Bltqpffypaf9odtixptm

Stockholm Life Newsletter - March 2015

Nyheter   •   2015-03-26 09:53 CET

Läs det senaste nyhetsbrevet från Stockholm Life.

Media-no-image

​Stockholm lockar stor life science-kongress

Pressmeddelanden   •   2015-03-12 09:36 CET

Den internationella arrangören av life science-konferenser, EBDGroup, väljer att arrangera sin stora kongress Bio Europe Spring i Stockholm våren 2016. Det är första gången staden är värd för arrangemanget. EBDGrup motiverar valet av stad med Stockholms starka position inom life science och goda renommé i att arrangera internationella kongresser.

- Bio Europe Spring är den ledande europeiska kongressen inom life science. Jag är glad att vårkonferensen kommer förläggas till Stockholm 2016. Detta är något vi arbetat för under lång tid, och stärker Stockholms position som en av Europas ledande regioner inom life science. Det blir även en möjlighet att öka kunskapen om regionen och dess forskning, säger Ylva Hultman, Business Development Manager Life Science på Stockholm Business Region Development.

Stockholm valdes ut som kongressplats i hård konkurrens med flera andra europeiska städer och kongressen förväntas att locka omkring 2300 delegater från hela världen till Kistamässan mellan den 4-6 april 2016. Delegaterna representerar såväl ledande forskare som life science-industrin.

- Den här typen av kongresser sätter Stockholm på kartan för forskare, företag och investerare från hela världen. Vi arbetar hårt med att göra staden attraktiv för den här typen av arrangemang, säger Karin Mäntymäki, Chef möten och kongresser på Stockholm Visitors Board.

Stockholm Life Solna-Stockholm är ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden. Området där Solna och Stockholm möts är redan idag ett kraftfullt centrum där akademisk kunskap, företag samt hälso- och sjukvården samarbetar för att bidra till bättre hälsa och livskvalitet.

Den internationella arrangören av life science-konferenser, EBDGroup, väljer att arrangera sin stora kongress Bio Europe Spring i Stockholm våren 2016. Det är första gången staden är värd för arrangemanget. EBDGroup motiverar valet av stad med Stockholms starka position inom life science och goda renommé i att arrangera internationella kongresser.

Läs vidare »
Bltqpffypaf9odtixptm

Stockholm Life Newsletter - February 2015

Nyheter   •   2015-03-03 10:32 CET

Läs det senaste nyhetsbrevet från Stockholm Life.

Bltqpffypaf9odtixptm

Stockholm Life Newsletter - Januari 2015

Nyheter   •   2015-02-02 21:57 CET

Media-no-image

​Fem miljoner till Glionova från Forska&Väx

Nyheter   •   2014-11-24 15:07 CET

Glionova Therapeutics får 4,95 miljoner kronor för att genomföra den pre-kliniska utvecklingen av GLN-1001, ett nytt medel för potentiell behandling för glioblastom, den vanligaste och mest aggressiva formen av hjärncancer. 

”Vi välkomnar stödet till utvecklingen av det som vi hoppas kan bli ett läkemedel mot en mycket svår sjukdom som idag saknar bra behandling. Dessa extra resurser gör det möjligt att genomföra viktiga tester innan vi kan prova vår försöksterapi på patienter”, säger Eugen Steiner, VD för Glionova. 

”VINNOVA:s stöd är också ett erkännande av såväl utvecklingsstrategi som teamets förmåga att driva utvecklingen framåt. Läkemedelsutveckling innebär alltid hög risk och ett sådant erkännande underlättar betydligt för att attrahera mer kapital till pågående och kommande utvecklingssteg”.

Eugen Steiner fortsätter: ”Denna form av stöd till tidig utveckling, där risken är hög och få andra alternativ till finansiering finns, är viktig för att fånga upp de guldkorn som trots allt finns bland tidiga projekt och jag anser att VINNOVA har en bra modell för att selektera lovande projekt. Vi ska också komma ihåg att stödet, som i sin helhet kommer från skattebetalarna, ger en hel del tillbaka i form av skatteintäkter genom att en stor del av stödet går till löner, antingen internt eller hos de företag som får intäkter genom att leverera experttjänster. Det statliga stödet kräver dessutom motfinansiering, vilket bidrar till att genom privata aktörers finansiering öka skatteintäkterna.”

Om Glionova
Glionova Therapeutics är ett privatägt läkemedelsföretag som fokuserar på att utveckla nya behandlingar för cancer. Bolagets ledande läkemedelskandidat, GLN-1001, är den första i klassen av oralt tillgängliga småmolekyler som utvecklas som en potentiellt sjukdomsmodifierande terapi för glioblastom. Glioblastom är den vanligaste och mest aggressiva formen av cancer i hjärnan och drabbar 2 - 7 av 100 000 personer över hela världen varje år.GLN-1001 har i djurförsök visat att behandlingen leder till en dramatiskt förlängd överlevnad i den djurmodell som använts. Glionova planerar ansöka om särläkemedelsstatus i både USA och EU. www.glionova.com

Om Forska & Väx, VINNOVA
Inom utlysningen Forska&Väx finansierar VINNOVA innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt i tidiga skeden, som ger små och medelstora företag möjlighet att växa och utvecklas. Motivet bakom programmet är att små företag ofta har svårt att få finansiering för innovationsprojekt i tidiga skeden med hög risk. 

För ytterligare information, kontakta: Eugen Steiner, VD Glionova, eugen.steiner@glionova.com, telefon: 070 540 65 19. 

Glionova Therapeutics får nära 5 miljoner kronor för att genomföra den pre-kliniska utvecklingen av GLN-1001, ett nytt medel för potentiell behandling för glioblastom, den vanligaste och mest aggressiva formen av hjärncancer.

Läs vidare »
Media-no-image

Zenicors metod för screening av förmaksflimmer kostnadseffektivt

Nyheter   •   2014-11-19 15:00 CET

Idag publicerades den statliga myndigheten Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) utvärdering av primärpreventiv screening av förmaksflimmer med Zenicors tum-EKG. Det vetenskapliga underlaget till studien visar att screening av 75-åriga individer leder till både tidigare och fler upptäckter av förmaksflimmer, en betydande riskfaktor för stroke. TLV bedömer att fördelarna med screening av förmaksflimmer är tillräckligt stora för att motivera själva kostnaderna för screening och att den studerade befolkningsscreeningen är kostnadseffektiv. 

Med screening kommer inte bara färre personer att drabbas av stroke utan samtidigt uppnås hälsoekonomiska vinster genom att vård- och omsorgskostnaderna för stroke i samhället minskar. Det nya kunskapsunderlaget från utvärderingen bidrar till att ge landstingen stöd inför beslut om eventuell användning av tum-EKG i större befolkningsscreening för förmaksflimmer. Det är Socialstyrelsen som tar ställning till införande av nya nationella screeningprogram.

Mats Palerius, VD för Zenicor kommenterar: ”Utfallet av TLV:s utvärdering bekräftar att de hälsovinster som dokumenterats genom undersökningar med fokus på den medicinska nyttan av Zenicors tum-EKG även är kostnadseffektiv för vården. Detta är mycket glädjande och talar för ett införande av nationella screeningprogram med Zenicors tum-EKG för att minska risken för stroke hos äldre patienter. Vi kan nu även se vår geografiska expansion i Europa och fortsatt tillväxt i Norden med ännu större tillförsikt”

Mårten Rosenqvist, Professor i medicin vid Karolinska Institutet och medicinsk expert på förmaksflimmer säger: ”Det har tagit 8 år av tät samverkan mellan klinisk expertis inom hjärtdiagnostik och experter inom en av Sveriges paradgrenar, IT/Telecom, samt åtskilliga kliniska studier för att komma till där vi står idag, med en metodik som TLV bedömer vara kostnadseffektiv. Framväxten av detta diagnostikkoncept är ett utmärkt exempel på vad som kan åstadkommas genom samarbete mellan forskningen och industrin.”

Zenicor har nyligen genomfört en nyemission på 12 miljoner kronor i samband med en notering av aktien på Aktietorget. Aktien övertecknades med 80 %. Syftet är att stärka kapitalbasen för att kunna öka takten i företagets geografiska expansion samt även inleda ökade satsningar på nya kundbehov och produktutveckling. Teckningsperioden avslutades den 5 november och första handelsdag i aktien är 18 november. Marknadsorganisationen i Norden, Tyskland och Storbritannien kommer att förstärkas, man kommer att förbereda för ytterligare geografisk expansion samt verka för etablering av nationella och regionala screeningprogram för förmaksflimmer.

Om förmaksflimmer och ischemisk stroke
Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för ischemisk stroke, dvs. den typ av stroke som orsakas av en blodpropp. Om förmaksflimmer konstateras, ordineras blodförtunnande läkemedel. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 % av fallen.

Om Zenicor och tum-EKG från ZenicorZenicors diagnosmetod finns idag på 250 kliniker i Sverige och Norden. Zenicors lösning består av en handhållen apparat (tum-EKG) där patienten under en längre period själv kan registrera kortare episoder av sitt EKG, vilka sedan automatiskt via mobilnätet skickas till en central databas. Via Internet kan vårdgivaren därefter när som helst ta del av patientens EKG och ställa en diagnos. Flera omfattande studier har visat att Zenicors tum-EKG, i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet, har en överlägsen diagnostisk förmåga jämfört med traditionella metoder.

För mer information
Mats Palerius, VD Zenicor Medical Systems AB, mats@zenicor.se, mobiltelefon: 070-561 5564.
www.zenicor.se

Mårten Rosenqvist, Professor i Medicin, Karolinska Institutet, marten.rosenqvist@ds.se, mobiltelefon: 070-794 02 71

Högupplösta bilder på Zenicors tum-EKG finns för nedladdning här: http://zenicor.se/pressmaterial
Mer information om TLV:s rapport finns på TLV:s hemsida: http://www.tlv.se/press/ovriga-nyheter/Screening-a...

Ny rapport från statlig myndighet visar att Zenicors tum-EKG metod för screening av förmaksflimmer är kostnadseffektivt

Läs vidare »
Yxrsoy85gnskkbpyxpsh

ArtResLab Hagastaden – speed dejting mellan forskare och konstnärer

Nyheter   •   2014-11-18 10:29 CET

​ArtResLab Hagastaden är ett samarbetsprojekt mellan forskare och konstnärer som kommer att pågå under ett halvår, från november 2014 till maj 2015. Liljevalchs Hubb på Industrivägen i Solna, var mötesplatsen för en tvådagars kickoff den 5–6 november där projektets parter fick möjlighet att lära känna varandra inför det kommande samarbetet.

Ufahgqh8cj9bzgdjodo1

ArtResLab Hagastaden – nu startar utbytesprojektet mellan forskare och konstnärer

Nyheter   •   2014-11-06 10:35 CET

ArtResLab är ett utbytesprojekt mellan konst och forskning i Hagastaden med start i november. Intresserade forskare fick information om tankarna kring konceptarbetet med konst i offentliga miljöer och förutsättningarna för projektet, på det inledande informationsmötet, som ägde rum på Liljevalchs nya hubb vid ateljéerna i Solna.

Bltqpffypaf9odtixptm

Stockholm Life Newsletter - October 2014

Nyheter   •   2014-10-30 15:48 CET

Läs Stockholm Lifes senaste nyhetsbrev.

Media-no-image

Karolinska Institutet och MSD tecknar Letter of Intent

Nyheter   •   2014-10-24 15:14 CEST


Karolinska Institutet (KI) och Merck & Co., Inc. (i Sverige MSD) har tecknat ett Letter of Intent (LOI) där vi gemensamt konstaterar att ”Samarbete är framtiden”. Ständigt ökande krav på kvalitet och tydliga behandlingsresultat är en gemensam utmaning för den forskande läkemedelsindustrin, akademiska institutioner och vårdgivare. Karolinska Institutet och MSD delar övertygelsen om att ökat samarbete är en framgångsfaktor och har därför som ett första steg tecknat ett LOI.

Det LOI som undertecknades igår under en ceremoni på Nobelmuseet innefattar en gemensam vilja att inom de närmaste månaderna förhandla fram ett långsiktigt övergripande ramavtal för samarbete inom ett antal olika områden, klart under första kvartalet 2015. Att parterna väljer att underteckna ett LOI som första steg visar på den ömsesidiga viljan att snabbt hitta formerna för ett mer strategiskt samarbete mellan KI och den globala forskningsorganisationen inom Merck & Co/MSD.

”Även om avtalet undertecknas mellan KI och vår globala forsningsorganisation är det här naturligtvis oerhört positivt även för vår svenska verksamhet och är ytterligare ett bevis på att MSD i Sverige vill vara en aktiv del av svensk Life Science och med sin närvaro lokalt bidra med både forskning och bättre behandlingsmöjligheter för enskilda patienter. Vi har också deltagit mycket aktivt i diskussionerna mellan vår globala organisation och KI” säger Jacob Tellgren, VD för MSD i Sverige.

- ”Vi ser det som oerhört spännande att inleda diskussioner kring strategiska forskningssamarbeten mellan Merck & Co (MSD) och Karolinska Institutet. Karolinska Institutet har stort förtroende för MSD, och ser ett samarbete med MSD som en viktig del i ambitionen att stärka näringslivssamverkan i ett globalt perspektiv”, säger Prof. Hans-Gustaf Ljunggren, Dekanus för forskning, Karolinska Institutet.

- “We are excited to take our relationship with Karolinska Institutet to a strategic level in order to further advance the utilization of real world evidence and advanced methodologies to prove patient care and outcomes”, say Dr. Susan Shiff, Senior Vice President, Center for Observational and Real-world Evidence, Merck & Co., Inc.

Karolinska Institutet och MSD delar en framgångsrik historia av samarbete som omfattar genomförandet av omfattande klinisk och epidemiologisk forskning som har gett resultat som påverkat sjukvårdspraxis långt utanför Stockholm och Sveriges gränser.

Klinisk forskning fortsätter att spela en viktig roll i arbetet med att finna nya sätt att förbättra livskvaliteten för den åldrande befolkningen. Samtidigt efterfrågas allt oftare bevis på att resultaten från den kliniska forskningen kan uppnås i normal klinisk praxis. På sikt är en ökad förståelse av skillnader i effekt och säkerhet i olika patientpopulationer nyckeln till mer målinriktade behandlingar inklusive en effektiv och kostnadseffektiv användning av läkemedel.

MSD vill fortsätta att aktivt delta i forskning & utveckling och att införa nya, bättre och kostnadseffektiva behandlingar i samarbete med sjukvård och akademiska institutioner. KI har en övergripande vision att bidra till att förbättra människors hälsa. Detta omfattar inte bara målet att uppnå högsta kvalitet i forskning och utbildning, men också ett starkt engagemang för innovation och samverkan med andra delar av samhället och life science-industrin.

I enlighet med varje parts strategiska inriktning och mål har vi för avsikt att etablera ett strategiskt partnerskap som kommer att fokusera på att öka kunskaperna och insikterna från en integrerad syn på verkliga data över breda befolkningsgrupper som kan ligga till grund för framtida forskning, produktutveckling, ekonomiska modeller och ett mer kostnadseffektivt utnyttjande av resurserna i hälso- och sjukvården.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Tellgren, VD MSD 070-355 08 11
Ulf Janzon, policy- och kommunikationschef MSD 070-355 08 52

Om MSD
MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck & Co. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare och kontoret ligger idag i Sollentuna. 

I mars 2015 flyttar MSD till Hagastaden för att bli del av ett internationellt kluster kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna, ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag.

Om Karolinska Institutet
Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Karolinska Institutet (KI) och MSD har tecknat ett Letter of Intent där vi gemensamt konstaterar att ”Samarbete är framtiden”. Ständigt ökande krav på kvalitet och tydliga behandlingsresultat är en gemensam utmaning för den forskande läkemedelsindustrin, akademiska institutioner och vårdgivare.

Läs vidare »

Kommande evenemang 1 evenemang

31 Mar 07:45

Hagastaden – life science i världsklass

2015-03-31, 07:45 - 09:30
Sveavägen 166, plan 24 (Wenner-Gren Center)

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Marknadsföring och kommunikation
  • anna.fkoikrejd@slxsci.cqskalse
  • +46 705 39 00 79
  • +46 8 522 110 40
Marketing and Communications Director

Om Stockholm Life Solna-Stockholm

Stockholm Life Solna-Stockholm är ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden.

Stockholm Life är en del av ett nytt stadsområde som växer fram i gränsen mellan Solna och Stockholm – i storstadens puls och med naturen om hörnet. Inom området görs stora investeringar i bostäder, life science-fastigheter och kommunikation för att fylla det med service, kultur och möjligheter till rekreation.

Adress

  • Stockholm Life Solna-Stockholm
  • STOCKHOLM SCIENCE CITY Wenner-Gren Center, Sveavägen 166
  • 113 46 Stockholm
  • Vår hemsida