Yenwmhhpajkkcmwvq15v

Stockholm Science City Newsletter - September 2016

Nyheter   •   Sep 27, 2016 15:18 CEST

Interview with Jakob Hellman, Head of Innovation at Stockholm County Council and Mathias Uhlén, KTH; report from the third Health Hack Academy; life science seminar calendar and much more - don't miss out on the fresh newsletter from Stockholm Science City Foundation!

Media no image

Antibodypedia - ​Nytt bedömningssystem för antikroppsvalidering

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2016 08:42 CEST

I fredags släpptes en ny version av Antibodypedia, en sökbar databas med antikroppar mot humana proteiner. Man har uppdaterat bedömningssystemet och även sättet man skickar in data, så att antikroppsproducenter och användare kan ladda upp sina data enligt de nya riktlinjer som föreslagits för utvärdering av hur antikroppar binder till målproteiner.

För att hjälpa forskare att välja antikroppar som ger reproducerbara vetenskapliga resultat har databasen Antibodypedia ( www.antibodypedia.com) uppdaterats för att inkludera data från nya riktlinjer för antikroppsvalidering.

En internationell arbetsgrupp har publicerat en artikel i Nature Methods1, där man föreslår fem grundläggande strategier för utvärdering av antikroppar som används för biomedicinsk forskning. Antibodypedia har nu därför uppdaterat sättet man skickar in data på för att inkludera alla fem strategier. Målet är att kunna visa starka bevis på att en antikropp binder sitt målprotein på ett specifikt sätt. Detta ger forskare bra möjlighet att hitta pålitliga, specifika antikroppar.

Tove Alm är leder projektet, en fritt tillgänglig databas där forskare kan hitta och dela information om antikroppar som de använder i sin forskning. En specifik algoritm används för att bedöma och ranka antikropparna.

– Vi rankar antikroppar baserat på kunskap, säger Tove Alm. Ju mer information det finns om en antikropp, desto högre kommer dess rank att bli, förklarar hon. Vi välkomnar allt som förbättrar kunskapen om antikroppar som används inom forskningen, och därför är vi glad att kunna inkludera dessa nya riktlinjer i vår databas.

De fem strategierna är:

 • Genetiska strategier. Målproteinet slås ut med hjälp av genetiska metoder.
 • Ortologa strategier. En antikropps-oberoende metod används som jämförelse.
 • Oberoende antikroppsstrategier. Flera antikroppar används och jämförs.
 • Uttryck av märkta proteiner. Målproteinet märks och märkningen analyseras.
 • Mass-spektrometri. Målproteinet fångas av en antikropp och analyseras.

I den nya versionen av Antibodypedia kan både producenter och användare ladda upp data som visar att de har använt en eller flera av dessa strategier för att validera sina antikroppar.

1) Uhlen, M., et al. (2016). A proposal for validation of antibodies. Nature Methods

Om Antibodypedia
Antibodypedia (www.antibodypedia.com) är en sökbar databas med antikroppar mot humana proteiner. Målet är att bestå forskningssamhället med information om specifika antikroppars effektivitet i olika tillämpningar – för att hjälpa forskare att välja rätt antikropp för rätt tillämpning.

Antibodypedias databas utvecklades ursprunglingen inom EUs sjätte ramprogram ”Proteome Binders” och projektet är del av the Human Antibody Initiative.

Antibodypedia innehåller information om offentligt tillgängliga antikroppar mot humana protein som genererats av akademiska eller kommersiella tillverkare. Databasen är organiserad på ett ”gene-centriskt” sätt för att ge användare en översikt av alla antikroppar som finns tillgängliga mot ett specifikt protein. Alla antikroppssidor länkar direkt till producenten för enkel tillgänglighet och användandet av databasen är gratis.

Kommersiella producenter uppmuntras att skicka in information om deras lager av antikroppar tillsammans med länkar till kvalitetskontrolldata. Oberoende användare kan skicka in sina egna experimentella data där de använt standardiserade valideringskriteria som utvecklats med hjälp av en internationell advisory board, rekryterad från akademiska forskningsinstitutioner. Användare kan även kommentera specifika antikroppar utan att skicka in valideringsdata.

Stockholm Life Solna-Stockholm är ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden. Området där Solna och Stockholm möts är redan idag ett kraftfullt centrum där akademisk kunskap, företag samt hälso- och sjukvården samarbetar för att bidra till bättre hälsa och livskvalitet.

I fredags släpptes en ny version av Antibodypedia, en sökbar databas med antikroppar mot humana proteiner. Man har uppdaterat bedömningssystemet och även sättet man skickar in data, så att antikroppsproducenter och användare kan ladda upp sina data enligt de nya riktlinjer som föreslagits för utvärdering av hur antikroppar binder till målproteiner.

Läs vidare »
Media no image

​Digital Health Days - en internationell konferens om framtiden för hälso- och sjukvården

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 08:00 CEST

Digital Health Days arrangeras för fjärde året i rad på Stockholmsmässan. Den har etablerats som en av Europas ledande konferenser inom digital hälsa och i år är det ännu fler, ledande, internationella experter på scenen. Följande citat av Anders Ekblom, tidigare chef på AstraZeneca och numera ordförande i Karolinska Universitetssjukhuset är mer träffande någonsin:

– När medicin och digitalisering möts ser vi hur helt nya banbrytande lösningar inom sjukvården kan skapas.

Individen i centrum
Konsumenter som i ökande utsträckning engagerar sig i sin egen hälsa står för en betydande del av drivkraften bakom den pågående förvandlingen av sjukvården. Temat för årets konferens är ”The rise of the consumer” och flera internationellt erkända talare kommer att dela med sig av sin expertis kring betydelsen av att sätta individen i centrum. Robin Farmanfarmaian, författare av “The Patient as CEO: How Technology Empowers the Healthcare Consumer” kommer att tala om “Rise of the Health Care Consumer”. Lucien Engelen, känd för sitt engagemang för patientens roll inom hälso- och sjukvården, har följande rubrik på sitt framförande: “Engaged patients is central in new health care system - to walk the talk”. En annan intressant session handlar om The Risk and Opportunity of Self-Reliant Patients for the Health Care System med Jarno Alastalo and Sebastian Sujka. Viktiga frågorna om säkerhet och personlig integritet är ämnet för Daniel Akanines framförande ”Digitalization of Industries and Calculating Risk”.

Hur kan digitaliseringen förändra vården?
För den som är särskilt intresserad av hur olika intressenters ofta motstridiga mål kommer att påverka genomförandet av digitala lösningar, kan komma och lyssna på Faz Bashi från Kalifornien som talar på temat Risk & Opportunities for Life Science. De två sessioner The Paperless Hospital - A Safer Place (Morten Elbæk Petersen) och Stop Wailing- Get Engaged med Kimberlie Cerrone på scenen går igenom hur digitaliseringen kan genomföras i praktiken både inom sjukhuset och i hemmiljö.

Innovationer och entreprenörskap
Framväxten av nya appar och andra digitala lösningar får också utrymme, både produkter som redan finns eller är på väg in på marknaden och innovationer som fortfarande är på idé-stadiet. Den senare sessionen har anammat ”Draknästet” som förebild där kunniga investerare under ledning av Aki Koivistoinen ställer tuffa frågor till entreprenörerna som presenterar sina uppfinningar.

För att lyckas med sitt nystartade företag gäller det att behärska ett antal utmaningar och regelverk som fortfarande baseras på gårdagens förhållanden. Sessionen Challenges for European Startups - Regulations, Recruitment and Sales med Jeremy Cummins som moderator i en panel med experter, är ett "måste delta" session för företagsledare i nystartade, digitala hälsoföretag.

Om Digital Health Days
Digital Health Days, 21-22 september på Stockholmsmässan är årets händelse inom digital hälsa, en internationell konferens med några av världens mest renommerade experter på scenen och som rankas som den främsta konferensen inom digital hälsa i norra Europa. Årets program är mer internationellt än någonsin med ledande och respekterade experter från bl.a. Silicon Valley och London, två av världens s.k. hotspots inom digitala hälsoområdet.  Samtliga talares profiler finns att läsa om här  

För mer information besök www.digitalhealthdays.se eller kontakta Nima Jokilaakso, nima.jokilaakso@stockholmsmassan.se, +46 8 749 44 50

Tillgång till nedladdningsbara bilder på två av talarna finns på MyNewsdesk 

Stockholm Life Solna-Stockholm är ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden. Området där Solna och Stockholm möts är redan idag ett kraftfullt centrum där akademisk kunskap, företag samt hälso- och sjukvården samarbetar för att bidra till bättre hälsa och livskvalitet.

Läs vidare »
Media no image

AbbVie satsar på en hållbar och digital svensk Life Science

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2016 09:30 CEST

För andra året i rad är AbbVie premiumsponsor för Nordic Life Science Days, det största Life Science-mötet i Norden. Samtidigt tecknar vi nu även partneravtal med H2 Health Hub, ett samarbetsinitiativ där vi tillsammans med fler aktörer i samhället möjliggör samskapandet av framtidens digitala hälsolösningar. I Sverige har AbbVie valt att ta en aktiv och ledande roll i utvecklingen av en hållbar sjukvård som förbättrar livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi vet att de bästa resultaten nås genom samarbeten och tar nu ytterligare två viktiga steg för att identifiera, utveckla och implementera nya innovativa digitala samarbetsprojekt.

Genom att gå in som huvudsponsor för Nordic Life Science Days, som börjar i Stockholm idag, ser vi en möjlighet att utveckla affärsmöjligheter, partnerskap och samarbetsprojekt inom framför allt onkologi som är temat för årets konferens och ett av AbbVies viktigaste fokusområden. Till Nordic Life Science Days kommer inte bara AbbVies svenska experter utan också experter från våra nordiska grannländer, Tyskland och USA. En av mässans huvudtalare kommer att vara Dr. Vincent L. Giranda som arbetar med framtidens cancerbehandlingar vid AbbVies huvudkontor i Chicago. Hur framtidens cancerbehandlingar kommer att kunna se ut kommer att diskuteras och debatteras på mässans stora scen.

H2 Health Hub är en samarbetsplats mitt i det expanderande life scienceklustret i Hagastaden, Stockholm, där etablerade företag och start-ups inom vård, hälsa och läkemedel möter företag inom teknik och digital utveckling. Målet är att katalysera utvecklingen och implementeringen av nya smarta verktyg och lösningar för bättre hälsa.

- AbbVie har redan visat flera exempel på innovativa digitala hälsoprojekt, bland annat digitala lösningar för hembaserad sjukvård. Vi ser AbbVie som en viktig industripartner som tänker långsiktigt kring digital hälsa och kan bidra med erfarenhet från storskaliga satsningar samt ett brett globalt nätverk, säger Paul Beatus, VD på H2.

- Partnerskapet med H2 ger oss möjlighet att både utveckla våra pågående projekt inom digital hälsa samt att identifiera nya samarbeten med innovativa och expansiva företag som är verksamma inom detta område. Det är en naturlig utveckling av den strategiska riktning som vi har stakat ut som företag, säger Eduardo Leyva, vd på AbbVie i Sverige.

Om Nordic Life Science Days
Nordic Life Science Days grundades 2013 av SwedenBIO, branschorganisationen för life science-industrin i Sverige, och produceras tillsammans med Bionordic. Mötet har växt år för år och är nu etablerad som Nordens största partneringkonferens inom life science. www.nlsdays.com

Om H2 Health Hub
H2 Health Hub är ett co-working space – ett delat kontor för start-ups inom digital hälsa. Kunderna är små, expansiva företag samt stora, etablerade bolag som ser ett tydligt affärsvärde i utvecklingen av digital hälsa. Målet är att katalysera utvecklingen och implementeringen av nya smarta verktyg och lösningar för preventiv vård, egenvård och hälso- och sjukvård i Stockholm samtidigt som medlemmarnas företagsutveckling drivs framåt. www.h2healthhub.com. Genom samarbete med H2 Health Hubs Strategiska partners, Stockholm Science City Foundation (SSCi) och Stockholm Innovation and Growth (STING) samt Stockholm Läns Landsting (SLL), skapas bästa möjliga förutsättningar för att utveckla och implementera digital hälsa i Stockholm. SSCi är en handlingsfokuserad expertorganisation som underlättar kunskapsutbyte och stärker tillväxt inom hälsa. STING är den ledande företagsinkubatorn i Stockholm och har initierat både SUP46 och THINGS, två andra framgångsrika co-workingmiljöer med fokus på internet och media respektive Internet of Things (IoT).

Om AbbVie
AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som bildades år 2013 efter delningen av Abbott. Med hjälp av kunniga och engagerade medarbetare och en unik innovationsstrategi arbetar vi för att hitta lösningar på svåra sjukdomar med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi är representerade i 170 länder och har cirka 28 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 130 medarbetare och huvudkontor i Solna. För mer information om företaget besök www.abbvie.se och www.abbvie.com.

För ytterligare information kontakta:

Paul Beatus, CEO and Founder, H2 Digital Health Hub, paul@h2healthhub.com, 076-256 99 53

Erica Gruvberg, kommunikationschef AbbVie, erica.gruvberg@abbvie.com, 070-168 08 60

Stockholm Life Solna-Stockholm är ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden. Området där Solna och Stockholm möts är redan idag ett kraftfullt centrum där akademisk kunskap, företag samt hälso- och sjukvården samarbetar för att bidra till bättre hälsa och livskvalitet.

För andra året i rad är AbbVie premiumsponsor för Nordic Life Science Days, det största Life Science-mötet i Norden. Samtidigt tecknar vi nu även partneravtal med H2 Health Hub, ett samarbetsinitiativ där vi tillsammans med fler aktörer i samhället möjliggör samskapandet av framtidens digitala hälsolösningar.

Läs vidare »
Media no image

Meet six of the most exciting Oncology Companies from the Life Science Hotlist

Nyheter   •   Sep 12, 2016 13:59 CEST

Now there’s an opportunity to invest in the next generation oncology companies from the Stockholm-Uppsala region!

Meet six Hotlist companies at Nordic Life Science Days on September 15 at 9:45, Room 24-25. The companies will present a wide range of oncology innovations, including methods and products for; early detection, diagnosis, prognosis, monitoring, evaluation of therapies, prediction of treatment response and faster development of better and more efficacious new drugs.

Companies include: Biovica, Gnosco, iCellate, Immuneed, Pelago Bioscience and Senzime

With its concentration of resources and long history as an exceptional hub for excellent scientific collaborations, the Stockholm-Uppsala region has produced some of the world’s most innovative life science companies. The track is hosted by Invest Stockholm, the official investment promotion agency of Stockholm. We help investors focused on disruptive commercial innovation in life science find opportunities in Stockholm. For updated investment cases, see our carefully curated Life Science Hotlist and for more information about world-leading research and business opportunities in the Stockholm-Uppsala region, read our Oncology Summary Report.

Meet us at Nordic Life Science Days.

For more information please contact:
Ylva Hultman, +46 (0) 70 472 80 65

www.investstockholm.com

Now there’s an opportunity to invest in the next generation oncology companies from the Stockholm-Uppsala region! Meet six Hotlist companies at Nordic Life Science Days on September 15 at 9:45, Room 24-25.

Läs vidare »
Media no image

Nordic Life Science Days 2016

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2016 13:07 CEST

Nordic Life Science Days är en utmärkt möjlighet för dig att ge dina läsare en aktuell bild av några av de mest angelägna medicinska tillstånden och hur utvecklingen framåt ser ut när det gäller preventiva åtgärder och behandlingar. Digitaliseringens effekter på branschen och hälso- och sjukvården behandlas också.

Den 14-15 september bjuder vi in till Norra Europas största partneringevent inom life science med ett gediget konferensprogram med en lång rad internationella experter som talare. Ur vetenskaplig och medicinsk synvinkel är följande sessioner de mest relevant:

 • Programmets tre onkologi sessioner som fokuserar på digitalisering inom cancer, tidig diagnostik respektive möjligheterna med immunoterapi.
 • I sessionen om Alzheimer presenteras bl.a. vad som ligger i utvecklingsfronten när det gäller ny diagnostik, förebyggande insatser och behandlingar.
 • I en session diskuteras medicinska diagnoser hos kvinnor, såsom havandeskapsförgiftning och endometrios som hittills saknar behandling. Flera svenska företag har utvecklingsprojekt med målet att kunna behandla dessa tillstånd på gång och de är på scenen. Frågan om varför detta område inte prioriteras mer väcks också.

Konferensprogrammet bjuder också bl.a. på:

 • What’s hot in the eyes of international investors? med Mike Ward från Scrip som moderator. Sessionen omfattar 8 st korta pitchar från internationella investerare som berättar om vad de söker i nya investeringar följt av en paneldiskussion med investerare som representerar allt från tidig finansiering till institutionella investerare.
 • Creative partnering som handlar om vad som krävs av både det lilla, innovative företag och av big pharma för att nå win-win resultat i partneringprocessen.
 • I sessionen Why investing in early stage companies and innovative technologies? diskuteras olika sätt för tidiga bolag att hitta finansiering inklusive det som kallas venture philantropy, dvs. privata donationer till utveckling av nya produkter
 • En av de tre workshops som anordnas heter Are IPOs still an attractive alternative for capitalizing your life science company? Nasdaq och andra, internationella experter för den dialog kring för- och nackdelar med att gå till börsen.

Inte mindre än 80 svenska företag presenterar sina idéer under konferensens Company presentations. Lista kan laddas ner här

Konferensen med anföranden av USA:s ambassadör i Sverige, Azita Raji och Anders Lönnberg, regeringens nationella samordnare för life science.

Stockholm Life Solna-Stockholm är ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden. Området där Solna och Stockholm möts är redan idag ett kraftfullt centrum där akademisk kunskap, företag samt hälso- och sjukvården samarbetar för att bidra till bättre hälsa och livskvalitet.

Nordic Life Science Days, NLSD 2016: Den 14-15 september bjuder vi in till Norra Europas största partneringevent inom life science med ett gediget konferensprogram med en lång rad internationella experter som talar.

Läs vidare »
Media no image

Innovations-hack för digitala lösningar ska förbättra ungas psykiska hälsa

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2016 09:30 CEST

Den 10 september går årets hackathon av stapeln, ett heldagsevenemang som äger rum på H2 Health Hub. Syftet är att utveckla digitala verktyg som kan förbättra tonåringars psykiska hälsa och välbefinnande.

Health Hack Academy är en innovationstävling inom digital hälsa som årligen anordnar hackathons där människor med olika bakgrund, expertis och erfarenhet samlas för att lösa utmaningar inom hälsa. I år samarbetar vi bland annat med Gustavsbergs vårdcentral som storsatsar på psykisk hälsa och även bedriver forskning inom området. Alla team kommer att ha tillgång till psykologer från Gustavsbergs vårdcentral och får även hjälp att utveckla sina idéer tillsammans med experter från designbyrån Veryday.

–Vi ser att psykisk ohälsa bland unga ökar samtidigt som den psykologiska forskningen visar hur detta kan motverkas. Vi vill undersöka hur nya kanaler och digitala verktyg kan användas för att nå ut med kunskap. Det handlar både om att nå unga direkt och personal inom t ex skolan. Därför är hacket spännande för oss, säger Sigrid Salomonsson, Leg. Psykolog och enhetschef för psykosociala teamet på Gustavsbergs vårdcentral.

Health Hack Academy kommer i år att äga rum på H2 Health Hub, Stockholms nya co-working space för entreprenörer och start-ups inom digital hälsa. Alla som vill utveckla framtidens verktyg för förbättrad psykisk hälsa är välkomna att anmäla sig och just mixen av olika kompetenser är viktig.

–Health Hack Academy är en bra mötesplats för att lära sig nya saker, utöka sitt nätverk och dela sina kunskaper. Samtidigt bidrar du till en lösning som syftar till att få verklig effekt på en stor samhällsutmaning, säger Andreas Namslauer, affärsutvecklare på Stockholm Science City.

Resultaten från hacket kommer att presenteras på konferensen Digital Health Days i Stockholm, den 21-22 september 2016.

För mer information kontakta:

Andreas Namslauer, Stockholm Science City Foundation, 0705-33 77 86, andreas.namslauer@ssci.se

Om Health Hack Academy

Health Hack Academy är tillfället då företag, entreprenörer, affärsutvecklare, kodare, forskare, designers, studenter, patienter, vårdpersonal och vårdgivare möts för att utveckla framtidens hälso- och sjukvård, egenvård och friskvård. Genom Health Hack Academy erbjuds deltagarna unik kompetens, eftertraktade kontakter och resurser för att utveckla sin idé.

Health Hack Academy 2016 organiseras av Stockholm Science City Foundation tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Gustavbergs Vårdcentral och Veryday.

Mer information om Health Hack Academy 2016 www.healthhackacademy.se

Om Stockholm Science City Foundation

Stockholm Science City Foundation/Stiftelsen Vetenskapsstaden arbetar för att stärka den attraktiva miljö för life science i Stockholm med tyngdpunkt på området i och kring Hagastaden. Stiftelsen främjar samarbeten mellan industri, universitet samt hälso- och sjukvård för att gynna utvecklingen av samhällsnyttiga och lönsamma innovationer, produkter och tjänster.

SSCi grundades 1990 och arbetar på uppdrag av de fyra ledande universiteten Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm samt Stockholms stad, Solna stad och Stockholms läns landsting och näringslivet. 

Stockholm Life Solna-Stockholm är ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden. Området där Solna och Stockholm möts är redan idag ett kraftfullt centrum där akademisk kunskap, företag samt hälso- och sjukvården samarbetar för att bidra till bättre hälsa och livskvalitet.

Den 10 september går årets hackathon av stapeln, ett heldagsevenemang som äger rum på H2 Health Hub. Syftet är att utveckla digitala verktyg som kan förbättra tonåringars psykiska hälsa och välbefinnande.

Läs vidare »
Media no image

Internationell grupp föreslår regler för kvalitetssäkring av antikroppar

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2016 13:26 CEST

En internationell arbetsgrupp har tagit fram riktlinjer för utvärdering av antikroppar som används för biomedicinsk forskning. I en artikel i Nature Methods föreslår man fem grundläggande strategier för att kvalitetssäkra antikroppar.

Antikroppar används dagligen i såväl forskning som kliniska analyser och idag finns över två miljoner antikroppar till försäljning för analys av mänskliga proteiner. Inom klinisk behandling av patienter har det skett en dramatisk utveckling på läkemedelssidan, bland annat för behandling av cancer och autoimmuna sjukdomar, och idag är de flesta läkemedel baserade på biologiska substanser, i väldigt många fall är det en antikropp. De antikroppar som används kliniskt har ett strikt regelverk för kvalitetssäkring, men de antikroppar som används inom forskning saknar vetenskapliga riktlinjer för kvalitetskontroll. Under senare tid har en rad artiklar publicerats i internationella tidskrifter där man påpekat den tvivelaktiga kvalitén på många kommersiellt tillgängliga antikroppar och dessa artiklar har också påtalat de problem som därmed uppstår i forskarsamhället.

En International Working Group on Antibody Validation (IWGAV) har därför bildats, bestående av forskare från bland annat Stanford University, Yale University, MIT, National Institutes of Health (NIH), samtliga i USA, European Molecular Biology Laboratory (EMBL) i Tyskland, Niigata University i Japan och Science for Life Laboratory i Sverige. Syftet är att etablera standarder för utvärdering och kvalitetssäkring av antikroppar och man riktar sig till såväl användare som producenter av antikroppar.

– Vi rekommenderar fem grundläggande strategier för kvalitetssäkring av antikroppar, säger Mathias Uhlén, professor vid KTH och ordförande för IWGAV. Vi hoppas att dessa strategier kommer att användas av såväl enskilda forskare som av antikroppsindustrin.

De fem strategierna bygger på nya moderna teknologier som utvecklats under de senaste åren, till exempel den nyutvecklade DNA-editeringsmetoden CRISPR-Cas9, och syftar till att avgöra om en antikropp binder specifikt till sitt önskade målprotein.

 • Genetiska strategier. Målproteinet slås ut med hjälp av genetiska metoder.
 • Ortologa strategier. En antikropps-oberoende metod används som jämförelse.
 • Oberoende antikroppsstrategier. Flera antikroppar används och jämförs.
 • Uttryck av märkta proteiner. Målproteinet märks och märkningen analyseras.
 • Mass-spektrometri. Målproteinet fångas av en antikropp och analyseras.

Dessa nya riktlinjer för kvalitetssäkring av antikroppar ska diskuteras på ett möte i Kalifornien i slutet av september (www.gbsi.org/event/asilomar), med representanter från forskarsamhället, internationellt ledande tidskrifter, samt stora finansiärer av forskning.

Presskontakt: Tove Alm, kommunikationschef. Tove.alm@scilifelab.se, 070-747 02 07

Stockholm Life Solna-Stockholm är ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden. Området där Solna och Stockholm möts är redan idag ett kraftfullt centrum där akademisk kunskap, företag samt hälso- och sjukvården samarbetar för att bidra till bättre hälsa och livskvalitet.

En internationell arbetsgrupp har tagit fram riktlinjer för utvärdering av antikroppar som används för biomedicinsk forskning. I en artikel i Nature Methods föreslår man fem grundläggande strategier för att kvalitetssäkra antikroppar.

Läs vidare »
Media no image

Stockholm Science City visar upp innovativa life science-lösningar på investerarkonferens

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2016 09:30 CEST

För fjärde året i rad deltar Stockholm Science City Foundation vid den internationella partnering- och investerarkonferensen Nordic Life Science Days den 14-15 september i Stockholm. Syftet är att synliggöra Stockholm-Uppsalaregionens styrkor inom life science för stora läkemedels- och medicinteknikbolag samt för investerare.

Stockholm Science City deltar tillsammans med Uppsala BIO med en monter där 14 life science-bolag från regionen kommer att finnas på plats för att visa upp nya lösningar för framtidens vård och hälsa.

-Vårt mål är att såväl investerare som de stora bolagsjättarna inom life science ska få upp ögonen för den guldgruva som svensk life science är. Det här är en bransch att räkna med, där enbart export av läkemedel står för en större del av Sveriges intäkter än exempelvis järn- och stålexporten, säger Ylva Williams, vd på Stockholm Science City Foundation.

Konferensen Nordic Life Science Days består förutom av investerarmöten och kontakter mellan företag även av en föreläsningsdel samt en utställning som ger en bild av hur branschen ser ut idag. Mer information om vilka företag som kommer att vara på plats och när de presenterar: www.nlsdstockholmuppsala.nu


För mer information, kontakta:

Anna Frejd, Stockholm Science City Foundation, 0705-39 00 79

Om Nordic Life Science Days

Nordic Life Science Days är Nordens största partneringkonferens inom life science. Här möts företag inom pharma, biotech och medtech samt beslutsfattare och investerare.

www.nlsdays.com

Om Stockholm Science City Foundation

Stockholm Science City Foundation/Stiftelsen Vetenskapsstaden arbetar för att stärka den attraktiva miljö för life science i Stockholm med tyngdpunkt på området i och kring Hagastaden. Stiftelsen främjar samarbeten mellan industri, universitet samt hälso- och sjukvård för att gynna utvecklingen av samhällsnyttiga och lönsamma innovationer, produkter och tjänster.

SSCi grundades 1990 och arbetar på uppdrag av de fyra ledande universiteten Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm samt Stockholms stad, Solna stad och Stockholms läns landsting och näringslivet.

www.ssci.se

Stockholm Life Solna-Stockholm är ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden. Området där Solna och Stockholm möts är redan idag ett kraftfullt centrum där akademisk kunskap, företag samt hälso- och sjukvården samarbetar för att bidra till bättre hälsa och livskvalitet.

För fjärde året i rad deltar Stockholm Science City Foundation vid den internationella partnering- och investerarkonferensen Nordic Life Science Days den 14-15 september i Stockholm. Syftet är att synliggöra Stockholm-Uppsalaregionens styrkor inom life science för stora läkemedels- och medicinteknikbolag samt för investerare.

Läs vidare »
Media no image

Health Hack Academy's Hackathon 2016 - join now!

Nyheter   •   Aug 22, 2016 13:36 CEST

Mental issues among teenagers are increasing and almost 60% of 15-year-old girls are reporting psychosomatic issues. How can we employ new methods and new technologies to reach teenagers and improve the situation? We need your help to find new solutions.

We believe that diverse teams are crucial for solving the health challenges of today. Health Hack Academy is an innovation program running annual hackathons. At the hackathons we bring together people with different expertise and experiences to co-create great solutions to specified challenges.

The next hackathon will be a one-day event on September 10. The day is all about exploring how can we use new technology, new methods and new channels to improve the mental health & wellbeing of teenagers.

Join us!
Would you like to be part of developing tomorrow's tools for improved mental health?
Find more information and apply to join Health Hack Academy now >>

Mental issues among teenagers are increasing and almost 60% of 15-year-old girls are reporting psychosomatic issues. How can we employ new methods and new technologies to reach teenagers and improve the situation? We need your help to find new solutions.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Marknadsföring och kommunikation
 • hdbhczanuinapw.frejddnqb@srmscbhi.zhse
 • +46 705 39 00 79
 • +46 8 522 110 40
Marketing and Communications Director

Om Stockholm Life Solna-Stockholm

Stockholm Life Solna-Stockholm är ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden.

Stockholm Life är en del av ett nytt stadsområde som växer fram i gränsen mellan Solna och Stockholm – i storstadens puls och med naturen om hörnet. Inom området görs stora investeringar i bostäder, life science-fastigheter och kommunikation för att fylla det med service, kultur och möjligheter till rekreation.

Adress

 • Stockholm Life Solna-Stockholm
 • STOCKHOLM SCIENCE CITY Wenner-Gren Center, Sveavägen 166
 • 113 46 Stockholm
 • Vår hemsida