Media-no-image

Karolinska Institutet och MSD tecknar Letter of Intent

Nyheter   •   2014-10-24 15:14 CEST


Karolinska Institutet (KI) och Merck & Co., Inc. (i Sverige MSD) har tecknat ett Letter of Intent (LOI) där vi gemensamt konstaterar att ”Samarbete är framtiden”. Ständigt ökande krav på kvalitet och tydliga behandlingsresultat är en gemensam utmaning för den forskande läkemedelsindustrin, akademiska institutioner och vårdgivare. Karolinska Institutet och MSD delar övertygelsen om att ökat samarbete är en framgångsfaktor och har därför som ett första steg tecknat ett LOI.

Det LOI som undertecknades igår under en ceremoni på Nobelmuseet innefattar en gemensam vilja att inom de närmaste månaderna förhandla fram ett långsiktigt övergripande ramavtal för samarbete inom ett antal olika områden, klart under första kvartalet 2015. Att parterna väljer att underteckna ett LOI som första steg visar på den ömsesidiga viljan att snabbt hitta formerna för ett mer strategiskt samarbete mellan KI och den globala forskningsorganisationen inom Merck & Co/MSD.

”Även om avtalet undertecknas mellan KI och vår globala forsningsorganisation är det här naturligtvis oerhört positivt även för vår svenska verksamhet och är ytterligare ett bevis på att MSD i Sverige vill vara en aktiv del av svensk Life Science och med sin närvaro lokalt bidra med både forskning och bättre behandlingsmöjligheter för enskilda patienter. Vi har också deltagit mycket aktivt i diskussionerna mellan vår globala organisation och KI” säger Jacob Tellgren, VD för MSD i Sverige.

- ”Vi ser det som oerhört spännande att inleda diskussioner kring strategiska forskningssamarbeten mellan Merck & Co (MSD) och Karolinska Institutet. Karolinska Institutet har stort förtroende för MSD, och ser ett samarbete med MSD som en viktig del i ambitionen att stärka näringslivssamverkan i ett globalt perspektiv”, säger Prof. Hans-Gustaf Ljunggren, Dekanus för forskning, Karolinska Institutet.

- “We are excited to take our relationship with Karolinska Institutet to a strategic level in order to further advance the utilization of real world evidence and advanced methodologies to prove patient care and outcomes”, say Dr. Susan Shiff, Senior Vice President, Center for Observational and Real-world Evidence, Merck & Co., Inc.

Karolinska Institutet och MSD delar en framgångsrik historia av samarbete som omfattar genomförandet av omfattande klinisk och epidemiologisk forskning som har gett resultat som påverkat sjukvårdspraxis långt utanför Stockholm och Sveriges gränser.

Klinisk forskning fortsätter att spela en viktig roll i arbetet med att finna nya sätt att förbättra livskvaliteten för den åldrande befolkningen. Samtidigt efterfrågas allt oftare bevis på att resultaten från den kliniska forskningen kan uppnås i normal klinisk praxis. På sikt är en ökad förståelse av skillnader i effekt och säkerhet i olika patientpopulationer nyckeln till mer målinriktade behandlingar inklusive en effektiv och kostnadseffektiv användning av läkemedel.

MSD vill fortsätta att aktivt delta i forskning & utveckling och att införa nya, bättre och kostnadseffektiva behandlingar i samarbete med sjukvård och akademiska institutioner. KI har en övergripande vision att bidra till att förbättra människors hälsa. Detta omfattar inte bara målet att uppnå högsta kvalitet i forskning och utbildning, men också ett starkt engagemang för innovation och samverkan med andra delar av samhället och life science-industrin.

I enlighet med varje parts strategiska inriktning och mål har vi för avsikt att etablera ett strategiskt partnerskap som kommer att fokusera på att öka kunskaperna och insikterna från en integrerad syn på verkliga data över breda befolkningsgrupper som kan ligga till grund för framtida forskning, produktutveckling, ekonomiska modeller och ett mer kostnadseffektivt utnyttjande av resurserna i hälso- och sjukvården.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Tellgren, VD MSD 070-355 08 11
Ulf Janzon, policy- och kommunikationschef MSD 070-355 08 52

Om MSD
MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck & Co. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare och kontoret ligger idag i Sollentuna. 

I mars 2015 flyttar MSD till Hagastaden för att bli del av ett internationellt kluster kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna, ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag.

Om Karolinska Institutet
Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Karolinska Institutet (KI) och MSD har tecknat ett Letter of Intent där vi gemensamt konstaterar att ”Samarbete är framtiden”. Ständigt ökande krav på kvalitet och tydliga behandlingsresultat är en gemensam utmaning för den forskande läkemedelsindustrin, akademiska institutioner och vårdgivare.

Läs vidare »
Bltqpffypaf9odtixptm

Stockholm Life Newsletter - September 2014

Nyheter   •   2014-09-30 10:17 CEST

Read the latest newsletter from Stockholm Life

Media-no-image

Björn O. Nilsson ny styrelseordförande för Stockholm Science City Foundation

Pressmeddelanden   •   2014-09-22 10:30 CEST

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens vd Björn O. Nilsson valdes den 27 augusti till ny styrelseordförande för Stockholm Science City Foundation.

-  Jag kommer in i Stiftelsens arbete i en enormt spännande tid – Hagastaden – en ny del av Stockholm med fokus på life science håller på att byggas och samverkan mellan universiteten, life science-industrin och hälso- och sjukvården är mer intensivt än någonsin tidigare, säger Björn O. Nilsson. Samtidigt har jag respekt för Stiftelsens historia, detta är en organisation som funnits i 22 år och som arbetat inom en mängd olika områden, som alla har den gemensamma nämnaren att de ska överbrygga kulturskillnader mellan universiteten, och företagen. 

Björn O. Nilsson är professor och doktor i biokemi från KTH och har före sin tid på IVA arbetat inom bioteknik- och läkemedelsindustrin. Han har en gedigen bakgrund inom life science och stor erfarenhet av samverkan inom den så kallade quadruple helix – det vill säga skärningen mellan det offentliga samhället, hälso- och sjukvården, den akademiska forskningen och industrin.

-  För Stockholmsregionen är Björn O. Nilsson ett utmärkt val. Han har en gedigen kunskap och erfarenhet av life science och innovationssystemet och Björn har alla förutsättningar att på ett mycket framgångsrikt sätt leda styrelsen för Stockholm Science City, säger Landshövding Chris Heister.


Om Stockholm Science City Foundation och dess arbete med Stockholm Life

Stockholm Science City Foundation arbetar på uppdrag av de fyra ledande universiteten Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm samt Stockholms stad, Solna stad och Stockholms läns landsting och näringslivet.

Stockholm Life omfattar forskning, utveckling och affärer inom life science i Stockholmsregionen. Stiftelsen Stockholm Science City har som uppdrag att attrahera företag och akademi till Stockholm Life. Målet är att skapa en vetenskapsstad – med en blandning av akademi, industri, sjukvård, boendeområden, kultur, service och rekreation – och ett nav i världsklass för life science. Såväl akademi som industri och hälso- och sjukvård är delaktiga i konceptet för att säkerställa att målet uppnås. 


Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens vd Björn O. Nilsson valdes den 27 augusti till ny styrelseordförande för Stockholm Science City Foundation.

Läs vidare »
Media-no-image

Latest report shows Stockholm-Uppsala life science hub in good health

Pressmeddelanden   •   2014-09-09 13:30 CEST

Start-ups continue to thrive, boosting region’s Top 10 position

Stockholm - Uppsala, September 9, 2014: A new report published today in conjunction with Nordic Life Science Days by Stockholm-Uppsala Life Science, Stockholm Science City and Uppsala BIO shows that growth in start-ups and SME’s in particular are helping the region maintain its position as one of the leading European and international life science clusters*

The report shows that 611 companies employ 20,852 people, still dominated by a big three of AstraZeneca with 3,943 employees, GE Healthcare (1,232) and Fresenius Kabi (1,008). However, although total work force has decreased from 2009 to 2012, to a large extent due to AstraZeneca’s downsizing, there are signs that the situation has stabilized. Signs of consistent growth are reported in a number of life science companies across all subsections, including Fresenius Kabi, Oasmia Pharmaceuticals, Atlas Antibodies, Bactiguard, Cepheid and Olink. Furthermore, the 350 start-up and SME companies with less than 50 employees show a steady increase year on year, amounting to 32% from 2007 to 2012. In addition to the strong science innovation base, a reasons for this could be the major public-private investments in research funding, research and physical infrastructure totaling over 60 billion SEK (9 billion US dollars) designed to both support existing companies and stimulate a new generation of companies.

Eugen Steiner, from Healthcap, a leading global healthcare investment fund based in Stockholm welcomed the report: “Whilst we invest around the world, we continue to see a pipeline of excellent opportunities here in the region. The strong science base and industrial tradition, now backed by some aggressive government support and a new generation of entrepreneurs creates an excellent “eco-system” for life science business growth. The downsizing of AZ has to be seen in the global context and the important thing is that the sector seems to have adapted and is moving forward in a positive manner.”

Erik Forsberg, CEO of Uppsala Bio, commented: “There is a long tradition here of industry and academia working cohesively and productively together which continues to both stimulate start-ups and to attract international collaborations. New initiatives are also helping such as our own increasingly successful BIO-X programme which sees targeted calls for innovation directly to our research centres.”

The report will be presented on the Stockholm-Uppsala stand at the Nordic Life Science Days at 13.30 on Tuesday September 9.

The report is available as pdf to download at www.suls.se (under Press/downloads). Direct web-link here

* Genetic Engineering News, March 24, 2014, Top Ten European Biopharma Clusters

CONTACTS

For more information please contact:

Ola Björkman, Senior Advisor, Stockholm-Uppsala Life Science +46 70 245 74 97 or

Erik Forsberg, Managing Director, Uppsala BIO +46 70-350 4143

Stockholm-Uppsala is the region where business and research thrive! Our region is a hot-bed of creative cross-disciplinary collaboration and, together, we are building international businesses and delivering real research breakthroughs that will help solve the world’s health problems. We’re open-minded and productive. Our state-of-the-art infrastructure and talented scientists provide all the services and support you’ll need. www.suls.se

Stockholm-Uppsala Life Science was founded in 2007 by biotechvalley.nu, Uppsala BIO and the City of Stockholm to market our life science region globally.

Stockholm Life Solna-Stockholm är ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden. Området där Solna och Stockholm möts är redan idag ett kraftfullt centrum där akademisk kunskap, företag samt hälso- och sjukvården samarbetar för att bidra till bättre hälsa och livskvalitet.

Stockholm - Uppsala, September 9, 2014: A new report published today in conjunction with Nordic Life Science Days by Stockholm-Uppsala Life Science, Stockholm Science City and Uppsala BIO shows that growth in start-ups and SME’s in particular are helping the region maintain its position as one of the leading European and international life science clusters*

Läs vidare »
Jaunhdazdlobnl3bdikw

MSD flyttar till Hagastaden våren 2015

Pressmeddelanden   •   2014-09-01 09:00 CEST

Efter nästan 25 år i Sollentuna flyttar MSD till Hagastaden för att bli en del av den storsatsning som nu görs inom life science. Visionen är ett inter­nationellt konkurrenskraftigt kluster kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna, ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans.

Diy6hu182f7pxhuuqnx9

Bättre vård tack vare nya digitala stöd - världen samlas på Digital Health Days

Pressmeddelanden   •   2014-08-19 10:37 CEST

En app som påminner när det är dags att borsta tänderna, släppa ut katten eller hämta posten. Ett digitalt minnespussel som man kan lösa tillsammans med familjen, även om de befinner sig på andra sidan stan. Ett system av sensorer som gör det möjligt att upptäcka om någon ramlat och blivit liggande på golvet.

Media-no-image

Patient engagement through e-health

Pressmeddelanden   •   2014-07-10 09:15 CEST

Patients are ready to adapt and adopt technology to monitor health and disease. During Digital Health Days we will meet patients who will be sharing their personal experienced from e-health tools and services for managing their health and medical treatment: early adopters to existing solutions; and adapters who have taken development of e-health in their own hands.

On August 26, during the e-health conference Digital Health Days – Henrik Ahlén will moderate the session Engaged Epatients. The aim of the session is to show how digital e-health tools are used by patients to create change in real life.

- I will focus on patients who are in the front line today, trailblazers for the disruptive shift that have already started in health care. E-health solutions can and will be a solution to the challenge of the increasing health care demands, says Henrik Ahlén, e-health advisor and moderator of the session Engaged Epatients.

Sweden has the conditions needed to build an industry for the global market around e-health.

- With an ICT-mature population and a large number of go-ahead e-health entrepreneurs, Sweden could serve as an excellent international test bed. What we lack is a health care system ready to embrace e-health tools and reimbursement models that enable innovation and wide-spread adoption, says Henrik Ahlén.

During the Engaged Epatients session, we will meet a number of people with chronic diseases who are sharing their personal experiences from using e-health tools to manage their health and medical treatment.

 Among them is a COPD patient who uses an internet-connected spirometer to measure lung status, the father of a daughter with cystic fibrosis who missed a tool for logging her health status and communicating with others, and a diabetic who created her own mobile app for insulin regulation.

- There is a disruptive force coming now from the patients - not from the health care system. A growing number of e-patients want to use online tools and mobile apps to manage their health and demand that they should be able to share and discuss their data with doctors and nurses. I hope the Engaged Epatients session will be an eye-opener for stakeholders in the health care system, but also inspire anyone interested in taking a lead of their own health, says Henrik Ahlén.

About Digital Health Days

Digital|Health 2014 in Stockholm is the number one conference for the world of digital health. Started out in 2013 the first Digital|Health pushed the boundaries of thinking and practice further than ever before. People from global pharma companies, hi-tech and smart money met. In 2013, focus was on subjects like gamification for healthier lives; the physician as health coach; patients’ roles in developing new products and treatments and decision support.

Digital Health Days is founded by the City of Stockholm, Stockholm Chamber of Commerce, Stockholmsmässan, Stockholm Science City Foundation and Kista Science City. The three latter parts are organizers of Digital Health Days 2014.

Digital Health Days takes place in Stockholm on August 25-26. For registration and further information, see www.digitalhealthdays.se

Contact

Nima Jokilaakso, event manager of Digital Health Days, telephone +46 (0)707 89 44 50.

Stockholm Life Solna-Stockholm är ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden. Området där Solna och Stockholm möts är redan idag ett kraftfullt centrum där akademisk kunskap, företag samt hälso- och sjukvården samarbetar för att bidra till bättre hälsa och livskvalitet.

Läs vidare »
Bltqpffypaf9odtixptm

Stockholm Life Newsletter - June 2014

Nyheter   •   2014-06-26 13:49 CEST

Media-no-image

Life science i Sverige på världens största branschmässa

Pressmeddelanden   •   2014-06-11 13:15 CEST

För att positionera svensk life science som globalt ledande åker i juni en delegation från Stockholm-Uppsala Life Science till konferensen BIO International Convention i San Diego. Uppsalas landshövding Peter Egardt leder delegationen för att understryka satsningens betydelse.

– Vi vill placera Sverige och främst Stockholm-Uppsala på världskartan för life science. Vår förhoppning är att vi genom vår medverkan på BIO ska öka medvetenheten om Sverige och Stockholm-Uppsala som världsledande inom värdebaserad hälsovård. Dessutom att vi ligger i den absoluta framkanten när det gäller användning av patientregister och biobanker, berättar Ywonne Bölja, Marketing Director vid Stockholm-Uppsala Life Science. Delegationen kommer under besöket träffa ledande företrädare för UCSD, University of California San Diego, The Scripps Research Institute , Connect, Biocom och SACC, Svenska Handelskammaren i San Diego. Dessutom kommer ledamöter från delegationen delta vid en rad seminarier.

Superinvesterare leder seminarier

Till Stockholm-Uppsala Life Sciences seminarium i BIO’s officiella program som har titeln ”Patient Registries as a Driver of Value-Based Healthcare – the Swedish Experience” har vi lyckats engagera Steven Burrill som moderator. Steven Burrill som är en amerikansksuperinvesterare med ett kapital på 1,5 miljarder dollar, som satsar i life science-sektorn och som redan fått upp ögonen för svensk life science. De svenska talarna på seminariet är Stefan Larsson från Boston Consulting Group, Tobias Sjöblom, Uppsala universitet och Sofia Ernestam, Karolinska Institutet.

I samarbete med den betydande klusterorganisationen OneNucleus (London/Cambridge), anordnar vi från Stockholm-Uppsala Life science även ett frukostseminarium med deltagare från Sverige, England och USA på temat ”Valuebased Health Care”. Även detta seminarium, som anordnas för tredje året i rad, leds av Steven Burrill.

Många åtaganden

– Vi tar ett stort ansvar för att visa upp Sverige på världens största BIO-mässa, och har många åtaganden under konferensen, berättar Ywonne Bölja. Vi deltar bland annat i ”International Cancer Cluster Show Case” där svensk cancerforskning och företag visas upp. Dessutom deltar vi i en workshop om biomarkörer tillsammans med organisationer från fem andra Europeiska kluster som alla är medlemmar i CEBR, Council of European Bioregions.– Under BIO International Convention 2014 vill vi också skapa kontakter och samarbeten med andra klusterorganisationer, företag och deltagare, avslutar Erik Forsberg, VD vid Uppsala BIO och en av medlemmarna i delegationen som reser till San Diego i sommar.

Läs mer om BIO International Convention här.

Kontakt

För mer information kontakta: 
Ywonne Bölja, Stockholm-Uppsala Life Science 070-555 90 33, ywonne.bolja@suls.se

Erik Forsberg, Uppsala BIO 070-350 41 43

Fakta Stockholm-Uppsala Life Science och Uppsala BIO

Stockholm-Uppsala Life Science är Uppsala BIO’s internationella verksamhet med uppdraget att göra regionens samarbetsmöjligheter, investeringar och möjligheter till affärsetablering bättre kända för den globala life science-världen. suls.se

Uppsala BIO är en oberoende, icke-vinstdrivande aktör som verkar för att stärka life science-sektorns långsiktiga konkurrenskraft och tillväxt. Våra viktigaste insatser handlar om att utifrån uttalade behov inom sjukvården och i övriga samhället öka flödet av innovationer. Det gör vi tillsammans med företagen, universiteten, sjukvården och samhället.

Uppsala BIO är STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) verksamhet för life science. Verksamheten formuleras av life science-industrin, universitet, sjukvård och samhälle som också finansierar den tillsammans med VINNOVA. www.uppsalabio.com

Stockholm Life Solna-Stockholm är ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden. Området där Solna och Stockholm möts är redan idag ett kraftfullt centrum där akademisk kunskap, företag samt hälso- och sjukvården samarbetar för att bidra till bättre hälsa och livskvalitet.

För att positionera svensk life science som globalt ledande åker i juni en delegation från Stockholm-Uppsala Life Science till konferensen BIO International Convention i San Diego. Uppsalas landshövding Peter Egardt leder delegationen för att understryka satsningens betydelse.

Läs vidare »
R0iebwaagdmabcmlsc4j

Health Hack Academy 2014 – användarens hälsa i fokus

Nyheter   •   2014-06-10 14:24 CEST

(Fotograf: Paula C Leyton) Health Hack Academy 2014 vill vara med och sätta Stockholm på kartan inom life science genom att koppla ihop två områden som vi är starka på – IT och forskning om hälsa. Det är en tävling där patienter, vårdpersonal, tekniska utvecklare, designer, forskare, studenter, entreprenörer, företag och hälsovårdsproffs möts för att utveckla idéer för en bättre hälsovård.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Marknadsföring och kommunikation
  • ooanartpbkna.fremijd@sfiinnysclpi.se
  • +46 705 39 00 79
  • +46 8 522 110 40
Marketing and Communications Director

Om Stockholm Life Solna-Stockholm

Stockholm Life Solna-Stockholm är ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden.

Stockholm Life är en del av ett nytt stadsområde som växer fram i gränsen mellan Solna och Stockholm – i storstadens puls och med naturen om hörnet. Inom området görs stora investeringar i bostäder, life science-fastigheter och kommunikation för att fylla det med service, kultur och möjligheter till rekreation.

Adress

  • Stockholm Life Solna-Stockholm
  • STOCKHOLM SCIENCE CITY Wenner-Gren Center, Sveavägen 166
  • 113 46 Stockholm
  • Vår hemsida