L7fvdekh7ycs4hw91nku

Faktarapport: Artificiell Intelligens och machine learning för sjukvård och life science

Nyheter   •   Feb 09, 2017 08:00 CET

The report provides an overview the technological advances during the last couple of years that has enabled implementation of artificial intelligence (AI) in a growing number of health related services and applications. It also lists companies and organisations that are active in the field and develops products based on different types of AI technologies.

Media no image

Stockholm Science City Newsletter - January 2017

Nyheter   •   Jan 27, 2017 13:48 CET

News from H2 Health Hub, Sweden BIO Pipeline report, innovation in the City of Stockholm. Among other things - don't miss out on the new newsletter from Stockholm Science City Foundation.

News from H2 Health Hub, Sweden BIO Pipeline report, innovation in the City of Stockholm. Among other things - don't miss out on the new newsletter from Stockholm Science City Foundation.

Läs vidare »
Yenwmhhpajkkcmwvq15v

Stockholm Science City Newsletter - December 2016

Nyheter   •   Dec 21, 2016 08:19 CET

Read about Sweden Demo Day, Hotel Hagaplan and the latest news about H2 Health Hub. Learn more about how Learnifier wants to change the way we learn and why the Swedish Government thinks the European Medicines Agancy should be located in Sweden. Last but not least, our CEO wishes you all a merry Christmas and a happy new year! It's all in SSCi's latest newsletter - don't miss it!

Yenwmhhpajkkcmwvq15v

Stockholm Science City Newsletter - November 2016

Nyheter   •   Nov 28, 2016 16:52 CET

Snapshots from the H2 Health Hub, the new collaboration between Karolinska Institute and the American headquarter of MSD, learn more about the Nordic Innovation House in Palo Alto and why Humlegården Fastigheter is turing to space. Don't miss out on the latest newsletter from Stockholm Science City Foundation!

Yenwmhhpajkkcmwvq15v

Stockholm Science City Newsletter - October 2016

Nyheter   •   Okt 25, 2016 13:55 CEST

Draft of new plan for KI Campus Solna presented, the latest news from H2 Health Hub, Ulrika Bäckman tells us about EATRIS, an interview with Philip von Segebaden, head of Development Office at KTH Business Liaison, a report from the Health 2.0 conference and much more. Don't miss out on the latest newsletter from Stockholm Science City!

Media no image

Den första kartan över genetisk variation i Sverige

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2016 11:10 CEST

SciLifeLab, Science for Life Laboratory, presenterar idag den första kartan över den genetiska variationen i Sverige. Resultaten baseras på DNA-sekvensering av hela arvsmassan hos 1000 individer, utvalda för att täcka in variationen i hela landet. I och med detta har Sverige nu en nationell resurs som kommer att underlätta för forskning och diagnostik av genetiska sjukdomar. Informationen har idag gjorts tillgänglig för verksamma inom sjukvården och för forskare inom livsvetenskaperna, och utgör ett betydande steg framåt för den globala genetiska forskningen.

– Den här kartan kommer att ha stor betydelse för många nationella forskningsprojekt som undersöker samband mellan genetiska varianter och sjukdomar, säger Ulf Gyllensten på Uppsala Universitet/SciLifeLab som leder projektet.

Man kommer också att ha direkt nytta av den nya resursen i sjukvården, för att bestämma om en genetisk förändring hos en patient är den troliga orsaken till en sjukdom eller om varianten även finns hos friska personer i befolkningen.

– Diagnostik av ärftliga sjukdomar har tagit ett stort språng framåt tack vare de nya metoderna för analys av vår arvsmassa. Stora grupper av patienter kan nu få rätt diagnos och behandling tidigt i sjukdomsförloppet, berättar Anna Wedell, på Karolinska Institutet/SciLifeLab som också är överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset.

– Tolkningen av data om patienternas arvsmassa underlättas ju mer kunskap det finns om normal genetisk variation. Med den här kartan förbättras våra möjligheter att hjälpa patienterna ytterligare, säger Anna Wedell.

Flera grupper inom SciLifeLab har varit inblandade i arbetet med att sekvensera DNA-proverna och utveckla metoderna för dataanalys. Det handlar om väldigt stora datamängder och ungefär 100 000 gigabyte sekvensdata har producerats. Eftersom mänskliga DNA sekvenser innehåller känslig och personidentifierande information har stor vikt lagts vid integritetsskydd och datasäkerhet.

– Det fantastiska med den här resursen är att den är tillgänglig för alla forskare. Den kan vara det eftersom ingen information från enskilda individer ges ut, utan endast om hur frekvent förekommande en viss genetisk variant är inom gruppen, säger Adam Ameur, Uppsala Universitet, som är bioinformatiker i projektet.

Den här kartan är ett betydande framsteg, men ännu är forskningen kring hela arvsmassor i ett tidigt skede. Till exempel är urvalet av 1000 individer relativt litet i förhållande till hela befolkningen i Sverige. Det gör att alla vanliga genetiska varianter ännu inte finns med. Dagens metoder för att kartlägga arvsmassan är heller ännu inte helt perfekta utan utvecklas hela tiden. Varje år görs också nya framsteg från den ständigt ökande mängd data som produceras, och här spelar Sverige och SciLifeLab en viktig roll genom att bana väg för att på ett säkert sätt samarbeta kring dessa datasamlingar och dela information.

– Forskningen och sjukvården håller på att förändras i grunden och kunskap om arvsmassan kommer framöver att vara en grundförutsättning. Den här kartan är ett tidigt och viktigt steg i den utvecklingen, säger Ulf Gyllensten.

Resursen kan hittas på swefreq.nbis.se och en beskrivning av datasetet finns på http://biorxiv.org/content/early/2016/10/17/081505

Det här arbetet är en del i SciLifeLabs satsning på nationella projekt inom genomik som har möjliggjorts genom stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Om SciLifeLab

SciLifeLab är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifeLab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret samarbetar med flera andra lärosäten.

För mer information vänligen kontakta:

Om projektet:

Professor Ulf Gyllensten, Uppsala Universitet ulf.gyllensten@igp.uu.se

Professor/Överläkare Anna Wedell, Karolinska Institutet anna.wedell@ki.se

Om de nationella projekten och SciLifeLab:

nationalprojects@scilifelab.uu.se

Stockholm Life är ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden. Området där Solna och Stockholm möts är redan idag ett kraftfullt centrum där akademisk kunskap, företag samt hälso- och sjukvården samarbetar för att bidra till bättre hälsa och livskvalitet.

Stockholm Science City är en expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och stärker tillväxt inom hälsa.

SciLifeLab, Science for Life Laboratory, presenterar idag den första kartan över den genetiska variationen i Sverige. Resultaten baseras på DNA-sekvensering av hela arvsmassan hos 1000 individer, utvalda för att täcka in variationen i hela landet. I och med detta har Sverige nu en nationell resurs som kommer att underlätta för forskning och diagnostik av genetiska sjukdomar.

Läs vidare »
Yenwmhhpajkkcmwvq15v

Stockholm Science City Newsletter - September 2016

Nyheter   •   Sep 27, 2016 15:18 CEST

Interview with Jakob Hellman, Head of Innovation at Stockholm County Council and Mathias Uhlén, KTH; report from the third Health Hack Academy; life science seminar calendar and much more - don't miss out on the fresh newsletter from Stockholm Science City Foundation!

Media no image

Antibodypedia - ​Nytt bedömningssystem för antikroppsvalidering

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2016 08:42 CEST

I fredags släpptes en ny version av Antibodypedia, en sökbar databas med antikroppar mot humana proteiner. Man har uppdaterat bedömningssystemet och även sättet man skickar in data, så att antikroppsproducenter och användare kan ladda upp sina data enligt de nya riktlinjer som föreslagits för utvärdering av hur antikroppar binder till målproteiner.

För att hjälpa forskare att välja antikroppar som ger reproducerbara vetenskapliga resultat har databasen Antibodypedia ( www.antibodypedia.com) uppdaterats för att inkludera data från nya riktlinjer för antikroppsvalidering.

En internationell arbetsgrupp har publicerat en artikel i Nature Methods1, där man föreslår fem grundläggande strategier för utvärdering av antikroppar som används för biomedicinsk forskning. Antibodypedia har nu därför uppdaterat sättet man skickar in data på för att inkludera alla fem strategier. Målet är att kunna visa starka bevis på att en antikropp binder sitt målprotein på ett specifikt sätt. Detta ger forskare bra möjlighet att hitta pålitliga, specifika antikroppar.

Tove Alm är leder projektet, en fritt tillgänglig databas där forskare kan hitta och dela information om antikroppar som de använder i sin forskning. En specifik algoritm används för att bedöma och ranka antikropparna.

– Vi rankar antikroppar baserat på kunskap, säger Tove Alm. Ju mer information det finns om en antikropp, desto högre kommer dess rank att bli, förklarar hon. Vi välkomnar allt som förbättrar kunskapen om antikroppar som används inom forskningen, och därför är vi glad att kunna inkludera dessa nya riktlinjer i vår databas.

De fem strategierna är:

 • Genetiska strategier. Målproteinet slås ut med hjälp av genetiska metoder.
 • Ortologa strategier. En antikropps-oberoende metod används som jämförelse.
 • Oberoende antikroppsstrategier. Flera antikroppar används och jämförs.
 • Uttryck av märkta proteiner. Målproteinet märks och märkningen analyseras.
 • Mass-spektrometri. Målproteinet fångas av en antikropp och analyseras.

I den nya versionen av Antibodypedia kan både producenter och användare ladda upp data som visar att de har använt en eller flera av dessa strategier för att validera sina antikroppar.

1) Uhlen, M., et al. (2016). A proposal for validation of antibodies. Nature Methods

Om Antibodypedia
Antibodypedia (www.antibodypedia.com) är en sökbar databas med antikroppar mot humana proteiner. Målet är att bestå forskningssamhället med information om specifika antikroppars effektivitet i olika tillämpningar – för att hjälpa forskare att välja rätt antikropp för rätt tillämpning.

Antibodypedias databas utvecklades ursprunglingen inom EUs sjätte ramprogram ”Proteome Binders” och projektet är del av the Human Antibody Initiative.

Antibodypedia innehåller information om offentligt tillgängliga antikroppar mot humana protein som genererats av akademiska eller kommersiella tillverkare. Databasen är organiserad på ett ”gene-centriskt” sätt för att ge användare en översikt av alla antikroppar som finns tillgängliga mot ett specifikt protein. Alla antikroppssidor länkar direkt till producenten för enkel tillgänglighet och användandet av databasen är gratis.

Kommersiella producenter uppmuntras att skicka in information om deras lager av antikroppar tillsammans med länkar till kvalitetskontrolldata. Oberoende användare kan skicka in sina egna experimentella data där de använt standardiserade valideringskriteria som utvecklats med hjälp av en internationell advisory board, rekryterad från akademiska forskningsinstitutioner. Användare kan även kommentera specifika antikroppar utan att skicka in valideringsdata.

Stockholm Life Solna-Stockholm är ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden. Området där Solna och Stockholm möts är redan idag ett kraftfullt centrum där akademisk kunskap, företag samt hälso- och sjukvården samarbetar för att bidra till bättre hälsa och livskvalitet.

I fredags släpptes en ny version av Antibodypedia, en sökbar databas med antikroppar mot humana proteiner. Man har uppdaterat bedömningssystemet och även sättet man skickar in data, så att antikroppsproducenter och användare kan ladda upp sina data enligt de nya riktlinjer som föreslagits för utvärdering av hur antikroppar binder till målproteiner.

Läs vidare »
Media no image

​Digital Health Days - en internationell konferens om framtiden för hälso- och sjukvården

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 08:00 CEST

Digital Health Days arrangeras för fjärde året i rad på Stockholmsmässan. Den har etablerats som en av Europas ledande konferenser inom digital hälsa och i år är det ännu fler, ledande, internationella experter på scenen. Följande citat av Anders Ekblom, tidigare chef på AstraZeneca och numera ordförande i Karolinska Universitetssjukhuset är mer träffande någonsin:

– När medicin och digitalisering möts ser vi hur helt nya banbrytande lösningar inom sjukvården kan skapas.

Individen i centrum
Konsumenter som i ökande utsträckning engagerar sig i sin egen hälsa står för en betydande del av drivkraften bakom den pågående förvandlingen av sjukvården. Temat för årets konferens är ”The rise of the consumer” och flera internationellt erkända talare kommer att dela med sig av sin expertis kring betydelsen av att sätta individen i centrum. Robin Farmanfarmaian, författare av “The Patient as CEO: How Technology Empowers the Healthcare Consumer” kommer att tala om “Rise of the Health Care Consumer”. Lucien Engelen, känd för sitt engagemang för patientens roll inom hälso- och sjukvården, har följande rubrik på sitt framförande: “Engaged patients is central in new health care system - to walk the talk”. En annan intressant session handlar om The Risk and Opportunity of Self-Reliant Patients for the Health Care System med Jarno Alastalo and Sebastian Sujka. Viktiga frågorna om säkerhet och personlig integritet är ämnet för Daniel Akanines framförande ”Digitalization of Industries and Calculating Risk”.

Hur kan digitaliseringen förändra vården?
För den som är särskilt intresserad av hur olika intressenters ofta motstridiga mål kommer att påverka genomförandet av digitala lösningar, kan komma och lyssna på Faz Bashi från Kalifornien som talar på temat Risk & Opportunities for Life Science. De två sessioner The Paperless Hospital - A Safer Place (Morten Elbæk Petersen) och Stop Wailing- Get Engaged med Kimberlie Cerrone på scenen går igenom hur digitaliseringen kan genomföras i praktiken både inom sjukhuset och i hemmiljö.

Innovationer och entreprenörskap
Framväxten av nya appar och andra digitala lösningar får också utrymme, både produkter som redan finns eller är på väg in på marknaden och innovationer som fortfarande är på idé-stadiet. Den senare sessionen har anammat ”Draknästet” som förebild där kunniga investerare under ledning av Aki Koivistoinen ställer tuffa frågor till entreprenörerna som presenterar sina uppfinningar.

För att lyckas med sitt nystartade företag gäller det att behärska ett antal utmaningar och regelverk som fortfarande baseras på gårdagens förhållanden. Sessionen Challenges for European Startups - Regulations, Recruitment and Sales med Jeremy Cummins som moderator i en panel med experter, är ett "måste delta" session för företagsledare i nystartade, digitala hälsoföretag.

Om Digital Health Days
Digital Health Days, 21-22 september på Stockholmsmässan är årets händelse inom digital hälsa, en internationell konferens med några av världens mest renommerade experter på scenen och som rankas som den främsta konferensen inom digital hälsa i norra Europa. Årets program är mer internationellt än någonsin med ledande och respekterade experter från bl.a. Silicon Valley och London, två av världens s.k. hotspots inom digitala hälsoområdet.  Samtliga talares profiler finns att läsa om här  

För mer information besök www.digitalhealthdays.se eller kontakta Nima Jokilaakso, nima.jokilaakso@stockholmsmassan.se, +46 8 749 44 50

Tillgång till nedladdningsbara bilder på två av talarna finns på MyNewsdesk 

Stockholm Life Solna-Stockholm är ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden. Området där Solna och Stockholm möts är redan idag ett kraftfullt centrum där akademisk kunskap, företag samt hälso- och sjukvården samarbetar för att bidra till bättre hälsa och livskvalitet.

Läs vidare »
Media no image

AbbVie satsar på en hållbar och digital svensk Life Science

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2016 09:30 CEST

För andra året i rad är AbbVie premiumsponsor för Nordic Life Science Days, det största Life Science-mötet i Norden. Samtidigt tecknar vi nu även partneravtal med H2 Health Hub, ett samarbetsinitiativ där vi tillsammans med fler aktörer i samhället möjliggör samskapandet av framtidens digitala hälsolösningar. I Sverige har AbbVie valt att ta en aktiv och ledande roll i utvecklingen av en hållbar sjukvård som förbättrar livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi vet att de bästa resultaten nås genom samarbeten och tar nu ytterligare två viktiga steg för att identifiera, utveckla och implementera nya innovativa digitala samarbetsprojekt.

Genom att gå in som huvudsponsor för Nordic Life Science Days, som börjar i Stockholm idag, ser vi en möjlighet att utveckla affärsmöjligheter, partnerskap och samarbetsprojekt inom framför allt onkologi som är temat för årets konferens och ett av AbbVies viktigaste fokusområden. Till Nordic Life Science Days kommer inte bara AbbVies svenska experter utan också experter från våra nordiska grannländer, Tyskland och USA. En av mässans huvudtalare kommer att vara Dr. Vincent L. Giranda som arbetar med framtidens cancerbehandlingar vid AbbVies huvudkontor i Chicago. Hur framtidens cancerbehandlingar kommer att kunna se ut kommer att diskuteras och debatteras på mässans stora scen.

H2 Health Hub är en samarbetsplats mitt i det expanderande life scienceklustret i Hagastaden, Stockholm, där etablerade företag och start-ups inom vård, hälsa och läkemedel möter företag inom teknik och digital utveckling. Målet är att katalysera utvecklingen och implementeringen av nya smarta verktyg och lösningar för bättre hälsa.

- AbbVie har redan visat flera exempel på innovativa digitala hälsoprojekt, bland annat digitala lösningar för hembaserad sjukvård. Vi ser AbbVie som en viktig industripartner som tänker långsiktigt kring digital hälsa och kan bidra med erfarenhet från storskaliga satsningar samt ett brett globalt nätverk, säger Paul Beatus, VD på H2.

- Partnerskapet med H2 ger oss möjlighet att både utveckla våra pågående projekt inom digital hälsa samt att identifiera nya samarbeten med innovativa och expansiva företag som är verksamma inom detta område. Det är en naturlig utveckling av den strategiska riktning som vi har stakat ut som företag, säger Eduardo Leyva, vd på AbbVie i Sverige.

Om Nordic Life Science Days
Nordic Life Science Days grundades 2013 av SwedenBIO, branschorganisationen för life science-industrin i Sverige, och produceras tillsammans med Bionordic. Mötet har växt år för år och är nu etablerad som Nordens största partneringkonferens inom life science. www.nlsdays.com

Om H2 Health Hub
H2 Health Hub är ett co-working space – ett delat kontor för start-ups inom digital hälsa. Kunderna är små, expansiva företag samt stora, etablerade bolag som ser ett tydligt affärsvärde i utvecklingen av digital hälsa. Målet är att katalysera utvecklingen och implementeringen av nya smarta verktyg och lösningar för preventiv vård, egenvård och hälso- och sjukvård i Stockholm samtidigt som medlemmarnas företagsutveckling drivs framåt. www.h2healthhub.com. Genom samarbete med H2 Health Hubs Strategiska partners, Stockholm Science City Foundation (SSCi) och Stockholm Innovation and Growth (STING) samt Stockholm Läns Landsting (SLL), skapas bästa möjliga förutsättningar för att utveckla och implementera digital hälsa i Stockholm. SSCi är en handlingsfokuserad expertorganisation som underlättar kunskapsutbyte och stärker tillväxt inom hälsa. STING är den ledande företagsinkubatorn i Stockholm och har initierat både SUP46 och THINGS, två andra framgångsrika co-workingmiljöer med fokus på internet och media respektive Internet of Things (IoT).

Om AbbVie
AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som bildades år 2013 efter delningen av Abbott. Med hjälp av kunniga och engagerade medarbetare och en unik innovationsstrategi arbetar vi för att hitta lösningar på svåra sjukdomar med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi är representerade i 170 länder och har cirka 28 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 130 medarbetare och huvudkontor i Solna. För mer information om företaget besök www.abbvie.se och www.abbvie.com.

För ytterligare information kontakta:

Paul Beatus, CEO and Founder, H2 Digital Health Hub, paul@h2healthhub.com, 076-256 99 53

Erica Gruvberg, kommunikationschef AbbVie, erica.gruvberg@abbvie.com, 070-168 08 60

Stockholm Life Solna-Stockholm är ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden. Området där Solna och Stockholm möts är redan idag ett kraftfullt centrum där akademisk kunskap, företag samt hälso- och sjukvården samarbetar för att bidra till bättre hälsa och livskvalitet.

För andra året i rad är AbbVie premiumsponsor för Nordic Life Science Days, det största Life Science-mötet i Norden. Samtidigt tecknar vi nu även partneravtal med H2 Health Hub, ett samarbetsinitiativ där vi tillsammans med fler aktörer i samhället möjliggör samskapandet av framtidens digitala hälsolösningar.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Tf Kommunikationschef
 • Marknadsföring och kommunikation
 • klara.gustafsson@ssci.se
 • +46 705 22 05 74
 • +46 8 522 110 40
Acting Marketing and Communications Director

Om Stockholm Life

Stockholm Life är ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden.

Stockholm Life är en del av ett nytt stadsområde som växer fram i gränsen mellan Solna och Stockholm – i storstadens puls och med naturen om hörnet. Inom området görs stora investeringar i bostäder, life science-fastigheter och kommunikation för att fylla det med service, kultur och möjligheter till rekreation.

Stockholm Science City är en expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och stärker tillväxt inom hälsa.

Adress

 • Stockholm Life
 • STOCKHOLM SCIENCE CITY Wenner-Gren Center, Sveavägen 166
 • 113 46 Stockholm
 • Vår hemsida