Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 135 träffar

Forskare finansieras för att samverka med omgivande samhället

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2020 07:05 CEST

Riksbankens Jubileumsfond finansierar forskningssamarbete med Skånes universitetssjukhus, Språkrådet och Malmö stad.

Årets Pro Futura-forskare utsedda

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2020 08:36 CEST

Riksbankens Jubileumsfond har utsett fem forskare till 2020 års Pro Futura-forskare. Forskarna har handplockats med hänsyn till den kvalitet deras forskning har samt till deras förmåga att i framtiden arbeta självständigt och nydanande. Sedan 1999 har 63 forskare antagits till denna satsning på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Den ständigt omplanerade staden

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2020 15:09 CEST

Sedan inflyttningen till städerna ökade dramatiskt från 1800-talets slut har stadens styrande försökt planera städerna bättre. Men flera gånger har planerna slagit fel och visat sig ohållbara. Kritiken efteråt har inte varit nådig. Ändå måste vi planera. Så hur ska man göra det bättre?

Staden – ny samtalsserie på UR och ny årsbox

Staden – ny samtalsserie på UR och ny årsbox

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2020 13:59 CEST

2020 är staden temat för Riksbankens Jubileumsfonds årsbox. Forskare har skrivit om staden som fenomen. Det handlar om alltifrån urbanitetens kärna till framtidens städer och varför våld dras till städer, om hur städer en gång i världen uppkom, vilka behov städerna svarar mot och varför de ibland faller. Nu finns de tre första häftena tillgängliga samt en serie samtal om staden.

Nyheter Visa alla 10 träffar

Två forskare utsedda till årets Humboldtstipendiater

Nyheter   •   Jul 02, 2020 10:23 CEST

Riksbankens Jubileumsfond och Humboldt-Stiftung i Bonn erbjuder stipendier för gästforskare i respektive land. Årets stipendiater: Johannes Müller, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, inbjuds av Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet. Martin Karlsson, CINCH, University of Duisburg-Essen, Essen inbjuds av Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Lär mer på konferens

Nyheter   •   Nov 18, 2016 15:51 CET

Välkommen till konferenser om hoten mot fred, hur samhällen skapar sina minen och ungdomars politiska utveckling: 28 november: Hoten mot freden - inte alltid det man förväntar sig 30 november: Minne, berättande och historikerns ansvar 6 december: Ungdomars politiska utveckling

300 miljoner kronor till svensk humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

Nyheter   •   Okt 20, 2016 17:34 CEST

Riksbankens Jubileumsfond beviljade i torsdag drygt 300 miljoner kronor till 3 forskningsprogram, 42 mindre forskningsprojekt och 7 projekt till forskningens infrastruktur - alla inom humaniora och samhällsvetenskap. Läs mer om exakt vilka som fick medel på www.rj.se

Vi litar på Skatteverket

Nyheter   •   Dec 08, 2015 11:18 CET

Med utgångspunkt i ekonomisk antropologi har Lotta Björklund Larsen undersökt skattesystemets legitimitet genom att studera praktiker hos Skatteverket.Hon har frågat sig vilken kunskap som används i bedömningen när beskattningsbar inkomst, skiljs från skattefri. Det är inte självklart. Hennes forskning, som finansierats av Riksbankens Jubileumsfond, slutredovisas nu.

Evenemang Visa alla 15 träffar

Forskning som kan förändra politiken

Evenemang   •   Jun 18, 2014 09:10 CEST

Välkommen till SAMspråk under Almedalsveckan. Lyssna på och ställ frågor till framstående forskare, politiker och beslutsfattare. Program: Yttrandefrihet eller integritet? Gruvor och urfolk– vilka intressen vinner? Nyttig eller onyttig kultur? Räddar städerna den biologiska mångfalden? Ung, arbetslös och utanför Vinnare och förlorare på spelmarknaden Mer information: www.rj.se/samsprak

2014-06-30, 10:0016:45 CEST

Bryggarsalen, (Strand hotel), Mellangatan 54

Blir de svenska partierna mer lika varandra?

Evenemang   •   Jan 22, 2014 08:49 CET

Nu presenterar Mats Sjölin och hans kollegor resultat från sitt forskningsprojekt om riksdagspartier: blir partierna allt mer lika varandra? Har partigrupperna blivit mer homogena och har genusskillnaderna minskat? Har partierna blivit mer professionaliserade, avpolitiserade och anpassade till medielogiken, på bekostnad av ideologin? Står partigruppernas interna kulturer emot likriktningen?

2014-02-05, 17:0018:30 CET

Skandiasalen, Stockholm

Infrias partiernas vallöften?

Infrias partiernas vallöften?

Evenemang   •   Okt 23, 2013 10:11 CEST

Elin Naurin, lektor på statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet, talar om hur politiker ser på vad som är och inte är ett uppfyllt vallöfte. Jämförelser mellan väljarnas uppfattningar och forskarnas val av teoretiska definitioner visar att väljare och forskare definierar politikers mandat och ansvar på olika sätt. Efter seminariet inbjuds till mingel och lättare förtäring.

2013-11-06, 17:0018:30 CET

Plats: Skandiasalen, Mynttorget 1 Anmäl er i receptionen vid riksdagens huvudentré. Riksdagen 1. Kontaktperson Emelie Nilsson, 08-786 42 64

Men läs då unge!

Men läs då unge!

Evenemang   •   Aug 20, 2013 14:44 CEST

Barns och ungas läsförmåga fortsätter sjunka. Hur påverkas samhället på sikt av detta? Nu satsar man brett på läsfrämjande insatser. Men vad betyder det? Vilka vägar leder till ökad läslust? Medverkande: Johanna Koljonen, författare/journalist, Ann Steiner, lektor i litt.vetenskap, och Magnus Persson, prof. i litt.vetenskap med didaktisk inriktning. Moderator: Daniel Sandström, kulturchef SvD

2013-09-26, 14:0014:45 CEST

Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg.