Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 152 träffar

Riksbankens Jubileumsfond delar ut drygt 350 miljoner kronor till forskning

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 18:36 CEST

Ansökningarna till RJ:s årliga utlysning skickades in i januari. Nu har styrelsen tagit beslut om vilka av dessa forskningsansökningar som beviljas. Det blir totalt 50 treåriga projekt, tre längre program och åtta infrastrukturprojekt som delar på drygt 350 miljoner kronor.

Fem Pro Futura-forskare utsedda

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 12:06 CEST

Fem forskare har utsetts till 2018 års Pro Futura-forskare. Det är den trettonde omgången av satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Av de 33 forskare som nominerades har Riksbankens Jubielumsfond dessutom valt att dela ut RJ 1 year research grant till ytterligare tre forskare.

Helsingborg stad, Riksteatern och Region Skåne anställer Flexit-forskare

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 11:10 CEST

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har utsett tre nya Flexit-forskare. Deras forskning kommer att bli till direkt nytta för de blivande arbetsgivarna. De nya Flexit-forskarna anställs som in-houseforskare i Helsingborg stad, Region Skåne och Riksteatern. Förutom att bedriva forskning tillför de även kompetens till verksamheterna genom att vara delaktiga i det löpande arbetet.

Riksbankens Jubileumsfond och Region Skåne satsar på forskare på kulturförvaltningen

Riksbankens Jubileumsfond och Region Skåne satsar på forskare på kulturförvaltningen

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2018 16:27 CEST

Riksbankens Jubileumsfond har utsett Katja Lindqvist vid Lunds universitet, Campus Helsingborg, till en av tre nya Flexit-forskare. Katja Lindqvist ska undersöka hur regioner i Europa arbetar med att utveckla kulturella och kreativa näringar, samt effekterna av detta, utifrån hennes nya arbetsplats på kulturförvaltning i Region Skåne.

Nyheter Visa alla 19 träffar

Att leva med demens

Nyheter   •   Dec 05, 2016 15:46 CET

Den 8 december presenterar forskarna i programmet "Demens: handlingsförmåga, personskap och vardagsliv" på vilka sätt demenssjuka kan utnyttja kvarvarande funktioner i det sociala samspelet.

Lär mer på konferens

Nyheter   •   Nov 18, 2016 15:51 CET

Välkommen till konferenser om hoten mot fred, hur samhällen skapar sina minen och ungdomars politiska utveckling: 28 november: Hoten mot freden - inte alltid det man förväntar sig 30 november: Minne, berättande och historikerns ansvar 6 december: Ungdomars politiska utveckling

300 miljoner kronor till svensk humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

Nyheter   •   Okt 20, 2016 17:34 CEST

Riksbankens Jubileumsfond beviljade i torsdag drygt 300 miljoner kronor till 3 forskningsprogram, 42 mindre forskningsprojekt och 7 projekt till forskningens infrastruktur - alla inom humaniora och samhällsvetenskap. Läs mer om exakt vilka som fick medel på www.rj.se

Vi litar på Skatteverket

Nyheter   •   Dec 08, 2015 11:18 CET

Med utgångspunkt i ekonomisk antropologi har Lotta Björklund Larsen undersökt skattesystemets legitimitet genom att studera praktiker hos Skatteverket.Hon har frågat sig vilken kunskap som används i bedömningen när beskattningsbar inkomst, skiljs från skattefri. Det är inte självklart. Hennes forskning, som finansierats av Riksbankens Jubileumsfond, slutredovisas nu.

Evenemang Visa alla 20 träffar

Forskning som kan förändra politiken

Evenemang   •   Jun 18, 2014 09:10 CEST

Välkommen till SAMspråk under Almedalsveckan. Lyssna på och ställ frågor till framstående forskare, politiker och beslutsfattare. Program: Yttrandefrihet eller integritet? Gruvor och urfolk– vilka intressen vinner? Nyttig eller onyttig kultur? Räddar städerna den biologiska mångfalden? Ung, arbetslös och utanför Vinnare och förlorare på spelmarknaden Mer information: www.rj.se/samsprak

2014-06-30, 10:00 - 16:45 CEST

Bryggarsalen, (Strand hotel), Mellangatan 54

Blir de svenska partierna mer lika varandra?

Evenemang   •   Jan 22, 2014 08:49 CET

Nu presenterar Mats Sjölin och hans kollegor resultat från sitt forskningsprojekt om riksdagspartier: blir partierna allt mer lika varandra? Har partigrupperna blivit mer homogena och har genusskillnaderna minskat? Har partierna blivit mer professionaliserade, avpolitiserade och anpassade till medielogiken, på bekostnad av ideologin? Står partigruppernas interna kulturer emot likriktningen?

2014-02-05, 17:00 - 18:30 CET

Skandiasalen, Stockholm

Varför är läsning så viktigt?

Varför är läsning så viktigt?

Evenemang   •   Nov 26, 2013 10:32 CET

Det satsas mycket på läsfrämjande kampanjer idag, och de flesta är överens om vikten av att kunna läsa. Men varför är läsning så viktigt? Och gäller det all läsning? Lyssna till ett samtal med litteraturkritikern Jonas Thente, litteraturvetarna Maria Karlsson och Thomas Götselius, som båda medverkar i Riksbankens Jubileumsfonds årsbok Läsning, under ledning av John Chrispinsson.

2013-12-02, 18:00 - 20:00 CET

ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm

Infrias partiernas vallöften?

Infrias partiernas vallöften?

Evenemang   •   Okt 23, 2013 10:11 CEST

Elin Naurin, lektor på statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet, talar om hur politiker ser på vad som är och inte är ett uppfyllt vallöfte. Jämförelser mellan väljarnas uppfattningar och forskarnas val av teoretiska definitioner visar att väljare och forskare definierar politikers mandat och ansvar på olika sätt. Efter seminariet inbjuds till mingel och lättare förtäring.

2013-11-06, 17:00 - 18:30 CET

Plats: Skandiasalen, Mynttorget 1 Anmäl er i receptionen vid riksdagens huvudentré. Riksdagen 1. Kontaktperson Emelie Nilsson, 08-786 42 64