Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 116 träffar

Riksbankens Jubileumsfonds utser nya Humboldtstipendiater

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 10:40 CET

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och Humboldt-Stiftung i Bonn erbjuder stipendier för gästforskare i respektive land. Årets stipendiater är Tanja Thomas, Universität Tübingen som har bjudits in av institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola och Jeffrey Wimmer, Universität Augsburg, som har bjudits in av institutionen för informatik och medier, Uppsala universitet.

Riksbankens Jubileumsfond delar ut drygt 350 miljoner kronor till forskning

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 18:36 CEST

Ansökningarna till RJ:s årliga utlysning skickades in i januari. Nu har styrelsen tagit beslut om vilka av dessa forskningsansökningar som beviljas. Det blir totalt 50 treåriga projekt, tre längre program och åtta infrastrukturprojekt som delar på drygt 350 miljoner kronor.

Utlysning av Kommunikationsprojekt

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2018 10:47 CEST

Riksbankens Jubileumsfond utlyser 4 miljoner kronor till Kommunikationsprojekt. Deadline är den 19 september.

Fem Pro Futura-forskare utsedda

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 12:06 CEST

Fem forskare har utsetts till 2018 års Pro Futura-forskare. Det är den trettonde omgången av satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Av de 33 forskare som nominerades har Riksbankens Jubielumsfond dessutom valt att dela ut RJ 1 year research grant till ytterligare tre forskare.

Nyheter Visa alla 9 träffar

Lär mer på konferens

Nyheter   •   Nov 18, 2016 15:51 CET

Välkommen till konferenser om hoten mot fred, hur samhällen skapar sina minen och ungdomars politiska utveckling: 28 november: Hoten mot freden - inte alltid det man förväntar sig 30 november: Minne, berättande och historikerns ansvar 6 december: Ungdomars politiska utveckling

300 miljoner kronor till svensk humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

Nyheter   •   Okt 20, 2016 17:34 CEST

Riksbankens Jubileumsfond beviljade i torsdag drygt 300 miljoner kronor till 3 forskningsprogram, 42 mindre forskningsprojekt och 7 projekt till forskningens infrastruktur - alla inom humaniora och samhällsvetenskap. Läs mer om exakt vilka som fick medel på www.rj.se

Vi litar på Skatteverket

Nyheter   •   Dec 08, 2015 11:18 CET

Med utgångspunkt i ekonomisk antropologi har Lotta Björklund Larsen undersökt skattesystemets legitimitet genom att studera praktiker hos Skatteverket.Hon har frågat sig vilken kunskap som används i bedömningen när beskattningsbar inkomst, skiljs från skattefri. Det är inte självklart. Hennes forskning, som finansierats av Riksbankens Jubileumsfond, slutredovisas nu.

Forskningsvistelser vid de svenska instituten i Aten, Istanbul och Rom

Nyheter   •   Mar 10, 2015 11:57 CET

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) ledigförklarar härmed medel till gästforskare vid de svenska forskningsinstituten i Aten, Istanbul och Rom. Den som söker ska vid ansökningstillfället ha avlagt doktorsexamen och ha en anställning antingen vid ett svenskt universitet och högskola eller vid ett svenskt museum, arkiv och bibliotek.

Evenemang Visa alla 15 träffar

Forskning som kan förändra politiken

Evenemang   •   Jun 18, 2014 09:10 CEST

Välkommen till SAMspråk under Almedalsveckan. Lyssna på och ställ frågor till framstående forskare, politiker och beslutsfattare. Program: Yttrandefrihet eller integritet? Gruvor och urfolk– vilka intressen vinner? Nyttig eller onyttig kultur? Räddar städerna den biologiska mångfalden? Ung, arbetslös och utanför Vinnare och förlorare på spelmarknaden Mer information: www.rj.se/samsprak

2014-06-30, 10:00 - 16:45 CEST

Bryggarsalen, (Strand hotel), Mellangatan 54

Blir de svenska partierna mer lika varandra?

Evenemang   •   Jan 22, 2014 08:49 CET

Nu presenterar Mats Sjölin och hans kollegor resultat från sitt forskningsprojekt om riksdagspartier: blir partierna allt mer lika varandra? Har partigrupperna blivit mer homogena och har genusskillnaderna minskat? Har partierna blivit mer professionaliserade, avpolitiserade och anpassade till medielogiken, på bekostnad av ideologin? Står partigruppernas interna kulturer emot likriktningen?

2014-02-05, 17:00 - 18:30 CET

Skandiasalen, Stockholm

Infrias partiernas vallöften?

Infrias partiernas vallöften?

Evenemang   •   Okt 23, 2013 10:11 CEST

Elin Naurin, lektor på statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet, talar om hur politiker ser på vad som är och inte är ett uppfyllt vallöfte. Jämförelser mellan väljarnas uppfattningar och forskarnas val av teoretiska definitioner visar att väljare och forskare definierar politikers mandat och ansvar på olika sätt. Efter seminariet inbjuds till mingel och lättare förtäring.

2013-11-06, 17:00 - 18:30 CET

Plats: Skandiasalen, Mynttorget 1 Anmäl er i receptionen vid riksdagens huvudentré. Riksdagen 1. Kontaktperson Emelie Nilsson, 08-786 42 64

Men läs då unge!

Men läs då unge!

Evenemang   •   Aug 20, 2013 14:44 CEST

Barns och ungas läsförmåga fortsätter sjunka. Hur påverkas samhället på sikt av detta? Nu satsar man brett på läsfrämjande insatser. Men vad betyder det? Vilka vägar leder till ökad läslust? Medverkande: Johanna Koljonen, författare/journalist, Ann Steiner, lektor i litt.vetenskap, och Magnus Persson, prof. i litt.vetenskap med didaktisk inriktning. Moderator: Daniel Sandström, kulturchef SvD

2013-09-26, 14:00 - 14:45 CEST

Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg.