Bltqpffypaf9odtixptm

Stockholm Life Newsletter - April 2015

Nyheter   •   2015-04-29 11:03 CEST

Läs det senaste nyhetsbrevet från Stockholm Life.

Media-no-image

Norra Stationsgatan i helt ny tappning

Blogginlägg   •   2015-04-02 12:46 CEST

Under 2014 har ett tiotal fastighetsägare tillsammans med Stockholm stad arbetat fram en handlingsplan för Norra Stationsgatan. Arbetet har letts av Place Development Group, en konsultgrupp som är specialister inom utveckling av städer, platser och destinationer.

Syftet har varit att skapa en gemensam vision som fastighetsägare, exploatörer och Stockholms stad kan arbeta efter för att skapa en attraktiv destination. Det är ett långsiktigt arbete där samsyn och helhetsbild är avgörande för gatans framgång.

Arbetet har genomförts genom en serie workshops där gatans inriktning och position har diskuterats fram. När samtliga aktörer aktivt arbetar tillsammans skapas genomförandekraft som ger goda förutsättningar för att uppnå en attraktiv helhetsupplevelse med platsen.

Norra Stationsgatan ska bli en av Stockholms mest intressanta destinationer där Hagastaden möter Vasastaden. Målet är att utveckla nya och befintliga kvarter för att skapa bestående värden för kommersiella aktörer, boende och besökare.

Det kommer att bli en inbjudande och kontrastrik destination med matupplevelser, levande stråk och ett kvalitativt serviceutbud. En tillgänglig och händelserik del av Hagastaden med konst, kultur & design.

Den gemensamma plattformen ligger till grund för det fortsatta arbetet som kommer att bli en spännande resa.

​Under 2014 har ett tiotal fastighetsägare tillsammans med Stockholm stad arbetat fram en handlingsplan för Norra Stationsgatan. Arbetet har letts av Place Development Group, en konsultgrupp som är specialister inom utveckling av städer, platser och destinationer.

Läs vidare »
Bltqpffypaf9odtixptm

Stockholm Life Newsletter - March 2015

Nyheter   •   2015-03-26 09:53 CET

Läs det senaste nyhetsbrevet från Stockholm Life.

Media-no-image

​Stockholm lockar stor life science-kongress

Pressmeddelanden   •   2015-03-12 09:36 CET

Den internationella arrangören av life science-konferenser, EBDGroup, väljer att arrangera sin stora kongress Bio Europe Spring i Stockholm våren 2016. Det är första gången staden är värd för arrangemanget. EBDGrup motiverar valet av stad med Stockholms starka position inom life science och goda renommé i att arrangera internationella kongresser.

- Bio Europe Spring är den ledande europeiska kongressen inom life science. Jag är glad att vårkonferensen kommer förläggas till Stockholm 2016. Detta är något vi arbetat för under lång tid, och stärker Stockholms position som en av Europas ledande regioner inom life science. Det blir även en möjlighet att öka kunskapen om regionen och dess forskning, säger Ylva Hultman, Business Development Manager Life Science på Stockholm Business Region Development.

Stockholm valdes ut som kongressplats i hård konkurrens med flera andra europeiska städer och kongressen förväntas att locka omkring 2300 delegater från hela världen till Kistamässan mellan den 4-6 april 2016. Delegaterna representerar såväl ledande forskare som life science-industrin.

- Den här typen av kongresser sätter Stockholm på kartan för forskare, företag och investerare från hela världen. Vi arbetar hårt med att göra staden attraktiv för den här typen av arrangemang, säger Karin Mäntymäki, Chef möten och kongresser på Stockholm Visitors Board.

Stockholm Life Solna-Stockholm är ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden. Området där Solna och Stockholm möts är redan idag ett kraftfullt centrum där akademisk kunskap, företag samt hälso- och sjukvården samarbetar för att bidra till bättre hälsa och livskvalitet.

Den internationella arrangören av life science-konferenser, EBDGroup, väljer att arrangera sin stora kongress Bio Europe Spring i Stockholm våren 2016. Det är första gången staden är värd för arrangemanget. EBDGroup motiverar valet av stad med Stockholms starka position inom life science och goda renommé i att arrangera internationella kongresser.

Läs vidare »
Bltqpffypaf9odtixptm

Stockholm Life Newsletter - February 2015

Nyheter   •   2015-03-03 10:32 CET

Läs det senaste nyhetsbrevet från Stockholm Life.

Bltqpffypaf9odtixptm

Stockholm Life Newsletter - Januari 2015

Nyheter   •   2015-02-02 21:57 CET

Media-no-image

​Fem miljoner till Glionova från Forska&Väx

Nyheter   •   2014-11-24 15:07 CET

Glionova Therapeutics får 4,95 miljoner kronor för att genomföra den pre-kliniska utvecklingen av GLN-1001, ett nytt medel för potentiell behandling för glioblastom, den vanligaste och mest aggressiva formen av hjärncancer. 

”Vi välkomnar stödet till utvecklingen av det som vi hoppas kan bli ett läkemedel mot en mycket svår sjukdom som idag saknar bra behandling. Dessa extra resurser gör det möjligt att genomföra viktiga tester innan vi kan prova vår försöksterapi på patienter”, säger Eugen Steiner, VD för Glionova. 

”VINNOVA:s stöd är också ett erkännande av såväl utvecklingsstrategi som teamets förmåga att driva utvecklingen framåt. Läkemedelsutveckling innebär alltid hög risk och ett sådant erkännande underlättar betydligt för att attrahera mer kapital till pågående och kommande utvecklingssteg”.

Eugen Steiner fortsätter: ”Denna form av stöd till tidig utveckling, där risken är hög och få andra alternativ till finansiering finns, är viktig för att fånga upp de guldkorn som trots allt finns bland tidiga projekt och jag anser att VINNOVA har en bra modell för att selektera lovande projekt. Vi ska också komma ihåg att stödet, som i sin helhet kommer från skattebetalarna, ger en hel del tillbaka i form av skatteintäkter genom att en stor del av stödet går till löner, antingen internt eller hos de företag som får intäkter genom att leverera experttjänster. Det statliga stödet kräver dessutom motfinansiering, vilket bidrar till att genom privata aktörers finansiering öka skatteintäkterna.”

Om Glionova
Glionova Therapeutics är ett privatägt läkemedelsföretag som fokuserar på att utveckla nya behandlingar för cancer. Bolagets ledande läkemedelskandidat, GLN-1001, är den första i klassen av oralt tillgängliga småmolekyler som utvecklas som en potentiellt sjukdomsmodifierande terapi för glioblastom. Glioblastom är den vanligaste och mest aggressiva formen av cancer i hjärnan och drabbar 2 - 7 av 100 000 personer över hela världen varje år.GLN-1001 har i djurförsök visat att behandlingen leder till en dramatiskt förlängd överlevnad i den djurmodell som använts. Glionova planerar ansöka om särläkemedelsstatus i både USA och EU. www.glionova.com

Om Forska & Väx, VINNOVA
Inom utlysningen Forska&Väx finansierar VINNOVA innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt i tidiga skeden, som ger små och medelstora företag möjlighet att växa och utvecklas. Motivet bakom programmet är att små företag ofta har svårt att få finansiering för innovationsprojekt i tidiga skeden med hög risk. 

För ytterligare information, kontakta: Eugen Steiner, VD Glionova, eugen.steiner@glionova.com, telefon: 070 540 65 19. 

Glionova Therapeutics får nära 5 miljoner kronor för att genomföra den pre-kliniska utvecklingen av GLN-1001, ett nytt medel för potentiell behandling för glioblastom, den vanligaste och mest aggressiva formen av hjärncancer.

Läs vidare »
Media-no-image

Zenicors metod för screening av förmaksflimmer kostnadseffektivt

Nyheter   •   2014-11-19 15:00 CET

Idag publicerades den statliga myndigheten Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) utvärdering av primärpreventiv screening av förmaksflimmer med Zenicors tum-EKG. Det vetenskapliga underlaget till studien visar att screening av 75-åriga individer leder till både tidigare och fler upptäckter av förmaksflimmer, en betydande riskfaktor för stroke. TLV bedömer att fördelarna med screening av förmaksflimmer är tillräckligt stora för att motivera själva kostnaderna för screening och att den studerade befolkningsscreeningen är kostnadseffektiv. 

Med screening kommer inte bara färre personer att drabbas av stroke utan samtidigt uppnås hälsoekonomiska vinster genom att vård- och omsorgskostnaderna för stroke i samhället minskar. Det nya kunskapsunderlaget från utvärderingen bidrar till att ge landstingen stöd inför beslut om eventuell användning av tum-EKG i större befolkningsscreening för förmaksflimmer. Det är Socialstyrelsen som tar ställning till införande av nya nationella screeningprogram.

Mats Palerius, VD för Zenicor kommenterar: ”Utfallet av TLV:s utvärdering bekräftar att de hälsovinster som dokumenterats genom undersökningar med fokus på den medicinska nyttan av Zenicors tum-EKG även är kostnadseffektiv för vården. Detta är mycket glädjande och talar för ett införande av nationella screeningprogram med Zenicors tum-EKG för att minska risken för stroke hos äldre patienter. Vi kan nu även se vår geografiska expansion i Europa och fortsatt tillväxt i Norden med ännu större tillförsikt”

Mårten Rosenqvist, Professor i medicin vid Karolinska Institutet och medicinsk expert på förmaksflimmer säger: ”Det har tagit 8 år av tät samverkan mellan klinisk expertis inom hjärtdiagnostik och experter inom en av Sveriges paradgrenar, IT/Telecom, samt åtskilliga kliniska studier för att komma till där vi står idag, med en metodik som TLV bedömer vara kostnadseffektiv. Framväxten av detta diagnostikkoncept är ett utmärkt exempel på vad som kan åstadkommas genom samarbete mellan forskningen och industrin.”

Zenicor har nyligen genomfört en nyemission på 12 miljoner kronor i samband med en notering av aktien på Aktietorget. Aktien övertecknades med 80 %. Syftet är att stärka kapitalbasen för att kunna öka takten i företagets geografiska expansion samt även inleda ökade satsningar på nya kundbehov och produktutveckling. Teckningsperioden avslutades den 5 november och första handelsdag i aktien är 18 november. Marknadsorganisationen i Norden, Tyskland och Storbritannien kommer att förstärkas, man kommer att förbereda för ytterligare geografisk expansion samt verka för etablering av nationella och regionala screeningprogram för förmaksflimmer.

Om förmaksflimmer och ischemisk stroke
Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för ischemisk stroke, dvs. den typ av stroke som orsakas av en blodpropp. Om förmaksflimmer konstateras, ordineras blodförtunnande läkemedel. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 % av fallen.

Om Zenicor och tum-EKG från ZenicorZenicors diagnosmetod finns idag på 250 kliniker i Sverige och Norden. Zenicors lösning består av en handhållen apparat (tum-EKG) där patienten under en längre period själv kan registrera kortare episoder av sitt EKG, vilka sedan automatiskt via mobilnätet skickas till en central databas. Via Internet kan vårdgivaren därefter när som helst ta del av patientens EKG och ställa en diagnos. Flera omfattande studier har visat att Zenicors tum-EKG, i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet, har en överlägsen diagnostisk förmåga jämfört med traditionella metoder.

För mer information
Mats Palerius, VD Zenicor Medical Systems AB, mats@zenicor.se, mobiltelefon: 070-561 5564.
www.zenicor.se

Mårten Rosenqvist, Professor i Medicin, Karolinska Institutet, marten.rosenqvist@ds.se, mobiltelefon: 070-794 02 71

Högupplösta bilder på Zenicors tum-EKG finns för nedladdning här: http://zenicor.se/pressmaterial
Mer information om TLV:s rapport finns på TLV:s hemsida: http://www.tlv.se/press/ovriga-nyheter/Screening-a...

Ny rapport från statlig myndighet visar att Zenicors tum-EKG metod för screening av förmaksflimmer är kostnadseffektivt

Läs vidare »
Yxrsoy85gnskkbpyxpsh

ArtResLab Hagastaden – speed dejting mellan forskare och konstnärer

Nyheter   •   2014-11-18 10:29 CET

​ArtResLab Hagastaden är ett samarbetsprojekt mellan forskare och konstnärer som kommer att pågå under ett halvår, från november 2014 till maj 2015. Liljevalchs Hubb på Industrivägen i Solna, var mötesplatsen för en tvådagars kickoff den 5–6 november där projektets parter fick möjlighet att lära känna varandra inför det kommande samarbetet.

Ufahgqh8cj9bzgdjodo1

ArtResLab Hagastaden – nu startar utbytesprojektet mellan forskare och konstnärer

Nyheter   •   2014-11-06 10:35 CET

ArtResLab är ett utbytesprojekt mellan konst och forskning i Hagastaden med start i november. Intresserade forskare fick information om tankarna kring konceptarbetet med konst i offentliga miljöer och förutsättningarna för projektet, på det inledande informationsmötet, som ägde rum på Liljevalchs nya hubb vid ateljéerna i Solna.

Kommande evenemang 1 evenemang

27 Maj 07:45

Hur kan vi möta morgondagens samhällsutmaningar? – OpenLab om hälsa, vård, forskning och innovation

2015-05-27, 07:45 - 09:00
Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, plan 24 (hiss till plan 23).

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Marknadsföring och kommunikation
  • anna.frejd@ssci.se
  • +46 705 39 00 79
  • +46 8 522 110 40
Marketing and Communications Director

Om Stockholm Life Solna-Stockholm

Stockholm Life Solna-Stockholm är ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden.

Stockholm Life är en del av ett nytt stadsområde som växer fram i gränsen mellan Solna och Stockholm – i storstadens puls och med naturen om hörnet. Inom området görs stora investeringar i bostäder, life science-fastigheter och kommunikation för att fylla det med service, kultur och möjligheter till rekreation.

Adress

  • Stockholm Life Solna-Stockholm
  • STOCKHOLM SCIENCE CITY Wenner-Gren Center, Sveavägen 166
  • 113 46 Stockholm
  • Vår hemsida