelanden 4 träffar

​ Ny pedagogik skulle uppfostra fattiga och dana eliten – växelundervisning i 1800-talets Sverige

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2015 09:00 CEST

Växelundervisningen spreds under 1800-talets början eftersom den ansågs ny och spännande. Genom så kallade monitörer – ofta äldre elever – som hjälpte läraren skulle stora grupper av fattiga lära sig lyda. Esbjörn Larsson har nyligen slutrapporterat sitt projektet om växelundervisningens användning vid skolor för olika samhällsklasser, ca 1820-1870.

Forskare och politiker i SAMspråk i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2013 13:43 CEST

Den 1 juli arrangeras SAMspråk under politikerveckan i Almedalen. Framstående forskare samtalar under ledning av journalisterna John Chrispinsson och Sharon Jåma med politiker från de flesta politiska partier om aktuella samhällsfrågor.

Det roliga tragglandet

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2011 12:57 CEST

När läsforskaren Ulrika Wolff testade att strukturerat och intensivt plugga ljud och bokstäver med 9-åringar som hade lässvårigheter, visade det sig att många blev bättre.

Dagens datorvanor försämrar läsförmågan

Dagens datorvanor försämrar läsförmågan

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2011 10:17 CEST

Att svenska elever blivit sämre på att läsa har vi hört länge. Orsaken har varit mer oklar. Nu kan emellertid Monica Rosén visa att inte bara skolan utan också fritiden spelar en viktig roll. Barn tillbringar nämligen allt mer tid framför datorn, och det främjar inte läsutvecklingen.